مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۳۹۵+ دکتری حقوق عمومی+ زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه آزاد

برای منابع مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شاخه حقوق عمومی چه بخوانیم؟

??با سلام_ با اینکه اینکه تا مصاحبه حدود یک ماه فرصت داریم اما دانشگاه آزاد امسال ظاهرا تعداد بیشتری از آزمونی های حقوق عمومی را به مصاحبه دعوت کرده است. تعداد دانشگاه های پذیرنده حقوق عمومی حدودا بیست دانشگاه بوده و بنا به گفته روابط عمومی دانشگاه آزاد برای هر دانشگاه تعداد ۹ دانشجو گرفته خواهد شد. البته در عمل در هر نیم سال ۹ نفر و مجموعا ۱۸ دانشجو پذیرفته می شود. نکته بعد هم احیانا مصاحبه ها همانند سال قبل در تهران برگزار شود مگر اینکه برخلاف سابق مصاحبه ها را استانی کنند.
این بسته با تلاش گروهی از دانشجویان و اساتید دکتری تالیف و گردآوری شده است.
بسته امسال شامل موارد ذیل است:
۱- ??خلاصه کتاب های حقوق اساسی و اداری(شامل خلاصه شش کتاب پایه ای در حقوق عمومی)
۲- ??جزوه اساتید مصاحبه کننده(جزوات دکتر سید محمد هاشمی- جزوات دکتر محمد حسین زارعی- جزوه دکتر بیژن عباسی- جزوات دکتر محمد جلالی- جزوه دکتر بابک درویشی- جزوه متون دکتری)
۳- ??جزوه های سرکلاسی اساتید دکتری که توسط دانشجویان دکتری گردآوری شده است.
۴- ??مقاله های اساتید طراح(مانند دکتر هاشمی- دکتر زارعی- دکتر جلالی و…) که از آنها در امتحان سوال آمده است.
۵-?? جزوه های تالیفی توسط دانشجویان دکتری(مانند جزوه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ )
۷- ??قوانین اساسی و اداری آنالیز شده آزمونی با پاورقی مطابق ۱۰ سال آزمون کارشناسی ارشد و چند سال دکتری(مانند قانون اساسی- قانون مدیریت خدمات کشوری) لازم به ذکر است اساتید مصاحبه کننده در چند سال اخیر تا سال ۹۴ به شرح ذیل بوده اند: دکتر سید محمد هاشمی- دکتر محمد حسین زارعی- دکتر محمد جلالی- دکتر میر شهبیز شافع- دکتر مسعود- دکتر بابک درویشی- دکتر خیرالله پروین- دکتر بیژن عباسی- دکتر محمد جواد رضایی زاده- دکتر پرویز علوی. دکتر مهدی هداوند- دکتر محمد راسخ.
در نهایت جمع صفحات منابع فوق حدودا ۱۳۰۰ صفحه بوده و طی ۱۰ روز قابل مطالعه است.

به این شماره ها می توانید تماس بگیرید:

شماره مستقیم:

۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶

یا درخواستتان را به این ایمیل ارسال کنید:

ptsearch11@gmail.com

مشاوره ابتدایی رایگان بوده و در صورت توافق مبلغ به این شماره کارت واریز و شماره پیگیری ارسال شود:

۶۰۳۷۹۹۱۸۲۷۷۹۷۲۷۹

بانک ملی به نام ابوالقاسم شم آبادی

——————–

X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-X جزوات دکتری حقوقX جزوه های دکتری حقوقX دکتری حقوقX بسنه های دکترای حقوقX دکتراX دکترای حقوق خصوصیX دکترای حقوق نقت و گازX دکترای حقوق جزا و جرمشناسیX جزوهX جزوه حقوق اساسی دکتریX جزوه حقوق اداری دکتریX جزوه های دکتریX جزوه های دکتری اساسی و اداریX جزوه دکتری متون فقهX جزوه استعداد و هوشX جزوه استعداد برای دکتریX جزوه حقوق عمومی و نفت و گازX جزوه های دکتری حقوق نفت و گازX دانلود جزوه های دکتری حقوق بین المللX جزوه های دکتری جزوا و جرمشناسیX حقوق مدنی دکتریX حقوق جزای عمومی و اختصصاصی دکتریX منابع دکترای حقوق نفت و گازX منابع جزای دکتریX منابع حقوق عمومیX منابع حقوق بین المللX منابع حقوق خصوصیX منابع حقوق نفت و گازX برای دکتری حقوق چه بخوانینمX جزوات دکتری دکتر سید محمد هاشمیX جزوات دکتری محمد حسین زارعیX جزوات دکتری دکتر سید باقر میرعباسیX جزوات دکتری دکتر محسن محبیX جزوات دکتری نسرین مهراX جزوات دکتری متون حقوقی برای دکتریX متون حقوقیX جزوات دکتری دکتر نجفی ابرند آبادیX جزوات دکتری دکتر شامبیاتیX جزوات دکتر دکتر محمدعلی اردبیلیX جزوات دکتری برای حقوق خصوصیX دانلود جزوات دکتری حقوقX دانلود-جزوات-[c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,i ihd n;jvd- nhkg,n [c,hj n;jvd-جزوه های دکتری نسرین مهرا- جزوه های دکتری دکتر عبدالحسین شیروی- جزوات دکتری دکتر جنیدی- دکتر لعیا جنیدی- جزوات دکتری قراردادهای بین المللی- جزوات دکتری شرایط عمومی پیمان- جزوات دکتری دکتر کاتوزیان- جزوات دکتری دکتر سید حسین صفایی-

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دکتری دانشگاه تهران از سوی دیوان عدالت اداری

با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل ۵۰ نمره از مصاحبه دانشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *