مقاله حقوق خصوصی

سوالات حقوقی و مشاوره حقوقی

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶
ایمیل:ptsearch11@gmail.com

«باسمه تعالی»

پیام حقوقی شماره ۱۲ (بهمن ماه۱۳۹۲)- کارشناسی حقوقی، املاک وحمایت قضائی کارکنان آموزش و پرورش نیشابور

 

آیا می دانید؟شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی تا مبلغ ۵ میلیون تومان صالح به رسیدگی می باشند و دعاوی بالاتر از آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

 آیا می دانید؟آرای صادره از شوراهای حل اختلاف در صورت تجدید نظرخواهی(اعتراض) قابل رسیدگی در محاکم دادگستری شهرستان می باشد، در صورتی که آرای قابل تجدید نظر محاکم دادگستری  در صورت اعتراض قابل رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر استان می باشند.

آیا می دانید؟آرای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی می باشد.

آیا می دانید؟مهلت تجدید نظرخواهی(اعتراض) اصحاب دعوی نسبت به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف و محاکم حقوقی(در صورت قابل تجدیدنظر بودن) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی می باشد

آیا می دانید؟پدر و جد پدری یک حق و تکلیف ویژه نسبت به فرزندان نابالغ خود دارند. پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست.

آیا می دانید؟قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح امور خویش نیستند امکان صدور حکم حجر را مورد پیش بینی قرار داده تا مانع از سوء استفاده افراد سود جو ازضعف نفس چنین اشخاصی شده و اعمال حقوقی احتمالی آنان را از درجه اعتبار ساقط نماید.

 آیا می دانید؟ محجور به کسی می‌گویند که فاقد عقل (مجنون باشد) یا رشد (سفیه باشد) یا کبر (زیر۱۸ سال تمام) باشند.

آیا می دانید؟مهر عبارت است از مالی که مالیت داشته باشد و قابل تملک و تصرف باشد.

آیا می دانید؟ به مجرد وقوع عقد ازدواج زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

آیا می دانید؟برای ترک انفاق کیفر حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده .

آیا می دانید؟جهیزیه از اموال زن می باشد و زن مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

 آیا می دانید؟املاک یا مشاعند یا مفروز.

 آیا می دانید؟ در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و هر شریک در جزء جزء ملک مشاعی شراکت دارد همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد.

 آیا می دانید؟ هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی از شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید ایشان را بنماید. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی)

 آیا می دانید؟در صورت خلع ید از متصرف ملک مشاعی، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد…»

 آیا می دانید؟وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

آیا می دانید؟ اگر شخصی کفالت متهمی را به‌عهده بگیرد یا وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعی و به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

 آیا می دانید؟ نفقه اولاد به عهده پدر است، چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد.

 آیا می دانید؟ پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای تحصیلی و درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می کند .

آیا می دانید؟ در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.

آیا می دانید؟ در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

 آیا می دانید؟اسناد یا عادی هستند یا رسمی.

آیا می دانید؟در مقابل اسناد عادی هم می شود ادعای جعل کرد و هم ادعای انکار و تردید، اما در صورت ادعای جعل، ادعای انکار و تردید مسموع نمی باشد.

آیا می دانید؟نسبت به اسناد رسمی انکار و تردید قابل پذیرش نیست و فقط می توان ادعای جعل نمود.

آیا می دانید؟ اسناد عادی هم هرگاه در دادگاه‌ها مورد استناد واقع شوند، پس از رسیدگی، اثبات متن، تاریخ و امضای آنها، در حکم سند رسمی قرار می‌گیرند.

آیا می دانید؟در نوشتن سندها چند نکته را باید رعایت کرد:

الف) نوشتن مشخّصات طرفین: چون در بیشتر این سندها، موضوعی میان دو یا چند نفر مطرح می‌شود (مانند قولنامه، قرارداد، اجاره‌نامه و …) نویسنده باید مشخّصات کامل آنان را از روی شناسنامه در نوشته مورد نظر بنویسد. باید دقت کرد که هیچ جزئی از آنها فراموش نشود.

ب) مشخّصات چیزی که مورد قرارداد است: مشخّصات مورد معامله، مصالحه و … باید دقیقاً تعیین شود؛ مثلاً اگر آن نوشته برای فروش یک اتومبیل باشد، لازم است کلیه مشخّصات آن (مانند نوع سیستم، شماره شاسی، موتور و …) را از روی اصل سند یادداشت کنیم و خریدار، آن را با آنچه بر اجزای اتومبیل نوشته شده، تطبیق دهد یا اگر مورد معامله، اجاره یا خرید خانه و … است، تعیین مساحت، محل و آدرس دقیقاً ذکر شود.

ج) تطبیق مشخّصات مالک در سند با مشخّصات مدعی مالکیّت: این نکته نیز اهمیت دارد که ببینیم آیا مشخّصات کسی که ادعای مالکیّت دارد، با مشخّصات مالکْ در سند رسمی یکسان است یا نه. اگر کوچک‌ترین تفاوتی در مشخّصات دیده شود، امکان دارد تقلّبی در این خصوص صورت گرفته باشد یا مالک واقعی، کسی دیگر باشد. در معامله «حقّ کسب و پیشه» (خریدن سَرقُفلی) محل کار، اغلبْ خریدار با دو نفر طرف است: یکی مالک و دیگری مستأجر مغازه. گیرنده وجه، مستأجر است؛ اما طرف اصلی اجاره، درحقیقت مالک اصلی مغازه است. قولنامه باید در حضور هر سه نفر باشد؛ چنانچه واگذار کننده سرقفلی خود، مالک اصلی آن محل باشد، دیگر نفر سومی در میان نخواهد بود.

د) امضا یا اثر انگشت: برای اینکه نوشته حقوقی اعتبار پیدا کند و قابل استناد باشد، باید به امضای اشخاصی که لازم است، برسد و نیز برای جلوگیری از تردید در تاریخ آن، بهتر است تاریخ نیز در آن درج شود؛ اما هرگاه این احتمال وجود داشته باشد که یکی از طرفین قرارداد بعدها امضای خود را انکار کند، نویسنده سند می‌تواند علاوه بر امضا، اثر انگشت طرفین قرارداد را نیز زیر قرارداد بگذارد.

«با آگاهی از قوانین می توانید وکیل خود باشید»

منبع:

http://eha.razaviedu.ir/

————-

—————————–

——————————————

 و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- واتساپX صیغه ۹۹ سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-X مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX شماره تلفن وکیلX مشاوره با وکیلX پاسخگویی به سوالات حقوقیX پرسش و پاسخ حقوقیX رایگانX مزاحمت تلفنیX حضانتX زمین خواریX تجدیدنظرX کلاهبرداریX شکایتX شکواییهX دادخواستX خرید و فروش قولنامه ایX ابطال پروانه مشاورهX آیا می توان از ارسال پیام از طریق تانگو و وی چت و وایبر شکایت کردX وایبرX وی چتX تانگوX لاینX واتساپX صیغه ۹۹ سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل ۴۴ قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- X وکالت وکالت اتفاقی وکیلX دادخواست وکالتX مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقهX مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگانX طریقه پیگیری نفقه طلاق عزلX تملک اراضیX قرار منع خروج از کشورX اجاز ولی و پدر در خروج از کشور دخترX اجازه خروج از کشور دخترX دخترX اذنX اجازهX دیوان عالی کشورX فسخX اثبات تهمتX پرداخت مهریهX مجازات فحاشیX قولنامه ماشینX ماشین قولنامه ایX تصادفX تفکیک زمینX ضرب و شتمX تهدید به اخراج از خانهX همسرX زوجX زوجهX سوء سابقهX سوء پیشینهX سربازیX مجازات فرار از سربازیX ارثX اعسارX تقسیم ارثX حکم رشدX ممنوع الخروج شدن-نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه-
 و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- واتساپX صیغه ۹۹ سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-X مشاوره حقوقیX مشاوره حقوقی رایگانX شماره تلفن وکیلX مشاوره با وکیلX پاسخگویی به سوالات حقوقیX پرسش و پاسخ حقوقیX رایگانX مزاحمت تلفنیX حضانتX زمین خواریX تجدیدنظرX کلاهبرداریX شکایتX شکواییهX دادخواستX خرید و فروش قولنامه ایX ابطال پروانه مشاورهX آیا می توان از ارسال پیام از طریق تانگو و وی چت و وایبر شکایت کردX وایبرX وی چتX تانگوX لاینX واتساپX صیغه ۹۹ سالهX موجر و مستاجرX سوء پیشینهX سند زدن خودروX مطالبه وجه چکX شکایت از شوهرX مهرX مهریهX نفقهX طلاقX طلاق توافقیX طلاق خلعX طلاق مباراتX اعتبار اجاره نامه دست نویسX شاهدX شهادت-تملک املاک و اراضی- ستاد اجرایی فرمان امام-دادگاه اصل ۴۴ قانون اساسی-ملی شدن- اراضی ملی شده-نفقه-حق نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه و دادخواست وکالت وکالت اتفاقی وکیل- X وکالت وکالت اتفاقی وکیلX دادخواست وکالتX مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقهX مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگانX طریقه پیگیری نفقه طلاق عزلX تملک اراضیX قرار منع خروج از کشورX اجاز ولی و پدر در خروج از کشور دخترX اجازه خروج از کشور دخترX دخترX اذنX اجازهX دیوان عالی کشورX فسخX اثبات تهمتX پرداخت مهریهX مجازات فحاشیX قولنامه ماشینX ماشین قولنامه ایX تصادفX تفکیک زمینX ضرب و شتمX تهدید به اخراج از خانهX همسرX زوجX زوجهX سوء سابقهX سوء پیشینهX سربازیX مجازات فرار از سربازیX ارثX اعسارX تقسیم ارثX حکم رشدX ممنوع الخروج شدن-نفقه-دادخواست نفقه-طلاق توافقی-حقوق جزا-اقساط نفقه-تجدیدنظر- اعتراض به تجدیدنظر-ازدواج تجدیدنظر از احکام حضانت فرزند حق الوکاله خلع ید زوج زوجه صداق طریقه پیگیری نفقه طلاق عزل وکیل مشاوره با وکیل مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی رایگان مهر مهریه نفقه نفقه زوجه نفقه-X مشاوره حقوقی رایگانX مشاوره حقوقیX مشاوره با وکیلX جعلX کلاهبرداریX شورای حل اختلافX دادگاه صالحX امور حسبیX مفروزX مشاعX وکالتX وکلای پایه یک تهرانX مشاوره با بهترین وکلای تهران-X مشاوره حقوقی رایگانX مشاوره حقوقیX مشاوره با وکیلX جعلX کلاهبرداریX شورای حل اختلافX دادگاه صالحX امور حسبیX مفروزX مشاعX وکالتX وکلای پایه یک تهرانX مشاوره با بهترین وکلای تهران

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *