شیرین یوسفی: ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی جدید

کارشناس ارشد جزا و جرمشناسی
بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادگاه ها به ۵ دادگاه کیفری ۱، کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شود که  در این راستا دادگاه نظامی به دو دادگاه نظامی ۱ و ۲ تقسیم می شود. با لازم الاجرا شدن این قانون تمام تشکیلات دادگاه های کیفری سابق منسوخ خواهد شد و دادگاه های کیفری و دادگاه های عمومی- جزائی دیگر جایگاهی ندارد و همه دادگاه های کیفری از قانون آیین دادرسی جدید تبعیت می کنند. از محسنات این قانون این است که در همه موارد فرمول ارایه کرده است.
دادگاه های کیفری ۱ با سه قاضی تشکیل می شود و در صورتی که کمتر از سه قاضی باشد رسمیت ندارد. اعتبار رای هم با اکثریت آرا است. در موردی که اکثریت نشد رئیس مجتمع فرد دیگری را معرفی می کند تا اکثریت حاصل شود. در دادگاه های کیفری ۲ نیز پرونده ها با یک قاضی واحد رسیدگی می شود. در دادگاه انقلاب پرونده هایی که جرایم سنگین بوده و مجازات آنها از نوع مجازات کیفری است تعدد قاضی پیش بینی شده و دادگاه با سه قاضی برگزار می شود. در پرونده های سبک نیز یک قاضی دادگاه را برگزار و رای صادر می کند.
دادگاه ویژه اطفال نیز با یک قاضی رسیدگی می شود و در صورتی که جرایمی در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد در این صورت پرونده به دادگاه کیفری ۱ ویژه اطفال و نوجوانان ارجاع می شود. همچنین در خصوص افراد زیر ۱۸ سال که جرایم آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است پرونده به شعبه کیفری ۱ ویژه اطفال و نوجوانان فرستاده می شود. در قانون جدید آیین دادرسی هیچ جرم افراد زیر ۱۸ سال در دادگاه انقلاب مطرح نمی شود. با اجرای قانون آیین دادرسی جدید اشکالاتی که در دادگاه انقلاب مطرح بود مرتفع می شود. در این قانون دیگر اعدامی را نداریم که با تک قاضی صادر شده و قابل اعتراض نباشد.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *