سوالات حقوقی

سوال: خواهان به استناد سند رسمی‌مالکیت به طرفیت خوانده که خریدار همان ملک با سند عادی است، دادخواستی به خواسته خلع ید طرح کرده، با توجه به مقررات مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ از قانون ثبت، اولا تصرفات خوانده که دارای سند عادی بیع است و ملک را بدون رضایت فروشنده تصرف کرده غصب محسوب می‌شود؟

ثانیا: دفاعیات خوانده به استناد سند عادی که مورد قبول خواهان به عنوان فروشنده است،آن هم در مقابل سند رسمی‌خواهان قابل اعتنا و توجه است و دادگاه می‌تواند علی رغم اینکه خواهان دارای سند رسمی‌مالکیت است حکم به بی حقی وی صادر کند؟

 

پاسخ: در مورد سوال، وقوع معامله مورد قبول طرفین است و به هر تقدیر خرید و فروش انجام گرفته، لیکن جهت اتخاذ تصمیم نسبت به دادخواست مطروحه، دادگاه بایستی با ملاحظه اسناد طرفین در حین و شرایط معامله رای مقتضی صادر کند و موضوع غصب محسوب می‌شود.

در این خصوص نظر اقلیتی نیز به این شرح وجود دارد: ۱٫ ملکی که بدون رضایت متصرف ازید اوخارج شده باشد، عنوان تصرف عدوانی دارد. ۲٫ صرف داشتن مبایعه نامه، تصرف عدوانی را تجویز نمی‌کند و دادگاه باید به مسئله تصرف رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و چنانچه متصرف مدعی حقی باشد می‌تواند در این مورد اقدام کند.

 

 

سوال: در خصوص خلع ید، اگر سند رساست و صاحب آن فوت کرده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نشده باشد، آیا ورثه می‌توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید کنند و یا اینکه حتما می‌‌بایست بر اساس سهم‌الارثشان سند رسمی ‌به نام آنها تنظیم شده باشد؟

پاسخ: در خصوص سوال مورد نظر با فوت متوفی قهرا حقوق مورد بحث در سند رسمی‌ به وراث منتقل می‌شود و با احراز وراثت، نامبردگان منفردا یا مجتمعا می‌توانند درخواست خلع ید به میزان حق السهم خود را کنند.

 

سوال: با اذن زوجه به شوهر مبنی بر احداث اعیانی در عرصه یک باب مغازه متعلق به خود، شوهر نیز با خرید عرصه یک باب انباری از همسایه و الحاق آن به عرصه مغازه مذکور مبادرت به احداث اعیانی درملک می‌کند. که پس از تبدیل به مغازه و استفاده از آن به مدت چندین سال به لحاظ اختلاف منجر به طلاق، زوجه درخواست خلع ید از عرصه مغازه و اجرتالمثل ایام تصرف را کرده که دادگاه بدوی حکم به خلع ید مغازه متعلق به زوجه را صادر ولی از بابت اجرتالمثل با لحاظ هزینه‌های اعیانی مصرف شده از سوی شوهر و همچنین میزان اجرتالمثل که از طریق کارشناسی برآورده شده از باب تهاتر قرار رد صادر کرده است. شوهر تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم خلع ید کرده با توجه به اذن زوجه جهت احداث اعیانی با ملحوظ نظر ماده ۵۰۴ قانون مدنی مورد از موارد خلع ید است؟

ثانیا: در صورت خلع ید، وضعیت ملک احداثی که توسط شوهر خریداری شده و به ملک دیگر غیر از مغازه راه عبور ندارد چه است؟

ثالثا: آیا با عنایت به اینکه قلع و قمع بنا درخواست نشده می‌توان حکم به خلع ید به نفع زوجه صادر و زوجه را ملزم به پرداخت اجرتالمثل اعیانی به شوهر کرد؟

رابعا: اگر طرفین اجازه‌نامه عادی در پرونده ارائه کرده باشند که بنا به ادعایشان صرفا به جهت ارائه به اداره دارایی باشد، می‌توان آن را به عنوان اجاره نامه قبول کرد یا خیر؟

(ماده ۵۰۴ قانون مدنی: هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی‌تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخواست در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرات‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.)

 پاسخ: درخواست خلع ید از پلاک ملکی خواهان با لحاظ تهاتر یا تسویه هزینه احداث اعیانی فاقد اشکال است و قلع و قمع بنا نیز مورد پیدا می‌کند و ملک خریداری خوانده از همسایه متعلق به خود خوانده بوده و در ید خوانده باقی می‌ماند عدم دسترسی خوانده به آن محل جهت عبور به ملک ارتباطی با خواهان پیدا نمی‌کند.

 

 

سئوال: در دعوی خلع ید چنان‌چه خواهان‌ها مدعی موروثی بودن ملک باشند، ول همه ورثه بعنوان خواهان طرح دعوی نکنند؛ در فرض اثبات مالکیت مورث ایشان، نحوه رسیدگی و صدور حکم چگونه باید باشد؟

 پاسخ: صدور حکم دادگاه بر اساس مندرجات دادخواست و دعوای مطروحه به عمل می‌آید. بدیهی است اجرای حکم در خصوص موضوع طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.

(ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقرات املاک مشاعی است. )

 

 

سئوال: آیا دادخواست خلع ید الزاما توسط تمامی‌مالکان تنظیم می‌شود یا اقدام یکی از مالکان مشاع به طرفیت شخص غیر مالک به خواسته خلع ید کفایت می‌کند؟

 پاسخ: دادخواست خلع ید اصولا باید وسیله تمام مالکان مشاعی طرح و اقامه شود و هر کدام از مالکان مشاعی نیز می‌تواند به تنهایی نسبت به سهم خود طرح دعوی کند.

 

 

سئوال: شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز کرده؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی کرده و دستور موقت صادر شده، متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح کند؟

 پاسخ: خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را تواما طرح کند.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز(PH.D) سال ۱۳۹۸

🛑🛑اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *