طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام فهرست اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت، همراه با برنامه زمانی مراجعه و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه و بررسی مدارک مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۸/۱۵

بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که کدرشته محل‌های انتخابی خود را برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۲ در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان ثبت نموده‌اند، می‌رساند: فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله مصاحبه آزمون مذکوربه همراه کارنامه مربوط بر روی ‌سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد. لذا آن‌دسته از داوطلبانی که در یک و یا چند کد رشته محل تحصیلی (حداکثر ۵ کدرشته‌محل) از رشته امتحانی ذیربط در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نکات زیر و مطابق برنامه زمانی مشخص شده (در ذیل این اطلاعیه) مربوط به هر کدرشته محل و همچنین جداول مندرج در سایت اطلاع رسانی مربوط به موسسه ذیربط، با همراه داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در کدرشته‌محل یا کدرشته‌محلهای انتخابی مربوط تلقی می‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می‌دارد.

(۱) – داوطلبانی که اسامی آنان در سایت این سازمان به عنوان معرفی شده یک و یا چند کد رشته محل از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه برای هریک از موسسات مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) به شماره حساب مشخص شده (مربوط به موسسه محل برگزاری مصاحبه) واریز و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته باشند و آنرا هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.

تبصره ۱- درصورتیکه برای چند کدرشته محل در یک دانشگاه، منحصراً از داوطلب یک نوبت مصاحبه بعمل آید می‌بایست بدون توجه به تعداد کدرشته‌ها مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) پرداخت گردد.

تبصره ۲- معرفی‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط و همچنین شماره حساب دانشگاه‌های مربوط لازم است به وب سایت اطلاع رسانی موسسات مراجعه نمایند.

(۲)- به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذیربط به سازمان اعلام گردد و داوطلبانی که نمره‌ای برای مصاحبه آنان اعلام نشود از پذیرش در کدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

(۳)- بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.

(۴)- آندسته از داوطلبانی که در مصاحبه شرکت و پس از گزینش نهایی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال ۹۲ (اعم از دوره¬های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و یا بین‌الملل) قرار گیرند، مجاز به شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۳ نخواهند بود.

(۵)- کلیه داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در این مرحله قرار گرفته می‌بایست به منظور تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی با مراجعه به لینک مربوط که در سایت سازمان درذیل کارنامه داوطلب قرار دارد حداکثر تا تاریخ ۲۶/۸/۹۲ ضمن پرداخت مبلغ ۲۱۲٫۰۰۰ (دویست و دوازده هزار) ریال بصورت اینترنتی، فرم بررسی صلاحیت عمومی را تکمیل و کد پیگیری دریافت دارند. بدیهی است داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

تبصره: داوطلبانی که قبلاً در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار گرفته بودند و در اردیبهشت ماه امسال (سال ۱۳۹۲) نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی اقدام نموده‌اند، در این مرحله نیاز ی به پرداخت وجه و تکمیل فرم ندارند.

(۶)- کارنامه اعلام نتایج گزینش این مرحله از آزمون همزمان با این اطلاعیه بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد که داوطلبان می‌توانند نسبت به پرینت آن اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز که می‌بایست معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند.

۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس).

توجه – معرفی‌‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده‌اند، می‌بایست تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ فارغ‌التحصیل شده‌باشند. (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۵۷ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور.)

۲- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره ۱- آندسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲ – معرفی‌‌شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک‌ مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

۴ـ اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی این سازمان.

۵ـ مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور (برای برادران).

۶ـ اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند.

تذکر مهم : 

۱-نظر به اینکه برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر مدارک لازم برای مصاحبه و همچنین در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع رسانی لازم را در سایت خود مشخص می‌نمایند لذا به داوطلبان گرامی تأکید می‌شود که حتماً به وب سایت موسسه‌ای که قرار است در مصاحبه آن شرکت نمایند به منظور اطلاع از تاریخ، زمان و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه مراجعه کنند.

۲-داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت کدرشته محل‌های مربوط به بورسیه موسسات درج گردیده، لازم است علاوه بر شرکت در مصاحبه موسسه یا دانشگاه محل معرفی، به ارگان بورس دهنده نیز مراجعه و هماهنگی لازم را به عمل آورند. بدیهی است درصورت قبولی و عدم ارائه بورس توسط ارگان ذیربط، هیچ‌گونه اقدامی از سوی این سازمان میسر نمی‌باشد.

۳- چنانچه داوطلبان درخصوص کارنامه نتایج انتخاب رشته سوالاتی داشته باشند می توانندحداکثر تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان تقاضای خود را ارسال نمایند. به تقاضاهایی که به نحو دیگری و یا بعد از تاریخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

۱۱۳۴علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی روستاییدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۸-ابان
۱۱۳۵علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی روستاییدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۱۳۶علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی روستاییدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۱۸۳اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /دانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۲۱۳مجموعه علوم اقتصادیعلوم اقتصادیدانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۵۲۷-ابان
۱۲۳۱مجموعه علوم اقتصادیاقتصاداسلامیپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیروزانه۱۲۸-ابان
۱۲۵۰تاریختاریخ اسلامدانشگاه مذاهب اسلامیروزانه۱۰۲۸-ابان
۱۲۵۱تاریختاریخ اسلامدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۲۶۰تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه تبریزروزانه۱۲۹-ابان
۱۲۶۱تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۶-ابان
۱۲۶۶تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه شهیدبهشتیروزانه۲۲۷-ابان
۱۲۷۹تاریختاریخ ایران قبل ازاسلامدانشگاه شهیدبهشتیروزانه۲۲۷-ابان
۱۲۹۴مجموعه علوم اجتماعیجامعه شناسی /اقتصادی وتوسعه /دانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۱۳۰۷علوم اجتماعیجمعیت شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۱۳۰۹حقوق عمومیعمومیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۴۲۶-ابان
۱۳۱۴حقوق عمومیعمومیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۱۳۱۶حقوق عمومیعمومیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۱۲۷-ابان
۱۳۱۷حقوق عمومیعمومیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۷-ابان
۱۳۲۰حقوق جزاجزاوجرم شناسیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۵۱۸-ابان
۱۳۳۲حقوق جزاکیفری وجرم شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۱۳۳۹حقوق بین المللحقوق بین الملل عمومیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۱۹-ابان
۱۳۴۰حقوق بین المللحقوق بین الملل عمومیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۱۹-ابان
۱۳۴۲حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیروزانه۲۱۹-ابان
۱۳۶۷حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۶۲۰-ابان
۱۳۶۸حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۸-ابان
۱۳۶۹حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۸-ابان
۱۴۲۰مجموعه مدیریتمدیریت بازرگانیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۴۲۲مجموعه مدیریتمدیریت بازرگانیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۴۴۰مجموعه مدیریتمدیریت دولتیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۴۴۱مجموعه مدیریتمدیریت دولتیدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۶-ابان
۱۴۴۲مجموعه مدیریتمدیریت دولتیدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۶-ابان
۱۴۵۰مجموعه مدیریتمدیریت فناوری اطلاعاتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۱۴۵۳مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۳۱۸-ابان
۱۴۶۹مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۲۶-اذر
۱۴۷۰مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۵۶-اذر
۱۴۸۶مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۹-ابان
۱۴۸۷مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۱۴۸۹مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۱۴۹۰مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۱۴۹۱مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۹-ابان
۱۴۹۲مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۹-ابان
۱۴۹۳مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۹-ابان
۱۴۹۴مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۹-ابان
۱۴۹۵مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۶-ابان
۱۴۹۶مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۱۴۹۷مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۷-ابان
۱۴۹۸مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۱۴۹۹مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۱۲۶-ابان
۱۵۰۹مجموعه مدیریتمدیریت رسانه ایدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۷-ابان
۱۵۱۲مجموعه مدیریتمدیریت گردشگریدانشگاه علامه طباطباییپردیس خودگردان۲۱۹-ابان
۱۵۳۰حسابداریحسابداریدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۱۵۳۲حسابداریحسابداریدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۶-ابان
۱۵۳۳حسابداریحسابداریدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۶-ابان
۱۵۴۰علم اطلاعات ودانش شناسیعلم اطلاعات ودانش شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۱۹-ابان
۱۵۴۸مجموعه فلسفهفلسفه دینپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیروزانه۲۲۷-ابان
۱۵۵۱مجموعه فلسفهفلسفه دیندانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۵۶۴مجموعه فلسفهفلسفهدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۵۶۵مجموعه فلسفهفلسفهدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۵۶۷مجموعه فلسفهفلسفه وکلام اسلامیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۵۲۶-ابان
۱۵۷۴مجموعه فلسفهفلسفه وکلام اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۸-ابان
۱۵۷۵مجموعه فلسفهفلسفه وکلام اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۸-ابان
۱۵۸۴فلسفه تعلیم وتربیتفلسفه تعلیم وتربیتدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۶-ابان
۱۶۱۰مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۵۲۶-ابان
۱۶۶۳مجموعه علوم ارتباطاتعلوم ارتباطاتدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۶۶۵مجموعه علوم ارتباطاتفرهنگ وارتباطاتدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۳۲۷-ابان
۱۶۶۶مجموعه علوم ارتباطاتفرهنگ وارتباطاتدانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۲۱۸-ابان
۱۶۶۹سنجش واندازه گیریسنجش واندازه گیریدانشگاه تهراننوبت دوم۲۱۹-ابان
۱۶۹۰مجموعه روان شناسیروان شناسی سلامتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۱۲مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۱۴مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۲۱محیطزیستمحیطزیست -برنامه ریزیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۱۷۳۷اینده پژوهیاینده پژوهیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۳۹الهیاتعلوم ومعارف نهج البلاغهدانشگاه کاشاننوبت دوم۱۱۸-ابان
۱۷۴۲الهیاتعلوم قران وحدیثپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیروزانه۱۲۹-ابان
۱۷۵۳الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه مذاهب اسلامیروزانه۱۰۲-اذر
۱۷۵۹الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۷۲الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۴۲۶-ابان
۱۷۷۸الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه مازندران -بابلسرروزانه۱۲۹-ابان
۱۷۸۲الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۱۷۸۳الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۱۷۸۷الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۴۱۹-ابان
۱۷۸۸الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۱۲-اذر
۱۷۸۹الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۸-ابان
۱۷۹۴الهیاتادیان وعرفاندانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۵۱۸-ابان
۱۷۹۷الهیاتتاریخ وتمدن ملل اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۱۷۹۹مجموعه کلاممذاهب کلامیدانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۵۲۸-ابان
۱۸۰۳مجموعه کلامشیعه شناسیدانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۶۱۹-ابان
۱۸۰۹مجموعه کلامدین پژوهیدانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۶۱۸-ابان
۱۸۱۶مجموعه کلامکلام امامیهدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۱۸۱۷مجموعه کلامکلام امامیهدانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۱۲۶-ابان
۱۸۱۸مجموعه کلامکلام امامیهدانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۲۲۶-ابان
۱۸۲۰فقه شافعیفقه شافعیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۰-ابان
۱۸۲۱مدیریت قراردادهای بین الملل نفت وگازمدیریت قراردادهای بین الملل نفت وگازدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۵۱۹-ابان
۱۸۲۷اقتصادنفت وگازاقتصادنفت وگازدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۵۱۹-ابان
۱۸۴۰مالیبیمهدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۸۴۲مالیحقوق مالیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۱۸۵۲مجموعه مدرسی معارف اسلامیاخلاق اسلامیدانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۲۲۰-ابان
۱۸۶۰مجموعه مدرسی معارف اسلامیاشنایی بامنابع اسلامیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۱۸۶۴حقوق نفت وگازحقوق نفت وگازدانشگاه تهراننوبت دوم۴۱۹-ابان
۱۸۸۱مجموعه علوم سیاسیروابطبین المللدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۲۲۷-ابان
۱۸۸۵مجموعه علوم سیاسیمطالعات منطقه ای امریکای شمالیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۱۸۸۶مجموعه مدیریتمدیریت دولتیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۷-ابان
۱۸۸۹مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۷-ابان
۱۸۹۰مجموعه مدیریتمدیریت رسانه ایدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۷-ابان
۱۸۹۶مجموعه فلسفهفلسفه وکلام اسلامیدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوینروزانه۲۲۹-ابان
۱۹۱۰مالیحقوق مالیدانشگاه امام صادق /ع /روزانه۲۲۶-ابان
۱۹۱۱مجموعه مدیریتمدیریتپژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهانروزانه۲۱۱-اذر
۱۹۱۲مجموعه فلسفهفلسفه اخلاقپژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامیروزانه۲۱۹-ابان
۱۹۲۰مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۷-ابان
۲۱۱۵مجموعه زمین شناسیاب شناسیدانشگاه شاهرودروزانه۳۱۸-ابان
۲۱۳۷مجموعه زمین شناسیپترولوژیدانشگاه شاهرودروزانه۱۱۹-ابان
۲۱۴۶مجموعه زمین شناسیپترولوژیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۱۹-ابان
۲۱۶۳مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه اراکروزانه۲۴-اذر
۲۱۷۰مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه دامغانروزانه۱۲۹-ابان
۲۱۸۰مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۷-ابان
۲۲۰۷مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲-اذر
۲۲۰۹مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه یاسوجپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۲۲۱۵مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه ایلامروزانه۱۱۱-اذر
۲۲۱۶مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه بوعلی سینا-همدانروزانه۶۱۲-اذر
۲۲۱۸مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه تبریزروزانه۲۴-اذر
۲۲۲۹مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه شاهرودروزانه۴۲۸-ابان
۲۲۴۳مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۳-اذر
۲۲۵۲مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه ایلامنوبت دوم۱۱۱-اذر
۲۲۵۶مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۸-ابان
۲۲۶۱مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه پیام نورمرکزتبریزپیام نور۱۷-اذر
۲۲۶۴مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه تبریزپردیس خودگردان۱۴-اذر
۲۲۶۶مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲-اذر
۲۲۶۷مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲-اذر
۲۲۶۸مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه یاسوجپردیس خودگردان۲۲۰-ابان
۲۲۷۰مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه اراکروزانه۱۲-اذر
۲۲۹۷مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۰-ابان
۲۳۱۵مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۳۱۶مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۳۲۶مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۲۳۳۵مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۲۳۵۲مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۶-ابان
۲۳۵۷مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۴-اذر
۲۳۶۸مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲-اذر
۲۳۷۸مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه یاسوجپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۲۳۹۰مجموعه شیمیپلیمردانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۲۴۱۱زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهیفیزیولوژی گیاهیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۲۴۲۱زیست شناسی -سیستماتیک گیاهیسیستماتیک گیاهیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۲۰-ابان
۲۴۴۳علوم جانوریبیوسیستماتیک جانوریدانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۲۱۹-ابان
۲۴۶۳بیوشیمیبیوشیمیدانشگاه پیام نورمرکزاصفهانپیام نور۳۱۸-ابان
۲۴۷۰زیست شناسی -ژنتیک ملکولیژنتیک مولکولیدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۳۱۸-ابان
۲۴۸۱زیست شناسی -میکروبیولوژیمیکروبیولوژیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۴۹۳اماراماردانشگاه شاهرودروزانه۱۲۷-ابان
۲۴۹۴اماراماردانشگاه شاهرودروزانه۱۲۷-ابان
۲۵۰۵اماراماردانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۲۵۰۶اماراماردانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۷-ابان
۲۵۰۷اماراماردانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۷-ابان
۲۵۱۸مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه بنابروزانه۱۱۰-اذر
۲۵۳۸مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه سمنانروزانه۲۲۷-ابان
۲۵۴۱مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۸-ابان
۲۵۴۲مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودروزانه۱۲۸-ابان
۲۵۴۳مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۸-ابان
۲۵۴۴مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۸-ابان
۲۵۴۵مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزروزانه۳۲۰-ابان
۲۵۵۰مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۲۴-اذر
۲۵۵۱مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۳۴-اذر
۲۶۰۱مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه یاسوجروزانه۳۶-اذر
۲۶۰۶مجموعه ریاضیریاضی محضمرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجانروزانه۱۱۹-ابان
۲۶۱۸مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۸-ابان
۲۶۱۹مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۸-ابان
۲۶۲۹مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه پیام نورمرکزتبریزپیام نور۱۱۱-اذر
۲۶۳۵مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۲۹-ابان
۲۶۳۸مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۲۶۳۹مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۲۶۴۰مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۲۶۵۴مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۱۲۰-ابان
۲۶۶۲مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمنانروزانه۲۲۷-ابان
۲۶۶۷مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۶-ابان
۲۷۰۲مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۱۹-ابان
۲۷۱۴مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه خوارزمی تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۲۷۱۵مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۶-ابان
۲۷۱۶مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۶-ابان
۲۷۲۹مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۲۷۳۴فیزیک دریافیزیک دریادانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرپردیس خودگردان۱۲۰-ابان
۲۷۳۶زیست شناسی دریاجانوران دریادانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرروزانه۱۱۹-ابان
۲۷۳۷زیست شناسی دریاجانوران دریادانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرروزانه۱۱۹-ابان
۲۷۴۰زیست شناسی دریاجانوران دریادانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۲۷۹۲فیزیکفیزیکدانشگاه شاهرودروزانه۲۲-اذر
۲۷۹۵فیزیکفیزیکدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزروزانه۲۵-اذر
۲۸۰۴فیزیکفیزیکدانشگاه شهیدبهشتیروزانه۱۲۷-ابان
۲۸۱۲فیزیکفیزیکدانشگاه صنعتی ارومیهروزانه۲۶-اذر
۲۸۱۸فیزیکفیزیکدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۴۱۹-ابان
۲۸۶۴فیزیکفیزیکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۲۸۶۶فیزیکفیزیکدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۸۶۷فیزیکفیزیکدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۸۶۸فیزیکفیزیکدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۲۸۷۴فیزیکفیزیکدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲-اذر
۲۸۹۳فیزیکفیزیکدانشگاه یاسوجپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۲۸۹۴فوتونیکفوتونیکدانشگاه بنابروزانه۲۲۰-ابان
۲۸۹۷فوتونیکفوتونیکدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۱۸-ابان
۲۹۱۳نانوشیمینانوشیمی /سوپرامولکول /دانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۲۹۵۴مجموعه شیمیشیمی کاربردیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۱۲۶-ابان
۲۹۸۷نانوشیمینانوشیمی /سوپرامولکول /دانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۲۹۹۱بیوشیمیبیوشیمیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۸-ابان
۲۹۹۲بیوشیمیبیوشیمیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۶-ابان
۲۹۹۳زیست شناسی -ژنتیک ملکولیژنتیک مولکولیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۷-ابان
۲۹۹۴بیوفیزیکبیوفیزیکپژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به جهاددانشگاهیروزانه۱۱۸-ابان
۲۹۹۶فیزیکفیزیکدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۸-ابان
۳۰۱۰مجموعه شیمیشیمی تجزیهپژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی -کرجروزانه۱۱۹-ابان
۳۰۳۳مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۷-ابان
۳۰۴۱مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۷-ابان
۳۰۴۵مهندسی پزشکیبیومتریالدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۰۵۱مجموعه مهندسی عمرانسازهپژوهشکده زلزله وسوانح طبیعی وابسته به جهاددانشگاهیروزانه۲۲-اذر
۳۰۵۲مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۷-ابان
۳۰۵۴مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۸-ابان
۳۰۵۷مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۸-ابان
۳۰۵۹مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۹-ابان
۳۰۶۰مجموعه مهندسی برقالکترونیکدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۸-ابان
۳۰۷۹مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه حکیم سبزواری -سبزوارپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۳۰۸۰مهندسی پلیمرصنایع پلیمرپژوهشگاه پلیمروپتروشیمیروزانه۱۲۸-ابان
۳۱۴۳مجموعه مهندسی برقالکترونیکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۱۵۳مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه تبریزروزانه۱۲۰-ابان
۳۱۵۴مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۸-ابان
۳۱۶۹مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۷-ابان
۳۱۷۲مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۱۸۲مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه تبریزروزانه۱۲-اذر
۳۱۸۳مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه تبریزروزانه۱۲-اذر
۳۱۸۴مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۲۰۲مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه یزدروزانه۱۱۸-ابان
۳۲۰۵مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۲۶۴مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۲۶۵مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲-اذر
۳۲۸۳مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه تبریزروزانه۱۲۹-ابان
۳۲۸۴مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۶-ابان
۳۲۹۰مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۰-ابان
۳۳۰۴مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه تبریزنوبت دوم۲۲۹-ابان
۳۳۰۶مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۰-ابان
۳۳۱۴مجموعه مهندسی برقهوش ماشین ورباتیکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۳۱۷مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه تبریزروزانه۲۶-اذر
۳۳۲۰مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۹-ابان
۳۳۲۳مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۲۳-اذر
۳۳۳۲مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۷-ابان
۳۳۳۴مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی بابلروزانه۲۱۰-اذر
۳۳۴۰مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۸-ابان
۳۳۴۴مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۴-اذر
۳۳۴۹مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۳۵۶مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی بابلپردیس خودگردان۱۹-اذر
۳۳۵۹مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزلهروزانه۱۲۸-ابان
۳۳۶۶مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۶-ابان
۳۳۷۶مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه بوعلی سینا-همدانروزانه۲۲-اذر
۳۳۷۹مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۲۲۹-ابان
۳۳۹۱مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه صنعتی شریفروزانه۱۲۸-ابان
۳۳۹۷مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۴۰۵مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه تبریزروزانه۱۲۸-ابان
۳۴۰۶مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه تبریزروزانه۱۲۸-ابان
۳۴۱۴مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه صنعتی بابلروزانه۲۱۸-ابان
۳۴۱۸مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۴۱۹مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۰-ابان
۳۴۳۹مجموعه مهندسی عمرانمهندسی ابدانشگاه تبریزروزانه۱۱۸-ابان
۳۴۵۸مجموعه مهندسی عمرانمدیریت ساختدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۷-ابان
۳۴۶۰مجموعه مهندسی عمرانمدیریت ساختدانشگاه صنعتی بابلروزانه۱۱۹-ابان
۳۴۷۲مهندسی عمران -نقشه برداریژئودزیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۳۴۷۸مهندسی عمران -نقشه برداریسنجش ازدوردانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۴۸۱مهندسی عمران -نقشه برداریسیستم اطلاعات جغرافیاییدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۴۸۴مجموعه مهندسی مکانیکساخت وتولیددانشگاه تبریزروزانه۱۱۸-ابان
۳۴۹۷مجموعه مهندسی مکانیکساخت وتولیددانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۳۵۳۶مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک جامدات /دانشگاه کاشاننوبت دوم۱۲۰-ابان
۳۵۳۹مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک جامدات /دانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲۹-ابان
۳۵۵۸مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات /دانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۲۸-ابان
۳۵۶۷مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات /دانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۴۲۹-ابان
۳۵۷۰مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه بیرجندروزانه۴۲۰-ابان
۳۵۷۲مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۵۷۷مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه سمنانروزانه۱۲۹-ابان
۳۵۷۹مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه شاهرودروزانه۱۲-اذر
۳۶۰۲مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۶۰۳مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۳۶۰۴مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲-اذر
۳۶۱۱مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه کاشاننوبت دوم۱۴-اذر
۳۶۱۵مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۵-اذر
۳۶۱۶مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۲۹-اذر
۳۶۲۰مجموعه مهندسی مکانیکمهندسی خودرو-قوای محرکهدانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۷-ابان
۳۶۲۱مجموعه مهندسی مکانیکمهندسی خودرو-قوای محرکهدانشگاه علم وصنعت ایراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۶۲۵مجموعه مهندسی مکانیکمهندسی راه اهن /ماشین های ریلی /دانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۹-ابان
۳۶۲۷مهندسی دریامهندسی دریادانشگاه صنعتی شریفروزانه۱۲۶-ابان
۳۶۳۷مهندسی هوا-فضاائرودینامیکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۶۵۲مهندسی هوا-فضاسازه های هواییدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۶۷۳مهندسی معدناکتشافدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۸-ابان
۳۶۷۹مهندسی معدناستخراجدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۱۱۸-ابان
۳۶۸۵مهندسی معدناستخراجدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۸-ابان
۳۶۸۷مهندسی معدنفراوری موادمعدنیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۶۹۷مهندسی معدنفراوری موادمعدنیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۶۹۸مهندسی معدنفراوری موادمعدنیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۹-ابان
۳۷۰۶مهندسی معدنمکانیک سنگدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۷۰۷مهندسی معدنمکانیک سنگدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۸-ابان
۳۷۱۵مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۷-ابان
۳۷۱۸مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۷۲۲مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۷۳۰مهندسی محیطزیستمنابع ابدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۷۳۶مهندسی محیطزیستموادزائدجامددانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۷۴۸مهندسی پزشکیبیوالکتریکدانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۱۲۷-ابان
۳۷۴۹مهندسی پزشکیبیوالکتریکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۷۵۳مهندسی پزشکیبیومتریالپژوهشگاه موادوانرژیروزانه۱۲۸-ابان
۳۷۶۰مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۲۲۰-ابان
۳۷۷۸مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۶-ابان
۳۷۷۹مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۶-ابان
۳۷۹۱مهندسی نفتمهندسی مخازن هیدروکربوریدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۳۸۰۸مهندسی کامپیوترمهندسی نرم افزاردانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۸-ابان
۳۸۴۷مهندسی کامپیوترزمینه فناوری اطلاعاتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۸۵۲مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیپژوهشگاه موادوانرژیروزانه۲۲۸-ابان
۳۸۸۰مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۶-ابان
۳۸۸۷مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۸۸۸مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۸۸۹مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۳۸۹۱مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه خلیج فارس بوشهرروزانه۱۱۹-ابان
۳۹۰۲مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۶-ابان
۳۹۰۹مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه کاشانروزانه۳۲-اذر
۳۹۱۵مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۹۲۲مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه یاسوجپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۳۹۳۳مهندسی فناوری نانونانومواددانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۱۱۸-ابان
۳۹۳۷مهندسی فناوری نانونانومواددانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۳۹۶۳مهندسی نساجیتکنولوژی نساجیدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه۱۱۹-ابان
۳۹۷۰مهندسی نساجیتکنولوژی نساجیدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۶-ابان
۳۹۷۴مهندسی نساجیشیمی نساجی وعلوم الیافدانشگاه صنعتی امیرکبیرروزانه۱۲۷-ابان
۳۹۷۷مهندسی نساجیشیمی نساجی وعلوم الیافدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۷-ابان
۳۹۸۷مهندسی سیستم های انرژیمهندسی سیستم های انرژیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۳۹۹۷مجموعه مهندسی عمرانراه وترابریپژوهشکده حمل ونقل پارسهروزانه۱۲۶-ابان
۴۱۰۸مجموعه محیطزیستامایش محیطزیستدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۱۱۰مجموعه محیطزیستامایش محیطزیستدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۱۸-ابان
۴۱۲۳مکانیک ماشین های کشاورزیمکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۷-ابان
۴۱۲۴مکانیک ماشین های کشاورزیمکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۴۱۳۳مکانیزاسیون کشاورزیبرداشت محصولات کشاورزیدانشگاه تبریزروزانه۲۱۸-ابان
۴۱۳۸مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزسبزی کاریدانشگاه تبریزروزانه۱۳-اذر
۴۱۳۹مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزسبزی کاریدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۶-ابان
۴۱۴۳مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزسبزی کاریدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲۸-ابان
۴۱۵۸مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزمیوه کاریدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۲۲۸-ابان
۴۱۷۳مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزگیاهان زینتیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۴۲۸-ابان
۴۱۷۴مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزگیاهان داروییدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۲۲۸-ابان
۴۱۷۶مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزفیزیولوژی پس ازبرداشتدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۱۸۶مجموعه علوم وصنایع غذاییتکنولوژی موادغذاییدانشگاه تبریزروزانه۱۱۸-ابان
۴۱۸۷مجموعه علوم وصنایع غذاییتکنولوژی موادغذاییدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۰-ابان
۴۱۹۸مجموعه علوم وصنایع غذاییمیکروبیولوژی موادغذاییدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۴۲۱۲مجموعه علوم وصنایع غذاییمهندسی صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۹-ابان
۴۲۱۶مجموعه علوم وصنایع غذاییمهندسی صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۱۱۹-ابان
۴۲۴۲اقتصادکشاورزیاقتصادکشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۲۴۷مجموعه چوب شناسی وصنایع چوبصنایع چوب بافراورده های مرکب چوبدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۲۴۹مجموعه چوب شناسی وصنایع چوبصنایع چوب بافراورده های مرکب چوبدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۱۸-ابان
۴۲۵۱مجموعه چوب شناسی وصنایع چوبصنایع خمیروکاغذدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۲۵۳مجموعه چوب شناسی وصنایع چوبصنایع خمیروکاغذدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۱۸-ابان
۴۲۹۱مجموعه علوم خاکشیمی وحاصلخیزی خاکدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۳۰۷مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه تبریزروزانه۱۲۸-ابان
۴۳۲۳مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۳۲۶مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۱۲-اذر
۴۳۳۱مجموعه علوم دامیاصلاح نژاددامدانشگاه تبریزروزانه۱۲۸-ابان
۴۳۴۷مجموعه علوم ومهندسی ابابیاری وزهکشیدانشگاه زابلروزانه۳۱۹-ابان
۴۳۷۳مجموعه علوم ومهندسی ابسازه های ابیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۳۸۵مجموعه علوم ومهندسی ابمنابع ابدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۴۳۸۹هواشناسی کشاورزیهواشناسی کشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۳۹۳مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتاتدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۶-ابان
۴۳۹۹مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتاتدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریروزانه۱۲۰-ابان
۴۴۰۰مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتاتدانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۲۷-ابان
۴۴۱۰مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری /دانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۰-ابان
۴۴۱۱مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک /دانشگاه ایلامروزانه۱۲۶-ابان
۴۴۱۹مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک /دانشگاه ایلامنوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۴۲۰مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک /دانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۴۳۱مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتزراعتدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۲۷-ابان
۴۴۳۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتزراعتدانشگاه زابلنوبت دوم۱۱۹-ابان
۴۴۳۵مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه ایلامروزانه۱۲۰-ابان
۴۴۴۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شاهدروزانه۴۲-اذر
۴۴۴۳مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شاهرودروزانه۱۲۷-ابان
۴۴۵۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه ایلامنوبت دوم۱۲۰-ابان
۴۴۵۵مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۴۵۶مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۴۷۸مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۶-ابان
۴۴۸۰مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه گیلان -رشتپردیس خودگردان۱۲۷-ابان
۴۴۸۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه ایلامروزانه۲۲۶-ابان
۴۴۸۷مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شاهرودروزانه۲۲۸-ابان
۴۴۹۳مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه ایلامنوبت دوم۱۲۶-ابان
۴۴۹۶مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۸-ابان
۴۵۱۸مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستاییتوسعه کشاورزیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۵۴۲حشره شناسی کشاورزیاکولوژی کنترل حشراتدانشگاه تهراننوبت دوم۲۱۹-ابان
۴۵۴۷حشره شناسی کشاورزیبیوسیستماتیک حشرات وکنه هادانشگاه تهراننوبت دوم۱۱۹-ابان
۴۵۷۳مجموعه علوم جنگلجنگل داریدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۵۷۶مجموعه علوم جنگلجنگل داریدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۱۱۸-ابان
۴۵۸۰مجموعه جنگل داریجنگل شناسی واکولوژی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۵۸۲مجموعه جنگل داریجنگل شناسی واکولوژی جنگلدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۱۱۸-ابان
۴۵۸۸مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۲۸-ابان
۴۵۹۲مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۳۲۸-ابان
۴۵۹۳مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهرپردیس خودگردان۱۱۹-ابان
۴۵۹۴مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۴۵۹۶مجموعه شیلاتفراوری محصولات شیلاتیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۱۸-ابان
۴۵۹۷مجموعه شیلاتفراوری محصولات شیلاتیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۱۸-ابان
۴۶۰۳مجموعه شیلاتتولیدوبهره برداری صیددانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۴۶۰۷مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییعلوم مرتع -مرتعداریدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۲۷-ابان
۴۶۱۰مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییعلوم مرتع -مرتعداریدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۲۷-ابان
۴۶۲۲مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری /دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۱۲۷-ابان
۴۶۲۷مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری /دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۱۲۷-ابان
۴۶۳۰مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری /دانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۴۶۴۹مجموعه علوم جنگلمهندسی جنگلدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۵۱۲۱شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری /شهرسازیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۵۱۳۴مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-پژوهش هنردانشگاه شاهدروزانه۳۲۸-ابان
۵۱۴۰مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنردانشگاه شاهدروزانه۳۲۸-ابان
۶۱۱۶باکتری شناسی پزشکیباکتری شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۰-ابان
۷۱۰۵جراحی دامپزشکیجراحی دامپزشکیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۱۹-ابان
۷۱۳۹بیوشیمیبیوشیمیدانشگاه شیرازروزانه۱۲۰-ابان
۷۱۴۸بهداشت موادغذاییبهداشت موادغذاییدانشگاه ارومیهروزانه۲۱۸-ابان
۷۱۷۹فناوری تولیدمثل دردامپزشکیفناوری تولیدمثل دردامپزشکیدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۷-ابان
۷۱۸۱سم شناسیسم شناسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۱۹-ابان
۷۱۹۵اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکیاناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۷۱۹۹بافت شناسی دامپزشکیبافت شناسی دامپزشکیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۷۲۰۱پاتولوژی دامپزشکیپاتولوژی دامپزشکیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۰-ابان
۸۱۰۸زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه ایلامروزانه۱۵-اذر
۸۱۱۴زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۸-ابان
۸۱۱۷زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۲۲۹-ابان
۸۱۳۵زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۲-اذر
۸۱۴۴زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه ایلامنوبت دوم۱۵-اذر
۸۱۴۶زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۸۱۴۷زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه خوارزمی تهراننوبت دوم۲۲۹-ابان
۸۱۵۳زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۸۲۶-ابان
۸۱۸۰زبان وادبیات عربزبان وادبیات عربدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۸۱۹۰مجموعه زبان فرانسهادبیات فرانسهدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۸-ابان
۸۱۹۸اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه ایلامروزانه۲۲۰-ابان
۸۲۱۰اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه شیخ بهایی -اصفهان /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۴۱۸-ابان
۸۲۱۲اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۶۲۶-ابان
۸۲۲۰زبان وادبیات انگلیسیزبان وادبیات انگلیسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۶۲۶-ابان
۸۲۳۷مجموعه زبان شناسیزبان شناسی همگانیدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۸-ابان
۸۲۴۰مجموعه زبان شناسیزبان شناسی همگانیدانشگاه علامه طباطباییپردیس خودگردان۳۲۶-ابان
۸۲۴۳فرهنگ وزبان های باستانیفرهنگ وزبان های باستانیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۱۹-ابان
۸۲۴۴زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۶-ابان
۸۲۵۰اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۶-ابان
۸۲۵۳زبان وادبیات انگلیسیزبان وادبیات انگلیسیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۳۲۶-ابان
۹۱۰۷تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه شمال -امل /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۱۲۰-ابان
۹۱۱۹اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحیاسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۰-ابان
۹۱۳۵رفتارحرکتیرفتارحرکتیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۹-ابان
۹۱۵۷فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۲۸-ابان
۹۱۵۸فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۱۲۸-ابان
۹۱۶۵فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۱۶۷فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۶-ابان
۹۱۷۱تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه تهراننوبت دوم۴۲۷-ابان
۹۱۷۶تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۷-ابان
۹۱۷۷تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۶-ابان
۹۱۷۹تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۴۲۶-ابان
۹۱۸۰اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحیاسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۲۰-ابان
۹۱۸۱رفتارحرکتیرفتارحرکتیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۵۱۹-ابان
۹۱۸۵فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهرانپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۹۲۰۱علوم جغرافیاییجغرافیای سیاسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۲۰۲علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی شهریدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۵۲۹-ابان
۹۲۰۳علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی شهریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۰۴علوم جغرافیاییجغرافیاوبرنامه ریزی روستاییدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۰۵علوم جغرافیاییژئومورفولوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۰۶اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهانروزانه۳۲۰-ابان
۹۲۰۷اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /دانشگاه ملایرروزانه۲۱۸-ابان
۹۲۰۸اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /اب وهواشناسی /اقلیم شناسی /دانشگاه ملایرروزانه۲۱۸-ابان
۹۲۰۹مجموعه علوم اقتصادیاقتصادسلامتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۱۰مجموعه علوم اقتصادیاقتصادپولیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۱۱مجموعه علوم اقتصادیاقتصادسنجیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۳آذر-۱۲
۹۲۱۲مجموعه علوم اقتصادیاقتصادپولیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۱۹-ابان
۹۲۱۳مجموعه علوم اقتصادیاقتصادبخش عمومیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۲۱۴مجموعه علوم اقتصادیاقتصادبین المللدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۲۱۵تاریختاریخ اسلامدانشگاه اصفهانروزانه۴۱۹-ابان
۹۲۱۶تاریختاریخ اسلامدانشگاه تربیت مدرسروزانه۳۲۷-ابان
۹۲۱۷تاریختاریخ اسلامدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۱۸تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۴۲۰-ابان
۹۲۱۹تاریختاریخ انقلاب اسلامیدانشگاه اصفهانروزانه۴۲۰-ابان
۹۲۲۰تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۲۱تاریختاریخ ایران بعدازاسلامدانشگاه خلیج فارس بوشهرپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۲۲۲مجموعه علوم اجتماعیجامعه شناسی /سیاسی /دانشگاه تربیت مدرسروزانه۴۲۶-ابان
۹۲۲۳مجموعه علوم اجتماعیسیاست گذاری فرهنگیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۵۲۷-ابان
۹۲۲۴مجموعه علوم اجتماعیجامعه شناسی /سیاسی /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۲۵علوم اجتماعیجمعیت شناسیدانشگاه یزدروزانه۲۲۶-ابان
۹۲۲۶حقوق جزاجزاوجرم شناسیدانشگاه شیرازروزانه۵۲۶-ابان
۹۲۲۷حقوق جزاجزاوجرم شناسیدانشگاه مازندران -بابلسرروزانه۴۲۰-ابان
۹۲۲۸حقوق جزاکیفری وجرم شناسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۲۹حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه شیرازروزانه۳۲-اذر
۹۲۳۰حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۲۳۱حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصیحقوق خصوصیدانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۳۲۹-ابان
۹۲۳۲مجموعه علوم سیاسیروابطبین المللدانشگاه اصفهانروزانه۷۱۸-ابان
۹۲۳۳مجموعه علوم سیاسیروابطبین المللدانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۲۸-ابان
۹۲۳۴مجموعه علوم سیاسیجامعه شناسی سیاسیدانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۳۱۸-ابان
۹۲۳۵مجموعه علوم سیاسیروابطبین المللدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۳۶مجموعه علوم سیاسیاندیشه سیاسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۲۳۷مجموعه علوم سیاسیمسائل ایراندانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۲۳۸مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲-اذر
۹۲۳۹مجموعه مدیریتمدیریت بازرگانیدانشگاه یزدروزانه۵۱۸-ابان
۹۲۴۰مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه الزهرا/س /روزانه۵۴-اذر
۹۲۴۱مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تربیت مدرسروزانه۵۳-اذر
۹۲۴۲مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۳-اذر
۹۲۴۳مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۴۶-اذر
۹۲۴۴مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۲۶-اذر
۹۲۴۵مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۴۶-اذر
۹۲۴۶مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه سمنانروزانه۲۶-اذر
۹۲۴۷مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲-اذر
۹۲۴۸مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲-اذر
۹۲۴۹مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲-اذر
۹۲۵۰مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه علم وصنعت ایرانروزانه۳۵-اذر
۹۲۵۱مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه یزدروزانه۵۹-اذر
۹۲۵۲مجموعه مدیریتمدیریت فناوری اطلاعاتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۲۵۳مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۳-اذر
۹۲۵۴مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۳-اذر
۹۲۵۵مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۳-اذر
۹۲۵۶حسابداریحسابداریدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۸-ابان
۹۲۵۷حسابداریحسابداریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۲۵۸مجموعه فلسفهفلسفه تطبیقیدانشگاه قمروزانه۵۱۹-ابان
۹۲۵۹مجموعه فلسفهمنطقدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۲۶۰مجموعه فلسفهفلسفه وکلام اسلامیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۶۱مجموعه فلسفهفلسفه تطبیقیدانشگاه قمپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۲۶۲برنامه ریزی درسیبرنامه ریزی درسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۲۶۳مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه سمنانروزانه۲۲۸-ابان
۹۲۶۴مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۵۱۸-ابان
۹۲۶۵مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه محقق اردبیلی -اردبیلروزانه۴۲-اذر
۹۲۶۶مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۲۶۷روان شناسی تربیتیروان شناسی تربیتیدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزروزانه۲۲۶-ابان
۹۲۶۸روان شناسی تربیتیروان شناسی تربیتیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۲۶۹تکنولوژی اموزشیتکنولوژی اموزشیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۲۷۰مجموعه روان شناسیروان شناسی عمومیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۷۱مجموعه روان شناسیروان شناسی بالینیدانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۳۲۰-ابان
۹۲۷۲مجموعه روان شناسیروان شناسی عمومیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۳۲۸-ابان
۹۲۷۳مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۹۲۷۴مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۷۵مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۷۶مجموعه باستان شناسیمجموعه باستان شناسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۷۷مجموعه کارافرینیکارافرینیپژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهانروزانه۳۱۸-ابان
۹۲۷۸مجموعه کارافرینیکارافرینیدانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۳۲۰-ابان
۹۲۷۹اینده پژوهیاینده پژوهیپژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهانروزانه۳۲۸-ابان
۹۲۸۰اینده پژوهیاینده پژوهیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۷-ابان
۹۲۸۱الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه اراکروزانه۴۲۰-ابان
۹۲۸۲الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه علامه طباطباییروزانه۵۲۸-ابان
۹۲۸۳الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۸۴الهیاتعلوم ومعارف نهج البلاغهدانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۳۱۹-ابان
۹۲۸۵الهیاتعلوم قران وحدیثدانشگاه قمپردیس خودگردان۴۱۸-ابان
۹۲۸۶الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۱۰۲۰-ابان
۹۲۸۷الهیاتفقه ومبانی حقوق اسلامیدانشگاه قمپردیس خودگردان۴۱۸-ابان
۹۲۸۸الهیاتتصوف وعرفان اسلامیدانشگاه سمنانروزانه۲۱۹-ابان
۹۲۸۹مجموعه کلامکلامدانشگاه قمپردیس خودگردان۴۲۰-ابان
۹۲۹۰مطالعات زنانحقوق زن دراسلامدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۹۱مجموعه زمین شناسیزمین شناسی مهندسیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۶-ابان
۹۲۹۲مجموعه زمین شناسیزمین شناسی مهندسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۲۹۳مجموعه زمین شناسیپترولوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۹۴مجموعه زمین شناسیاقتصادیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۹۵مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه صنعتی شیرازروزانه۱۲۰-ابان
۹۲۹۶مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۲۹۷مجموعه شیمیشیمی فیزیکدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۲۹۸مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزروزانه۲۵-اذر
۹۲۹۹مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۷-ابان
۹۳۰۰مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۷-ابان
۹۳۰۱مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۰۲مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۹-ابان
۹۳۰۳مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه پیام نورمرکزبوشهرپیام نور۵۱۴-اذر
۹۳۰۴مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه خلیج فارس بوشهرپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۳۰۵مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۲۹-ابان
۹۳۰۶مجموعه شیمیشیمی الیدانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان۵۹-اذر
۹۳۰۷مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۰-ابان
۹۳۰۸مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۰-ابان
۹۳۰۹مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۱۰مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۸-ابان
۹۳۱۱مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۳۱۲مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه پیام نورمرکزشیرازپیام نور۵۷-اذر
۹۳۱۳مجموعه شیمیشیمی تجزیهدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۲۹-ابان
۹۳۱۴مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزروزانه۲۶-اذر
۹۳۱۵مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۶-ابان
۹۳۱۶مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۱۷مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۳۱۸مجموعه شیمیشیمی معدنیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۲۸-ابان
۹۳۱۹مجموعه شیمیشیمی کاربردیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۷-ابان
۹۳۲۰مجموعه شیمیشیمی کاربردیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۸۲۷-ابان
۹۳۲۱مجموعه شیمیشیمی کاربردیدانشگاه سمناننوبت دوم۲۱۹-ابان
۹۳۲۲مجموعه شیمیشیمی کاربردیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۳۲۳هواشناسیهواشناسیدانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۲۱۹-ابان
۹۳۲۴زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهیفیزیولوژی گیاهیدانشگاه شهرکردروزانه۴۱۸-ابان
۹۳۲۵زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهیفیزیولوژی گیاهیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۲۶زیست شناسی -سیستماتیک گیاهیسیستماتیک گیاهیدانشگاه لرستان -خرم ابادروزانه۲۱۸-ابان
۹۳۲۷زیست شناسی -سیستماتیک گیاهیسیستماتیک گیاهیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۲۸علوم جانوریفیزیولوژی جانوریدانشگاه شیرازروزانه۳۱۸-ابان
۹۳۲۹زیست شناسی -سلولی وملکولیسلولی وملکولیدانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۲۲۰-ابان
۹۳۳۱بیوشیمیبیوشیمیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۳۲زیست شناسی -ژنتیک ملکولیژنتیک مولکولیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۳۳بیوفیزیکبیوفیزیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۳۳۴اماراماردانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۳۱۸-ابان
۹۳۳۵مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه ارومیهروزانه۱۹-اذر
۹۳۳۶مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه اصفهانروزانه۲۲-اذر
۹۳۳۷مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۱۴-اذر
۹۳۳۸مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۲۴-اذر
۹۳۳۹مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۲۴-اذر
۹۳۴۰مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه صنعتی اصفهانروزانه۲۳-اذر
۹۳۴۱مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه اصفهاننوبت دوم۱۲-اذر
۹۳۴۲مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۴۳مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۴۴مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۴۵مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه شاهرودنوبت دوم۲۲۸-ابان
۹۳۴۶مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۲۹-ابان
۹۳۴۷مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمنانروزانه۱۲۷-ابان
۹۳۴۸مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۴۹مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۵۰مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۵۱مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه شاهرودنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۵۲مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه خلیج فارس بوشهرپردیس خودگردان۱۲-اذر
۹۳۵۳مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۲۸-ابان
۹۳۵۴مجموعه ریاضیریاضی کاربردیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۲۸-ابان
۹۳۵۵فیزیک دریافیزیک دریادانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۹۳۵۶نانوفیزیکنانوفیزیک محاسباتیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۰-ابان
۹۳۵۷فیزیکفیزیکدانشگاه اراکروزانه۲۱۸-ابان
۹۳۵۸فیزیکفیزیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۵۹فیزیکفیزیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۶۰فیزیکفیزیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۶۱فیزیکفیزیکدانشگاه سمناننوبت دوم۲۳-اذر
۹۳۶۲فیزیکفیزیکدانشگاه سمناننوبت دوم۲۳-اذر
۹۳۶۳فیزیکفیزیکدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۳۶۴فیزیکفیزیکدانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان۱۲۰-ابان
۹۳۶۵نانوبیوتکنولوژی /ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /ریززیست فناوری /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۳۶۶مجموعه مهندسی برقالکترونیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۶۷مجموعه مهندسی برقالکترونیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۶۸مجموعه مهندسی برقالکترونیکدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۶۹مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۹-ابان
۹۳۷۰مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۳۷۱مجموعه مهندسی برقمخابرات /میدان /دانشگاه سمناننوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۳۷۲مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۱۲۰-ابان
۹۳۷۳مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه سمنانروزانه۲۲۹-ابان
۹۳۷۴مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۸-ابان
۹۳۷۵مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۷۶مجموعه مهندسی برقمخابرات /سیستم /دانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۷۷مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۹۳۷۸مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه یزدروزانه۲۵-اذر
۹۳۷۹مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۸۰مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۹-ابان
۹۳۸۱مجموعه مهندسی برققدرتدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۸۲مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوینروزانه۳۲۸-ابان
۹۳۸۳مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه صنعتی شیرازروزانه۳۲-اذر
۹۳۸۴مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۷-ابان
۹۳۸۵مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۸۶مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه سمناننوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۳۸۷مجموعه مهندسی برقکنترلدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۹۳۸۸مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه زنجانروزانه۴۵-اذر
۹۳۸۹مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۱۳-اذر
۹۳۹۰مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۳۹۱مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه سمناننوبت دوم۲۱۱-اذر
۹۳۹۲مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۹۳مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان۳۲۰-ابان
۹۳۹۴مجموعه مهندسی عمرانسازهدانشگاه هرمزگان -بندرعباسپردیس خودگردان۱۱۸-ابان
۹۳۹۵مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۳۹۶مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهدانشگاه سمناننوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۳۹۷مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۳۹۸مجموعه مهندسی عمرانمهندسی زلزلهدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۳۹۹مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه زنجانروزانه۳۴-اذر
۹۴۰۰مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۴۰۱مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۰۲مجموعه مهندسی عمرانمکانیک خاک وپیدانشگاه قمنوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۴۰۳مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه ارومیهروزانه۲۲۹-ابان
۹۴۰۴مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه زنجانروزانه۲۲۷-ابان
۹۴۰۵مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه سمناننوبت دوم۱۳-اذر
۹۴۰۶مجموعه مهندسی عمرانسازه های هیدرولیکیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۱۲-اذر
۹۴۰۷مجموعه مهندسی عمرانراه وترابریدانشگاه زنجانروزانه۲۲۸-ابان
۹۴۰۸مجموعه مهندسی عمرانراه وترابریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۰۹مجموعه مهندسی عمرانراه وترابریدانشگاه سمناننوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۴۱۰مجموعه مهندسی عمرانسازه های دریاییدانشگاه قمنوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۴۱۱مجموعه مهندسی عمرانمهندسی ابدانشگاه سمنانروزانه۴۲۰-ابان
۹۴۱۲مجموعه مهندسی عمرانمهندسی ابدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۰-ابان
۹۴۱۳مجموعه مهندسی عمرانبرنامه ریزی حمل ونقلدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۱۴مجموعه مهندسی عمرانمدیریت ساختدانشگاه سمناننوبت دوم۱۳-اذر
۹۴۱۵مجموعه مهندسی عمرانمدیریت ساختدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۱۶مجموعه مهندسی مکانیکساخت وتولیددانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۹-ابان
۹۴۱۷مجموعه مهندسی مکانیکساخت وتولیددانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۹-ابان
۹۴۱۸مجموعه مهندسی مکانیکساخت وتولیددانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۴۱۹مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک جامدات /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۷-ابان
۹۴۲۰مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک جامدات /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۲۱مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک جامدات /دانشگاه سمناننوبت دوم۳۲۸-ابان
۹۴۲۲مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۲۳مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات /دانشگاه سمناننوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۲۴مجموعه مهندسی مکانیکطراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات /دانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۴۲۵مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۸-ابان
۹۴۲۶مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۲۷مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۹-ابان
۹۴۲۸مجموعه مهندسی مکانیکتبدیل انرژیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۲۳-اذر
۹۴۲۹مجموعه مهندسی مکانیکمهندسی خودرو-قوای محرکهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۸-ابان
۹۴۳۰مجموعه مهندسی مکانیکمهندسی خودرو-سازه وبدنهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۶-ابان
۹۴۳۱مهندسی دریامهندسی دریادانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۷-ابان
۹۴۳۲مهندسی دریامهندسی دریادانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۷-ابان
۹۴۳۳مهندسی هوا-فضاائرودینامیکدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۸-ابان
۹۴۳۴مهندسی هوا-فضاائرودینامیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۳۵مهندسی هوا-فضاجلوبرندگی /پیشرانش /دانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۷-ابان
۹۴۳۶مهندسی هوا-فضاجلوبرندگی /پیشرانش /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۳۷مهندسی هوا-فضاسازه های هواییدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۳۸مهندسی هوا-فضامکانیک پروازوکنترل ماهوارهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۶-ابان
۹۴۳۹مهندسی هوا-فضامکانیک پروازوکنترل ماهوارهدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۶۲۶-ابان
۹۴۴۰مهندسی هوا-فضامکانیک پروازوکنترل ماهوارهدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۴۱مهندسی معدناستخراجدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۴۲مهندسی معدنفراوری موادمعدنیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۴۳مهندسی معدنمکانیک سنگدانشگاه یزدروزانه۱۱۹-ابان
۹۴۴۴مهندسی معدنمکانیک سنگدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۴۵مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲-اذر
۹۴۴۶مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲-اذر
۹۴۴۷مهندسی پلیمرصنایع پلیمردانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۴۴۸مهندسی پلیمرصنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوبت دوم۲۲۷-ابان
۹۴۴۹مهندسی پزشکیبیوالکتریکدانشگاه سمنانروزانه۲۲۹-ابان
۹۴۵۰مهندسی پزشکیبیوالکتریکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۴۵۱مهندسی پزشکیبیومتریالدانشگاه سمنانروزانه۲۲۹-ابان
۹۴۵۲مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه الزهرا/س /روزانه۶۱۹-ابان
۹۴۵۴مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۸-ابان
۹۴۵۵مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۲۲۸-ابان
۹۴۵۶مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۱۲۸-ابان
۹۴۵۷مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۴۵۸مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غیرانتفاعی /غیرانتفاعی۳۲-اذر
۹۴۵۹مهندسی نفتمهندسی مخازن هیدروکربوریموسسه مطالعات بین المللی انرژیروزانه۱۲۹-ابان
۹۴۶۰مهندسی کامپیوترمهندسی نرم افزاردانشگاه صنعتی شریفروزانه۱۲۶-ابان
۹۴۶۱مهندسی کامپیوترمهندسی نرم افزاردانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۶۲مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیدانشگاه تبریزروزانه۵۲۸-ابان
۹۴۶۳مهندسی کامپیوترهوش مصنوعیدانشگاه کاشانروزانه۱۱۹-ابان
۹۴۶۴مهندسی کامپیوترزمینه فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شریفروزانه۱۲۷-ابان
۹۴۶۵مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۱۲۷-ابان
۹۴۶۶مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۹-ابان
۹۴۶۷مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۹-ابان
۹۴۶۸مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۳۲۹-ابان
۹۴۶۹مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۰مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۱مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۲مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه سمناننوبت دوم۴۱۹-ابان
۹۴۷۳مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۴۲۰-ابان
۹۴۷۴مهندسی موادومتالوژیمهندسی موادومتالوژیدانشگاه صنعتی اصفهانپردیس خودگردان۵۱۸-ابان
۹۴۷۵مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه صنعتی مالک اشترروزانه۴۲۸-ابان
۹۴۷۶مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۷مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۸مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۴۷۹مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه سمناننوبت دوم۴۲۹-ابان
۹۴۸۰مهندسی شیمیمهندسی شیمیدانشگاه خلیج فارس بوشهرپردیس خودگردان۲۲۰-ابان
۹۴۸۱مهندسی شیمیبیوتکنولوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۴۸۲مهندسی فناوری نانونانومواددانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۸۳مهندسی فناوری نانونانوالکترونیکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۸۴مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه اصفهانروزانه۲۲۹-ابان
۹۴۸۵مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه تربیت مدرسروزانه۳۲۶-ابان
۹۴۸۶مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۸۷مهندسی فناوری اطلاعاتمهندسی فناوری اطلاعاتدانشگاه قمنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۴۸۸مجموعه محیطزیستالودگی های محیطزیستدانشگاه ملایرروزانه۲۱۸-ابان
۹۴۸۹مجموعه محیطزیستالودگی های محیطزیستدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۹۰مجموعه محیطزیستتنوع زیستیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۲۱۸-ابان
۹۴۹۱مکانیک ماشین های کشاورزیمکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۹۲مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزسبزی کاریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۹۳مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزمیوه کاریدانشگاه ملایرروزانه۲۵-اذر
۹۴۹۴مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزفیزیولوژی واصلاح میوهدانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه۲۱۸-ابان
۹۴۹۵مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزگیاهان زینتیدانشگاه زنجانروزانه۱۲-اذر
۹۴۹۶مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزگیاهان زینتیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۴۹۷مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزفیزیولوژی پس ازبرداشتدانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه۲۱۸-ابان
۹۴۹۸مجموعه علوم باغبانی وفضای سبزبیوتکنولوژی وژنتیک ملکولیدانشگاه هرمزگان -بندرعباسروزانه۲۱۸-ابان
۹۴۹۹مجموعه علوم وصنایع غذاییتکنولوژی موادغذاییدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۰۰مجموعه علوم وصنایع غذاییتکنولوژی موادغذاییدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۹۵۰۱مجموعه علوم وصنایع غذاییمیکروبیولوژی موادغذاییدانشگاه ملایرروزانه۲۲۸-ابان
۹۵۰۲مجموعه علوم وصنایع غذاییشیمی موادغذاییدانشگاه ملایرروزانه۲۱۸-ابان
۹۵۰۳اقتصادکشاورزیاقتصادمنابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۵۰۴اقتصادکشاورزیاقتصادمنابع طبیعیدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۰۵اقتصادکشاورزیاقتصادکشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۲۸-ابان
۹۵۰۶مجموعه چوب شناسی وصنایع چوبصنایع چوب بافراورده های مرکب چوبدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۰۷مجموعه علوم خاکفیزیک وحفاظت خاکدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۰۸مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه ایلامروزانه۳۲۹-ابان
۹۵۰۹مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۲۷-ابان
۹۵۱۰مجموعه علوم دامیتغذیه دامدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۱۱مجموعه علوم دامیاصلاح نژاددامدانشگاه گیلان -رشتروزانه۲۲۷-ابان
۹۵۱۲مجموعه علوم دامیاصلاح نژاددامدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۲۹-ابان
۹۵۱۳مجموعه علوم ومهندسی ابابیاری وزهکشیدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۱۴مجموعه علوم ومهندسی ابابیاری وزهکشیدانشگاه شهرکردپردیس خودگردان۲۲۶-ابان
۹۵۱۵مجموعه علوم ومهندسی ابسازه های ابیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۵۱۶مجموعه علوم ومهندسی ابسازه های ابیدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۱۹-ابان
۹۵۱۷مجموعه علوم ومهندسی ابمنابع ابدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۱۸مجموعه علوم ومهندسی ابمنابع ابدانشگاه شهیدچمران اهوازپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۱۹مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتاتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۲۰مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتاتدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۲۱مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری /دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۵۲۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیپژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان -ساریروزانه۱۲۹-ابان
۹۵۲۳مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شهرکردروزانه۲۱۸-ابان
۹۵۲۴مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتفیزولوژی گیاهان زراعیدانشگاه ملایرروزانه۲۳-اذر
۹۵۲۵مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتزراعتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۲۶مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتزراعتدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۲۷مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتعلوم علف های هرزدانشگاه شهرکردروزانه۱۱۸-ابان
۹۵۲۸مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزیپژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان -ساریروزانه۱۲۹-ابان
۹۵۲۹مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه زابلروزانه۴۱۸-ابان
۹۵۳۰مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه ملایرروزانه۲۲-اذر
۹۵۳۱مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتاکولوژی گیاهان زراعیدانشگاه شهرکردروزانه۱۱۹-ابان
۹۵۳۲مجموعه زراعت -اصلاح نباتاتکشاورزی اکولوژیکدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۳۳مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستاییترویج کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۳۴حشره شناسی کشاورزیحشره شناسی کشاورزیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۳۵بیماری شناسی گیاهیویروس شناسی وبیماری های ویروسی وگیاهیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۳۶بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهیدانشگاه زابلپردیس خودگردان۳۱۹-ابان
۹۵۳۷مجموعه علوم جنگلجنگل داریدانشگاه ایلامروزانه۳۲۰-ابان
۹۵۳۸مجموعه علوم جنگلجنگل داری واقتصادجنگلدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۳۹مجموعه علوم جنگلمهندسی جنگلدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۴۰مجموعه جنگل داریجنگل شناسی واکولوژی جنگلدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۴۱مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه ارومیهروزانه۴۲-اذر
۹۵۴۲مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۴۳مجموعه شیلاتتکثیروپرورشدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۲۷-ابان
۹۵۴۴مجموعه شیلاتفراوری محصولات شیلاتیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۴۵مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییعلوم مرتع -مرتعداریدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساریپردیس خودگردان۲۱۸-ابان
۹۵۴۶مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییبیابان زداییدانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگانروزانه۲۱۸-ابان
۹۵۴۷مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییبیابان زداییدانشگاه یزدروزانه۷۲۶-ابان
۹۵۴۸مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییبیابان زداییدانشگاه سمناننوبت دوم۲۲۰-ابان
۹۵۴۹مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زداییابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری /دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۵۰مجموعه علوم طیورعلوم طیوردانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۵۱مدیریت پروژه وساخت -معماریعمران -مدیریت پروژه وساختدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۵۲معماریمعماری اسلامیدانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۹-ابان
۹۵۵۳معماریمعماریمرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهرانروزانه۲۲۷-ابان
۹۵۵۴معماریمعماریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۵۵شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری /شهرسازیمرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهرانروزانه۲۲۸-ابان
۹۵۵۶شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری /شهرسازی اسلامیدانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۹۵۵۷شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری /برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی منطقه ای -برنامه ریزی شهری ومندانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۵۸مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-پژوهش هنردانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۹۵۵۹مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-پژوهش هنرمرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهرانروزانه۲۲۷-ابان
۹۵۶۰مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-هنراسلامیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۴۲۶-ابان
۹۵۶۱مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-پژوهش هنردانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۶۲مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/-هنراسلامیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۶۳مرمتمرمت اثارواشیای فرهنگی وتاریخیدانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۹۵۶۴مرمتمرمت واحیای بناهاوبافت های تاریخیدانشگاه هنراصفهانروزانه۱۱۸-ابان
۹۵۶۵امارزیستیامارزیستیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۶۶اموزش بهداشتاموزش بهداشتدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۶۷انگل شناسی پزشکیانگل شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۶۸ایمنی شناسی پزشکیایمنی شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۶۹بیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۷۰ژنتیک پزشکیژنتیک پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۷۱فیزیوتراپیفیزیوتراپیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۷۲فیزیولوژیفیزیولوژیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۷۳فیزیک پزشکیفیزیک پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۷۴ویروس شناسی پزشکیویروس شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۷۵زیست فناوری پزشکیزیست فناوری پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۷۶بهداشت حرفه ایبهداشت حرفه ایدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۹-ابان
۹۵۷۷علوم تشریحیعلوم تشریحیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۷۸پرستاریپرستاریدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۵۷۹بهداشت محیطبهداشت محیطدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۸۰باکتری شناسی پزشکیباکتری شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۰-ابان
۹۵۸۱هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خونهماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خوندانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۸۲قارچ شناسی پزشکیقارچ شناسی پزشکیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۸۳بیماری های داخلی دام های کوچکبیماری های داخلی دام های کوچکدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۵۲۶-ابان
۹۵۸۴بیماری های داخلی دام های بزرگبیماری های داخلی دام های بزرگدانشگاه شهیدباهنرکرمانروزانه۳۲۰-ابان
۹۵۸۵انگل شناسی دامپزشکیانگل شناسی دامپزشکیدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۵۱۸-ابان
۹۵۸۶انگل شناسی دامپزشکیانگل شناسی دامپزشکیدانشگاه شهیدچمران اهوازپردیس خودگردان۳۱۸-ابان
۹۵۸۷زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه اصفهانروزانه۵۱۹-ابان
۹۵۸۸زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه اصفهانروزانه۵۱۹-ابان
۹۵۸۹زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۸-ابان
۹۵۹۰زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه سمناننوبت دوم۵۹-اذر
۹۵۹۱زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریزنوبت دوم۵۳-اذر
۹۵۹۲زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه قمنوبت دوم۳۱۸-ابان
۹۵۹۳زبان وادبیات فارسیزبان وادبیات فارسیدانشگاه سمنانپردیس خودگردان۵۱۰-اذر
۹۵۹۴زبان وادبیات عربزبان وادبیات عربدانشگاه سمنانروزانه۵۲۸-ابان
۹۵۹۵زبان وادبیات عربزبان وادبیات عربدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۹۶مجموعه زبان فرانسهاموزش زبان فرانسهدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۵۹۷مجموعه زبان فرانسهادبیات فرانسهدانشگاه شهیدچمران اهوازروزانه۵۱۸-ابان
۹۵۹۸مجموعه زبان روسیاموزش زبان روسیدانشگاه تربیت مدرسروزانه۳۱۹-ابان
۹۵۹۹مجموعه زبان روسیاموزش زبان روسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۱۹-ابان
۹۶۰۰اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه اراکروزانه۴۲۹-ابان
۹۶۰۱اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه خوارزمی تهرانروزانه۳۲۸-ابان
۹۶۰۲اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه علوم دریایی ودریانوردی چابهارروزانه۲۲-اذر
۹۶۰۳اموزش زبان انگلیسیاموزش زبان انگلیسیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۶۰۴زبان وادبیات انگلیسیزبان وادبیات انگلیسیدانشگاه اصفهانروزانه۲۱۸-ابان
۹۶۰۵زبان وادبیات انگلیسیزبان وادبیات انگلیسیدانشگاه رازی کرمانشاهروزانه۲۲۰-ابان
۹۶۰۶ترجمهترجمهدانشگاه فردوسی مشهدروزانه۵۱۸-ابان
۹۶۰۷مجموعه زبان شناسیزبان شناسی همگانیدانشگاه تربیت مدرسنوبت دوم۱۲۷-ابان
۹۶۰۸تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه علامه طباطباییروزانه۵۲۸-ابان
۹۶۰۹تربیت بدنی وعلوم ورزشیمدیریت ورزشیدانشگاه گیلان -رشتروزانه۳۱۸-ابان
۹۶۱۱فیزیولوژی ورزشیفیزیولوژی ورزشیدانشگاه شیرازروزانه۴۱۸-ابان
۹۶۱۲مالیحقوق مالیدانشگاه تهراننوبت دوم۲۲۷-ابان
۹۶۱۳مهندسی صنایعمهندسی صنایعدانشگاه تهرانروزانه۱۲۷-ابان
۹۶۱۴مجموعه علوم وصنایع غذاییمیکروبیولوژی موادغذاییدانشگاه تهرانروزانه۲۲۶-ابان
۹۶۱۵مجموعه علوم وصنایع غذاییمیکروبیولوژی موادغذاییدانشگاه تهرانروزانه۲۲۶-ابان
۹۶۱۶مجموعه علوم وصنایع غذاییمیکروبیولوژی موادغذاییدانشگاه تهراننوبت دوم۱۲۶-ابان
۹۶۱۷مجموعه شیلاتتولیدوبهره برداری صیددانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگاننوبت دوم۲۲۶-ابان
۹۶۱۸مجموعه مدیریتمدیریتدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۹-ابان
۹۶۱۹مجموعه مدیریتمدیریت رسانه ایدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۸-ابان
۹۶۲۰حسابداریحسابداریدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۷-ابان
۹۶۲۱مدیریت اموزشیمدیریت اموزشیدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۷-ابان
۹۶۲۲مجموعه کارافرینیکارافرینیدانشگاه تهراننوبت دوم۳۲۶-ابان
۹۶۲۳مجموعه ریاضیریاضی محضدانشگاه پیام نورمرکزشیرازپیام نور۵۵-اذر
۹۶۲۴مجموعه شیلاتتولیدوبهره برداری صیددانشگاه گنبدکاووسنوبت دوم۲۲۷-ابان
۹۶۲۵بیماری شناسی گیاهیبیماری شناسی گیاهیدانشگاه زابلنوبت دوم۱۱۸-ابان
۹۶۲۶مجموعه علوم سیاسیروابطبین المللدانشگاه گیلان -رشتنوبت دوم۴۲۸-ابان
۹۶۲۷مجموعه مدرسی معارف اسلامیعلوم قرانیدانشگاه پیام نورمرکزقمپیام نور۵۱۹-ابان
۹۶۲۸مجموعه مدرسی معارف اسلامیمبانی نظری اسلامدانشگاه پیام نورمرکزقمپیام نور۵۱۹-ابان
۹۶۲۹مجموعه مدرسی معارف اسلامیاخلاق اسلامیدانشگاه پیام نورمرکزقمپیام نور۵۱۸-ابان
۹۶۳۰مجموعه مدرسی معارف اسلامیتاریخ فرهنگ وتمدن اسلامیدانشگاه پیام نورمرکزقمپیام نور۵۱۸-ابان
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *