تهمینه رحمانی: پژوهشی در زمینه اسرار تجاری و نحوه حمایت از آنها (قرارداد عدم افشای اطلاعات)

نکات مهم در این پژوهش

تعریف اسرار تجاری

تفاوت اسرار تجاری و انواع مالکیتهای معنوی

مزایای انعقاد قراردادهای عدم افشاء

انواع قراردادهای عدم افشاء

بررسی قوانین برخی از کشورها، برای حمایت از اسرار تجاری مانند:

TRIPS (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)

GATT (General Agreement on Tariffs and Trades)

NAFTA (North American Free Trade Agreement)

UTSA (Uniform Agreement Trade secrets Act)

– اسرار تجاری یعنی هرنوع اطلاعات ارزشمندی که دارای ارزش مستقل اقتصادیباشد، شامل هرنوع فرمول، الگو، نظریه و گردآوری اطلاعات با دو خصیصه ، اولا، ایناطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازارهای تجاری اعطا کرده مینماید و ثانیا، بخش مهمی از حمایت این اسرار را بر عهده صاحب اسرار و اطلاعات است. نمونه هاییاز اسرار تجاری نظیر رو شهای نقشه برداری، متدهای بازرسی، دستور العملها، اختراعجدید بدون آنکه هنوز تقاضای ثبت آن شده باشد، استراتژ یهای بازار، تکنیک هایتولید و مجموعه دستورات کامپیوتری.

معیار های تعیین و تشخیص اسرار تجاری

۱- این اطلاعات به آسانی توسط عموم قابل شناسایی و یا تعیین نیست.

۲- این اطلاعات دارای ارزش اقتصادی مستقل می باشند.

۳- صاحب این اطلاعات باید کوششها و اقدامات معقولی برای حفظ و حمایت از سریبودن این اطلاعات به عمل آورد.

مواردی که اسرار تجاری محسوب نمی شوند:

۱- اگر، تولید کننده ای برای تولید محصولات خود با یک شرکت تولیدی وارد مذاکرهشود و در اطلاعات آن ها سهیم شود و قرار داد عدم افشا نیز منعقد کنند، اما ایناطلاعات توسط رقبای آ نها نیز شناسایی شده باشند، اطلاعات آن ها را نمی توان تحتعنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرارداد

منبع: وبلاگ نمونه انواع قراردادها

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

با شاخه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و منابع آزمون برای سال ۹۸ و ۹۹ آشنا شوید

اطلاعات کاربردی درباره این شاخه: یکی از دو شاخه های پرطرفدار حقوق، شاخه جزا و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *