بیوگرافی دکتر غلامرضا مدنیان

 

متولد 1347 شهرستان دزفول

 

 الف: سوابق تحصیلی

 

 1-  دارنده دانشنامه لیسانس حقوق قضائی از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

 

2-  دارنده دانشنامه فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 3- دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم(رساله تحت عنوان نظم عمومی در حقوق اساسی)

 

 ب: سوابق اجتماعی و فرهنگی

 

 1-  حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس به مدت 30 ماه و عضویت 28 ساله در بسیج

 

2-  افتخار جانبازی از نواحی هر دو پا و دست راست

 

 3-  معاونت  دفتر روابط عمومی وامور شهرستانها در سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان به مدت 2 سال

 

 4- عضویت  فعال درپایگاه های مقاومت بسیج منطقه 6 خوزستان به مدت 15 سال

 

5-  عضویت  فعال درپایگاه مقاومت بسیج  اداری آب وبرق خوزستان؛ دزفول به مدت 13 سال

 

 6-  عضویت در شورای پایگاه و معاون امور فرهنگی  بسیج  اداری آب وبرق خوزستان؛ دزفول به مدت13 سال

 

 7- عضویت در شورای فرهنگی مدارس و دانشگاه  درخوزستان به مدت 13 سال

 

ج :سوابق شغلی

 

1- دارنده  سابقه وکالت پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با 8 سال تجربه (پروانه وکالت در حال حاضر تودیع گردیده است)

 

2- مشاور مدیرعامل، مدیر دفترحقوقی و قراردادهای سازمان آب وبرق خوزستان؛ شبکه آبیاری دز ؛دزفول به مدت 13 سال

 

3- مشاور حقوقی ، جانشین شهردار ومدیردفتر حقوقی واملاک شهرداری آبادان  به مدت 2 سال

 

4- عضو هیئت مدیره سازمان بازیافت مواد شهرداری آبادان به مدت 2 سال

 

5- مشاور حقوقی شهرداری خرمشهر به مدت 2 سال (نیمه وقت)

 

6-مشاورحقوقی شهرداری اروندکنار به مدت 2 سال(نیمه وقت)

 

7- مشاور حقوقی ستاد بازسازی آبادان به مدت 2 سال(نیمه وقت)

 

8- مدیر دفتر دادگاه های نظامی خوزستان به مدت 2 سال

 

9- عضو هیئت مدیره  ومشاور مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار سازمان آب وبرق خوزستان- دزفول به مدت 4 سال(نیمه وقت)

 

10- عضو هیئت حل اختلاف اداره کار وامور اجتماعی دزفول به مدت 2 سال

 

11- معاونت  دفتر روابط عمومی وامور شهرستانهای سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان به مدت 2 سال

 

12- مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بمدت 6 سال  با حکم معاون وزیر نیرو( که تاکنون ادامه دارد)

 

13- عضو اصلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو بمدت 3 سال با حکم وزیر نیرو

 

14- عضو کمیته راهبردی تنقیح قوانین وزارت نیرو بمدت 2 سال با حکم معاون وزیر نیرو

 

15- عضو کمیته تدوین برنامه 5 ساله بخش آب کشور با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو

 

16- عضو کمیته امنیت اطلاعات بخش آب کشور با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو

 

17- عضو کارگروه واگذاری تاسیسات آبی به بخش های خصوصی و تعاونی با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو

 

18- عضوکمیسیون تشخیص صلاحیت شرکتها در امر بهره برداری شبکه های آبیاری با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو که تاکنون ادامه دارد.

 

19- عضوکمیسیون تشخیص صلاحیت شرکتها در امر بهره برداری سدها با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو که تاکنون ادامه دارد.

 

20- دارنده تفویض اختیار مکاتبات شرکت مدیریت منابع آب ایران از طرف مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو بمدت 4 سال  که تاکنون ادامه دارد.

 

21- دبیر و عضو کمیته تنقیح قوانین بخش آب کشور با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو که تاکنون ادامه دارد.

 

22- دبیر و عضو کمیته مستندسازی اموال غیر منقول بخش آب کشور با حکم مدیرعامل و مشاور وزیر نیرو که تاکنون ادامه دارد.

 

د: تشویقات اداری و علمی

 

1- تشویق توسط معاون منابع انسانی وزیر نیرو از جهت حسن فعالیت در هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو

 

2- تشویق توسط مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب جهت تألیفات شایسته در زمینه حقوق آب

 

3- تشویق توسط مشاور وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت مدیریت منابع آب جهت افتخار جانبازی

 

4- تشویق توسط مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب جهت برگزاری همایش مدیران حقوقی بخش آب کشور

 

5- تشویق توسط مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب جهت اخذ رتبه دانشجوی ممتاز دوره دکتری

 

6- تشویق توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی دزفول جهت ارائه مقاله علمی در همایش منطقه ای امام حسین (ع)

 

7- تشویق توسط دبیر سومین همایش بین المللی دکترین مهدویت جهت ارائه مقاله علمی در همایش مذکور

 

 8- تشویق توسط دبیر همایش گوهران کویر جهت ارائه مقاله علمی در همایش مذکور

 

9- تشویق توسط دبیرنوزدهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی جهت ارائه مقاله علمی در همایش مذکور

 

10- تشویق توسط دبیر کنفرانس بین المللی قنات کرمان جهت ارائه مقاله علمی در همایش مذکور

 

11- تشویق توسط مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب جهت برگزاری دوره حقوق بین المللی آب  در بخش آب کشور

 

12- تشویق توسط مدیرعامل شرکت شبکه های آبیاری ناحیه شمال دز جهت حسن فعالیت در ثبت اراضی و املاک شرکت

 

13- تشویق توسط معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا  جهت حسن مدیریت حقوقی آب کشور

 

14- پیشنهاد تشویق توسط سازمان بازرسی کشور جهت حسن مدیریت حقوقی آب کشور

 

ه : سوابق آموزشی؛ پژوهشی

 

1-  عضو هیئت علمی نیمه وقت  وتدریس در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی شهرهای دزفول واندیمشک از سال 78 تا  85 (تدریس دروس حقوق    بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ،حقوق ثبت ،مقدمه علم حقوق، حقوق اداری و حقوق کار )

 

2- همکاری با دانشکده صنعت آب و برق خوزستان ؛کرمان ؛ دانشگاه شهید عباسپور تهران و موسسه مدیریت کرج از سال 78 تا کنون(تدریس دروس   مقدمه علم حقوق ؛ حقوق حریم؛ ضابطین دادگستری ، مالکیت منابع آبی ، سیاست کیفری آب ، اخلاق ومعارف اسلامی)

 

3-همکاری در تدوین چندین موردپایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های حقوق جزا وجرمشناسی، حقوق عمومی از سال 78 تا کنون

 

4- تدوین وارائه سمینار« کمیسیون امنیت اجتماعی و  شورای امنیت کشور» در دانشگاه شهید بهشتی؛سال75

 

5- تدوین وارائه سمینار« پروتکل زخمداران جنگی در قراردادهای ژنو» در دانشگاه شهید بهشتی؛سال76

 

6- تدوین مقاله« تملک اراضی واملاک دولت وشهرداریها» جهت ارائه به کانون وکلای دادگستری مرکز ؛سال 77

 

7 تدوین وارائه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی« حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی» در دانشگاه شهید بهشتی تهران ؛ سال78

 

 8 – تدوین وارائه سمینار«ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران » در دانشگاه آب وبرق عباسپور خوزستان؛سال78

 

9- تدوین وارائه مقاله« بررسی جرائم مربوط به تجاوز به اموال عمومی» در دانشگاه آب وبرق عباسپور خوزستان؛سال79

 

10- تدوین وارائه مقاله « انفال » جهت ارائه به کانون وکلای دادگستری مرکز؛ سال 80

 

11- تدوین وارائه مقاله «حفاظت از آبها» در دانشگاه آب وبرق عباسپور خوزستان؛ سال 81

 

12-  تدوین وارائه مقاله« آشنایی با علم حقوق وشیوه های حقوقی» در دانشگاه آب وبرق عباسپور خوزستان ؛سال 82

 

13- تدوین وارائه مقاله « سیاست جزایی حقوق آب ایران »  در همایش گوهران کویر ،تهران؛ سال 83

 

14-تدوین وارائه مقاله « مالکیت منابع آبی » در همایش گوهران کویر ،تهران؛ سال 83

 

15 – تدوین وارائه مقاله« حفاظت قانونی از قنوات وآبهای زیر زمینی» در کنفرانس بین المللی قنات کرمان ؛سال 84

 

16- تدوین مقاله«  حقوق بشر مهمترین دغدغه بشری » برای کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ؛تهران؛ سال 84

 

17- تدوین وارائه مقاله«  نگاه قوانین بین المللی به مسئله حقوق بشر »  برای کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی؛تهران؛ سال4 8

 

18- تدوین وارائه مقاله « نگاه قوانین بین المللی به مسئله اقلیتها » برای کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تهران ؛سال 84

 

19- تدوین مقاله« مساله اقامتگاه مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی»  برای کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی؛ تهران؛ سال4 8

 

20- تدوین وارائه مقاله « مقاله حقوق هسته ای ایران وچالشهای آن » برای همایش حقوق هسته ای ایران  در  دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک ؛ سال4 8

 

21- تدوین مقاله « قضاوت زن در حقوق داخلی ، بین المللی ،واسلام برای کنفرانس حقوق زن ،دانشگاه خرم آباد؛ سال4 8

 

22-تدوین مقاله « حقوق بشر و اسلام با متن انگلیسی »  برای کنفرانس بین المللی حقوق بشر- دانشگاه مفید ؛قم ؛ سال 85

 

23- تدوین مقاله « حقوق بشر ودین ؛ تقابل یا همگرایی »  برای کنفرانس بین المللی حقوق بشر- دانشگاه مفید ؛قم؛  سال85

 

24- تدوین وارائه مقاله «بررسی قوانین و مقررات مربوط به چک » در دانشکده آب وبرق عباسپور خوزستان؛  سال85

 

25- تدوین وارائه مقاله « مشروعیت حکومت از دیدگاه امام حسین(ع) » برای همایش امام حسین  در دانشگاه آزاد اسلامی دزفول؛  سال85

 

26 – تدوین وارائه مقاله « مبانی  حکومت از منظرامام حسین(ع)و پیامبر اعظم(ص ) » برای همایش امام حسین  در دانشگاه آزاد اسلامی دزفول؛   سال85

 

27- تدوین وارائه مقاله « بررسی ماده 9 لایحه رفع تجاوز از تاسیسات آب وبرق» در دانشکده آب وبرق عباسپور خوزستان؛ سال 86

 

28- تدوین وارائه مقاله « مالکیت وحریم منابع آبی » در دانشکده آب وبرق عباسپور کرمان بصورت کارگاه آموزشی؛ سال86

 

29- تدوین وارائه مقاله « مالکیت وحریم منابع آبی » در دانشکده آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران بصورت کارگاه آموزشی؛  سال86

 

30- تدوین وارائه مقاله « بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی » در دانشکده آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران بصورت کارگاه آموزشی ؛ سال86

 

31- تدوین وارائه مقاله « بررسی مبانی قانونی حریم منابع آبی » دردانشکده آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران؛ بصورت کارگاه آموزشی؛سال 86

 

 32- تدوین وارائه مقاله « تدابیر کیفری قانونگذار برای حفاظت از سازه ها وتاسیسات آبی » در همایش تبادل تجربه های پژوهشی ،فنی ومهندسی شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس؛ بصورت کارگاه آموزشی؛  سال86

 

33- تدوین وارائه مقاله « سازمان های‌ حافظ آبهای آشامیدنی‌ و جلوگیری از آلودگی آبهای‌ عمومی‌ » در دانشکده آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران بصورت کارگاه آموزشی؛  سال86

 

34- تدوین وارائه مقاله « حفاظت قانونی از منابع آب‌ » دردانشکده آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران بصورت کارگاه آموزشی ؛ سال86

 

35- تدوین وارائه مقاله «مراجع قانونی حفاظت  از منابع  آبهای داخلی » در دانشگاه آب دانشگاه آب وبرق عباسپور تهران بصورت کارگاه آموزشی؛ سال86

 

ه: دوره های آموزشی گذرانده شده:

 

1- دوره قراردادهای بین المللی توسط مرکز آموزش بازرگانی ؛ سال83

 

2- دوره قراردادهای داخلی وشرایط عمومی پیمان توسط دانشکده صنعت آب وبرق ؛ سال84

 

3- دوره اقتصاد خرد وکلان توسط دانشکده صنعت آب وبرق؛  سال83

 

4- دوره مدیریت عمومی توسط دانشکده صنعت آب  وبرق ؛ سال83

 

5- دوره های کامل مهارت های هفت گانه رایانه توسط دانشکده صنعت آب وبرق ؛ سال84

 

6- دوره روش تحقیق توسط دانشکده صنعت آب وبرق ؛ سال84

 

7- دوره طرح تکریم ارباب رجوع توسط دانشکده صنعت آب وبرق ؛ سال84

 

8- دوره کاربرد روانشناسی صنعتی ؛سازمانی در مدیریت؛ توسط موسسه بهسازی صنایع؛  سال  85

 

9- دوره مدیریت استرس وتعارضات سازمانی؛ توسط موسسه بهسازی صنایع ؛ سال 85

 

10- دوره قراردادهای داخلی توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال86

 

11- دوره مدیریت دانایی؛ توسط موسسه بهسازی صنایع؛  سال86

 

12- دوره تخصصی حقوق اداری توسط موسسه فن آوری ومطالعات راهبردی بینا؛  سال86

 

13- دوره تحول اداری توسط موسسه آموزش عالس علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال86

 

14- دوره بهداشت روانی در محیط کار ؛  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال86

 

15- دوره مسایل حقوقی  قراردادهای داخلی و بین المللی توسط مرکز آموزش و پزوهش صنایع ایران؛  سال 86

 

 16- دوره های کامل مهارت های هفت گانه رایانه توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت؛  سال 86

 

17- دوره برنامه ریزی استرات‍زیک؛  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال86

 

17- دوره آموزشی آشنائی با تحول اداری توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت؛  سال 87

 

18- دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال   87

 

19- دوره آموزشی  نگرش توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال   88

 

 20 – دوره آموزشی سرپرستی موثر قراردادها توسط موسسه صنعت برتر ایرانیان سال   88

 

21- دوره آموزشی مدیریت توسعه توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال  88

 

22- دوره آموزشی اتوماسیون اداری توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت؛  سال 89

 

23- دوره آموزشی اخلاق حرفه ای توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت؛  سال 89

 

24- دوره آموزشی آشنائی با نظام پرداخت  توسط موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت؛  سال 89

 

25- دوره آموزشی حقوق بین المللی آب و حل و فصل مناقشات منابع آبی » دردانشگاه داندی کشور انگلستان سال 89

 

26- دوره آموزشی حقوق بین المللی آب و حل و فصل مناقشات منابع آبی » با همکاری وزارت نیرو و دانشگاه داندی کشور انگلستان در کیش ؛ سال 90

 

27- دوره آموزشی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق؛  سال 90

 

28- دوره آموزشی اندیشه های نو در مدیریت توسط معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری ؛  سال 90

منبع: وبلاگ دکتر مدنیان

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

بسته دکتری متون فقه حقوق خصوصی معاملات

معرفی منبع اصلی متون فقه به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکترای حقوق(درباره ترجمه روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه و تحریرالروضه فی شرح لمعه الدمشقیه و فقه استدلالی مهدی دادمرزی وکتاب 6 جلدی متون فقه دکتر عباس زراعت و متون فقه انتشارات عدلیه و کتاب خلاصه و حوزوی النضید فی شرح روضه الشهید ترجمه حسن قاروونی تبریزی)

با سلام خدمت عزیزان خواننده این متن و یا داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق و …

یک نظر

  1. کامران حسین پور

    درود و خداقوت خدمت جناب دکتر مدنیان . ایشان فردی توانمند و مایه افتخار خوزستان و وزارت نیرو هستند خداوند در پناه حق نگهداشان باشند.

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *