دکتر عباس تدین(سوابق علمی و پژوهشی)

دکتر عباس تدین

First name  ABBAS Family name TADAYYON

Birth date     ۱/۳/۱۳۵۷   

City of birth Eghlid(Fars)  Country of birth   Iran

Language    French,English,Arabic

Occupation P.H.D  in criminology & criminal law

Attorney at law

شناسنامه علمی

۱-شرح حال

اینجانب «عباس تدین» ، در سال ۱۳۵۷ در شهرستان اقلید (استان فارس) متولد شدم. تحصیلات متوسطه خود در رشته علوم انسانی را در سال ۱۳۷۵ با معدل ۰۸/۱۹ با موفقیت به پایان رسانده و در همین سال، برای ادامه تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه امام صادق علیه السلام در شهر تهران شدم .در این دانشگاه، در کنار دروس حقوقی با مباحث فقهی و اصولی آشنایی یافته، توانستم دو زبان فرانسه و عربی را به طور کامل فراگیرم. تحصیلات دوره کارشناسی ارشد پیوسته در رشته حقوق جزا را پس از طی ۲۴۷  واحد، در سال ۱۳۸۲ با دفاع از رساله خود تحت عنوان «مطالعه تطبیقی نهاد آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران و فرانسه» با درجه عالی و با کسب معدل کل ۵۹/۱۸ و با احراز رتبه اول دربین دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۱۳۷۵، به پایان رساندم و سرانجام در همین سال، در دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و پس از گذراندن کلیه واحدهای نظری و امتحان جامع، در سال ۱۳۸۷، با دفاع از رساله دکتری خود تحت عنوان «مطالعه تطبیقی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه» با نمره ۵/۱۹ و اخذ درجه عالی فارغ التحصیل شدم.

۲-سوابق تدریس

الف-دانشگاه علامه طباطبایی (دروس آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای اختصاصی)

ب-دانشگاه امام صادق(ع) (درس آیین دادرسی کیفری)

ج-واحد مجازی دانشگاه شیراز(درس آیین دادرسی کیفری)

د-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند(دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی)

ه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان(حقوق جزای عمومی)

و- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان(حقوق جزای عمومی)

ز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان(حقوق جزای عمومی)

ح- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس(حقوق جزای عمومی)

ط- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(دروس آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی ، حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای بین الملل)

ی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(حقوق جزای بین الملل)

ک-معاونت آموزش قوه قضاییه(اجرای احکام کیفری و ادله اثبات کیفری)

 

۳- مهمترین فعالیتهای حرفه ای

الف)اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری و وکالت در دعاوی مختلف.

ب)مشاوره حقوقی شرکت های داخلی.

 

۴-سوابق اجرایی

الف-همکاری با معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه

ب-همکاری با اداره تدوین لوایح قوه قضاییه

ج-همکاری با وزارت دادگستری

د-همکاری با معاونت امور زنان ریاست جمهوری

۵-آثار و تألیفات

الف- کتاب­ها

۱-     بررسی تغییرات و نو آوری های لایحه قانون مجازات اسلامی،انتشارات دوراندیشان،چاپ اول،۱۳۹۱.

۲-     نگاهی به جرایم و مجازات های نیروهای مسلح ایران و فرانسه،انتشارات خرسندی،چاپ نخست،۱۳۸۹٫

۳-     تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، نشر میزان،چاپ نخست،۱۳۸۸٫

۴-     نهادهای قضایی فرانسه (ترجمه)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، ۱۳۸۴٫

۵-     قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ،(ترجمه)، معاونت حقوقی قوه قضائیه ،انتشارات خرسندی،چاپ دوم،۱۳۹۲٫

۶-      آیین دادرسی کیفری (ترجمه)، انتشارات خرسندی،چاپ نخست،۱۳۸۸٫

۷-     حقوق اجرای مجازاتها(ترجمه)، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،پلی کپی،۱۳۸۸٫

۸-     شرح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ترجمه)، پلی کپی،۱۳۹۲٫

۹-     شرح قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲،کتاب اول، پلی کپی،۱۳۹۲٫

۱۰- حقوق کیفری اطفال،موسسه خیریه صدیقین،۱۳۹۱.

ب- جزوات

۱-حقوق جزای عمومی(کارشناسی ارشد)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان،خردادماه ۱۳۹۲.

۲-حقوق جزای عمومی(کارشناسی ارشد)،دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱٫

۳- حقوق جزای عمومی(کارشناسی )،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دامغان ،۱۳۸۷٫

۴- حقوق جزای عمومی(کارشناسی )،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد دامغان ،۱۳۸۸٫

۵-حقوق جزای اختصاصی(کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،۱۳۹۲٫

۶- حقوق جزای اختصاصی(کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۹۲٫

۷-حقوق جزای اطفال،معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۹۱٫

۸-اجرای احکام کیفری، معاونت آموزش قوه قضاییه،۱۳۹۲٫

۹-آیین دادرسی کیفری،دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۹۲٫

ج- مقاله ها

۱-      زن در قلمرو حقوق کیفری اسپانیا، گذشته، حال، آینده، کتاب زن و حقوق کیفری، انتشارات سلسبیل، ۱۳۸۴٫

۲-   التزام به تدوین منشورهای اخلاقی و اداری برای پیشگیری از فساد مالی-اداری با الحاق ایران به کنوانسیون مریدا ، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تحت چاپ.

۳-     بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار وضعیت کشور فرانسه،مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۱۹، ۱۳۸۵٫

۴-   تأثیر ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی بر تابعیت فرزندان، فصلنامه علمی- پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۰، سال دهم، تابستان ۸۷٫

۵-     نوآوری­های لایحه آیین دادرسی کیفری،مجله تعالی حقوق،شماره ۱۶ و ۱۷، ۱۳۸۶٫

۶-      سن مسؤولیت کیفری در کشورهای اروپایی و ایران ،مجله تعالی حقوق، شماره ۱۸و ۱۹، ۱۳۸۶و ۱۳۸۷٫

۷-     هسته­های بسیار فعال نوجوانان بزهکار، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۱۴، ۱۳۸۷٫

۸-     کودک بزه­دیده در حقوق کیفری فرانسه، کتاب حقوق کودک ،نشر سنا ،چاپ اول ،مرداد ۱۳۸۸٫

۹-   رابطه پیشگیری از تکرار جرم و آزادی مشروط، مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از وقوع ،معاونت آموزش ناجا ،چاپ اول  ،پاییز۱۳۸۸٫

۱۰- زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، (زیرچاپ)، فصلنامه علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان. 

۱۱- تحولات جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه در پرتو قانون پنجم مارس ۲۰۰۷، مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۴۸، ۱۳۸۷٫

۱۲- نقش کارشناسی در تحقیقات و فرایند کیفری،مجله تعالی حقوق ،شماره ۱۵، ۱۳۸۶٫

۱۳- مطالعه تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر،فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال چهارم، شماره ۱۶، بهار ۱۳۸۷٫

۱۴- احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران ، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله نامه مفید،سال پانزدهم،شماره ۷۳٫

۱۵- نظارت الکترونیکی، پدیده­ای نوظهور در عرصه قوانین کیفری ایران ، مجله حقوقی دادگستری ،سال هفتاد و دوم ،شماره۶۴ ،۱۳۸۷٫

۱۶- اصل مشروعیت تحصیل دلیل کیفری در پرتو آموزه­های علمای حقوق و رویه قضایی ایران، فرانسه و دیوان اروپایی حقوق بشر ، تازه­های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸٫

۱۷- گستره دلیل در دادرسی کیفری ایران و فرانسه ، مجله حقوقی دادگستری،سال ۷۳،شماره۶۷، ۱۳۸۸

۱۸- .نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری با تاکید بر حقوق فرانسه، تحقیقات حقوقی آزاد، فصلنامه دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، شماره سوم، بهار تابستان ۱۳۸۷٫

۱۹- پنهان کاری در تحصیل ادله کیفری در فرایند دادرسی کیفری ایران و فرانسه، نشریه تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش، سال ششم، شماره ۳۴، مهر و آبان ۱۳۸۷٫

۲۰- حقوق دفاعی متهم در ایران و فرانسه ، مجله تعالی حقوق،،شماره ۳۳و۳۴ ،۱۳۸۸٫

۲۱- کارشناسی و ادله بیوژنتیکی در دادرسی های کیفری، مجله حقوقی دادگستری،شماره ۶۸، ۱۳۸۸٫

۲۲- تضمین دادرسی منصفانه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،شماره ۵۳،۱۳۹۰٫

۲۳- ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه،فصلنامه مدرس،شماره۲، ۱۳۸۹٫

۲۴- ارزیابی ادله سنتی در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل،مجله داور،شماره۳، ۱۳۸۹٫

۲۵- قرار نظارت قضایی در فرآیند دادرسی کیفری ایران و فرانسه، دایر] المعارف علوم جنایی (مجموعه مقالات)، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲٫

۲۶-  نفقه در حقوق کیفری فرانسه، حقوق مالی و اقتصادی خانواده (مجموعه مقالات)، انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۱٫

۲۷- مسئولیت کیفری کودکان در حقوق بلژیک (ترجمه)، پلی کپی، ۱۳۹۲٫

۲۸- اصلاح و تربیت کودک محروم از آزادی، مجموعه مقالات همایش ملی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۲٫

۲۹- سن مسئولیت کیفری اطفال و واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری آنان در کشورهای اروپایی و ایران، مجموعه مقاله های برگزیده همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۸۸.

۳۰-  جلب شاهد از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی ،از هست ها تا باید ها،پژوهشنامه حقوق کیفری،شماره ۲، ۱۳۹۲٫

 

د – پایان نامه ­ها

۳۱مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران وفرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تابستان ۱۳۸۲٫

۳۲مطالعه تطبیقی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تابستان ۱۳۸۷٫

۶– پروژه های تحقیقاتی

۱-     همکاری در برنامه ملی پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی قوه قضائیه

۲-     مجری طرح تدوین لایحه کنوانسیون مبارزه با فساد، وزارت دادگستری

۳-     مجری طرح تدوین قانون امنیت زنان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

۴-     همکاری در طرح تدوین قانون ملی میراث فرهنگی، موسسه حقوقی دادپژوهان

۵-     همکاری در لایحه قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه

۶-      همکاری در لایحه آیین دادرسی کیفری، اداره کل تدوین لوایح قوه قضائیه

۷-  مجری پروژه وضعیت حقوق کودک در ایران، پیمان نامه حقوق کودک و مطالعه تطبیقی در کشورهای فرانسه، مالزی و آمریکا ، موسسه خیریه صدیقین

 

Rating: 4.5/5. From 2 votes.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

۵ دیدگاه

 1. حمید رضا نورمحمدی

  با سلام و خدا قوت موفق باشید احسنت

  No votes yet.
  Please wait...
 2. باعث افتخار ما هستید

  No votes yet.
  Please wait...
 3. شخصیت علمی ومرام اخلاقی جناب عالی باعث سرافرازی ماست

  No votes yet.
  Please wait...
 4. سلام
  ان شاله که همیشه شاهد موفقیتهای روز افزون شما باشیم.علاقه وجدیت شما در عرصه ی علم ستودنی است.خداوند یارو یاورتان باد.

  No votes yet.
  Please wait...
  • مفتخریم که سوابق علمی دکتر تدین توسط نشر حقوقی عدلیه در دسترس عموم قرار گرفته است. انشا…همیشه شاهد موفقیت ایشان در عرصه حقوق ایران باشیم.

   No votes yet.
   Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *