بسته وکالت

کتب و بسته های جدید آزمون وکالت 98 و 99

کتاب مجموعه قوانین کاربردی آزمون وکالت     مشاهده نمونه بسته   خرید از انتشارات: 02166921002

کتاب حقوق مدنی پیشرفته آزمون وکالت       مشاهده نمونه بسته  خرید از انتشارات: 02166921002

بقیه کتب در حال چاپ است و به محض انتشار اطلاع رسانی خواهد شد.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...