سید محمد جندقی کرمانی پور: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور چگونه بنیان گذاشته شد؟


وکیل دادگستری

در صفحه ۲ شماره ۳۰ مورخ ۱/۷/۹۲ روزنامه نقش نو مطلبی تحت عنوان ” بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اتحادیه شد ” درج گردیده که در آن عنوان شده ” به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ( ایسنا ) بهمن کشاورز از بنیان گذاران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نسبت به ثبت نام در این دوره از انتخابات اسکودا اقدام کرده است ” که ثبت نام همکار گرامی جنای اقای کشاورز را به فال نیک گرفته و ارزوی توفیق ایشان را در راه خدمت به جامعه وکالت از خداوند متعال خواستارم و بدیهی است که این حق هر یک از وکلای دادگستری است که به آگهی اتحادیه پاسخ داده و برای ریاست اتحادیه نامزد شود .

اما انچه اینجانب را واداشت تا خطی در این خصوص قلمی نمایم این است که جناب اقای کشاورز را از بنیان گذاران اتحادیه دانسته است که برای روشن شدن مطلب ناگزیر است جهت اطلاع همکاران محترم تاریخچه تشکیل اتحادیه را ذکر نمایم :

در سال ۱۳۷۷ با تصویب هیئت مدیره اینجانب باتفاق جناب اقای دکتر سید محمود کاشانی و روان شاد البرت برناردی در همایش کانون بین المللی وکلای دادگستری ، که در امستردام تشکیل میگردید ، شرکت نمودیم . در این همایش ضمن ملاقات با اعضاء هیئتهای مدیره کانونهای مختلف ملاقاتی نیز با اعضاء هیئت مدیره کانون وکلای داگستری ترکیه دست داد که در ان ملاقات شخصی را بعنوان رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری ترکیه معرفی نمودند . کلمه اتحادیه ذهن مرا مشغول داشت که با توجه به روند گسترش تشکیل کانونهای وکلای دادگستری از طرف قوه قضائیه در مراکز استانها ، برای جلوگیری از پراکندگی وکلا ما نیز میتوانیم اتحادیه کانونها را تشکیل دهیم .

با این سابقه ذهنی ششمین همایش کانونهای وکلای دادگستری در ۲۵ و ۲۴ شهریور ۱۳۷۸ ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اذربایجان غربی و اردبیل ، تشکیل گردید .

در این همایش بعض از همکاران از تشکیل کانونهای مختلف در مراکز استانها و پراکندگی جامعه وکلای دادگستری اظهار ناراحتی میکردند که به دوستان عرض کردم نگران نباشید ما نیز اتحادیه کانونهای وکلا را تشکیل خواهیم داد. خوشبختانه در بند اول دستور جلسه ششمین همایش ” بحث و بررسی اساسنامه تشکیل شورای هماهنگی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور ” قرار داشت . و همچنین در همایشهائی که در هر ششماه وسیله کانونهای وکلای دادگستری ، درمرکز استانی که در انجا کانون تشکیل شده بود ، برگزار میگردید موضوع تشکیل اساسنامه همایش در دستور کار قرارمیگرفت .

هفتمین همایش در ۱۵/۲/۷۹ در ساری ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران ، تشکیل گردید ولی در این همایش موضوع اساسنامه شورای هماهنگی در دستور کار قرار نگرفت .

هشتمین همایش در تاریخ ۲۴/۶/۷۹ در خراسان ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان ، تشکیل گردید . از جمله مصوبت این همایش بررسی طرح اساسنامه وسیله کانونهای وکلای دادگستری بود تا در همایش بعدی مورد بحث قرار گیرد .

نهمین همایش در گیلان در ۶و۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان گیلان، تشکیل گردید در این همایش ، باسثتناء کانون استان گیلان ، طرحی از طرف سایر کانونها ارائه نگردید و طرح تهیه شده وسیله کانون مذکور با عنوان ” انجمن کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور ” وسیله شادروان محمدی رئیس وقت کانون قرائت و بین اعضاء همایش توزیع گردید تا در همایش بعدی که در شیراز برگزار میگردید مجددا مطرح شود .

اینجانب در سخنرانی که در همایش گیلان داشتم عنوان کردم ” سالها فقط سه کانون در سراسر ایران وجود داشت ( کانون مرکز ، کانون شیراز و کانون تبریز ) که هماهنگی بین سه کانون مذکور در مورد خط مشی ها ، روشها و غیره به اسانی صورت میگرفت و امکان پذیر بود .

با توجه به افزایش وکلای دادگستری در استانها و با توجه به ماده یک لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری که مقرر داشته است ” استانهائی که دارای ۶۰ نفر وکیل هستند میتوانند کانون تشکیل دهند ” در پنج نقطه دیگر،( اصفهان ، خراسان ، گیلان ،مازندران و ارومیه ).. کانون تشکیل گردید که افزایش کانونها … اتخاذ تصمیمات واحد در مورد مسائل مبتلا به ایجاد کرد …

با توجه به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که کانونها را مکلف کرده است هرساله از بین متقاضیان پروانه وکالت ازمون برگزار گردد تعداد وکلای دادگستری در استانها رو به افزایش است و در اینده ای نه چندان دور شاهد تشکیل کانونهای دیگری خواهیم بود که با این روند لزوم تشکیل یک سازمانی مانند اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری احساس میگردد که هدف ان میتواند عبارت باشد از :

۱ – تلاش برای حفظ استقلال کانونهای وکلای دادگستری ،

۲ – در جهت بالابردن شان ومنزلت وکلای دادگستری در جامعه ،

۳ – اجرای برنامه های علمی و اموزشی برای وکلای جوان و کاراموزان ،

۴ – اتخاذ تصمیمات واحد در مورد انتخاب کاراموز ، دوره کاراموزی ، صدور پروانه وکالت و غیره .

برای رسیدن به این هدفها بود که تا کنون این همایشها برگزار شده است که در همین جا پیشنهاد میکنم هیئتی از هیئتهای مدیره کانونها انتخاب شوند تا اساسنامه اتحادیه را تدوین نمایند و در نهمین همایش ( دهمین صحیح است ) که انشاءا … کانون مرکز عهده دار ان خواهد بود اساسنامه مطرح شده و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد ” نگاه کنید به شماره ۴ ( پیاپی ۱۷۳ ) مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، تیرماه ۱۳۸۰ ص ۱۲ ، .

در تاریخ ۱۷و۱۶ ابان ۱۳۸۰ دهمین همایش کانونهای وکلای دادگستری در تهران ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری ، شکیل گردید و از اعضاء هیئتهای مدیره کانونها خواسته شده که پیرامون اساسنامه اتحادیه نظرات خود را اعلام دارند و متعاقب ان نامه شماره ۱۶۱۵۸ /م مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۰ در این خصوص برای تمامی کانونها ارسال گردید تا نظر خود را تا پایان اذرماه ۱۳۸۰ به کانون مرکز ارسال دارند .

یازدهمین همایش کانونها د ر تاریخ ۱۲ و ۱۱ ابان ۱۳۸۱ در شیراز ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری شیراز ، تشکیل گردید که در بند ۴ قطعنامه صادره امده است ” به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف مربوط به کانونهای وکلای دادگستری کشور و اتخاذ رویه واحد ، ضرورت ایجاد اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری کشور به تصویب رسید ” و برهمان ضرورتی که اینجانب در همایش گیلان تاکید کرده بودم صحه گذاشت .

و سرانجام در دوازدهمین همایش که در ۱۲و۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ در اصفهان ، به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان ، برگزارگردید و بند ۳ قطعنامه تشکیل اتحادیه را اعلام و اساسنامه ان در همان سال به نام ” اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری کشور ” در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید .

با توجه به انچه که امد همکاران ارجمند ملاحظه میفرمایند که بنیان گزار تشکیل اتحادیه نه جناب اقای کشاورز ، نه اینجانب و نه شخص خاص دیگری بوده است بلکه تشکیل اتحادیه ضرورتی بود که در ان برهه از زمان احساس شد و در واقع خرد جمعی وکلای دادگستری در تشکیل چنین نهادی موثر بوده است و همه کانونها و وکلای دادگستری در بنیاد ان نقش داشته اند و اعلام اینکه شخص خاصی از بنیان گذاران اتحادیه دانسته شود ندیده گرفتن تلاش ها و فعالیت های کانون های وکلا و جامعه وکالت است .

مدرسه حقوق – شماره ۸۵

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *