طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام فهرست اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت، همراه با برنامه زمانی مراجعه و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه و بررسی مدارک مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۸/۱۵

بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی که کدرشته محل‌های انتخابی خود را برای شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۲ در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان ثبت نموده‌اند، می‌رساند: فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله مصاحبه آزمون مذکوربه همراه کارنامه مربوط بر روی ‌سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد. لذا آن‌دسته از داوطلبانی که در یک و یا چند کد رشته محل تحصیلی (حداکثر ۵ کدرشته‌محل) از رشته امتحانی ذیربط در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مصاحبه قرار گرفته‌اند، لازم است با توجه به نکات زیر و مطابق برنامه زمانی مشخص شده (در ذیل این اطلاعیه) مربوط به هر کدرشته محل و همچنین جداول مندرج در سایت اطلاع رسانی مربوط به موسسه ذیربط، با همراه داشتن مدارک اعلام شده برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل پذیرش به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذیرش در کدرشته‌محل یا کدرشته‌محلهای انتخابی مربوط تلقی می‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می‌دارد.

(۱) – داوطلبانی که اسامی آنان در سایت این سازمان به عنوان معرفی شده یک و یا چند کد رشته محل از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه برای هریک از موسسات مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) به شماره حساب مشخص شده (مربوط به موسسه محل برگزاری مصاحبه) واریز و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته باشند و آنرا هنگام شرکت در مصاحبه به مسئول ذیربط تحویل دهند.

تبصره ۱- درصورتیکه برای چند کدرشته محل در یک دانشگاه، منحصراً از داوطلب یک نوبت مصاحبه بعمل آید می‌بایست بدون توجه به تعداد کدرشته‌ها مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) پرداخت گردد.

تبصره ۲- معرفی‌شدگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط، ضوابط و همچنین شماره حساب دانشگاه‌های مربوط لازم است به وب سایت اطلاع رسانی موسسات مراجعه نمایند.

(۲)- به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذیربط به سازمان اعلام گردد و داوطلبانی که نمره‌ای برای مصاحبه آنان اعلام نشود از پذیرش در کدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

(۳)- بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای شرکت در مصاحبه، بررسی مدارک و یا هر روش دیگر مطابق آئین‌نامه مربوط، هیچ‌گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی‌باشد. لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می‌شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه نمایند.

(۴)- آندسته از داوطلبانی که در مصاحبه شرکت و پس از گزینش نهایی در ردیف پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت دوره دکتری سال ۹۲ (اعم از دوره¬های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و یا بین‌الملل) قرار گیرند، مجاز به شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۳ نخواهند بود.

(۵)- کلیه داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در این مرحله قرار گرفته می‌بایست به منظور تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی با مراجعه به لینک مربوط که در سایت سازمان درذیل کارنامه داوطلب قرار دارد حداکثر تا تاریخ ۲۶/۸/۹۲ ضمن پرداخت مبلغ ۲۱۲٫۰۰۰ (دویست و دوازده هزار) ریال بصورت اینترنتی، فرم بررسی صلاحیت عمومی را تکمیل و کد پیگیری دریافت دارند. بدیهی است داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی اقدام ننمایند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

تبصره: داوطلبانی که قبلاً در ردیف معرفی‌شدگان برای انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار گرفته بودند و در اردیبهشت ماه امسال (سال ۱۳۹۲) نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی اقدام نموده‌اند، در این مرحله نیاز ی به پرداخت وجه و تکمیل فرم ندارند.

(۶)- کارنامه اعلام نتایج گزینش این مرحله از آزمون همزمان با این اطلاعیه بر روی سایت اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد که داوطلبان می‌توانند نسبت به پرینت آن اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز که می‌بایست معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند.

۱- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس).

توجه – معرفی‌‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده‌اند، می‌بایست تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ فارغ‌التحصیل شده‌باشند. (اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۵۷ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور.)

۲- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس).

تبصره ۱- آندسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

تبصره ۲ – معرفی‌‌شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک‌ مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمی‌باشند، لازم است اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

۴ـ اصل شناسنامه و یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامه‌ای معرفی شده با مشخصات اطلاعات ارسالی از سوی این سازمان.

۵ـ مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور (برای برادران).

۶ـ اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بوده که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند.

تذکر مهم : 

۱-نظر به اینکه برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علاوه بر مدارک لازم برای مصاحبه و همچنین در خصوص ساعت و زمان حضور در مصاحبه اطلاع رسانی لازم را در سایت خود مشخص می‌نمایند لذا به داوطلبان گرامی تأکید می‌شود که حتماً به وب سایت موسسه‌ای که قرار است در مصاحبه آن شرکت نمایند به منظور اطلاع از تاریخ، زمان و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه مراجعه کنند.

۲-داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت کدرشته محل‌های مربوط به بورسیه موسسات درج گردیده، لازم است علاوه بر شرکت در مصاحبه موسسه یا دانشگاه محل معرفی، به ارگان بورس دهنده نیز مراجعه و هماهنگی لازم را به عمل آورند. بدیهی است درصورت قبولی و عدم ارائه بورس توسط ارگان ذیربط، هیچ‌گونه اقدامی از سوی این سازمان میسر نمی‌باشد.

۳- چنانچه داوطلبان درخصوص کارنامه نتایج انتخاب رشته سوالاتی داشته باشند می توانندحداکثر تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۲ منحصراً از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان تقاضای خود را ارسال نمایند. به تقاضاهایی که به نحو دیگری و یا بعد از تاریخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

۱۱۳۴ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۱۱۳۵ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۱۳۶ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۱۸۳ اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۲۱۳ مجموعه علوم اقتصادی علوم اقتصادی دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۵ ۲۷-ابان
۱۲۳۱ مجموعه علوم اقتصادی اقتصاداسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی روزانه ۱ ۲۸-ابان
۱۲۵۰ تاریخ تاریخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامی روزانه ۱۰ ۲۸-ابان
۱۲۵۱ تاریخ تاریخ اسلام دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۲۶۰ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۹-ابان
۱۲۶۱ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۶-ابان
۱۲۶۶ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه شهیدبهشتی روزانه ۲ ۲۷-ابان
۱۲۷۹ تاریخ تاریخ ایران قبل ازاسلام دانشگاه شهیدبهشتی روزانه ۲ ۲۷-ابان
۱۲۹۴ مجموعه علوم اجتماعی جامعه شناسی /اقتصادی وتوسعه / دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۱۳۰۷ علوم اجتماعی جمعیت شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۱۳۰۹ حقوق عمومی عمومی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۴ ۲۶-ابان
۱۳۱۴ حقوق عمومی عمومی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۱۳۱۶ حقوق عمومی عمومی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۱ ۲۷-ابان
۱۳۱۷ حقوق عمومی عمومی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۷-ابان
۱۳۲۰ حقوق جزا جزاوجرم شناسی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۵ ۱۸-ابان
۱۳۳۲ حقوق جزا کیفری وجرم شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۱۳۳۹ حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۱۹-ابان
۱۳۴۰ حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۱۹-ابان
۱۳۴۲ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی روزانه ۲ ۱۹-ابان
۱۳۶۷ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۶ ۲۰-ابان
۱۳۶۸ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۸-ابان
۱۳۶۹ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۸-ابان
۱۴۲۰ مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۴۲۲ مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۴۴۰ مجموعه مدیریت مدیریت دولتی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۴۴۱ مجموعه مدیریت مدیریت دولتی دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۶-ابان
۱۴۴۲ مجموعه مدیریت مدیریت دولتی دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۶-ابان
۱۴۵۰ مجموعه مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۱۴۵۳ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۳ ۱۸-ابان
۱۴۶۹ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۶-اذر
۱۴۷۰ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۵ ۶-اذر
۱۴۸۶ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۱۴۸۷ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۱۴۸۹ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۱۴۹۰ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۱۴۹۱ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۱۴۹۲ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۱۴۹۳ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۱۴۹۴ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۱۴۹۵ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۶-ابان
۱۴۹۶ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۱۴۹۷ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۷-ابان
۱۴۹۸ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۱۴۹۹ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۱ ۲۶-ابان
۱۵۰۹ مجموعه مدیریت مدیریت رسانه ای دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۷-ابان
۱۵۱۲ مجموعه مدیریت مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان ۲ ۱۹-ابان
۱۵۳۰ حسابداری حسابداری دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۱۵۳۲ حسابداری حسابداری دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۶-ابان
۱۵۳۳ حسابداری حسابداری دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۶-ابان
۱۵۴۰ علم اطلاعات ودانش شناسی علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۱۵۴۸ مجموعه فلسفه فلسفه دین پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی روزانه ۲ ۲۷-ابان
۱۵۵۱ مجموعه فلسفه فلسفه دین دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۵۶۴ مجموعه فلسفه فلسفه دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۵۶۵ مجموعه فلسفه فلسفه دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۵۶۷ مجموعه فلسفه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۵ ۲۶-ابان
۱۵۷۴ مجموعه فلسفه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۱۵۷۵ مجموعه فلسفه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۱۵۸۴ فلسفه تعلیم وتربیت فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۶-ابان
۱۶۱۰ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۵ ۲۶-ابان
۱۶۶۳ مجموعه علوم ارتباطات علوم ارتباطات دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۶۶۵ مجموعه علوم ارتباطات فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۳ ۲۷-ابان
۱۶۶۶ مجموعه علوم ارتباطات فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۲ ۱۸-ابان
۱۶۶۹ سنجش واندازه گیری سنجش واندازه گیری دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۱۹-ابان
۱۶۹۰ مجموعه روان شناسی روان شناسی سلامت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۱۲ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۱۴ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۲۱ محیطزیست محیطزیست -برنامه ریزی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۱۷۳۷ اینده پژوهی اینده پژوهی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۳۹ الهیات علوم ومعارف نهج البلاغه دانشگاه کاشان نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۱۷۴۲ الهیات علوم قران وحدیث پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی روزانه ۱ ۲۹-ابان
۱۷۵۳ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه مذاهب اسلامی روزانه ۱۰ ۲-اذر
۱۷۵۹ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۷۲ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۴ ۲۶-ابان
۱۷۷۸ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران -بابلسر روزانه ۱ ۲۹-ابان
۱۷۸۲ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۱۷۸۳ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۱۷۸۷ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۴ ۱۹-ابان
۱۷۸۸ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه امیرالمومنین /ع /-اهواز/غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۱ ۲-اذر
۱۷۸۹ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۸-ابان
۱۷۹۴ الهیات ادیان وعرفان دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۵ ۱۸-ابان
۱۷۹۷ الهیات تاریخ وتمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۱۷۹۹ مجموعه کلام مذاهب کلامی دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۵ ۲۸-ابان
۱۸۰۳ مجموعه کلام شیعه شناسی دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۶ ۱۹-ابان
۱۸۰۹ مجموعه کلام دین پژوهی دانشگاه ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۶ ۱۸-ابان
۱۸۱۶ مجموعه کلام کلام امامیه دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۱۸۱۷ مجموعه کلام کلام امامیه دانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۱ ۲۶-ابان
۱۸۱۸ مجموعه کلام کلام امامیه دانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۲ ۲۶-ابان
۱۸۲۰ فقه شافعی فقه شافعی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۰-ابان
۱۸۲۱ مدیریت قراردادهای بین الملل نفت وگاز مدیریت قراردادهای بین الملل نفت وگاز دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۵ ۱۹-ابان
۱۸۲۷ اقتصادنفت وگاز اقتصادنفت وگاز دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۵ ۱۹-ابان
۱۸۴۰ مالی بیمه دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۸۴۲ مالی حقوق مالی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۱۸۵۲ مجموعه مدرسی معارف اسلامی اخلاق اسلامی دانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۲ ۲۰-ابان
۱۸۶۰ مجموعه مدرسی معارف اسلامی اشنایی بامنابع اسلامی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۱۸۶۴ حقوق نفت وگاز حقوق نفت وگاز دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۱۹-ابان
۱۸۸۱ مجموعه علوم سیاسی روابطبین الملل دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۲ ۲۷-ابان
۱۸۸۵ مجموعه علوم سیاسی مطالعات منطقه ای امریکای شمالی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۱۸۸۶ مجموعه مدیریت مدیریت دولتی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۷-ابان
۱۸۸۹ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۷-ابان
۱۸۹۰ مجموعه مدیریت مدیریت رسانه ای دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۷-ابان
۱۸۹۶ مجموعه فلسفه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین روزانه ۲ ۲۹-ابان
۱۹۱۰ مالی حقوق مالی دانشگاه امام صادق /ع / روزانه ۲ ۲۶-ابان
۱۹۱۱ مجموعه مدیریت مدیریت پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه ۲ ۱۱-اذر
۱۹۱۲ مجموعه فلسفه فلسفه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی روزانه ۲ ۱۹-ابان
۱۹۲۰ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۷-ابان
۲۱۱۵ مجموعه زمین شناسی اب شناسی دانشگاه شاهرود روزانه ۳ ۱۸-ابان
۲۱۳۷ مجموعه زمین شناسی پترولوژی دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۱۹-ابان
۲۱۴۶ مجموعه زمین شناسی پترولوژی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۲۱۶۳ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک روزانه ۲ ۴-اذر
۲۱۷۰ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه دامغان روزانه ۱ ۲۹-ابان
۲۱۸۰ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۷-ابان
۲۲۰۷ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲-اذر
۲۲۰۹ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه یاسوج پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۲۲۱۵ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه ایلام روزانه ۱ ۱۱-اذر
۲۲۱۶ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه بوعلی سینا-همدان روزانه ۶ ۱۲-اذر
۲۲۱۸ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه تبریز روزانه ۲ ۴-اذر
۲۲۲۹ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه شاهرود روزانه ۴ ۲۸-ابان
۲۲۴۳ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۳-اذر
۲۲۵۲ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه ایلام نوبت دوم ۱ ۱۱-اذر
۲۲۵۶ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۲۲۶۱ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه پیام نورمرکزتبریز پیام نور ۱ ۷-اذر
۲۲۶۴ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه تبریز پردیس خودگردان ۱ ۴-اذر
۲۲۶۶ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲-اذر
۲۲۶۷ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲-اذر
۲۲۶۸ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه یاسوج پردیس خودگردان ۲ ۲۰-ابان
۲۲۷۰ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه اراک روزانه ۱ ۲-اذر
۲۲۹۷ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۰-ابان
۲۳۱۵ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۳۱۶ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۳۲۶ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۲۳۳۵ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۲۳۵۲ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۲۳۵۷ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۴-اذر
۲۳۶۸ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲-اذر
۲۳۷۸ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه یاسوج پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۲۳۹۰ مجموعه شیمی پلیمر دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۲۴۱۱ زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۲۴۲۱ زیست شناسی -سیستماتیک گیاهی سیستماتیک گیاهی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۲۰-ابان
۲۴۴۳ علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۲ ۱۹-ابان
۲۴۶۳ بیوشیمی بیوشیمی دانشگاه پیام نورمرکزاصفهان پیام نور ۳ ۱۸-ابان
۲۴۷۰ زیست شناسی -ژنتیک ملکولی ژنتیک مولکولی دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۳ ۱۸-ابان
۲۴۸۱ زیست شناسی -میکروبیولوژی میکروبیولوژی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۴۹۳ امار امار دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۲۷-ابان
۲۴۹۴ امار امار دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۲۷-ابان
۲۵۰۵ امار امار دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۲۵۰۶ امار امار دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۲۵۰۷ امار امار دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۲۵۱۸ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه بناب روزانه ۱ ۱۰-اذر
۲۵۳۸ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۷-ابان
۲۵۴۱ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۸-ابان
۲۵۴۲ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۲۸-ابان
۲۵۴۳ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۸-ابان
۲۵۴۴ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۸-ابان
۲۵۴۵ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز روزانه ۳ ۲۰-ابان
۲۵۵۰ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۲ ۴-اذر
۲۵۵۱ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۳ ۴-اذر
۲۶۰۱ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه یاسوج روزانه ۳ ۶-اذر
۲۶۰۶ مجموعه ریاضی ریاضی محض مرکزتحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان روزانه ۱ ۱۹-ابان
۲۶۱۸ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۲۶۱۹ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۲۶۲۹ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه پیام نورمرکزتبریز پیام نور ۱ ۱۱-اذر
۲۶۳۵ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۲۹-ابان
۲۶۳۸ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۲۶۳۹ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۲۶۴۰ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۲۶۵۴ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۱ ۲۰-ابان
۲۶۶۲ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۷-ابان
۲۶۶۷ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۶-ابان
۲۷۰۲ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۱۹-ابان
۲۷۱۴ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه خوارزمی تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۲۷۱۵ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۲۷۱۶ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۲۷۲۹ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۲۷۳۴ فیزیک دریا فیزیک دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر پردیس خودگردان ۱ ۲۰-ابان
۲۷۳۶ زیست شناسی دریا جانوران دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر روزانه ۱ ۱۹-ابان
۲۷۳۷ زیست شناسی دریا جانوران دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر روزانه ۱ ۱۹-ابان
۲۷۴۰ زیست شناسی دریا جانوران دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۲۷۹۲ فیزیک فیزیک دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲-اذر
۲۷۹۵ فیزیک فیزیک دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز روزانه ۲ ۵-اذر
۲۸۰۴ فیزیک فیزیک دانشگاه شهیدبهشتی روزانه ۱ ۲۷-ابان
۲۸۱۲ فیزیک فیزیک دانشگاه صنعتی ارومیه روزانه ۲ ۶-اذر
۲۸۱۸ فیزیک فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۴ ۱۹-ابان
۲۸۶۴ فیزیک فیزیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۲۸۶۶ فیزیک فیزیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۸۶۷ فیزیک فیزیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۸۶۸ فیزیک فیزیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۲۸۷۴ فیزیک فیزیک دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲-اذر
۲۸۹۳ فیزیک فیزیک دانشگاه یاسوج پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۲۸۹۴ فوتونیک فوتونیک دانشگاه بناب روزانه ۲ ۲۰-ابان
۲۸۹۷ فوتونیک فوتونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۱۸-ابان
۲۹۱۳ نانوشیمی نانوشیمی /سوپرامولکول / دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۲۹۵۴ مجموعه شیمی شیمی کاربردی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۱ ۲۶-ابان
۲۹۸۷ نانوشیمی نانوشیمی /سوپرامولکول / دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۲۹۹۱ بیوشیمی بیوشیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۲۹۹۲ بیوشیمی بیوشیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۲۹۹۳ زیست شناسی -ژنتیک ملکولی ژنتیک مولکولی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۷-ابان
۲۹۹۴ بیوفیزیک بیوفیزیک پژوهشکده علوم پایه کاربردی وابسته به جهاددانشگاهی روزانه ۱ ۱۸-ابان
۲۹۹۶ فیزیک فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۰۱۰ مجموعه شیمی شیمی تجزیه پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی وابسته به جهاددانشگاهی -کرج روزانه ۱ ۱۹-ابان
۳۰۳۳ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۷-ابان
۳۰۴۱ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۷-ابان
۳۰۴۵ مهندسی پزشکی بیومتریال دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۰۵۱ مجموعه مهندسی عمران سازه پژوهشکده زلزله وسوانح طبیعی وابسته به جهاددانشگاهی روزانه ۲ ۲-اذر
۳۰۵۲ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۷-ابان
۳۰۵۴ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۸-ابان
۳۰۵۷ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۳۰۵۹ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۹-ابان
۳۰۶۰ مجموعه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۸-ابان
۳۰۷۹ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۳۰۸۰ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر پژوهشگاه پلیمروپتروشیمی روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۱۴۳ مجموعه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۱۵۳ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۰-ابان
۳۱۵۴ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۱۶۹ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۱۷۲ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۱۸۲ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲-اذر
۳۱۸۳ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲-اذر
۳۱۸۴ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۲۰۲ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه یزد روزانه ۱ ۱۸-ابان
۳۲۰۵ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۲۶۴ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۲۶۵ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲-اذر
۳۲۸۳ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۹-ابان
۳۲۸۴ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۶-ابان
۳۲۹۰ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۰-ابان
۳۳۰۴ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه تبریز نوبت دوم ۲ ۲۹-ابان
۳۳۰۶ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۳۳۱۴ مجموعه مهندسی برق هوش ماشین ورباتیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۳۱۷ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه تبریز روزانه ۲ ۶-اذر
۳۳۲۰ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۹-ابان
۳۳۲۳ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۲ ۳-اذر
۳۳۳۲ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۳۳۴ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی بابل روزانه ۲ ۱۰-اذر
۳۳۴۰ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۳۴۴ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۴-اذر
۳۳۴۹ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۳۵۶ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی بابل پردیس خودگردان ۱ ۹-اذر
۳۳۵۹ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۳۶۶ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۳۳۷۶ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه بوعلی سینا-همدان روزانه ۲ ۲-اذر
۳۳۷۹ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۲ ۲۹-ابان
۳۳۹۱ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه صنعتی شریف روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۳۹۷ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۴۰۵ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۴۰۶ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۴۱۴ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی بابل روزانه ۲ ۱۸-ابان
۳۴۱۸ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۴۱۹ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۰-ابان
۳۴۳۹ مجموعه مهندسی عمران مهندسی اب دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۱۸-ابان
۳۴۵۸ مجموعه مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۴۶۰ مجموعه مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی بابل روزانه ۱ ۱۹-ابان
۳۴۷۲ مهندسی عمران -نقشه برداری ژئودزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۳۴۷۸ مهندسی عمران -نقشه برداری سنجش ازدور دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۴۸۱ مهندسی عمران -نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۴۸۴ مجموعه مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۱۸-ابان
۳۴۹۷ مجموعه مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۳۵۳۶ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک جامدات / دانشگاه کاشان نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۳۵۳۹ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک جامدات / دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲۹-ابان
۳۵۵۸ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات / دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۲۸-ابان
۳۵۶۷ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات / دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۴ ۲۹-ابان
۳۵۷۰ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه بیرجند روزانه ۴ ۲۰-ابان
۳۵۷۲ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۵۷۷ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه سمنان روزانه ۱ ۲۹-ابان
۳۵۷۹ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۲-اذر
۳۶۰۲ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۶۰۳ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۳۶۰۴ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲-اذر
۳۶۱۱ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه کاشان نوبت دوم ۱ ۴-اذر
۳۶۱۵ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۵-اذر
۳۶۱۶ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۲ ۹-اذر
۳۶۲۰ مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی خودرو-قوای محرکه دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۶۲۱ مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی خودرو-قوای محرکه دانشگاه علم وصنعت ایران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۶۲۵ مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی راه اهن /ماشین های ریلی / دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۹-ابان
۳۶۲۷ مهندسی دریا مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف روزانه ۱ ۲۶-ابان
۳۶۳۷ مهندسی هوا-فضا ائرودینامیک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۶۵۲ مهندسی هوا-فضا سازه های هوایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۶۷۳ مهندسی معدن اکتشاف دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۳۶۷۹ مهندسی معدن استخراج دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۳۶۸۵ مهندسی معدن استخراج دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۳۶۸۷ مهندسی معدن فراوری موادمعدنی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۶۹۷ مهندسی معدن فراوری موادمعدنی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۶۹۸ مهندسی معدن فراوری موادمعدنی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۳۷۰۶ مهندسی معدن مکانیک سنگ دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۷۰۷ مهندسی معدن مکانیک سنگ دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۳۷۱۵ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۷۱۸ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۷۲۲ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۷۳۰ مهندسی محیطزیست منابع اب دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۷۳۶ مهندسی محیطزیست موادزائدجامد دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۷۴۸ مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۷۴۹ مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۷۵۳ مهندسی پزشکی بیومتریال پژوهشگاه موادوانرژی روزانه ۱ ۲۸-ابان
۳۷۶۰ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۲ ۲۰-ابان
۳۷۷۸ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۶-ابان
۳۷۷۹ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۶-ابان
۳۷۹۱ مهندسی نفت مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۳۸۰۸ مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۳۸۴۷ مهندسی کامپیوتر زمینه فناوری اطلاعات دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۸۵۲ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی پژوهشگاه موادوانرژی روزانه ۲ ۲۸-ابان
۳۸۸۰ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۶-ابان
۳۸۸۷ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۸۸۸ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۸۸۹ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۸۹۱ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر روزانه ۱ ۱۹-ابان
۳۹۰۲ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۳۹۰۹ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان روزانه ۳ ۲-اذر
۳۹۱۵ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۹۲۲ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۳۹۳۳ مهندسی فناوری نانو نانومواد دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۳۹۳۷ مهندسی فناوری نانو نانومواد دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۳۹۶۳ مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه ۱ ۱۹-ابان
۳۹۷۰ مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۳۹۷۴ مهندسی نساجی شیمی نساجی وعلوم الیاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۳۹۷۷ مهندسی نساجی شیمی نساجی وعلوم الیاف دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۳۹۸۷ مهندسی سیستم های انرژی مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۳۹۹۷ مجموعه مهندسی عمران راه وترابری پژوهشکده حمل ونقل پارسه روزانه ۱ ۲۶-ابان
۴۱۰۸ مجموعه محیطزیست امایش محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۱۱۰ مجموعه محیطزیست امایش محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۱۸-ابان
۴۱۲۳ مکانیک ماشین های کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۷-ابان
۴۱۲۴ مکانیک ماشین های کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۴۱۳۳ مکانیزاسیون کشاورزی برداشت محصولات کشاورزی دانشگاه تبریز روزانه ۲ ۱۸-ابان
۴۱۳۸ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز سبزی کاری دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۳-اذر
۴۱۳۹ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز سبزی کاری دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۶-ابان
۴۱۴۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز سبزی کاری دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲۸-ابان
۴۱۵۸ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز میوه کاری دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۲ ۲۸-ابان
۴۱۷۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز گیاهان زینتی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۴ ۲۸-ابان
۴۱۷۴ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز گیاهان دارویی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۲ ۲۸-ابان
۴۱۷۶ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز فیزیولوژی پس ازبرداشت دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۱۸۶ مجموعه علوم وصنایع غذایی تکنولوژی موادغذایی دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۱۸۷ مجموعه علوم وصنایع غذایی تکنولوژی موادغذایی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۰-ابان
۴۱۹۸ مجموعه علوم وصنایع غذایی میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۲۱۲ مجموعه علوم وصنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۹-ابان
۴۲۱۶ مجموعه علوم وصنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۴۲۴۲ اقتصادکشاورزی اقتصادکشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۲۴۷ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب صنایع چوب بافراورده های مرکب چوب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۲۴۹ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب صنایع چوب بافراورده های مرکب چوب دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۱۸-ابان
۴۲۵۱ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب صنایع خمیروکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۲۵۳ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب صنایع خمیروکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۱۸-ابان
۴۲۹۱ مجموعه علوم خاک شیمی وحاصلخیزی خاک دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۳۰۷ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۸-ابان
۴۳۲۳ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۳۲۶ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۱ ۲-اذر
۴۳۳۱ مجموعه علوم دامی اصلاح نژاددام دانشگاه تبریز روزانه ۱ ۲۸-ابان
۴۳۴۷ مجموعه علوم ومهندسی اب ابیاری وزهکشی دانشگاه زابل روزانه ۳ ۱۹-ابان
۴۳۷۳ مجموعه علوم ومهندسی اب سازه های ابی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۳۸۵ مجموعه علوم ومهندسی اب منابع اب دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۴۳۸۹ هواشناسی کشاورزی هواشناسی کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۳۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۶-ابان
۴۳۹۹ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری روزانه ۱ ۲۰-ابان
۴۴۰۰ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۲۷-ابان
۴۴۱۰ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری / دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۰-ابان
۴۴۱۱ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک / دانشگاه ایلام روزانه ۱ ۲۶-ابان
۴۴۱۹ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک / دانشگاه ایلام نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۴۲۰ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتیک مولکولی ومهندسی ژنتیک / دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۴۳۱ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۲۷-ابان
۴۴۳۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه زابل نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۴۴۳۵ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام روزانه ۱ ۲۰-ابان
۴۴۴۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهد روزانه ۴ ۲-اذر
۴۴۴۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهرود روزانه ۱ ۲۷-ابان
۴۴۵۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۴۴۵۵ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۴۵۶ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۴۷۸ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۴۴۸۰ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان -رشت پردیس خودگردان ۱ ۲۷-ابان
۴۴۸۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام روزانه ۲ ۲۶-ابان
۴۴۸۷ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهرود روزانه ۲ ۲۸-ابان
۴۴۹۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ایلام نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۴۴۹۶ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۴۵۱۸ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی توسعه کشاورزی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۵۴۲ حشره شناسی کشاورزی اکولوژی کنترل حشرات دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۱۹-ابان
۴۵۴۷ حشره شناسی کشاورزی بیوسیستماتیک حشرات وکنه ها دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۴۵۷۳ مجموعه علوم جنگل جنگل داری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۵۷۶ مجموعه علوم جنگل جنگل داری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۴۵۸۰ مجموعه جنگل داری جنگل شناسی واکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۵۸۲ مجموعه جنگل داری جنگل شناسی واکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۴۵۸۸ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۲۸-ابان
۴۵۹۲ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۳ ۲۸-ابان
۴۵۹۳ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر پردیس خودگردان ۱ ۱۹-ابان
۴۵۹۴ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۴۵۹۶ مجموعه شیلات فراوری محصولات شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۴۵۹۷ مجموعه شیلات فراوری محصولات شیلاتی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۱۸-ابان
۴۶۰۳ مجموعه شیلات تولیدوبهره برداری صید دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۴۶۰۷ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی علوم مرتع -مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۲۷-ابان
۴۶۱۰ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی علوم مرتع -مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۴۶۲۲ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی ابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری / دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۱ ۲۷-ابان
۴۶۲۷ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی ابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری / دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۴۶۳۰ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی ابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری / دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۴۶۴۹ مجموعه علوم جنگل مهندسی جنگل دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۵۱۲۱ شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری / شهرسازی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۵۱۳۴ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- پژوهش هنر دانشگاه شاهد روزانه ۳ ۲۸-ابان
۵۱۴۰ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر دانشگاه شاهد روزانه ۳ ۲۸-ابان
۶۱۱۶ باکتری شناسی پزشکی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۰-ابان
۷۱۰۵ جراحی دامپزشکی جراحی دامپزشکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۷۱۳۹ بیوشیمی بیوشیمی دانشگاه شیراز روزانه ۱ ۲۰-ابان
۷۱۴۸ بهداشت موادغذایی بهداشت موادغذایی دانشگاه ارومیه روزانه ۲ ۱۸-ابان
۷۱۷۹ فناوری تولیدمثل دردامپزشکی فناوری تولیدمثل دردامپزشکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۷-ابان
۷۱۸۱ سم شناسی سم شناسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۷۱۹۵ اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۷۱۹۹ بافت شناسی دامپزشکی بافت شناسی دامپزشکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۷۲۰۱ پاتولوژی دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۸۱۰۸ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه ایلام روزانه ۱ ۵-اذر
۸۱۱۴ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۸-ابان
۸۱۱۷ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۲ ۲۹-ابان
۸۱۳۵ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۲-اذر
۸۱۴۴ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه ایلام نوبت دوم ۱ ۵-اذر
۸۱۴۶ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۸۱۴۷ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران نوبت دوم ۲ ۲۹-ابان
۸۱۵۳ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۸ ۲۶-ابان
۸۱۸۰ زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۸۱۹۰ مجموعه زبان فرانسه ادبیات فرانسه دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۸۱۹۸ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه ایلام روزانه ۲ ۲۰-ابان
۸۲۱۰ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی -اصفهان /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۴ ۱۸-ابان
۸۲۱۲ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۶ ۲۶-ابان
۸۲۲۰ زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۶ ۲۶-ابان
۸۲۳۷ مجموعه زبان شناسی زبان شناسی همگانی دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۸-ابان
۸۲۴۰ مجموعه زبان شناسی زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی پردیس خودگردان ۳ ۲۶-ابان
۸۲۴۳ فرهنگ وزبان های باستانی فرهنگ وزبان های باستانی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۸۲۴۴ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۶-ابان
۸۲۵۰ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۶-ابان
۸۲۵۳ زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۳ ۲۶-ابان
۹۱۰۷ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال -امل /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۱ ۲۰-ابان
۹۱۱۹ اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۰-ابان
۹۱۳۵ رفتارحرکتی رفتارحرکتی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۹-ابان
۹۱۵۷ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۲۸-ابان
۹۱۵۸ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۱ ۲۸-ابان
۹۱۶۵ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۱۶۷ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۶-ابان
۹۱۷۱ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران نوبت دوم ۴ ۲۷-ابان
۹۱۷۶ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۷-ابان
۹۱۷۷ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۶-ابان
۹۱۷۹ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۴ ۲۶-ابان
۹۱۸۰ اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۲۰-ابان
۹۱۸۱ رفتارحرکتی رفتارحرکتی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۵ ۱۹-ابان
۹۱۸۵ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۹۲۰۱ علوم جغرافیایی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۲۰۲ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۵ ۲۹-ابان
۹۲۰۳ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۰۴ علوم جغرافیایی جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۰۵ علوم جغرافیایی ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۰۶ اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه ۳ ۲۰-ابان
۹۲۰۷ اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۲۰۸ اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / اب وهواشناسی /اقلیم شناسی / دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۲۰۹ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادسلامت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۱۰ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادپولی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۱۱ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادسنجی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۳ آذر-۱۲
۹۲۱۲ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادپولی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۱۹-ابان
۹۲۱۳ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادبخش عمومی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۲۱۴ مجموعه علوم اقتصادی اقتصادبین الملل دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۲۱۵ تاریخ تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان روزانه ۴ ۱۹-ابان
۹۲۱۶ تاریخ تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۳ ۲۷-ابان
۹۲۱۷ تاریخ تاریخ اسلام دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۱۸ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۲۱۹ تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه اصفهان روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۲۲۰ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۲۱ تاریخ تاریخ ایران بعدازاسلام دانشگاه خلیج فارس بوشهر پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۲۲۲ مجموعه علوم اجتماعی جامعه شناسی /سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۴ ۲۶-ابان
۹۲۲۳ مجموعه علوم اجتماعی سیاست گذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۵ ۲۷-ابان
۹۲۲۴ مجموعه علوم اجتماعی جامعه شناسی /سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۲۵ علوم اجتماعی جمعیت شناسی دانشگاه یزد روزانه ۲ ۲۶-ابان
۹۲۲۶ حقوق جزا جزاوجرم شناسی دانشگاه شیراز روزانه ۵ ۲۶-ابان
۹۲۲۷ حقوق جزا جزاوجرم شناسی دانشگاه مازندران -بابلسر روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۲۲۸ حقوق جزا کیفری وجرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۲۹ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه شیراز روزانه ۳ ۲-اذر
۹۲۳۰ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۲۳۱ حقوق خصوصی -فقه وحقوق خصوصی حقوق خصوصی دانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۳ ۲۹-ابان
۹۲۳۲ مجموعه علوم سیاسی روابطبین الملل دانشگاه اصفهان روزانه ۷ ۱۸-ابان
۹۲۳۳ مجموعه علوم سیاسی روابطبین الملل دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۲۳۴ مجموعه علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۳ ۱۸-ابان
۹۲۳۵ مجموعه علوم سیاسی روابطبین الملل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۳۶ مجموعه علوم سیاسی اندیشه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۲۳۷ مجموعه علوم سیاسی مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۲۳۸ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲-اذر
۹۲۳۹ مجموعه مدیریت مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد روزانه ۵ ۱۸-ابان
۹۲۴۰ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه الزهرا/س / روزانه ۵ ۴-اذر
۹۲۴۱ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۵ ۳-اذر
۹۲۴۲ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۳-اذر
۹۲۴۳ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۴ ۶-اذر
۹۲۴۴ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۶-اذر
۹۲۴۵ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۴ ۶-اذر
۹۲۴۶ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۶-اذر
۹۲۴۷ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲-اذر
۹۲۴۸ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲-اذر
۹۲۴۹ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲-اذر
۹۲۵۰ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه علم وصنعت ایران روزانه ۳ ۵-اذر
۹۲۵۱ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه یزد روزانه ۵ ۹-اذر
۹۲۵۲ مجموعه مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۲۵۳ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۳-اذر
۹۲۵۴ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۳-اذر
۹۲۵۵ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۳-اذر
۹۲۵۶ حسابداری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۸-ابان
۹۲۵۷ حسابداری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۲۵۸ مجموعه فلسفه فلسفه تطبیقی دانشگاه قم روزانه ۵ ۱۹-ابان
۹۲۵۹ مجموعه فلسفه منطق دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۲۶۰ مجموعه فلسفه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۶۱ مجموعه فلسفه فلسفه تطبیقی دانشگاه قم پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۲۶۲ برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۲۶۳ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۲۶۴ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۵ ۱۸-ابان
۹۲۶۵ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل روزانه ۴ ۲-اذر
۹۲۶۶ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۲۶۷ روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز روزانه ۲ ۲۶-ابان
۹۲۶۸ روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۲۶۹ تکنولوژی اموزشی تکنولوژی اموزشی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۲۷۰ مجموعه روان شناسی روان شناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۷۱ مجموعه روان شناسی روان شناسی بالینی دانشگاه علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۳ ۲۰-ابان
۹۲۷۲ مجموعه روان شناسی روان شناسی عمومی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۳ ۲۸-ابان
۹۲۷۳ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۲۷۴ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۷۵ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۷۶ مجموعه باستان شناسی مجموعه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۷۷ مجموعه کارافرینی کارافرینی پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه ۳ ۱۸-ابان
۹۲۷۸ مجموعه کارافرینی کارافرینی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۳ ۲۰-ابان
۹۲۷۹ اینده پژوهی اینده پژوهی پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی وپدافندغیرعامل شاخص پژوه -اصفهان روزانه ۳ ۲۸-ابان
۹۲۸۰ اینده پژوهی اینده پژوهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۲۸۱ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه اراک روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۲۸۲ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه علامه طباطبایی روزانه ۵ ۲۸-ابان
۹۲۸۳ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۸۴ الهیات علوم ومعارف نهج البلاغه دانشگاه قران وحدیث -قم /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۳ ۱۹-ابان
۹۲۸۵ الهیات علوم قران وحدیث دانشگاه قم پردیس خودگردان ۴ ۱۸-ابان
۹۲۸۶ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۱۰ ۲۰-ابان
۹۲۸۷ الهیات فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم پردیس خودگردان ۴ ۱۸-ابان
۹۲۸۸ الهیات تصوف وعرفان اسلامی دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۱۹-ابان
۹۲۸۹ مجموعه کلام کلام دانشگاه قم پردیس خودگردان ۴ ۲۰-ابان
۹۲۹۰ مطالعات زنان حقوق زن دراسلام دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۹۱ مجموعه زمین شناسی زمین شناسی مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۹۲۹۲ مجموعه زمین شناسی زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۲۹۳ مجموعه زمین شناسی پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۹۴ مجموعه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۹۵ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه صنعتی شیراز روزانه ۱ ۲۰-ابان
۹۲۹۶ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۲۹۷ مجموعه شیمی شیمی فیزیک دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۲۹۸ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز روزانه ۲ ۵-اذر
۹۲۹۹ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۳۰۰ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۷-ابان
۹۳۰۱ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۰۲ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۹-ابان
۹۳۰۳ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه پیام نورمرکزبوشهر پیام نور ۵ ۱۴-اذر
۹۳۰۴ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه خلیج فارس بوشهر پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۳۰۵ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۲۹-ابان
۹۳۰۶ مجموعه شیمی شیمی الی دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان ۵ ۹-اذر
۹۳۰۷ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۰-ابان
۹۳۰۸ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۳۰۹ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۱۰ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۹۳۱۱ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۳۱۲ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه پیام نورمرکزشیراز پیام نور ۵ ۷-اذر
۹۳۱۳ مجموعه شیمی شیمی تجزیه دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۲۹-ابان
۹۳۱۴ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز روزانه ۲ ۶-اذر
۹۳۱۵ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۹۳۱۶ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۱۷ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۳۱۸ مجموعه شیمی شیمی معدنی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۲۸-ابان
۹۳۱۹ مجموعه شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۷-ابان
۹۳۲۰ مجموعه شیمی شیمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۸ ۲۷-ابان
۹۳۲۱ مجموعه شیمی شیمی کاربردی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۱۹-ابان
۹۳۲۲ مجموعه شیمی شیمی کاربردی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۳۲۳ هواشناسی هواشناسی دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۲ ۱۹-ابان
۹۳۲۴ زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهرکرد روزانه ۴ ۱۸-ابان
۹۳۲۵ زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۲۶ زیست شناسی -سیستماتیک گیاهی سیستماتیک گیاهی دانشگاه لرستان -خرم اباد روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۳۲۷ زیست شناسی -سیستماتیک گیاهی سیستماتیک گیاهی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۲۸ علوم جانوری فیزیولوژی جانوری دانشگاه شیراز روزانه ۳ ۱۸-ابان
۹۳۲۹ زیست شناسی -سلولی وملکولی سلولی وملکولی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۲ ۲۰-ابان
۹۳۳۱ بیوشیمی بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۳۲ زیست شناسی -ژنتیک ملکولی ژنتیک مولکولی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۳۳ بیوفیزیک بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۳۳۴ امار امار دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۳ ۱۸-ابان
۹۳۳۵ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه ارومیه روزانه ۱ ۹-اذر
۹۳۳۶ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه اصفهان روزانه ۲ ۲-اذر
۹۳۳۷ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۱ ۴-اذر
۹۳۳۸ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۲ ۴-اذر
۹۳۳۹ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۲ ۴-اذر
۹۳۴۰ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه ۲ ۳-اذر
۹۳۴۱ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه اصفهان نوبت دوم ۱ ۲-اذر
۹۳۴۲ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۴۳ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۴۴ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۴۵ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۲ ۲۸-ابان
۹۳۴۶ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۲۹-ابان
۹۳۴۷ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۳۴۸ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۴۹ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۵۰ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۵۱ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه شاهرود نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۵۲ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه خلیج فارس بوشهر پردیس خودگردان ۱ ۲-اذر
۹۳۵۳ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۲۸-ابان
۹۳۵۴ مجموعه ریاضی ریاضی کاربردی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۲۸-ابان
۹۳۵۵ فیزیک دریا فیزیک دریا دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۹۳۵۶ نانوفیزیک نانوفیزیک محاسباتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۳۵۷ فیزیک فیزیک دانشگاه اراک روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۳۵۸ فیزیک فیزیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۵۹ فیزیک فیزیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۶۰ فیزیک فیزیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۶۱ فیزیک فیزیک دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۳-اذر
۹۳۶۲ فیزیک فیزیک دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۳-اذر
۹۳۶۳ فیزیک فیزیک دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۳۶۴ فیزیک فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان ۱ ۲۰-ابان
۹۳۶۵ نانوبیوتکنولوژی /ریززیست فناوری / نانوبیوتکنولوژی /ریززیست فناوری / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۳۶۶ مجموعه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۶۷ مجموعه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۶۸ مجموعه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۶۹ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۹-ابان
۹۳۷۰ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۳۷۱ مجموعه مهندسی برق مخابرات /میدان / دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۳۷۲ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۱ ۲۰-ابان
۹۳۷۳ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۹-ابان
۹۳۷۴ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۸-ابان
۹۳۷۵ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۷۶ مجموعه مهندسی برق مخابرات /سیستم / دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۷۷ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۳۷۸ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه یزد روزانه ۲ ۵-اذر
۹۳۷۹ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۸۰ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۹-ابان
۹۳۸۱ مجموعه مهندسی برق قدرت دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۸۲ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین روزانه ۳ ۲۸-ابان
۹۳۸۳ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی شیراز روزانه ۳ ۲-اذر
۹۳۸۴ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۳۸۵ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۸۶ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۳۸۷ مجموعه مهندسی برق کنترل دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۹۳۸۸ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه زنجان روزانه ۴ ۵-اذر
۹۳۸۹ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۱۳-اذر
۹۳۹۰ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۳۹۱ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۱۱-اذر
۹۳۹۲ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۹۳ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان ۳ ۲۰-ابان
۹۳۹۴ مجموعه مهندسی عمران سازه دانشگاه هرمزگان -بندرعباس پردیس خودگردان ۱ ۱۸-ابان
۹۳۹۵ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۳۹۶ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۳۹۷ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۳۹۸ مجموعه مهندسی عمران مهندسی زلزله دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۳۹۹ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه زنجان روزانه ۳ ۴-اذر
۹۴۰۰ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۴۰۱ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۰۲ مجموعه مهندسی عمران مکانیک خاک وپی دانشگاه قم نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۴۰۳ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه روزانه ۲ ۲۹-ابان
۹۴۰۴ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه زنجان روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۴۰۵ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۳-اذر
۹۴۰۶ مجموعه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۱ ۲-اذر
۹۴۰۷ مجموعه مهندسی عمران راه وترابری دانشگاه زنجان روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۴۰۸ مجموعه مهندسی عمران راه وترابری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۰۹ مجموعه مهندسی عمران راه وترابری دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۴۱۰ مجموعه مهندسی عمران سازه های دریایی دانشگاه قم نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۴۱۱ مجموعه مهندسی عمران مهندسی اب دانشگاه سمنان روزانه ۴ ۲۰-ابان
۹۴۱۲ مجموعه مهندسی عمران مهندسی اب دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۰-ابان
۹۴۱۳ مجموعه مهندسی عمران برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۱۴ مجموعه مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۳-اذر
۹۴۱۵ مجموعه مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۱۶ مجموعه مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۹-ابان
۹۴۱۷ مجموعه مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۹-ابان
۹۴۱۸ مجموعه مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۴۱۹ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک جامدات / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۴۲۰ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک جامدات / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۲۱ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک جامدات / دانشگاه سمنان نوبت دوم ۳ ۲۸-ابان
۹۴۲۲ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۲۳ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات / دانشگاه سمنان نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۲۴ مجموعه مهندسی مکانیک طراحی کاربردی /دینامیک -کنترل وارتعاشات / دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۴۲۵ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۴۲۶ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۲۷ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۹-ابان
۹۴۲۸ مجموعه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۲ ۳-اذر
۹۴۲۹ مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی خودرو-قوای محرکه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۴۳۰ مجموعه مهندسی مکانیک مهندسی خودرو-سازه وبدنه دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۶-ابان
۹۴۳۱ مهندسی دریا مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۷-ابان
۹۴۳۲ مهندسی دریا مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۴۳۳ مهندسی هوا-فضا ائرودینامیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۸-ابان
۹۴۳۴ مهندسی هوا-فضا ائرودینامیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۳۵ مهندسی هوا-فضا جلوبرندگی /پیشرانش / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۷-ابان
۹۴۳۶ مهندسی هوا-فضا جلوبرندگی /پیشرانش / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۳۷ مهندسی هوا-فضا سازه های هوایی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۳۸ مهندسی هوا-فضا مکانیک پروازوکنترل ماهواره دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۶-ابان
۹۴۳۹ مهندسی هوا-فضا مکانیک پروازوکنترل ماهواره دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۶ ۲۶-ابان
۹۴۴۰ مهندسی هوا-فضا مکانیک پروازوکنترل ماهواره دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۴۱ مهندسی معدن استخراج دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۴۲ مهندسی معدن فراوری موادمعدنی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۴۳ مهندسی معدن مکانیک سنگ دانشگاه یزد روزانه ۱ ۱۹-ابان
۹۴۴۴ مهندسی معدن مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۴۵ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲-اذر
۹۴۴۶ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲-اذر
۹۴۴۷ مهندسی پلیمر صنایع پلیمر دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۴۴۸ مهندسی پلیمر صنایع رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۹۴۴۹ مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۹-ابان
۹۴۵۰ مهندسی پزشکی بیوالکتریک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۴۵۱ مهندسی پزشکی بیومتریال دانشگاه سمنان روزانه ۲ ۲۹-ابان
۹۴۵۲ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا/س / روزانه ۶ ۱۹-ابان
۹۴۵۴ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۸-ابان
۹۴۵۵ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۴۵۶ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۱ ۲۸-ابان
۹۴۵۷ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۴۵۸ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غیرانتفاعی / غیرانتفاعی ۳ ۲-اذر
۹۴۵۹ مهندسی نفت مهندسی مخازن هیدروکربوری موسسه مطالعات بین المللی انرژی روزانه ۱ ۲۹-ابان
۹۴۶۰ مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف روزانه ۱ ۲۶-ابان
۹۴۶۱ مهندسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۶۲ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه تبریز روزانه ۵ ۲۸-ابان
۹۴۶۳ مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه کاشان روزانه ۱ ۱۹-ابان
۹۴۶۴ مهندسی کامپیوتر زمینه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۴۶۵ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۴۶۶ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۹-ابان
۹۴۶۷ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۹-ابان
۹۴۶۸ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۳ ۲۹-ابان
۹۴۶۹ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۰ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۱ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۲ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۴ ۱۹-ابان
۹۴۷۳ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۴ ۲۰-ابان
۹۴۷۴ مهندسی موادومتالوژی مهندسی موادومتالوژی دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان ۵ ۱۸-ابان
۹۴۷۵ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه ۴ ۲۸-ابان
۹۴۷۶ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۷ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۸ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۴۷۹ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۴ ۲۹-ابان
۹۴۸۰ مهندسی شیمی مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر پردیس خودگردان ۲ ۲۰-ابان
۹۴۸۱ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۴۸۲ مهندسی فناوری نانو نانومواد دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۸۳ مهندسی فناوری نانو نانوالکترونیک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۸۴ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان روزانه ۲ ۲۹-ابان
۹۴۸۵ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۳ ۲۶-ابان
۹۴۸۶ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۸۷ مهندسی فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه قم نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۴۸۸ مجموعه محیطزیست الودگی های محیطزیست دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۴۸۹ مجموعه محیطزیست الودگی های محیطزیست دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۹۰ مجموعه محیطزیست تنوع زیستی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۴۹۱ مکانیک ماشین های کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۹۲ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز سبزی کاری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۹۳ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز میوه کاری دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۵-اذر
۹۴۹۴ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز فیزیولوژی واصلاح میوه دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۴۹۵ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز گیاهان زینتی دانشگاه زنجان روزانه ۱ ۲-اذر
۹۴۹۶ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز گیاهان زینتی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۴۹۷ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز فیزیولوژی پس ازبرداشت دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۴۹۸ مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی دانشگاه هرمزگان -بندرعباس روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۴۹۹ مجموعه علوم وصنایع غذایی تکنولوژی موادغذایی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۰۰ مجموعه علوم وصنایع غذایی تکنولوژی موادغذایی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۹۵۰۱ مجموعه علوم وصنایع غذایی میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۵۰۲ مجموعه علوم وصنایع غذایی شیمی موادغذایی دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۵۰۳ اقتصادکشاورزی اقتصادمنابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۵۰۴ اقتصادکشاورزی اقتصادمنابع طبیعی دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۰۵ اقتصادکشاورزی اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۲۸-ابان
۹۵۰۶ مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب صنایع چوب بافراورده های مرکب چوب دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۰۷ مجموعه علوم خاک فیزیک وحفاظت خاک دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۰۸ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه ایلام روزانه ۳ ۲۹-ابان
۹۵۰۹ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۵۱۰ مجموعه علوم دامی تغذیه دام دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۱۱ مجموعه علوم دامی اصلاح نژاددام دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۵۱۲ مجموعه علوم دامی اصلاح نژاددام دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۲۹-ابان
۹۵۱۳ مجموعه علوم ومهندسی اب ابیاری وزهکشی دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۱۴ مجموعه علوم ومهندسی اب ابیاری وزهکشی دانشگاه شهرکرد پردیس خودگردان ۲ ۲۶-ابان
۹۵۱۵ مجموعه علوم ومهندسی اب سازه های ابی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۵۱۶ مجموعه علوم ومهندسی اب سازه های ابی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۱۹-ابان
۹۵۱۷ مجموعه علوم ومهندسی اب منابع اب دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۱۸ مجموعه علوم ومهندسی اب منابع اب دانشگاه شهیدچمران اهواز پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۱۹ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۲۰ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۲۱ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اصلاح نباتات /ژنتیک بیومتری / دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۵۲۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان -ساری روزانه ۱ ۲۹-ابان
۹۵۲۳ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهرکرد روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۵۲۴ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات فیزولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۳-اذر
۹۵۲۵ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۲۶ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات زراعت دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۲۷ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات علوم علف های هرز دانشگاه شهرکرد روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۵۲۸ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزی طبرستان -ساری روزانه ۱ ۲۹-ابان
۹۵۲۹ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زابل روزانه ۴ ۱۸-ابان
۹۵۳۰ مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه ملایر روزانه ۲ ۲-اذر
۹۵۳۱ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه شهرکرد روزانه ۱ ۱۹-ابان
۹۵۳۲ مجموعه زراعت -اصلاح نباتات کشاورزی اکولوژیک دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۳۳ مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۳۴ حشره شناسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۳۵ بیماری شناسی گیاهی ویروس شناسی وبیماری های ویروسی وگیاهی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۳۶ بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل پردیس خودگردان ۳ ۱۹-ابان
۹۵۳۷ مجموعه علوم جنگل جنگل داری دانشگاه ایلام روزانه ۳ ۲۰-ابان
۹۵۳۸ مجموعه علوم جنگل جنگل داری واقتصادجنگل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۳۹ مجموعه علوم جنگل مهندسی جنگل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۴۰ مجموعه جنگل داری جنگل شناسی واکولوژی جنگل دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۴۱ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه ارومیه روزانه ۴ ۲-اذر
۹۵۴۲ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۴۳ مجموعه شیلات تکثیروپرورش دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۲۷-ابان
۹۵۴۴ مجموعه شیلات فراوری محصولات شیلاتی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۴۵ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی علوم مرتع -مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری پردیس خودگردان ۲ ۱۸-ابان
۹۵۴۶ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی بیابان زدایی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۵۴۷ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی بیابان زدایی دانشگاه یزد روزانه ۷ ۲۶-ابان
۹۵۴۸ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی بیابان زدایی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۲ ۲۰-ابان
۹۵۴۹ مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی ابخیزداری /علوم ومهندسی ابخیزداری / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۵۰ مجموعه علوم طیور علوم طیور دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۵۱ مدیریت پروژه وساخت -معماری عمران -مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۵۲ معماری معماری اسلامی دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۹-ابان
۹۵۵۳ معماری معماری مرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهران روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۵۵۴ معماری معماری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۵۵ شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری / شهرسازی مرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهران روزانه ۲ ۲۸-ابان
۹۵۵۶ شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری / شهرسازی اسلامی دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۵۵۷ شهرسازی /طراحی شهری -شهرسازی -نظریه های شهرسازی -برنامه ریزی های شهری / برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی منطقه ای -برنامه ریزی شهری ومن دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۵۸ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- پژوهش هنر دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۵۵۹ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- پژوهش هنر مرکزپژوهشی هنرمعماری وشهرسازی نظر-تهران روزانه ۲ ۲۷-ابان
۹۵۶۰ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- هنراسلامی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۴ ۲۶-ابان
۹۵۶۱ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۶۲ مجموعه پژوهش هنر/تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر/- هنراسلامی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۶۳ مرمت مرمت اثارواشیای فرهنگی وتاریخی دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۵۶۴ مرمت مرمت واحیای بناهاوبافت های تاریخی دانشگاه هنراصفهان روزانه ۱ ۱۸-ابان
۹۵۶۵ امارزیستی امارزیستی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۶۶ اموزش بهداشت اموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۶۷ انگل شناسی پزشکی انگل شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۶۸ ایمنی شناسی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۶۹ بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۷۰ ژنتیک پزشکی ژنتیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۷۱ فیزیوتراپی فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۷۲ فیزیولوژی فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۷۳ فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۷۴ ویروس شناسی پزشکی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۷۵ زیست فناوری پزشکی زیست فناوری پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۷۶ بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۹-ابان
۹۵۷۷ علوم تشریحی علوم تشریحی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۷۸ پرستاری پرستاری دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۵۷۹ بهداشت محیط بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۸۰ باکتری شناسی پزشکی باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۰-ابان
۹۵۸۱ هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۸۲ قارچ شناسی پزشکی قارچ شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۸۳ بیماری های داخلی دام های کوچک بیماری های داخلی دام های کوچک دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۵ ۲۶-ابان
۹۵۸۴ بیماری های داخلی دام های بزرگ بیماری های داخلی دام های بزرگ دانشگاه شهیدباهنرکرمان روزانه ۳ ۲۰-ابان
۹۵۸۵ انگل شناسی دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۵ ۱۸-ابان
۹۵۸۶ انگل شناسی دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز پردیس خودگردان ۳ ۱۸-ابان
۹۵۸۷ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه ۵ ۱۹-ابان
۹۵۸۸ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه اصفهان روزانه ۵ ۱۹-ابان
۹۵۸۹ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۸-ابان
۹۵۹۰ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه سمنان نوبت دوم ۵ ۹-اذر
۹۵۹۱ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز نوبت دوم ۵ ۳-اذر
۹۵۹۲ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه قم نوبت دوم ۳ ۱۸-ابان
۹۵۹۳ زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی دانشگاه سمنان پردیس خودگردان ۵ ۱۰-اذر
۹۵۹۴ زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب دانشگاه سمنان روزانه ۵ ۲۸-ابان
۹۵۹۵ زبان وادبیات عرب زبان وادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۹۶ مجموعه زبان فرانسه اموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۵۹۷ مجموعه زبان فرانسه ادبیات فرانسه دانشگاه شهیدچمران اهواز روزانه ۵ ۱۸-ابان
۹۵۹۸ مجموعه زبان روسی اموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس روزانه ۳ ۱۹-ابان
۹۵۹۹ مجموعه زبان روسی اموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۱۹-ابان
۹۶۰۰ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه اراک روزانه ۴ ۲۹-ابان
۹۶۰۱ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی تهران روزانه ۳ ۲۸-ابان
۹۶۰۲ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه علوم دریایی ودریانوردی چابهار روزانه ۲ ۲-اذر
۹۶۰۳ اموزش زبان انگلیسی اموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۶۰۴ زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان روزانه ۲ ۱۸-ابان
۹۶۰۵ زبان وادبیات انگلیسی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه ۲ ۲۰-ابان
۹۶۰۶ ترجمه ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد روزانه ۵ ۱۸-ابان
۹۶۰۷ مجموعه زبان شناسی زبان شناسی همگانی دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم ۱ ۲۷-ابان
۹۶۰۸ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی روزانه ۵ ۲۸-ابان
۹۶۰۹ تربیت بدنی وعلوم ورزشی مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان -رشت روزانه ۳ ۱۸-ابان
۹۶۱۱ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شیراز روزانه ۴ ۱۸-ابان
۹۶۱۲ مالی حقوق مالی دانشگاه تهران نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۹۶۱۳ مهندسی صنایع مهندسی صنایع دانشگاه تهران روزانه ۱ ۲۷-ابان
۹۶۱۴ مجموعه علوم وصنایع غذایی میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه تهران روزانه ۲ ۲۶-ابان
۹۶۱۵ مجموعه علوم وصنایع غذایی میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه تهران روزانه ۲ ۲۶-ابان
۹۶۱۶ مجموعه علوم وصنایع غذایی میکروبیولوژی موادغذایی دانشگاه تهران نوبت دوم ۱ ۲۶-ابان
۹۶۱۷ مجموعه شیلات تولیدوبهره برداری صید دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نوبت دوم ۲ ۲۶-ابان
۹۶۱۸ مجموعه مدیریت مدیریت دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۹-ابان
۹۶۱۹ مجموعه مدیریت مدیریت رسانه ای دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۸-ابان
۹۶۲۰ حسابداری حسابداری دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۷-ابان
۹۶۲۱ مدیریت اموزشی مدیریت اموزشی دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۷-ابان
۹۶۲۲ مجموعه کارافرینی کارافرینی دانشگاه تهران نوبت دوم ۳ ۲۶-ابان
۹۶۲۳ مجموعه ریاضی ریاضی محض دانشگاه پیام نورمرکزشیراز پیام نور ۵ ۵-اذر
۹۶۲۴ مجموعه شیلات تولیدوبهره برداری صید دانشگاه گنبدکاووس نوبت دوم ۲ ۲۷-ابان
۹۶۲۵ بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه زابل نوبت دوم ۱ ۱۸-ابان
۹۶۲۶ مجموعه علوم سیاسی روابطبین الملل دانشگاه گیلان -رشت نوبت دوم ۴ ۲۸-ابان
۹۶۲۷ مجموعه مدرسی معارف اسلامی علوم قرانی دانشگاه پیام نورمرکزقم پیام نور ۵ ۱۹-ابان
۹۶۲۸ مجموعه مدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام دانشگاه پیام نورمرکزقم پیام نور ۵ ۱۹-ابان
۹۶۲۹ مجموعه مدرسی معارف اسلامی اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نورمرکزقم پیام نور ۵ ۱۸-ابان
۹۶۳۰ مجموعه مدرسی معارف اسلامی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی دانشگاه پیام نورمرکزقم پیام نور ۵ ۱۸-ابان
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *