فراکسیون های دوره نهم مجلس شورای اسلامی

 

 

فراکسیون فرهنگیان

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

سیدحسین نقوی نژد

تهران

رییس

عطاءالله سلطانی صبور

همدان

نایب رییس اول

سیدناصر موسوی لارکانی

اصفهان

نایب رییس دوم

ابراهیم نکو

تهران

منشی اول

قاسم احمدی لاشکی

مازندران

منشی دوم

بهروز نعمتی

همدان

سخنگو

غلامعلی جعفرزاده

گیلان

عضو

نادر فریدونی

فارس

عضو

محمد صالح جوکار

یزد

عضو

نعمت الله منوچهری

کرمانشاه

عضو

حسین سبحانی نیا

خراسان رضوی

عضو

 

فراکسیون شاهد

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

حسین گروسی

تهران

رییس

لاله افتخاری

تهارن

نایب رییس اول

ضرغام صادقی

فارس

نایب رییس دوم

محمدجواد نظری مهر

گلستان

منشی اول

منشی دوم

مهناز بهمنی

آذربایجان شرقی

سخنگو

 

 

فراکسیون عشایر

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

هادی قوامی

خراسان

رییس

علیرضا سلیمی

مرکزی

نایب رییس اول

موسی الرضا ثروتی

خراسان شمالی

نایب رییس دوم

غلامرضا نوری قزلجه

آذربایجان شرقی

منشی اول

جبار کوچکی نژاد

گیلان

منشی دوم

رحیم زارع

فارس

سخنگو

سیدمحمد سادات ابراهیمی

خوزستان

ناظر اول

ایرج ندیمی

گیلان

ناظر ذوم

 

فراکسیون یاران امداد امام(ره)

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مجمدرضا رضایی کوچی

فارس

رییس

غلامرضا اسداللهی

خرااسان رضوی

نایب رییس اول

رحمت الله نوروزی

گلستان

نایب رییس دوم

ایرج ندیمی

گیلان

منشی اول

رضا صابری

گلستان

منشی دوم

فتح الله حسینی

کرمانشاه

سخنگو

 

فراکسیون کریمه اهل بیت

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

غلامرضا مصباحی مقدم

تهران

رییس

محمدرضا آشتیانی

قم

نایب رییس اول

محمدرجایی باغ سیائی

خراسان رضوی

نایب رییس دوم

محمداسماعیل سعیدی

آذربایجان شرقی

منشی اول

سیداحمدرضا دستغیب

فارس

منشی دوم

احمد امیرآبادی فراهانی

قم

سخنگو

 

فراکسیون توسعه صادرات غیرنفتی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

حسین امیری خامکانی

کرمان

رییس

عبدالرضا مصری

کرمانشاه

نایب رییس اول

علی مروی

خراسان رضوی

نایب رییس دوم

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

منشی اول

سیدحسین دهدشتی

خوزستان

منشی دوم

محمد سقایی

فارس

سخنگو

 

فراکسیون امید زندگی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

سیدمحمد سادات ابراهیمی

خوزستان

رییس

علیرضا سلیمی

مرکزی

نایب رییس اول

سیدشکرالله موسوی

خوزستان

نایب رییس دوم

ایرج ندیمی

گیلان

منشی اول

جبار کوچکی نژاد

گیلان

منشی دوم

سیدناصر موسوی لارکانی

اصفهان

سخنگو

مقداد نجف نژاد

مازندران

ناظر

رحیم زارع

فارس

ناظر

سیدحسین دهدشتی

خوزستان

ناظر

نادر قاضی پور

آذربایجان غربی

خزانه دار

 

فراکسیون کارگری

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

علیرضا محجوب

تهران

رییس

نادرقاضی پور

آذربایجان غربی

نایب رییس اول

محمدرضا تابش

یزد

نایب رییس دوم

محمد دامادی

مازندران

منشی اول

سیدمحمد سادات ابراهیمی

خوزستان

منشی دوم

رمضانعلی سبحانی فرد

خراسان رضوی

سخنگو

سیدحسین سیدحسین نقوی نژاد

تهران

ناظر

کمالالدین پیرموذن

اردبیل

ناظر

 

فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

سیدحسین دهدشتی

خوزستان

رییس

منصورآرامی

هرمزگان

نایب رییس اول

حبیب آقاجری

خوزستان

نایب رییس دوم

مهرداد بائوج لاهوتی

گیلان

منشی اول

یعقوب جدگال

سیستان و بلوچستان

منشی دوم

موسی احمدی

بوشهر

سخنگو

 

فراکسیون ورزش

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مقداد نجف نژاد

مازندران

رییس

محمدرضا تابش

یزد

نایب رییس اول

سیدمهدی هاشمی

تهران

نایب رییس دوم

محمدجواد نظری مهر

گلستان

منشی اول

یوناتان بت کلیا

ارامنه

منشی دوم

سیدهادی حسینی

مازندران

سخنگو

غلامرضا اسداللهی

خراسان رضوی

خزانه دار

مهرداد بذرپاش

تهران

عضو هیات رییسه

حسین گروسی

تهران

عضو هیات رییسه

 

فراکسیون نجات دریاچه ارومیه

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مسعود پزشکیان

آذربایجان شرقی

رییس

غلامرضا نوری قزلچه

آذربایجان شرقی

نایب رییس اول

نادر قاضی پور

آذربایجان غربی

نایب رییس دوم

محمد باقری بنابی

آذربایجان شرقی

منشی اول

میرهادی قره سید رومیانی

آذربایجان شرقی

منشی دوم

جواد جهانگیرزاده

آذربایجان غربی

سخنگو

 

فراکسیون دانشگاهیان

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

علیرضا منادی

آذربایجان شرقی

رییس

حامد قادرمری

کردستان

نایب رییس اول

حسین آذین

کرمان

نایب رییس دوم

عباس مقتدای خوراسگانی

اصفهام

منشی اول

مجمدرضا تابش

یزد

منشی دوم

موید حسینی صدر

آذربایجان غربی

سخنگو

 

فراکسیون سازمان های مردم نهاد

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

علیرضا زاکانی

تهران

رییس

موسیالرضا ثروتی

خراسان شمالی

نایب رییس اول

سیدرمضان شجاعی کیاسری

مازندران

نایب رییس دوم

سیدمرتضی حسینی

قزوین

منشی اول

ابوالقاسم جراره

هرمزگان

منشی دوم

حسین علی حاجی دلیگانی

اصفهان

سخنگو

محمدصالح جوکار

یزد

عضو

فتح الله حسینی

کرمانشاه

عضو

حبیب آقاجری

خوزستاتن

عضو

 

فراکسیون حمایت از توسعه فناوری های نوین

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

محمد آشوری

هرمزگان

رییس

منصور آرامی

هرمزگان

نایب رییس اول

سیدهادی حسینی

مازندران

نایب رییس دوم

قاسم عزیزی

مرکزی

منشی اول

بهروز نعمتی

کرمانشاه

منشی دوم

جواد جهانگیرزاده

آذربایجان غربی

سخنگو

سیدشریف حسینی

خوزستان

ناظر

سیدعبدالکریم هاشمی

هرمزگان

ناظر

 

فراکسیون حقوق بشر

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

عزت الله یوسفیان ملا

مازندران

رییس

مقداد نجف نژاد

مازندران

نایب رییس اول

یوناتن بت کلیا

ارامنه

نایب رییس دوم

محمدقسیم عثمانی

آذربایجان غربی

منشی اول

روبرت بگلریان

ارامنه

منشی دوم

غلامرضا اسداللهی

خراست رضوی

سخنگو

قاسم عزیزی

مرکزی

خزانه دار

 

فراکسیون کارشناسی ولوایح مهم

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مجمدحسین فرهنگی

آذربایجان شرقی

رییس

عباس مقتدایی

اصفهان

نایب رییس اول

محمدحسین زاده بحرینی

خراسان رضوی

نایب رییس دوم

سیدسعید زمانی دهکردی

اصفهان

منشی اول

محمدابراهیم محبی

کرمانشاه

منشی دوم

حسینعلی حاجی دلیگانی

اصفهان

سخنگو

 

فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

جلیل جعفری بنه خلخال

اردبیل

رییس

محمدجواد نظری مهر

گلستان

نایب رییس اول

عبدالکریم رجبی

گستان

نایب رییس دوم

سلیمان عباسی

گلستان

منشی اول

عباس قائید رحمت

لرستان

منشی دوم

حسن تامینی

گبلان

سخنگو

مهرداد بائوج لاهوتی

گیلان

خزانه دار

 

فراکسیون محیط زیست

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

محمدرضا تابش

یزد

رییس

مسعود پزشکیان

آذربایجان شرقی

نایب رییس اول

مهرداد بائوج لاهوتی

گیلان

نایب رییس دوم

کمال الدین پیرموذن

اردبیل

منشی اول

مقداد نجف نژاد

مازندران

منشی دوم

موید حسینی صدر

آذربایجان غربی

سخنگو

محمدجواد نظری مهر

گلستان

خزانه دار

 

فراکسیون صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

عباس رجایی

مرکزی

رییس

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

نایب رییس اول

حسین سبحانی نیا

خراسان رضوی

نایب رییس دوم

غلامرضا اسداللهی

خراسان جنوبی

منشی اول

غلامرضا نوری

آذربایجان شرقی

منشی دوم

حسین امیری خامکانی

کرمان

سخنگو

 

فراکسیون توسعه شرق کشور

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

محمدرضا محسنی ثانی

خراسان رضوی

رییس

جواد هروی

خراسان جنوبی

نایب رییس اول

علیرضا منتظری توکلی

کرمان

نایب رییس دوم

رحمت الله نوروزی

گلستان

منشی اول

هدایت الله میرمراد زهی

سیستان و بلوچستان

منشی دوم

قاسنم جعفری

خراسان جعفری

سخنگو

 

فراکسیون حمایت از حقوق معلولان

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

فاطمه آلیا

تهران

رییس

منصور آرامی

هرمزگان

نایب رییس اول

عباس صلاحی

مرکزی

نایب رییس دوم

ناصر کاشانی

سیستان و بلوچستان

منشی اول

رسول خضری

آذربایجان غربی

منشی دوم

حلیمه عالی

سیستان و بلوچستان

سخنگو

سکینه عمرانی

اصفهان

خزانه دار

 

فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

سیدمحمد مهدی پورفاطمی

بوشهر

رییس

سیدناصر موسوی لارگانی

اصفهان

نایب رییس اول

حسین امیری خامکانی

کرمان

نایب رییس دوم

احمد جباری

هرمزگان

منشی اول

سیدحسین دهدشتی

خوزستان

منشی دوم

شهباز حسن پور بگلریان

کرمان

سخنگو

 

فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

حسین گروسی

تهران

رییس

رمضانعلی سبحانی فرد

خراسان رضوی

نایب رییس اول

جلیل جعفری بنه خلخال

اردبیل

نایب رییس دوم

مجمدحسین قربانی

گیلان

منشی اول

محمد فیروزی

اصفهان

منشی دوم

جبار کوچکی نژاد

گیلان

سخنگو

حمیدرضا فولادگر

اصفهان

عضو هیات رییسه

امیر خجسته

همدان

عضو هیات رییسه

عطاءالله سلطانی

همدان

عضو هیات رییسه

ابراهیم نکو

تهران

عضو هیات رییسه

محمدعلی پورمختار

همدان

عضو هیات رییسه

 

فراکسیون تعاون

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

ایرج ندیمی

گیلان

رییس

سیدناصر موسوی لارگانی

اصفهان

نایب رییس اول

غلامرضا نوری قزلچه

آذربایجان شرقی

نایب رییس دوم

علیرضا سلیمی

مرکزی

منشی اول

سیدشکرخدا موسوی

خوزستان

منشی دوم

جبار کوچکی نژاد

گیلان

سخنگو

مقداد نجف نژاد

مازندران

ناظر

 

فراکسیون جوانان

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مهرداد بذرپاش

تهران

رییس

احمد دستغیب

فارس

نایب رییس اول

میرهادی قره سید رومیانی

آذربایجان شرقی

نایب رییس دوم

غلامرضا نوری

آذربایجان شرقی

منشی اول

ابوالفضل ابوترابی

اصفهان

منشی دوم

ابوالفضل جراره

هرمزگان

سخنگو

محمد حسن نژاد

آذربایجان شرقی

عضو هیات رییسه

محمدرضا رضایی

فارس

عضو هیات رییسه

رحمت الله نوروزی

گلستان

عضو هیات رییسه

 

فراکسیون مدیریت شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

مقداد نجف نژاد

مازندران

رییس

کمال علیپور خنکداری

مازندران

نایب رییس اول

نبی الله احمدی

فارس

نایب رییس دوم

احمد امیرآبادی فراهانی

قم

منشی اول

ایرج ندیمی

گیلان

منشی دوم

محمد دامادی

مازندران

سخنگو

هادی شوشتری

خراسان رضوی

کارپرداز

مهرداد بائوج لاهوتی

گیلان

ناظر و بازرس اول

نیره اخوان بیطرف

اصفهان

ناظر و بازرس دوم

 

فراکسیون ایثارگران

نام و نام خانوادگی

حوزه انتخابیه

سمت

اسمعیل کوثری

تهران

رییس

ضرغام صادقی

فارس

نایب رییس اول

لاله افتخاری

تهران

نایب رییس دوم

محمد دهقانی نقندر

خراسان رضوی

منشی اول

مجتبی رحماندوست

تهران

منشی دوم

غلامعلی جعفرزاده

گیلان

سخنگو

احمدامیرآبادی فراهانی

قم

عضو هیات رییسه

امیر خجسته

همدان

عضو هیات رییسه

فتح الله حسینی

کرمانشاه

عضو هیات رییسه

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *