رحمن زارع: دستهای پنهان!

ـــــــــــــــــــــ
درقانو ن مجازات ،هرگونه تشویق ،ترغیب،تحریک،تطمیع،تهدیدِ مرتکب جرم برای ارتکاب جرم را عنوان معاونت داده وبرای این عمل مجازات قائل است.
به عبارتی اگر فردی، دیگری را به ارتکاب جرم تشویق کند عنوان معاونت جرم را دارد.
دروادی امر بنظر میرسد که معاون جرم درجایگاه تشویق از دوستان مرتکب است مثلا دوستی برای عدم پرداخت نفقه به جهت تمکین، مرتکب جرم را تشویق به ندادن نفقه میکند.یا دیگری را تشویق به درگیری فیزیکی مینماید ،…
ولی همیشه اینطورنیست.گاه دشمن ،زیر پوستی فرد را تشویق به ارتکاب جرم میکند درحالیکه مرتکب نمیداند آلت دست دشمن شده است.
این موضوع در امور اجتماعی زیاد به چشم میخورد.تحریک احساسات مذهبی دیگران وتشویق به جهت برخورد با دیگر دگر اندیشان، بسیاری از مواقع توسط دشمنان صورت میگیرد.به جهت آنکه اختلاف تولید شود ودوطرف ضعیف شوند ودشمن بتواند از این وضع بهره وری کنند.
خداوند درقرآن کریم ،مسلمین ومومنین را امر به وحدت میکنددرجائیکه میفرماید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ،به رشته وحدت الهی دست بگیرید واز تفرقه دوری کنید.
واقعیت آنست خداوند انسانها را ازجهت طرز تفکر متفاوت ومتنوع آفریده است ،از طرفی زایش هر فرد درهر خانوده ای وی را متاثر از اعتقادات مذهبی خانواده اش قرار میدهد.
یک فرد بودائی اعتقادات خود را از خانواده اش گرفته چه بسا این فرد اگر درخانواده ای مسیحی بدنیا آمده بود مسیحی میشد.پس ایراد به این فرد وایجاد برخورد مذهبی ایراد به خود است چرا که خود ایراد گیرنده هم دین ومذهبش را از خانواده گرفته است. درزمانه ما که ادیان ومذاهب ثبات پیدا کرده اندبه ندرت پیدا میشوند افرادی که تحت تاثیر شرایطی دست از دین خود برداشته وبه دین دیگر گرایش پیدا کنند لذا عمل این افراد درحکم کالعدم است.
این موضوع درمذاهب منشعب از یک دین هم حاکم است.
موضوع شیعه یا سنی درچهارچوب این قاعده شکل میگیرد.درحالیکه هردو به قرآن مومن هستند وقرآن توصیه به وحدت میکند ترغیب یا تشویق افراد به اختلاف قطعا با دست های پنهان دشمن صورت میگیرد وکسانی که درغالب دوست به این اختلافات دامن میزنندیا مرتکب جرم میشوند قطعا دستاویز دشمن هستند.
درمناسبات فردی ،همه ما چه شیعه وچه سنی دوستانی از مذهب مقابل داریم ودوستیمان هم بسیار صمیمانه است .ولی گاه درمناسبات اجتماعی شاهد تحرکاتی هستیم که در صدد است به این دوستیها خدشه وارد کند.
گاهی دشمن اختلافات سیاسی افراد را درقالب مذهب قرار میدهند وازدوسو بهره میبرد اینکه باید با ظلم مبارزه کرد مورد قبول شیعه وسنی واصولا مورد قبول هر انسانی است چرا که ظلم ستیزی از فطرت انسانی سر چشمه میگیرد واصولا ربطی به دین ندارد.
اخیرا موضوع گروگان گیری ۵ تن از مرزبانان ایرانی توسط گروه یا افرادی تحت عنوان عدل موضوع روز وتوجه است اطلاعیه آنان از یکطرف سخن از ظلم ستیزی سیاسی دارد از طرف دیگر سخن از اختلاف مذهبی میکند!!!که بنظر میرسد مطلوب کسانی است که وحدت مسلمین درتضادبا منافع آنهاست وقطعا دست پنهان آنها درکار است.
آیا بهتر نیست بیشتر چشمانمان را بازکنیم.!؟

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *