سوابق علمی و پژوهشی دکتر مهرداد رایجیان اصلی

 
گرایش: حقوق کیفری و جرم شناسی
رتبه علمی: استادیار

به نامِ خدا

مشخصاتِ شخصی و پیشینه آموزشی-حرفه‌ای (CV)

 

مشخّصاتِ شخصی

نام: مهرداد       نامِ خانوادگی: رایجیانِ اصلی      تاریخِ تولّد: ۳۰/۶/۱۳۵۵              نامِ پدر: ابراهیم          شماره شناسنامه: ۳۷۲۰             صادره از:تهران            وضعیت نظام وظیفه: معاف کفالت

کد ملی: ۹- ۲۵۲۰۸۴- ۰۰۶

پیشینه آموزشی (تحصیلی)

۱۳۷۹: پذیرش در دوره دکتریِ حقوقِ کیفری و جرم‌شناسیِ دانشگاهِ شهیدبهشتی (با رتبه ۱: سهمیه عادی).

۱۳۸۳: استفاده از فرصت مطالعاتی در «مؤسسه حقوقِ کیفریِ خارجی و بین المللیِ ماکس پلانک»

        [فرایبورگ-آلمان]، (زمستانِ ۲۰۰۵ میلادی).

۱۳۸۵: اخذِ مدرکِ دکترای تخصصی در رشته حقوقِ کیفری و جرم‌شناسی با دفاع از رساله «جرم‌انگاریِ سوءِ استفاده از قدرت در پرتوِ تعاملِ نظامِ حقوقِ بشر و حقوقِ کیفری» با درجه عالی و نمره ۵/۱۹٫

آدرس: دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی طبقه سوم اتاق ۳۳۰
تلفن: ۸۲۸۸۳۶۹۱
فکس:
پست الکترونیک: rayejianasli@modares.ac.ir m_rayejian@yahoo.com

معرفی

مهرداد رایجیان اصلی، متولد سال ۱۳۵۵ خورشیدی در تهران است. وی با احراز رتبۀ دانش‌آموزِ ممتاز، دیپلم متوسطۀ خود را در رشته ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۷۳ از دبیرستان هدفِ تهران دریافت کرد. پس از اخذ درجۀ کارشناسیِ حقوق در سال ۱۳۷۷، به عنوان دانش‌آموختۀ ممتاز در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی در سال ۱۳۷۹، موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شهیدبهشتی شد و در همان سال با رتبه یکِ عادی، در مقطع دکتریِ این رشته در آن دانشگاه پذیرفته شد. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴، پنج سالِ پیاپی به عنوان دانشجوی ممتازِ رشتۀ حقوق کیفری و جرم‌شناسی، و دانشجوی نمونۀ دانشگاه در رشتۀ حقوق، برگزیده شد و سرانجام، در سال ۱۳۸۵ با دفاع از رسالۀ دکتریِ خود با عنوانِ «سوء‌استفاده از قدرت در پرتو تعامل حقوق کیفری و حقوق بشر» با درجۀ عالی و نمرۀ ۱۹/۵، مدرک دکترای تخصصیِ خود را از دانشگاه شهیدبهشتی دریافت کرد.

   دکتر رایجیان، افزون بر پیشینۀ تدریس (از جمله: زبان‌های انگلیسی و عربی) در دبیرستان‌‌های مختلفِ تهران از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۹، در دانشگاه‌های مختلفِ کشور نیز در دوره‌های کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشدِ حقوق جزا و جرم‌شناسی مشغول به تدریس بوده است. از میان درس‌های موضوعِ تدریسِ او می‌توان به جرم‌شناسی، کیفرشناسی، حقوق جزای عمومی، تاریخ تحولات کیفری، جامعه‌شناسی جنایی، حقوق جزای بین‌المللی، بزه‌کاری کودکان و نوجوانان و متون حقوقی یا زبان تخصصی اشاره کرد. هم‌چنین، دکتر رایجیان دارای بیش از ۵۰ عنوان کتاب و مقاله تألیفی و ترجمه‌ای‌ در حوزه‌های مختلف علوم جنایی بوده و گرایش مطالعاتیِ تخصصیِ او بزه‌دیده‌شناسی (victimology) است. وی هم‌اکنون، عضو هیأت علمی گروه حقوق،  و  مدیر گروه های حقوق عمومی و حقوق بین المللی دانشکدۀ علوم انسانی در دانشگاه تربیت مدرسِ تهران است. کتاب های جدید دکتر رایجیان در حوزه بزه دیده شناسی عبارت اند از:

۱- بزه دیده شناسی، جلد یکم، تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش)، چاپ یکم، بهار ۱۳۹۰٫

۲- بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ دوم (با ویرایش و افزوده های جدید)، پاییز ۱۳۹۰٫

۳- کتابچه بزه دیده شناسی، جلد یکم، اجراء حق های بزه دیدگان. انتشارات آرمان حقوق، پاییز ۱۳۹۱٫

۴- بزه دیده شناسی، جلد دوم، شناسایی بین المللی حق های بزه دیدگان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش)، ۱۳۹۲.

سوابق اجرایی:

۱۳۷۹-۱۳۸۳: عضوِ محقّقِ معاونتِ آموزش و تحقیقاتِ قوه قضائیه.

۱۳۸۰: همکاری به عنوانِ یکی از محققانِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «مجازات‌های جایگزین در ارتباط

         با مواد مخدر» در مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ

        دانشگاه تهران.

۱۳۸۱-۲: شرکت در نگارش مجموعه‌مقالات کتاب «جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین»

           [به سرپرستی دکتر محمد آشوری؛ تهران: نشر گرایش، ۱۳۸۲]، در پروژه مشترک جمهوری

           اسلامی ایران و UNODC با عنوانِ معاضدت قضایی به جمهوری اسلامی ایران

          (AD/IRA/99/E53).

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۱: عضوِ انجمنِ ایرانیِ حقوقِ جزا.

۱۳۸۱: همکاری به عنوانِ یکی از محققانِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «قوانین جرم‌زا در ایران» برای

        معاونتِ آموزشِ قوه قضائیه.

۱۳۸۲: همکاری به عنوانِ یکی از دو محققِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «حمل و تحویلِ تحتِ نظارتِ

         مواد مخدر» زیرِ نظرِ دکتر محمد علیِ اردبیلی (استادِ دانشکده حقوقِ دانشگاهِ شهیدبهشتی) در

         برنامه نوروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمانِ

        ملل متحد [UNDCP].

۱۳۸۲: شرکت و تدریس در «کارگاه‌های آموزشیِ قضات و دست‌اندرکارانِ مبارزه با موادِ مخدر»

        (کرمان، اردیبهشتِ ۱۳۸۲).

۱۳۸۱-۱۳۸۳: دبیرِ «کمیته حمایت از بزه‌دیدگان»، کمیسیونِ تدوینِ سیاستِ جنایی و اصلاحِ قوانینِ

                 کیفری، شورای عالیِ توسعه قضایی و مرکزِ مطالعاتِ راهبردیِ توسعه قضایی (معاونتِ

                 حقوقی و توسعه قضاییِ قوه قضائیه).

۱۳۸۶: شرکت در کارگاهِ آموزشیِ «علومِ جنایی و حقوقِ بشر» با همکاریِ مؤسسه ماکس پلانکِ

        آلمان در دانشکده حقوقِ دانشگاهِ شهیدبهشتی در تاریخِ ۷ و ۸ خردادماه و اخذِ گواهیِ رسمیِ

        کُرسیِ حقوقِ بشر، صلح و دمُکراسیِ یونسکو.

۱۳۸۶ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ « تحقیقاتِ حقوقیِ» دانشکده حقوقِ دانشگاهِ

        شهید‌بهشتی در داوریِ مقالات.

۱۳۸۶ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ «پژوهش حقوق و سیاستِ» دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه علامه طباطبایی در داوری مقالات.

۱۳۸۵-۱۳۸۸: همکاری با «مجله حقوقیِ دادگستری» به عنوانِ داورِ علمی، ویراستار و مجریِ طرحِ انتشارِ دو ویژه‌نامه با عنوانِ «عدالت برای بزه‌دیدگان» (شماره ۳-۵۲، نوبت چاپ: پاییز و زمستان ۱۳۸۴، تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۸۶) و «تاریخِ تحولاتِ حقوقِ کیفریِ ایران» (شماره ۶۳-۶۲، نوبت چاپ: بهار و تابستان ۱۳۸۷، تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۸۸).

۱۳۸۹: مجری طرح تحقیقاتی «نظام عدالت کیفری ایران با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی» برای دانشگاه تهران.

۱۳۸۹ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ «پژوهشهای حقوق تطبیقی» (دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس) در داوری مقالات.

۱۳۹۰ تاکنون: مدیر گروه های حقوق عمومی و حقوق بین المللی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

آثار چاپ شده:

الف- کتاب ها

۱-تألیف:

۱-    بزه‌دیده در فرایند کیفری (۱۳۸۱)؛ چاپ اول. تهران: خطّ سوم، تابستان.

۲-    بزه‌دیده‌شناسی حمایتی (۱۳۸۴)؛ چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، زمستان.

۳-    بزه‌دیده‌شناسی حمایتی (۱۳۹۰)؛ چاپ دوم [با ویرایش و افزوده‌های جدید]، تهران: نشر دادگستر، پاییز.

۴-  بزه‌دیده‌شناسی، جلد یکم: تحوّلات بزه‌دیده‌شناسی و علوم جنایی (۱۳۹۰)؛ چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش)، بهار.

۲-ترجمه:

۱- طراحی عاری از جرم (۱۳۸۷)؛ مشترک با دکتر حمید عامری سیاهکویی. چاپ اول، بنیاد

    حقوقی میزان، زمستان.

۲- طراحی عاری از جرم (۱۳۹۰)؛ مشترک با دکتر حمید عامری سیاهکویی. چاپ دوم، بنیاد

    حقوقی میزان، زمستان.

۳-  بزه‌دیده‌شناسی: جلد دوم: شناسایی بین‌المللی حق‌های بزه‌دیدگان (۱۳۹۲)؛ نوشته: محمدشریف بسیونی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش).

۴-  کتابچۀ بزه‌دیده‌شناسی، جلد یکم، اجراء حق‌های بزه‌دیدگان ( انتشارات آرمان حقوق، ۱۳۹۱)؛ کتابچه‌ای درباره اجراء اصول و رهنمودهای بنیادی درباره حق جبران برای بزه‌دیدگان نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.

ب) مقاله‌ها:

۱-تألیف:

۱-   «آرمان خلع سلاح در پرتو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی» (۱۳۸۸). مجله حقوقی (پژوهشی‌ـ‌تحلیلی). کانون وکلای دادگستری استان همدان. شماره نخست.

۲-     «آشنایی با یکی از سازوکارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل‌و‌تحویل زیر نظارت» (۱۳۸۴). فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی. قوه قضائیه (دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری). شماره ۳۴و ۳۵٫

۳-   «بزه‌دیدگان؛ حقوق و حمایت‌های بایسته» (۱۳۸۵). مجله پژوهش حقوق و سیاست. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. سال هشتم. شماره ۱۹ (این مجله طبق نامه ۹۱۰۰/۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه «علمی-پژوهشی» است).

۴-   «بزه‌دیدگان و نظام عدالت جنائی». (۱۳۸۴). مجله حقوقی دادگستری (ویژه‌نامۀ عدالت برای بزه‌دیدگان، مجریِ طرحِ ویژه‌نامه: مهرداد رایجیان اصلی)، شماره ۳-۵۲٫

۵-   «بزه‌دیدگی قربانیانِ سوء‌استفاده از قدرت در پرتو مقایسه دو اصلِ بزه‌دیدگی فردی و بزه‌دیدگیِ گروهی در حقوقِ کیفریِ داخلی و حقوقِ بین المللیِ کیفری» (۱۳۸۸). در: تازه‌های علوم جنایی (مجموعه‌مقالات)، نشر میزان.

۶-   «بزه‌دیده‌شناسی حمایتی در پرتو اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءِ استفاده از قدرت» (۵-۱۳۸۴). مجله پژوهشهای حقوقی. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش). شماره ۷ (این مجله به موجب نامه ۵۸۸/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه «علمی‌ـ‌ترویجی» است).

۷-    «پیش‌گیری از جرایم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی» [با همکاریِ علی

     احمدی]، (۸۲-۱۳۸۱)؛ ترجمان حسبه، فصلنامه تحقیقی‌ـ‌پژوهشی، پژوهشکده سازمان

     تعزیرات حکومتی، شماره‌های ۱۲ و ۱۳، زمستان ۱۳۸۱ و پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

۸-   «تبیین استراتژی عقب‌نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران» (۱۳۸۱). مجله قضایی و حقوقی دادگستری. شماره ۴۱٫

۹-   «تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری‌های آن» (۱۳۸۲). فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی. قوه قضائیه (دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری). شماره ۲۸و ۲۹٫

۱۰-                        «تحول حقوق جهانیِ بزه‌دیدگان بر پایه اصل هم‌ترازی حقوق بزه‌دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه» (۱۳۸۶) مجله حقوقی دادگستری (ویژه‌نامه دادرسی عادلانه)، شماره ۷-۵۶، پاییز و زمستان.

۱۱-          «تعامل جرم‌شناسی و حقوق بشر بر پایه مفهوم سوء‌استفاده از قدرت»، سالنامه انجمن ایرانی جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، در دست بررسی در دبیرخانه انجمن.

۱۲-          «جایگاه بزه‌دیده در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۰ (این فصلنامه به استناد مجوز شماره ۴۰۶۶/۱۱/۳ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای امتیاز «علمی‌ـ‌ترویجی» است).

۱۳-           «جایگاه بزه‌دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه‌دیده‌شناسانه باب کلّیات (مواد ۱-۱۱۱ تا ۲-۱۶۶)» (۱۳۸۷)، مجله پژوهشهای حقوقی. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش). شماره ۱۳ (این مجله به موجب نامه ۵۸۸/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه «علمی-ترویجی» است).

۱۴-           «جایگاه کیفر مرگ در جهان» (۱۳۸۳). مجله پژوهش حقوق و سیاست. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. شماره ۱۱ (این مجله طبق نامه ۹۱۰۰/۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه «علمی‌ـ‌پژوهشی» است که تا سال ۱۳۸۲ عطف به گذشته می‌شود).

۱۵-          «جرم‌انگاری سوء‌استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل‌زدایی و بزه‌دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی (به موجب نامۀ گواهیِ شماره ۲۵۱۰/۷۲۰/د مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ برای چاپ تأیید‌شده است). (به استناد مجوز ۴۷۹۶/۳ مورخ ۱۱/۶/۸۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مجله دارای درجه علمی‌ـ‌پژوهشی ست).

۱۶-          «جلوه‌هایی از آموزه نئوکلاسیسیم نوین در سیاست جنایی ایران» [با همکاری سیده‌سپیده میرمجیدی]، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، قوه قضائیه (دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری)، شماره ۵۴، تابستان ۱۳۹۰ (به استناد مجوز ؟ مورخ ؟ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مجله دارای درجه علمی‌ـ‌پژوهشی ست).

۱۷-          «چالش های حقوق متهم و بزه دیده در پرتو دادرسی عادلانه در حقوق ایران»، [با همکاری قاسم باقری]؛ مجله حقوقی (پژوهشی ـ تحلیلی)، کانون وکلای دادگستری استان همدان، شماره سوم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱٫

۱۸-          «حمایت از بزه‌دیدگان در جرایم مواد مخدر» (۱۳۸۴). در علوم جنایی (گزیده‌مقالات آموزشی برای ارتقای دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران). جلد دوم. کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران. انتشارات سلسبیل.

۱۹-          «خدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان بین‌المللی» [با همکاریِ مهدی یوسفی مراغه] (۱۳۸۹)؛ فصلنامه حقوق (مجله پژوهش حقوق و سیاست)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوازدهم، شماره ۳۱، زمستان. (این فصلنامه به استناد نامه شماره ۹۱۰۰/۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای امتیاز علمی‌ـ‌پژوهشی بوده و در پایگاه کتابخانه‌ای منطقه‌ای علوم و فناوری با نشانیِ  www.srlst.comو اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با نشانیِ www.sid.ir نمایه می‌شود. ضمناً به استناد نامه شماره ۱۱۶۹۶/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۸۹ هیأت محترم نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ابتدای سال ۸۹ به صورت فصلنامه چاپ و منتشر می‌شود).

۲۰-                        «درآمدی بر عدالت کیفری صغار» (۱۳۸۰). مجله امنیت. نشریه وزارت کشور. شماره ۲۱و ۲۲٫

۲۱-          «درس‌هایی از تجربه انگلستان و آمریکا در زمینه جایگزین‌های زندان» (۱۳۸۱). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۳۴٫

۲۲-                        «رهیافتی نو به بنیان‌های نظری پیشگیری از جرم» (۱۳۸۴). مجله حقوقی دادگستری. شماره ۴۸و ۴۹٫

۲۳-          «سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی» (۱۳۷۹). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره‌های ۲۱ و ۲۲٫

۲۴-          «سیری در مبانی فقهی، راهکارهای قضایی و نوآوری‌های تقنینی در نظام بزه‌های قابل گذشت ایران» (۱۳۷۹). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۲۰٫

۲۵-                        «ضمان عاقله در آینه مقتضیات زمان» (۱۳۷۹). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۱۹٫

۲۶-          «قانون جرائم رایانه‌ای: نوآوری‌ها و کاستی‌ها» (۱۳۸۸). مجله پژوهشهای حقوقی. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی (شهر دانش). شماره ۱۵ (این مجله به موجب نامه ۵۸۸/۲۹۱۰/۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه «علمی-ترویجی» است).

۲۷-          «لایحه قانونِ مجازاتِ اسلامی در پرتوِ اصولِ بنیادیِ حقوقِ کیفری» (۱۳۸۸). مجله حقوق و مصلحت، فصلنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره ۲٫

۲۸-                        «معمای مجازات معاون در قانون مجازات اسلامی» (۱۳۸۱). مجله قضایی و حقوقی دادگستری. شماره ۴۰٫

۲۹-          «موقعیت اطفال بزهکار‌ـ‌بزه‌دیده در حقوق کیفری ایران» (۱۳۸۱). فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی. قوه قضائیه (دانشکده علوم قضایی و خدماتِ اداری). شماره ۲۵٫

۳۰-          «نگاهی جرم‌شناسانه با تأکید بر رویکردِ سازمان یافتگی جنایی به قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» (۱۳۸۲). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۴۸٫

۲-ترجمه

۱-  «ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط» (۱۳۸۷). مجله حقوقی دادگستری(ویژه‌نامۀ کیفرهای اجتماع‌محور، مجری طرحِ ویژه‌نامه: مهرداد رایجیان اصلی)، شماره ۶۴٫

۲-     «اوردالی (آزمایش ایزدی یا آیین وَر)». (۱۳۷۹). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۱۷٫

۳-   «بررسی تطبیقی دفاع جنون در انگلستان، ایالات متحده و فرانسه» (۱۳۸۰). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۲۸٫

۴-     «جایگاه بزه‌دیدگان در نظریه سزادهی» (۱۳۸۷). مجله حقوقی دادگستری. شماره ۳-۶۲

۵-     «جرم سازمان‌یافته در فنلاند» (۱۳۷۹). مجله امنیت. نشریه وزارت کشور. شماره ۱۷و ۱۸٫

۶-   «جرم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر: تلاشهای سازمان ملل» (۱۳۷۹). مجموعه مقالات برگزیده. همایش بین‌المللی علمی‌ـ‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر. جلد اول. روزنامه رسمی.

۷-     «چالش جرم سازمان‌یافته» (۱۳۷۹). مجله قضایی و حقوقی دادگستری. شماره ۳۱٫

۸-     «دانمارک: مواد مخدر، زندان‌ها و اصلاح و درمان» (۱۳۸۰). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۲۶٫

۹-   «درآمدی به بزه‌دیده‌شناسی» (۱۳۸۷). مجله تحقیقاتِ حقوقی. دانشکده حقوقِ دانشگاهِ شهید بهشتی. شماره ۴۸ (به استناد مجوز ۴۷۹۶/۳ مورخ ۱۱/۶/۸۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مجله دارای درجه علمی‌ـ‌پژوهشی ست).

۱۰-          «درمان مواد مخدر و حبسهای منزلی همراه با نظارت الکترونیکی» (۱۳۸۰). مجله قضایی و حقوقی دادگستری. شماره ۳۷٫

۱۱-          «ریشه‌های تروریسم و پیشگیری از همستیزی». مجله حقوقی (پژوهشی‌ـ‌تحلیلی). کانون وکلای دادگستری استان همدان. شماره دوم. اردیبهشت ۱۳۸۹٫

۱۲-                        «ساز‌و‌کارهای بین‌المللی برای مبارزه با سلاح‌های شیمیایی» (۱۳۸۲). مجله قضایی و حقوقی دادگستری. شماره ۴۴٫

۱۳-                        «سه گفتار تطبیقی در بزه‌دیده‌شناسی: داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی» (۱۳۸۳). مجله حقوقی دادگستری. شماره ۴۶٫

۱۴-          «سیاست‌ها و مسایل مواد مخدر در جمهوری فدرال آلمان» (۱۳۷۹). مجموعه سخنرانی‌های خارجی. همایش بین‌المللی علمی‌ـ‌کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر. جلد دوم. روزنامه رسمی.

۱۵-  «عدالت ترمیمی» (۱۳۸۵). مجله تحقیقات حقوقی. دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی. شماره ۴۳ (به استناد مجوز ۴۷۹۶/۳ مورخ ۱۱/۶/۸۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مجله دارای درجه علمی‌ـ‌پژوهشی ست که تا شماره ۴۱ تسری می یابد).

۱۶-          «قانون جرایم جنگی و حمایت مبتنی بر آیین دادرسی» (۱۳۸۱). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۳۷٫

۱۷-          «کاربرد تدابیر قضازدایی درباره بزهکاران جوان» (۱۳۸۶). علوم جنایی. فصلنامه مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران. شماره ۱٫

۱۸-          «کار عام‌المنفعه؛ تجربه فرانسه در زمینه یکی ار تدابیر جایگزین زندان» (۱۳۸۱). مجله کانون. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران. شماره ۳۲٫

– مقاله انگلیسی (تألیف):

۱-Iranian Criminal Justice System in Light of International Standards Relating to Victims (۲۰۰۶). European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice. Vol. 14/2, 185-207.

 سوابق علمی:

۱۳۷۹-۱۳۸۳: عضوِ محقّقِ معاونتِ آموزش و تحقیقاتِ قوه قضائیه.

۱۳۸۰: همکاری به عنوانِ یکی از محققانِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «مجازات‌های جایگزین در ارتباط

         با مواد مخدر» در مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ

        دانشگاه تهران.

۱۳۸۱-۲: شرکت در نگارش مجموعه‌مقالات کتاب «جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین»

           [به سرپرستی دکتر محمد آشوری؛ تهران: نشر گرایش، ۱۳۸۲]، در پروژه مشترک جمهوری

           اسلامی ایران و UNODC با عنوانِ معاضدت قضایی به جمهوری اسلامی ایران

          (AD/IRA/99/E53).

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۱: عضوِ انجمنِ ایرانیِ حقوقِ جزا.

۱۳۸۱: همکاری به عنوانِ یکی از محققانِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «قوانین جرم‌زا در ایران» برای

        معاونتِ آموزشِ قوه قضائیه.

۱۳۸۲: همکاری به عنوانِ یکی از دو محققِ اصلی با طرحِ تحقیقاتیِ «حمل و تحویلِ تحتِ نظارتِ

         مواد مخدر» زیرِ نظرِ دکتر محمد علیِ اردبیلی (استادِ دانشکده حقوقِ دانشگاهِ شهیدبهشتی) در

         برنامه نوروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر سازمانِ

        ملل متحد [UNDCP].

۱۳۸۲: شرکت و تدریس در «کارگاه‌های آموزشیِ قضات و دست‌اندرکارانِ مبارزه با موادِ مخدر»

        (کرمان، اردیبهشتِ ۱۳۸۲).

۱۳۸۱-۱۳۸۳: دبیرِ «کمیته حمایت از بزه‌دیدگان»، کمیسیونِ تدوینِ سیاستِ جنایی و اصلاحِ قوانینِ

                 کیفری، شورای عالیِ توسعه قضایی و مرکزِ مطالعاتِ راهبردیِ توسعه قضایی (معاونتِ

                 حقوقی و توسعه قضاییِ قوه قضائیه).

۱۳۸۶: شرکت در کارگاهِ آموزشیِ «علومِ جنایی و حقوقِ بشر» با همکاریِ مؤسسه ماکس پلانکِ

        آلمان در دانشکده حقوقِ دانشگاهِ شهیدبهشتی در تاریخِ ۷ و ۸ خردادماه و اخذِ گواهیِ رسمیِ

        کُرسیِ حقوقِ بشر، صلح و دمُکراسیِ یونسکو.

۱۳۸۶ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ « تحقیقاتِ حقوقیِ» دانشکده حقوقِ دانشگاهِ

        شهید‌بهشتی در داوریِ مقالات.

۱۳۸۶ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ «پژوهش حقوق و سیاستِ» دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه علامه طباطبایی در داوری مقالات.

۱۳۸۵-۱۳۸۸: همکاری با «مجله حقوقیِ دادگستری» به عنوانِ داورِ علمی، ویراستار و مجریِ طرحِ انتشارِ دو ویژه‌نامه با عنوانِ «عدالت برای بزه‌دیدگان» (شماره ۳-۵۲، نوبت چاپ: پاییز و زمستان ۱۳۸۴، تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۸۶) و «تاریخِ تحولاتِ حقوقِ کیفریِ ایران» (شماره ۶۳-۶۲، نوبت چاپ: بهار و تابستان ۱۳۸۷، تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۸۸).

۱۳۸۹: مجری طرح تحقیقاتی «نظام عدالت کیفری ایران با توجه به لایحه قانون مجازات اسلامی» برای دانشگاه تهران.

۱۳۸۹ تاکنون: همکاری با مجله علمی‌ـ‌پژوهشیِ «پژوهشهای حقوق تطبیقی» (دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس) در داوری مقالات.

۱۳۹۰ تاکنون: مدیر گروه های حقوق عمومی و حقوق بین المللی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

تدریس ها

– (نیم‌سال یکم ۹۰-۱۳۸۹) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و

        جرم‌شناسیِ گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سال یکم۹۰-۱۳۸۹) جرم‌شناسی در در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشدِ حقوق جزا و

        جرم‌شناسیِ گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سال دوم ۹۰-۱۳۸۹) کیفرشناسی در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و

        جرم‌شناسیِ گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سال دوم ۹۰-۱۳۸۹) جامعه‌شناسی جنایی در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و

        جرم‌شناسیِ گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سالِ یکمِ ۹۱-۱۳۹۰) حقوق کیفری عمومی (۲) در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و

        جرم‌شناسی، گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سالِ یکمِ ۹۱-۱۳۹۰) جرم‌شناسی در دوره‌های مجازیِ کارشناسی ارشدِ حقوق جزا و

        جرم‌شناسی، گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سالِ یکمِ ۹۱-۱۳۹۰) جامعه‌شناسی جنایی در دوره‌های مجازیِ کارشناسی ارشدِ حقوقِ جزا

        و جرم‌شناسی، گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه تربیت مدرس.

     – (نیم‌سالِ یکمِ ۹۱-۱۳۹۰) جرم‌شناسی در دوره کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه علامه طباطبایی (با کسب مجوز از دانشگاه تربیت مدرس).

   –   (نیم‌سال دوم ۹۱-۹۰) سمینار در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۱-۹۰) جرم‌شناسی در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–    (۹۱-۹۰) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۱-۹۰) تاریخ تحولات کیفری در دوره‌های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) تاریخ تحولات کیفری در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۰)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) تاریخ تحولات کیفری در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) سمینار در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) متون حقوقی در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق عمومی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) جامعه شناسی جنائی در دوره های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) کیفرشناسی در دوره های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

–   (۹۲ـ۹۱) سمینار در دوره های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) متون حقوقی (۱) در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق عمومی (ورودی ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) متون حقوقی (۲) در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق عمومی (ورودی بهمن ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) کیفرشناسی در دوره های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) سمینار در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره مجازی کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) تاریخ تحولات کیفری در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) جامعه شناسی جنائی در دوره های مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) متون حقوقی (۲) در دوره کارشناسی ارشد روزانه حقوق عمومی (ورودی ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۳ـ۹۲) متون حقوقی (۲) در دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی (ورودی مهر ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) متون حقوقی (۱) در دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی (ورودی بهمن ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) تاریخ تحولات کیفری در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی بهمن ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) حقوق جزای عمومی (۲) در دوره کارشناسی ارشد  حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی بهمن ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) سمینار در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) سمینار در دوره روزانه کارشناسی ارشد حقوق عمومی (ورودی مهر ۱۳۹۲)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) سمینار در دوره روزانه کارشناسی ارشد حقوق عمومی (ورودی بهمن ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی،  پردیس دانشگاه تربیت مدرس.

– (۹۲-۹۳) تحقیق و تتبع در دوره مجازی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (ورودی ۱۳۹۱)، گروه حقوق دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه تربیت مدرس.

تقویم آموزشی-حرفه‌ای:

 

بخش عمدۀ ساعاتِ این تقویم آموزشی-حرفه‌ای به عنوان موظفیِ هیأت علمی در دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود که هم شامل تدریس و مشاوره‌های دانشجویی، و هم شامل مطالعه و پژوهش به منظور می‌شود. تقویم آموزشی-حرفه‌ایِ دکتر رایجیان در نیم‌سال دوم تحصیلیِ ۹۳-۱۳۹۲ به شرح زیر است:

 

 

شنبه: صبح تا ظهر: جلسه گروههای حقوق عمومی و بین المللی؛  بعد از ظهر: مطالعه و پژوهش.

یک‌شنبه: صبح: تدریس؛ قبل از ظهر: مراجعه دانشجویان؛ بعد از ظهر تا عصر: مطالعه و پژوهش.

دوشنبه: یکسره: تدریس

سه‌شنبه: صبح تا ظهر: تدریس؛ ظهر: جلسه گروه جزا و جرم شناسی؛ بعد از ظهر تا عصر: مطالعه و پژوهش.

چهارشنبه: صبح: امور گروههای حقوق عمومی و بین المللی؛ جلسه ماهیانه شورای مدیران؛  بعداز ظهر: تدریس.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دکتر ناصر قربان نیا در حادثه منا به شهادت رسید….

  با سلام- دکتر ناصر قربان نیا از اساتید صاحب نام و خوش اخلاق حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *