آخرین فرصت جذب اعضای هیأت علمی تا ۲۵ اسفند ماه(اسامی شهرها و نوع پذیرش)

قابل توجه متقاضیان بورسیه تحصیلی : بورسیه تحصیلی شامل  متقاضیانی می شود که حداکثر دوسال پس از موافقت با بورسیه آنها، از رساله دکتری خود دفاع نمایند. بدیهی است که در صورت عدم تحقق این موضوع، مطابق با قرارداد، کلیه ضرر و زیان ها از متقاضی دریافت می گردد.

برای ویرایش اطلاعات در صورتی که تایید نهایی را انجام داده باشید باید از طریق واحدی که انتخاب کرده اید اقدام نمایید در غیر این صورت می توانید از قسمت پیگیری ثبت نام وارد سایت شوید و از منوی سمت راست قسمت مورد نظر را ویرایش نمایید

در حال حاضر فقط می توان یک واحد دانشگاهی را انتخاب نمود و امکان انتخاب چند اولویت وجود ندارد. تاکید می شود جذب هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی برای استان صورت می گیرد و واحد دانشگاهی انتخاب شده اولویت فعلی محل خدمت می باشد. بدیهی است دانشگاه در هر زمانی می تواند محل خدمت عضو هیأت علمی را طبق نیازهای واحد های دانشگاهی  تغییر دهد.

در صورتیکه در صفحه اول به طور صحیح و کامل تمام فیلدها را تکمیل مینمایید، اما پس از کلیک بر روی گزینه تایید ، پیغام خطا صادر می شود به این معنی است که کد ملی شما قبلاً در سیستم ثبت شده است و باید در بخش پیگیری ثبت نام ، به تکمیل اطلاعات خود بپردازید .
در صورتیکه رمز عبور خود را فراموش کرده اید اگر تایید نهایی را انجام داده باشید باید از طریق واحدی که انتخاب کرده اید اقدام نمایید

در غیر این صورت باید تا ۱۰ روز پس از ثبت نام اولیه صبر نمایید تا اطلاعات شما حذف شود
در صورت مشاهده پیغام خطایThe requested URL could not be retrieved ، اتصال اینترنت خود را بررسی نموده و پس از اطمینان ، کمی صبر نموده مجدداً امتحان نمائید .
در صورتیکه اطلاعات خود را ثبت نهایی کرده باشید دیگر امکان تغییر هیچ یک از اطلاعات را نخواهید داشت پس در تکمیل اطلاعات نهایت دقت را مبذول نمایید .
در صورتیکه پس از ثبت اولویت خود ، درخواست تغییر واحد دانشگاهی را داشته باشید باید  قبل از اتمام فراخوان با در دست داشتن مدارک شناسایی به واحدی که انتخاب نموده اید مراجعه فرمایید .
در صورتیکه در هنگام ثبت اولویت ، پیغام عدم وجود رشته و واحد مطابق با رشته تحصیلی شما ظاهر گردید باید با ویرایش اطلاعات تحصیلی خود نسبت به انتخاب رشته دقیقاً مطابق با رشته تحصیلی مندرج در ستون نام رشته در فراخوان اقدام نمایید .

فرآیند جذب اعضای هیأت علمی به شرح زیر می‌باشد:

۱ : اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیأت علمی و راتبه تحصیلی

فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی دوبار در سال از طریق وب سایت جذب دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد و به مدت ۶۰روز فعال می باشد که متقاضیان می‌توانند در این مدت به صورت الکترونیکی ثبت نام اولیه را انجام دهند.

۲ : بعد از اتمام زمان فراخوان متقاضیان ظرف مدت ۱ هفته به واحدها / مراکز دانشگاهی که انتخاب نموده اند جهت تکمیل پرونده مراجعه می نمایند. واحدها/مراکز آموزشی نیز برای افراد واجد شرایط پرونده تشکیل داده و نسبت به ارسال پاسخ برای افرادی که شرایط اولیه را دارا نبوده‌اند، اقدام خواهد نمود. سپس  کلیه درخواستهای متقاضیان واجد شرایط را  به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان ارسال می نمایند.

۳ : دبیرخانه هیأت جذب استان بعد از تکمیل پرونده متقاضیان واجد شرایط همزمان پرونده آنان را به کارگروه‌ بررسی توانائی‌ علمی ؛ کارگروه‌ صلاحیت عمومی و در مورد دروس معارف اسلامی به معاونت امور اساتید معارف اسلامی ارسال می‌نماید.

۴  : نتیجه بررسی و صورتجلسات کارگروه بررسی توانائی علمی و کارگروه  صلاحیت عمومی به همراه امتیازات مکتسبه از فرم های مربوطه در هیأت اجرائی جذب استان جمع بندی و طبق فرمهای مربوطه صورتجلسه می شود.

تبصره: در رابطه با استخدام اعضای گروه معارف اسلامی دبیرخانه هیات اجرایی استان موظف است توانایی علمی و صلاحیت عمومی را از دفتر امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استعلام نموده و نتایج در هیأت اجرائی جذب استان جمع بندی و طبق فرمهای مربوطه صورتجلسه می شود.

۵: هیأت اجرایی جذب بر اساس فرم ها و صورتجلسات اخذ شده از کارگروه علمی و عمومی(و دفتر امور اساتید برای گروه معارف اسلامی) و بر اساس نیازهای اعلام شده در فراخوان، به تعداد دو برابر نیازها متقاضیان اصلح را انتخاب می نماید.

۶ : دبیرخانه هیأت اجرایی جذب پرونده متقاضیان اصلح را که مورد تأیید اولیه هیأت اجرایی جذب قرار گرفته است مطابق فرم مربوطه از طریق پست و یا پست الکترونیک به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می‌نماید.

۷ : دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرونده متقاضیان را در شورای مرکزی جذب یا شورای مرکزی بورس بررسی نموده و به تعداد نیاز مورد نیاز، از بین متقاضیان افراد اصلح را انتخاب و پرونده آنان به هیأت مرکزی جذب وزارت علوم ارسال می نماید.

۸ : هیأت مرکزی جذب نتیجه نهایی بررسی را به دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده و این دفتر نتیجه را به هیأت های اجرایی استان و واحدها / مراکز دانشگاهی، جهت اعلام به متقاضی و اقدامات مقتضی ابلاغ نماید.

لازم به توضیح است در صورت مخالفت با جذب متقاضی در هریک از مراحل فوق الذکر روند استخدام متوقف خواهد شد.

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد مشهد۱
مهندسی پزشکی – بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد مشهد۲
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد مشهد۳
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مشهد۴
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مشهد۵
مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مشهد۶
مدیریت دولتی-مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مشهد۷
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد مشهد۸
اتاق عمل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پزشکی – کد رشته   ۱۰۱۰۰دکتراواحد مشهد۹
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد مشهد۱۰
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد مشهد۱۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد مشهد۱۲
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد مشهد۱۳
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد مشهد۱۴
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد مشهد۱۵
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نیشابور۱۶
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نیشابور۱۷
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نیشابور۱۸
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نیشابور۱۹
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نیشابور۲۰
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نیشابور۲۱
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد نیشابور۲۲
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد نیشابور۲۳
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نیشابور۲۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد نیشابور۲۵
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نیشابور۲۶
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد گناباد۲۷
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد گناباد۲۸
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد گناباد۲۹
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد گناباد۳۰
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد گناباد۳۱
مشاوره – مشاوره خانواده۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دکتراواحد قوچان۳۲
مشاوره – مشاوره شغلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دکتراواحد قوچان۳۳
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد قوچان۳۴
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد قوچان۳۵
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد قوچان۳۶
علوم ارتباطات اجتماعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد قوچان۳۷
مهندسی نفت – مهندسی بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد قوچان۳۸
مهندسی نفت – مهندسی مخازن نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد قوچان۳۹
مهندسی نفت- حفاری و استخراج نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد قوچان۴۰
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد تایباد۴۱
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکترامرکز فریمان۴۲
مشاوره و راهنمایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۳
مشاوره و راهنمایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۴
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۵
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۶
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۷
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۸
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۴۹
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۰
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۱
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۲
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۳
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۴
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۵
زیست شناسی – میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۶
زیست شناسی – میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۷
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۸
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی۵۹

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد تبریز۱
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد تبریز۲
روانشناسی – روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد تبریز۳
مترجمی زبان انگلیسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد تبریز۴
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تبریز۵
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مراغه۶
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد مراغه۷
مهندسی عمران -مکانیک خاک وپی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد مراغه۸
تاریخ هنر ایران باستان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد شبستر۹
تاریخ هنر ایران باستان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد شبستر۱۰
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد شبستر۱۱
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد شبستر۱۲
مدیریت امور بانکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد شبستر۱۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد شبستر۱۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد شبستر۱۵
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد شبستر۱۶
مهندسی پزشکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۱۷
مهندسی پزشکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد اهر۱۸
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد اهر۱۹
زمین شناسی مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۲۰
زمین شناسی مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد اهر۲۱
زیست شناسی -ژنتیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد اهر۲۲
زیست شناسی -ژنتیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۲۳
سم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم آزمایشگاهی – کد رشته   ۱۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۲۴
سم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم آزمایشگاهی – کد رشته   ۱۰۶۰۰دکتراواحد اهر۲۵
مهندسی عمران -راه وترابری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد اهر۲۶
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد اهر۲۷
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۲۸
مهندسی مکاترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۲۹
مهندسی مکاترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد اهر۳۰
مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد اهر۳۱
مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد اهر۳۲
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد بستان آباد۳۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد بستان آباد۳۴
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد ورزقان۳۵
کاردان فنی معدن – استخراج معادن غیر ذغال سنگ۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معدن – کد رشته   ۴۰۵۰۰دکتراواحد ورزقان۳۶
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۳۷
روابط بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۳۸
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۳۹
حقوق عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۴۰
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۴۱
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۴۲
علوم ارتباطات اجتماعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۴۳
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی۴۴
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز تسوج۴۵
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز تسوج۴۶
روابط بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز تسوج۴۷
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکترامرکز تسوج۴۸
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکترامرکز تسوج۴۹

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد ارومیه۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد ارومیه۲
زیست شناسی – میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دانشجوی دکتراواحد ارومیه۳
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد خوی۴
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد خوی۵
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد خوی۶
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد مهاباد۷
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد مهاباد۸
مدیریت دولتی-مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد مهاباد۹
مدیریت دولتی – تشکیلات و روشها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مهاباد۱۰
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مهاباد۱۱
مدیریت دولتی-مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد مهاباد۱۲
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مهاباد۱۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مهاباد۱۴
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد ماکو۱۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد ماکو۱۶
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد ماکو۱۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نقده۱۸
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد نقده۱۹
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد نقده۲۰
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد نقده۲۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد سلماس۲۲
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد بوکان۲۳
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد بوکان۲۴
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکتراواحد بوکان۲۵
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما ارومیه۲۶
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما ارومیه۲۷
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکترامرکز سردشت۲۸
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۲۹
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۰
حقوق بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۲
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۳
حقوق بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۴
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۵
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۶
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۷
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۸
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۳۹
مهندسی عمران -مکانیک خاک وپی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۴۰
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۴۱
مهندسی عمران -مکانیک خاک وپی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی۴۲

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۱
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۲
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد اردبیل۳
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد اردبیل۴
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد اردبیل۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۶
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۷
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۸
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد اردبیل۹
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد خلخال۱۰
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد خلخال۱۱
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد خلخال۱۲
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد خلخال۱۳
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد خلخال۱۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد مشکین شهر۱۵
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پارس آباد مغان۱۶
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد پارس آباد مغان۱۷
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۱۸
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۱۹
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۰
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۲
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۳
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۴
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۵
علوم ارتباطات اجتماعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۶
علوم ارتباطات اجتماعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۷
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اردبیل۲۹

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
طراحی پارچه و لباس – طراحی لباس۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد نجف آباد۱
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد نجف آباد۲
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۳
مدیریت جهانگردی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۴
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۵
مدیریت جهانگردی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۶
مدیریت صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۷
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۸
مدیریت صنعتی – تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۹
مدیریت صنعتی – مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۰
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۱
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۱۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۳
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۴
مهندسی صنایع – تولید صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۵
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۶
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۷
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۱۹
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۰
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۱
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۲
مهندسی مکانیک – مکانیک در طراحی جامدات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۳
مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۴
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد نجف آباد۲۵
مهندسی مکانیک – مکانیک در طراحی جامدات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد نجف آباد۲۶
مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد نجف آباد۲۷
مهندسی هسته ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد نجف آباد۲۸
مهندسی هسته ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۲۹
مهندسی هوا فضا – هوا فضا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲هوا فضا – کد رشته   ۴۱۱۰۰دانشجوی دکتراواحد نجف آباد۳۰
مهندسی هوا فضا – هوا فضا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲هوا فضا – کد رشته   ۴۱۱۰۰دکتراواحد نجف آباد۳۱
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد مبارکه۳۲
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد شهرضا۳۳
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد میمه۳۴
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد میمه۳۵
سیستمهای کنترل ابزار دقیق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد شهرمجلسی۳۶
مهندسی مکاترونیک گرایش اتوماتیک و کنترل تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد شهرمجلسی۳۷
مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد شهرمجلسی۳۸
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکتراواحد گلپایگان۳۹
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد گلپایگان۴۰
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد گلپایگان۴۱
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد گلپایگان۴۲
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد گلپایگان۴۳
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد گلپایگان۴۴
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد گلپایگان۴۵
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد گلپایگان۴۶
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد هرند۴۷
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد هرند۴۸
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۴۹
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۰
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۱
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۲
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۳
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۴
مهندسی عمران -راه وترابری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۵
مهندسی عمران -راه وترابری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات اصفهان۵۶
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد سمیرم۵۷
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد سمیرم۵۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد سمیرم۵۹
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد سمیرم۶۰
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد فریدن۶۱
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد فریدن۶۲
ادبیات فارسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دکتراواحد فریدن۶۳
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد فریدن۶۴
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد فریدن۶۵
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد خمینی شهر۶۶
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۶۷
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۶۸
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۶۹
تربیت بدنی و علوم ورزشی – روانشناسی ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۰
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۱
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۲
روانشناسی-صنعتی و سازمانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۳
زبانشناسی همگانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۴
مترجمی زبان انگلیسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۵
شیمی گرایش محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱شیمی – کد رشته   ۳۰۳۰۰دکتراواحد اصفهان(خوراسگان)۷۶
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکترامرکز نیک آباد۷۷
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز نیک آباد۷۸
کاردان فنی برق ـ الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما خوراسگان۷۹
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما خوراسگان۸۰
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما نجف‌آباد۸۱
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکترامرکز جوشقان قالی۸۲

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۱
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۲
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۳
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۴
انگل شناسی دامپزشکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دامپزشکی – کد رشته   ۱۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۵
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۶
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۷
زمین شناسی مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات البرز۸

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکترامرکز دلوار۱
علوم قضایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکترامرکز دلوار۲
علوم قضایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز دلوار۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکترامرکز دلوار۴
ساختمانهای بتنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکترامرکز دلوار۵
ساختمانهای بتنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکترامرکز دلوار۶
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکترامرکز دلوار۷
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکترامرکز دلوار۸
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکترامرکز دلوار۹
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۰
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۱
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۲
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۳
مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۴
هوش مصنوعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۵
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۶
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۷
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۸
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات بوشهر۱۹

 

حتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
طراحی صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱
تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۲
تربیت بدنی و علوم ورزشی-بیومکانیک ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۳
جغرافیا – طبیعی گرایش ژئومرفولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۴
حقوق بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۵
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۶
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۷
حقوق عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۸
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۹
جمعیت شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۰
علوم اجتماعی – مردم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۱
مهندسی عمران -مکانیک خاک وپی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۲
برنامه ریزی شهری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۳
برنامه ریزی منطقه ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۴
مرمت آثار تاریخی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۵
مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۶
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۷
کارگردانی نمایش۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱هنرنمایش – کد رشته   ۶۰۳۰۰دکتراواحد تهران مرکزی۱۸
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد رودهن۱۹
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد رودهن۲۰
جمعیت شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد رودهن۲۱
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد رودهن۲۲
معماری داخلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد رودهن۲۳
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد رودهن۲۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد رودهن۲۵
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد رودهن۲۶
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد رودهن۲۷
مشاوره۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۲۸
مهندسی سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱انرژی – کد رشته   ۴۱۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۲۹
مهندسی سیستمهای انرژی-تکنولوژی های انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱انرژی – کد رشته   ۴۱۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۰
مهندسی برق- الکترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۱
مهندسی برق- الکترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۲
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۳
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۴
مهندسی پزشکی – بیومکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۵
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۶
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۷
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۸
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۳۹
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۰
مهندسی پزشکی – بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۱
مهندسی پزشکی – بیومتریال۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۲
مهندسی پزشکی – بیومتریال۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۳
مهندسی پزشکی – بیومتریال۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۴
مهندسی برق – مخابرات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۵
مهندسی برق – مخابرات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۶
مهندسی برق – کنترل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۷
مهندسی برق – کنترل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۸
مدیریت بازرگانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۴۹
مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۰
مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۱
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۲
مدیریت تکنولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۳
مدیریت تکنولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۴
مدیریت فن آوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۵
مدیریت فن آوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۶
مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۷
مدیریت شهری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۸
امور فرهنگی – مدیریت امور فرهنگی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۵۹
مدیریت – مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۰
برنامه ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست -اقتصادمحیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۱
برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست – مدیریت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۲
مدیریت محیط زیست (اچ اس ای)۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۳
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۴
باستان شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تاریخ – کد رشته   ۲۱۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۵
تربیت بدنی وعلوم ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۶
علوم تغذیه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳تغذیه – کد رشته   ۱۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۷
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۸
حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۶۹
حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۰
روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۱
زبان و ادبیات فرانسه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۲
زبان و ادبیات فرانسه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۳
زبان و ادبیات فرانسه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۴
زبانشناسی همگانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۵
زبانشناسی همگانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۶
زمین شناسی – پترولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۷
زمین شناسی – پترولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۸
زمین شناسی – زمین شناسی نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۷۹
زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۰
زمین شناسی -آب شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۱
زمین شناسی زیست محیطی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زمین شناسی – کد رشته   ۳۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۲
بیوفیزیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۳
بیوشیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۴
زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۵
زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۶
زیست شناسی دریا – جانوران دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۷
زیست شناسی دریا – جانوران دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۸
زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۸۹
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۰
زیست شناسی – سلولی و مولکولی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۱
زیست شناسی – میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۲
زیست شناسی -ژنتیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۳
زیست شناسی – علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۴
اقتصادانرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اقتصادی – کد رشته   ۲۰۹۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۵
بیولوژی دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم دریایی – کد رشته   ۳۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۶
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۷
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۸
مهندسی عمران-مهندسی آب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۹۹
مهندسی عمران- ژئوتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۰
مهندسی طراحی محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۱
مهندسی عمران-خاک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۲
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۳
مهندسی عمران -راه وترابری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۴
مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل ونقل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۵
فیزیک مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲فیزیک – کد رشته   ۳۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۶
نانوفیزیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱فیزیک – کد رشته   ۳۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۷
مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۸
مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۰۹
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۰
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۱
اقتصاد کشاورزی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کشاورزی – کد رشته   ۵۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۲
علوم باغبانی-گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کشاورزی – کد رشته   ۵۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۳
مهندسی معدن – استخراج معدن۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معدن – کد رشته   ۴۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۴
مهندسی معدن -فرآوری موادمعدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معدن – کد رشته   ۴۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۵
معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۶
مهندسی مکاترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۷
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۸
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۱۹
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۰
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۱
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۲
مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۳
مهندسی محیط زیست ـ منابع آب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۴
محیط زیست – زیستگاهها و تنوع زیستی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۵
مهندسی مواد-جوشکاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۶
مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۷
مهندسی متالورژی و مواد۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۸
مهندسی مواد – سرامیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۲۹
مهندسی مواد – سرامیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۰
مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۱
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۲
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۳
مهندسی شیمی – صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۴
مهندسی شیمی – صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۵
مهندسی نفت -بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۶
مهندسی اکتشاف نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۷
مهندسی اکتشاف نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۸
مهندسی نفت- مخازن نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۳۹
مهندسی نفت- حفاری و استخراج نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۰
مهندسی کشاورزی ـ مدیریت کشاورزی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی کشاورزی – کد رشته   ۵۰۳۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۱
مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱نساجی – کد رشته   ۴۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۲
مهندسی نساجی- شیمی نساجی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱نساجی – کد رشته   ۴۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۳
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۴
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۵
مهندسی هسته ای – مهندسی راکتور۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۶
مهندسی هسته ای ـ مواد و چرخه سوخت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱هسته ای – کد رشته   ۴۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۷
مهندسی هوافضا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳هوا فضا – کد رشته   ۴۱۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۸
مهندسی هوافضا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳هوا فضا – کد رشته   ۴۱۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۴۹
مهندسی هوا فضا- طراحی سازه های هوا فضایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱هوا فضا – کد رشته   ۴۱۱۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات تهران۱۵۰
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد پزشکی تهران۱۵۱
روانشناسی – روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد پزشکی تهران۱۵۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد پزشکی تهران۱۵۳
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد پزشکی تهران۱۵۴
علوم سلولی وملکولی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد پزشکی تهران۱۵۵
ریاضی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دکتراواحد شهرری۱۵۶
ریاضی مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ریاضی – کد رشته   ۳۰۱۰۰دکتراواحد شهرری۱۵۷
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد شهرری۱۵۸
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد شهرری۱۵۹
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرری۱۶۰
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرری۱۶۱
علمی کاربردی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرری۱۶۲
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرری۱۶۳
علمی کاربردی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد شهرری۱۶۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد شهرری۱۶۵
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تهران جنوب۱۶۶
مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تهران جنوب۱۶۷
مدیریت امور فرهنگی و هنری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۶۸
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۶۹
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۰
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۱
مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد تهران شمال۱۷۲
حسابداری- مالیاتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۳
حسابرسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۴
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۵
حقوق بین الملل۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۶
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۷
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۸
دروس عمومی-تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۷۹
مترجمی زبان اسپانیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۰
زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۱
زیست شناسی -علوم جانوری-سلولی و تکوینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۲
شیمی گرایش محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱شیمی – کد رشته   ۳۰۳۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۳
برنامه ریزی وتحلیل سیستمها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۴
شیمی -شیمی دریا۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم دریایی – کد رشته   ۳۰۶۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۵
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۶
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۷
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۸
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۸۹
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۹۰
مهندسی شیمی – ترمودینامیک و سینتیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۹۱
مهندسی شیمی – فرآیندهای جداسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۹۲
مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۹۳
مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیند۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد تهران شمال۱۹۴
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی گرایش سبزی کاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی کشاورزی – کد رشته   ۵۰۳۰۰دانشجوی دکتراواحد تهران شمال۱۹۵
مدیریت جهانگردی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد تهران غرب۱۹۶
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد تهران غرب۱۹۷
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دانشجوی دکتراواحد تهران غرب۱۹۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد تهران غرب۱۹۹
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد تهران غرب۲۰۰
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وروستایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰دانشجوی دکتراواحد اسلامشهر۲۰۱
جغرافیاوبرنامه ریزی شهری وروستایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰دانشجوی دکتراواحد اسلامشهر۲۰۲
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد اسلامشهر۲۰۳
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد اسلامشهر۲۰۴
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد اسلامشهر۲۰۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد دماوند۲۰۶
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد دماوند۲۰۷
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد دماوند۲۰۸
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد دماوند۲۰۹
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد دماوند۲۱۰
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد ملارد۲۱۱
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد ملارد۲۱۲
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد ملارد۲۱۳
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد ملارد۲۱۴
مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما اسلامشهر۲۱۵
ارتباط تصویری – تصویرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۱۶
گرافیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۱۷
ارتباط تصویری – تصویرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد پرند۲۱۸
گرافیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد پرند۲۱۹
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد پرند۲۲۰
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد پرند۲۲۱
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۲
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۳
علوم سلولی وملکولی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد پرند۲۲۴
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد پرند۲۲۵
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۶
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۷
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۸
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۲۹
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۳۰
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پرند۲۳۱
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پرند۲۳۲
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پرند۲۳۳
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پرند۲۳۴
کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد پرند۲۳۵
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۳۶
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۳۷
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد پرند۲۳۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد پرند۲۳۹
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد پرند۲۴۰
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد پرند۲۴۱
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد پرند۲۴۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد قیام دشت(تهران شرق)۲۴۳
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد قیام دشت(تهران شرق)۲۴۴
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد قیام دشت(تهران شرق)۲۴۵
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد قیام دشت(تهران شرق)۲۴۶
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قیام دشت(تهران شرق)۲۴۷
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دانشجوی دکتراواحد رباط کریم۲۴۸
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد رباط کریم۲۴۹
الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد پردیس۲۵۰
برق – شبکه های انتقال و توزیع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد پردیس۲۵۱
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکتراواحد پردیس۲۵۲
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد پردیس۲۵۳
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد پردیس۲۵۴
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکتراواحد پردیس۲۵۵
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد پردیس۲۵۶
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد پردیس۲۵۷
مهندسی شهرسازی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد پردیس۲۵۸
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد پردیس۲۵۹
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد پردیس۲۶۰
گرافیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما ورامین۲۶۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد صفادشت۲۶۲
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد صفادشت۲۶۳
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد صفادشت۲۶۴
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد صفادشت۲۶۵
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد صفادشت۲۶۶
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد صفادشت۲۶۷
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد صفادشت۲۶۸
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد صفادشت۲۶۹
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد صفادشت۲۷۰
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد صفادشت۲۷۱
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما اندیشه۲۷۲
دروس عمومی-زبان انگلیسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما اندیشه۲۷۳
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما اندیشه۲۷۴
علمی کاربردی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما اندیشه۲۷۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز صباشهر۲۷۶
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکترامرکز صباشهر۲۷۷
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکترامرکز صباشهر۲۷۸
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز صباشهر۲۷۹
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۰
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۱
تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۲
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۳
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۴
کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۵
کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۶
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۷
مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکترامرکز قرچک ورامین۲۸۸
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۸۹
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۹۰
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۹۱
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۹۲
تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۹۳
محیط زیست – آلودگیهای محیط زیست۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات دماوند۲۹۴
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده فنی و حرفه ای سما دماوند۲۹۵
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده فنی و حرفه ای سما دماوند۲۹۶
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده فنی و حرفه ای سما دماوند۲۹۷
توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
بهداشت مبارزه با بیماریها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱بهداشت – کد رشته   ۱۰۷۰۰دکتراواحد شهرکرد۱
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد شهرکرد۲
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرکرد۳
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد شهرکرد۴
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد شهرکرد۵
مهندسی عمران – مهندسی زلزله۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد شهرکرد۶
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرکرد۷
مهندسی عمران – مهندسی زلزله۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرکرد۸
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد شهرکرد۹
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرکرد۱۰
طراحی فضاهای آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد شهرکرد۱۱
طراحی فضاهای آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد شهرکرد۱۲
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد فارسان۱۳
کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد فارسان۱۴
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری۱۵
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری۱۶
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری۱۷
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری۱۸

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
گرافیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دکتراواحد آبادان۱
گرافیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱ارتباط تصویری – کد رشته   ۶۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد آبادان۲
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد آبادان۳
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد آبادان۴
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد آبادان۵
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد آبادان۶
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد آبادان۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد آبادان۸
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد آبادان۹
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد آبادان۱۰
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد آبادان۱۱
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد آبادان۱۲
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد آبادان۱۳
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکتراواحد ایذه۱۴
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد دزفول۱۵
مهندسی برق- الکترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد دزفول۱۶
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد دزفول۱۷
مهندسی برق- الکترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۱۸
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۱۹
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد دزفول۲۰
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد دزفول۲۱
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد دزفول۲۲
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد دزفول۲۳
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۲۴
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۲۵
مهندسی مکانیک – مکانیک در طراحی جامدات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۲۶
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد دزفول۲۷
مهندسی مکانیک – مکانیک در طراحی جامدات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد دزفول۲۸
مهندسی شیمی – صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد دزفول۲۹
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۰
مهندسی تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۱
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۲
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد مسجدسلیمان۳۳
مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۴
صنایع فلزی – صنایع فلزی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۵
مهندسی نفت -بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد مسجدسلیمان۳۶
مدیریت صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد امیدیه۳۷
مدیریت صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد امیدیه۳۸
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد امیدیه۳۹
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد امیدیه۴۰
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد امیدیه۴۱
مهندسی اکتشاف نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد امیدیه۴۲
مهندسی نفت -بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد امیدیه۴۳
مهندسی نفت- حفاری و استخراج نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد امیدیه۴۴
مهندسی نفت- مخازن نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد امیدیه۴۵
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد امیدیه۴۶
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد امیدیه۴۷
مهندسی شیمی -مخازن هیدروکربوری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد امیدیه۴۸
مهندسی نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد امیدیه۴۹
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد ماهشهر۵۰
علوم تربیتی – آموزش و پرورش ابتدائی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد شوشتر۵۱
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد شوشتر۵۲
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد شوشتر۵۳
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد شوشتر۵۴
مهندسی تکنولوژی الکترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد بهبهان۵۵
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد بهبهان۵۶
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد بهبهان۵۷
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد بهبهان۵۸
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد بهبهان۵۹
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد بهبهان۶۰
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد بهبهان۶۱
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد بهبهان۶۲
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد بهبهان۶۳
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد بهبهان۶۴
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد خرمشهر۶۵
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد خرمشهر۶۶
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد خرمشهر۶۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد خرمشهر۶۸
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد باغملک۶۹
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد اندیمشک۷۰
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد اندیمشک۷۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد اندیمشک۷۲
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد اندیمشک۷۳
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد اندیمشک۷۴
تکنولوژی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد اندیمشک۷۵
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد اندیمشک۷۶
راهنمایی و مشاوره۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳امورتربیتی ومشاوره – کد رشته   ۲۱۶۰۰دکتراواحد سوسنگرد۷۷
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد سوسنگرد۷۸
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد سوسنگرد۷۹
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد سوسنگرد۸۰
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد سوسنگرد۸۱
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد سوسنگرد۸۲
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد سوسنگرد۸۳
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد سوسنگرد۸۴
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز شوش۸۵
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکترامرکز شوش۸۶
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکترامرکز شوش۸۷
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دانشجوی دکترامرکز شوش۸۸
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز شوش۸۹
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکترامرکز شوش۹۰
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکترامرکز شوش۹۱
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۲
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۳
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۴
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۵
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۶
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۷
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۸
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۹۹
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۰
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۲
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۳
روانشناسی تربیتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۴
روانشناسی تربیتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۵
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۶
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۷
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۰۹
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۱۰
مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱منابع طبیعی – کد رشته   ۵۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات خوزستان۱۱۱
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد شادگان۱۱۲
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد شادگان۱۱۳
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد شادگان۱۱۴
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد شادگان۱۱۵
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکتراواحد شادگان۱۱۶
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد شادگان۱۱۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد شادگان۱۱۸
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد شادگان۱۱۹
مهندسی تکنولوژی متالورژی-ذوب فلزات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مواد – کد رشته   ۴۰۷۰۰دکتراواحد شادگان۱۲۰
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما بهبهان۱۲۱
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما شوشتر۱۲۲
نقشه کشی معماری- معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما شوشتر۱۲۳
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما شوشتر۱۲۴
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۲۵
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۲۶
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۲۷
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۲۸
مهندسی صنایع – سیستم و بهره وری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۲۹
مهندسی صنایع – مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکترامرکزخلیج فارس۱۳۰

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد زنجان۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد زنجان۲
برنامه ریزی وتحلیل سیستمها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دانشجوی دکتراواحد زنجان۳
برنامه ریزی وتحلیل سیستمها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد زنجان۴
مهندسی عمران – نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد زنجان۵
مهندسی عمران -راه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد زنجان۶
مهندسی عمران – نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد زنجان۷
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد زنجان۸
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد زنجان۹
مرمت واحیاءبناهاوبافتهای تاریخی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تاریخ – کد رشته   ۲۱۱۰۰دکتراواحد ابهر۱۰
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۱
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۲
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۳
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۴
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۵
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۶
زیست شناسی -ژنتیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۷
فیزیولوژی جانوری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۸
طراحی شهری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۱۹
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات زنجان۲۰

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد سمنان۱
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد سمنان۲
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مهدی شهر۳
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد مهدی شهر۴
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد مهدی شهر۵
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکترامرکز شهمیرزاد۶
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکترامرکز شهمیرزاد۷
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز شهمیرزاد۸

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد زاهدان۱
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد زاهدان۲
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد زاهدان۳
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد زاهدان۴
جغرافیا-برنامه ریزی توریسم۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱جغرافیا – کد رشته   ۲۱۵۰۰دکتراواحد زاهدان۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد زاهدان۶
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد زاهدان۷
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد زاهدان۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد زاهدان۹
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد زاهدان۱۰
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد خاش۱۱
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد خاش۱۲
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکتراواحد خاش۱۳
تربیت بدنی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد خاش۱۴
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد خاش۱۵
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد سراوان۱۶
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد سراوان۱۷
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد سراوان۱۸
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد سراوان۱۹
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد سراوان۲۰
علمی کاربردی حسابداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حسابداری – کد رشته   ۲۱۳۰۰دکترامرکز چابهار۲۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکترامرکز چابهار۲۲
مترجمی زبان انگلیسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زبان انگلیسی – کد رشته   ۲۰۳۰۰دکترامرکز چابهار۲۳
علمی کاربردی اقتصاد کارو بهره وری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اقتصادی – کد رشته   ۲۰۹۰۰دکترامرکز چابهار۲۴
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز چابهار۲۵
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز چابهار۲۶
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکترامرکز نیک شهر۲۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز نیک شهر۲۸
مدیریت آموزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۲۹
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۰
مدیریت محیط زیست، ایمنی، بهداشت اچ اس ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۲
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۳
حقوق عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۴
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۵
روانشناسی تربیتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۶
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۷
علوم اجتماعی -جامعه شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم اجتماعی – کد رشته   ۲۰۵۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۸
مهندسی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان۳۹

 

 

توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد فسا۱
مهندسی تکنولوژی کنترل – فرآیند۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد فسا۲
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد فسا۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد فسا۴
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد فسا۵
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد فسا۶
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد فسا۷
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد فسا۸
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد فسا۹
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد فسا۱۰
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد فسا۱۱
مهندسی عمران – مهندسی سنجش از دور۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد لارستان۱۲
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد اقلید۱۳
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد اقلید۱۴
مهندسی پلیمر – علوم و تکنولوژی پلیمر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد داراب۱۵
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد جهرم۱۶
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد جهرم۱۷
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد جهرم۱۸
زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۵۰۰دکتراواحد جهرم۱۹
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد جهرم۲۰
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد جهرم۲۱
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد مرودشت۲۲
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مرودشت۲۳
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد مرودشت۲۴
مهندسی نفت – مهندسی بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد مرودشت۲۵
پرستاری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد آباده۲۶
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد آباده۲۷
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد بیضاء فارس۲۸
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکترامرکز کوارفارس۲۹
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز کوارفارس۳۰
تاسیسات -تهویه مطبوع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکترامرکز کوارفارس۳۱
تاسیسات -تهویه مطبوع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکترامرکز کوارفارس۳۲
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۳
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۴
قدرت -الکتروتکنیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۵
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۶
آموزش و پرورش ابتدایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۶۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۷
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۸
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۳۹
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۰
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۱
نقشه کشی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۲
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۳
مهندسی تکنولوژی عمران-عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۴
نقشه کشی معماری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۵
کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۶
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۷
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۸
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۴۹
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد نورآباد ممسنی۵۰
حقوق عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات فارس۵۱
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات فارس۵۲
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات فارس۵۳
مهندسی نفت -بهره برداری از منابع نفت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات فارس۵۴
دروس عمومی-فیزیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما شیراز۵۵
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکترامرکز فراشبند۵۶
الکتروتکنیک – برق صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکترامرکز فراشبند۵۷
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکترامرکز گراش۵۸
توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مهندسی پزشکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد قزوین۱
امور بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۲
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۳
مدیریت امور بانکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۴
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۵
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۶
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۷
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۸
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۹
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۰
مدیریت دولتی – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۱
مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۲
مدیریت دولتی-مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۳
مدیریت صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۴
مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۵
مدیریت صنعتی – تولید۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۶
مدیریت صنعتی – مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد قزوین۱۷
مدیریت صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد قزوین۱۸
مهندسی صنایع۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد قزوین۱۹
مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد قزوین۲۰
مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱علوم وصنایع غذایی – کد رشته   ۵۰۴۰۰دکتراواحد قزوین۲۱
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد قزوین۲۲
مهندسی عمران – سازه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد قزوین۲۳
مهندسی عمران – نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد قزوین۲۴
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۲۵
مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۲۶
مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۲۷
مهندسی کامپیوتر- سخت افزار۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۲۸
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۲۹
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد قزوین۳۰
برنامه ریزی شهری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد قزوین۳۱
برنامه ریزی منطقه ای۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد قزوین۳۲
طراحی شهری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲معماری – کد رشته   ۶۰۲۰۰دکتراواحد قزوین۳۳
مدیریت بازرگانی – بازرگانی بین المللی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۴
مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۵
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۶
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۷
مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۸
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۳۹
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد بوئین زهرا۴۰
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد بوئین زهرا۴۱
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۴۲
مهندسی فناوری اطلاعات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۴۳
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد بوئین زهرا۴۴
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد بوئین زهرا۴۵
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکترامرکز شال۴۶
مکانیک خودرو- مکانیک خودرو۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰کارشناسی ارشدآموزشکده سما تاکستان۴۷
توضیحتاریخ پایانتاریخ شروعشماره فراخوانجنسیتتعدادنام رشتهنام مقطعنام واحد یا مرکزردیف
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد سنندج۱
مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد سنندج۲
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد سنندج۳
مدیریت بازرگانی- بازاریابی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد سنندج۴
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد سنندج۵
مامایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳پرستاری ومامائی – کد رشته   ۱۰۴۰۰دکتراواحد سنندج۶
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد سنندج۷
حقوق۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد سنندج۸
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۳دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد سنندج۹
مهندسی صنایع – تولید صنعتی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱صنایع – کد رشته   ۴۰۳۰۰دکتراواحد سنندج۱۰
مهندسی عمران – نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد سنندج۱۱
مهندسی عمران – نقشه برداری۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد سنندج۱۲
مهندسی مکانیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد سنندج۱۳
مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد سنندج۱۴
مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد سنندج۱۵
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد سنندج۱۶
مهندسی شیمی – صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دانشجوی دکتراواحد سنندج۱۷
مهندسی شیمی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد سنندج۱۸
مهندسی شیمی – صنایع غذایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۲۰۰دکتراواحد سنندج۱۹
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد سقز۲۰
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دکتراواحد سقز۲۱
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد سقز۲۲
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دانشجوی دکتراواحد سقز۲۳
مهندسی عمران۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱عمران – کد رشته   ۴۰۴۰۰دکتراواحد سقز۲۴
دروس عمومی-معارف۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲دروس عمومی – کد رشته   ۱۰۰۰۰۰دانشجوی دکترا و دکتراواحد قروه۲۵
کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۰۰۰دانشجوی دکتراواحد قروه۲۶
مهندسی برق ـ قدرت۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۱برق – کد رشته   ۴۰۱۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۲۷
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۲۸
مدیریت اجرایی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – کد رشته   ۲۱۲۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۲۹
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۰
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۴۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۱
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۲
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۳
حقوق جزا و جرم شناسی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۴
حقوق خصوصی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲حقوق وعلوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۸۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۵
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۶
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۷
روانشناسی بالینی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۸
روانشناسی عمومی۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲روانشناسی – کد رشته   ۲۰۷۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۳۹
مهندسی مکاترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دانشجوی دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۴۰
مهندسی مکاترونیک۲۵/۱۲/۱۳۹۲۲۵/۱۰/۱۳۹۲۹۲خانم و آقا۲مکانیک – کد رشته   ۴۰۶۰۰دکتراواحد علوم و تحقیقات کردستان۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دکتری دانشگاه تهران از سوی دیوان عدالت اداری

با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل ۵۰ نمره از مصاحبه دانشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *