سوابق علمی و پژوهشی دکتر مرتضی شهبازی نیا

نام: مرتضی
نام خانوادگی: شهبازی نیا
رتبه:
گروه: دانشکده علوم انسانی

زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
۱ ۱- حقوق مدنی
۲ ۲- حقوق تجارت بین الملل
۳ ۳- حل و فصل اختلافات(آیین دادرسی مدنی، داوری، میانجیگری و ..)

سوابق تحصیلی
۱ لیسانس : حقوق, شهید بهشتی, ایران, ١٣٧١
۲ فوق لیسانس : حقوق خصوصی, شهید بهشتی, ایران, ١٣٧۴
۳ دکتری : حقوق خصوصی, تربیت مدرس, ایران, ١٣٨٠

دروس تدریس شده
۱ حقوق مدنی۱ و ۲و ۳و ۴و۵و ۶, کارشناسی
۲ حقوق تجارت ۱و۲و۴, کارشناسی
۳ حقوق تطبیقی, کارشناسی
۴ آیین دادرسی مدنی , کارشناسی
۵ مسوولیت مدنی, کارشناسی ارشد
۶ حقوق تجارت, کارشناسی ارشد
۷ حقوق مدنی ۱و۲, کارشناسی ارشد
۸ حقوق تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد
۹ حقوق تجارت بین الملل, کارشناسی ارشد
۱۰ داوری تجاری بین المللی, کارشناسی ارشد
۱۱ آیین دادرسی مدنی, کارشناسی ارشد

کتب منتشر شده
۱ ١٣٨۶, نظام حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی(مطالعه تطبیقی) , نشر بازرگانی, ایران

مقالات داخلی چاپ شده
۱ دکتر گودرز افتخار جهرمی- دکتر محمد عیسایی تفرشی- دکتر مرتضی شهبازی نیا ١٣٨٠, ’ بررسی تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی’, مجله مدرس علوم انسانی , جلد دوره ۵, شماره شماره ۴
۲ دکتر محمد عیسایی تفرشی- دکتر مرتضی شهبازی نیا ١٣٨٢, ’استقلال ضمانت نامه بانکی و آثارآن در تجارت بین المللی’, نامه مفید, شماره شماره ۳۷،
۳ ١٣٨٢, ’بررسی مفاد مشترک ضمانت نامه های بانکی’, مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, شماره شماره ۶۲
۴ ١٣٨۴, ’بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا’, مجله حقوقی , شماره شماره ۳۰
۵ ١٣٨٣, ’ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی و مقایسه آن با نهادهای سنتی’, نامه مفید, شماره ۴۳
۶ ١٣٨٣, ’شیوه های پرداخت ضمانت نامه بانکی وماهیت اسنادی آنها’, مجله مدرس علوم انسانی, شماره شماره ۳۴
۷ ١٣٨۴, ’جایگاه حقوق تطبیقی و ضرورت بازنگری در آ موزش آن’, مجله پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، , شماره شماره ۳۴
۸ ١٣٨۵, ’انتقال و توثیق ضمانت نامه بانکی’, مدرس علوم انسانی

پروژه های انجام شده
۱ جنبه های حقوقی سرمایه گذاری خارجی: حل و فصل اختلافات, ١٣٨۴
۲ پیش نویس قانون مواد غذایی با تاکید بر سیاست های کلی بخش اقتصاد و سلامت و نیاز بازار, ١٣٨۶

عضویت در مجامع علمی
۱ انجمن علمی بازرگانی ایران

داوری مجلات
۱ ۱- مجله مدرس علوم انسانی, ایران
۲ ۲- مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی, ایران
۳ ۳- مجله بین المللی علوم انسانی, ایران
۴ ۴ پژوهشنامه علوم انسانی واجتماعی دانشگاه مازندران, ایران
۵ پژوهشنامه بازرگانی, ایران

پایان نامه های کارشناسی ار شد تحت مشاوره/راهنمایی
۱ امیر رسولی, ’سازمانهای متولی رفاه و تامین اجتماعی در ایران’,

تحت راهنمایی
۲ حبیب بابایی, ’بررسی تطبیقی نقش محاکم در روند داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و انگلیس’,

تحت راهنمایی
۳ سید محمد حسینی تودشکی, ’شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ’,

تحت راهنمایی
۴ محبوبه عبدالهی, ’ادله الکترونیکی در دعوای حقوقی’,

تحت راهنمایی
۵ فاطمه اللهلویی زارع, ’مسوولیت بانک در اعتبارنامه اسنادی’,

تحت راهنمایی
۶ فاطمه عزیززاده, ’قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری بین دولت و اشخاص خصوصی خارجی ’,

تحت راهنمایی
۷ فرهنگ طهماسبی, ’معیارهای تشخیص مصلحت از دیدگاه امام خمینی’,

تحت مشاوره
۸ فاطمه آگاهی, ’بررسی اصول حقوقی تهیه و تنظیم بودجه در جمهوری اسلامی ایران’,

تحت مشاوره
۹ فاطمه جعفری, ’مستمری بازماندگان در قانون تامین اجتماعی ایران’,

تحت مشاوره
۱۰ رحیمه سلطانی, ’نظام حقوقی تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی’,

تحت مشاوره
۱۱ مرتضی درویشی, ’حقوق مصرف کننده’,

تحت مشاوره
۱۲ زحمتکش, ’ اصل سرعت در رسیدگی در آیین دادرسی’,

تحت مشاوره
۱۳ حسن عاملی, ’نظام دادرسی دادگاههای خانواده’,

تحت مشاوره

رساله های تحت مشاوره/راهنمایی
۱ فریده شکری, ’ مطالعه تطبیقی رهن اموال غیر مادی’,

تحت مشاوره
۲ علی طهماسبی, ’مسوولیت مدنی در روابط بین همسایگان: رویکرد حقوقی- اقتصادی’,

تحت مشاوره
۳ یونس نورانی مقدم, ’نظام حقوقی تامین سرمایه در شرکتهای سهامی: مطالعه تطبیقی’,

تحت مشاوره
۴ کامبیز رعدی, ’تعدد مسولانجبران خسارت در مسوولیت مدنی و تاثیر آن بر حق زیاندیده در مطالبه غرامت در حقوق ایران’,

تحت مشاوره
۵ محمد ورمزیار, ’بازسای شرکتهای تجاری متوقف از طریق نصب مدیر موقت در حقوق ایران و انگلیس’,

تحت مشاوره

شرکت در دوره های علمی
۱ موسسه ماکس پلانک برای حقوق خصوصی- هامبورگ آلمان

مسؤولیت های اجرایی
۱ ۱- کارشناس حقوقی دعاوی خارجی – شرکت بازرگانی دولتی ایران به مدت ۵/۲ سال
۲ ۲- کارشناس حقوقی قرارداد های خارجی وزارت جهاد سازندگی به مدت ۲ سال
۳ ۳- پژوهشگر، معاون پژوهشی و سپس مسوول مرکز تحقیقات شورای نگهبان به مدت ۵/۲ سال
۴ ۴- مدیرکل دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به مدت ۲ سال
۵ ۵-عضوهیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سازمان تامین اجتماعی به مدت ۲ سال
۶ ۶- عضو هیأت علمی وزارت علوم از ۱۳۸۰
۷ ۷-مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴ سال
۸ ۸- سرپرست اداره کل امور مجلس وزارت علوم مدت ۱ سال
۹ ۹- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۴
۱۰ ۱۰-عضو کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
۱۱ ۱۱-وکیل پایه یک دادگستری
۱۲ ۱۲-ارایه مشاوره و مذاکره و تنظیم متون قراردادی برای شرکت های مختلف حوزه نفت و صنایع و بازرگانی
۱۳ ۱۳-عضو شورای حقوقی سازمان تامین اجتماعی به مدت ۳ سال
۱۴ ۱۴-عضو شورای حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از ابتدای تشکیل شورا(سال۱۳۸۲ ) تاکنون
۱۵ ۱۵-عضو شورای حقوقی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون
۱۶ ۱۶-عضو کمیته رسیدگی به تقلب و تخلف در آزمونهای ورودی سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
۱۷ ۱۷عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی
۱۸ ۱۸-عضو و دبیر کمیته تطبیق مصوبات هیات های امنا دانشگاهها به مدت ۴ سال, ٠١/٠٢/١٣٨١ – ٠١/٠۶/١٣٨۴
۱۹ ۱۹-مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس, ١٩/٠٩/١٣٨۶

منبع:دانشگاه تربیت مدرس

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دکتر ناصر قربان نیا در حادثه منا به شهادت رسید….

  با سلام- دکتر ناصر قربان نیا از اساتید صاحب نام و خوش اخلاق حقوق …

۲ دیدگاه

 1. یکی از شریف ترین انسانهایی که می شود تصور کرد

  Rating: 1.5/5. From 2 votes.
  Please wait...
 2. ارسلان مهرانپرست

  دل بسیار بزرگی دارد شریف قابل ستایش و فوق العاده با سواد

  Rating: 1.5/5. From 2 votes.
  Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *