برنامه‌های توسعه، قوانین میان‌مدت

 

قوانینی که در کشور به تصویب می‌رسند به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته آن قوانینی هستند که اجرای آنها مدت زمان مشخصی ندارد و پس از تصویب تا زمانی که صریحا یا ضمنی نسخ نشده باشند به اجرا درمی‌آیند. به عنوان مثال قانون مدنی و قانون اساسی از این دسته قوانین هستند. دسته دوم قوانینی هستند که برای مدت معین به تصویب می‌رسند و در زمان تصویب، پایان مدت اجرای آن مشخص است. قانون بودجه و قوانین برنامه توسعه در این دسته قرار می‌گیرند. از جمله قوانینی که دارای مهلت برای اجرا هستند، قانون برنامه توسعه است. اگر قانون بودجه را برنامه کوتاه‌مدت یک کشور در حوزه مالی بدانیم، برنامه پنجم را باید برنامه‌ای میان‌مدت به حساب آوریم. هر کشوری برای توسعه و پیشرفتنیاز به برنامه دارد و این موضوع موردتاکید نهادهای بین‌المللی نیز هست، نظام‌مندسازی در قالب برنامه توسعه بلندیا کوتاه یا میان مدت صورت می‌‌گیرد. قانون بودجه قانون کوتاه‌مدت یا میان‌مدت شناخته می‌‌شود. قانون بودجهباید منطبق با این برنامه‌ها باشد درغیر این صورت برنامه چند ساله به هممی‌‌ریزد. قطعا مجلس شورای اسلامی، حق نظارت بر اجرای بودجه را دارد و در صورت عدم اجرا کلی یا بخشی از بودجه، مجلس شورای اسلامی ‌‌می‌‌تواند از طریق استیضاح، سوال و… عمل می‌کند. به طور مثال در قانون برنامه پنجم توسعه، وظایفی برعهده دولت گذاشته شده بود که باید در سال اول اجرای برنامه به نتیجه می‌رسید، اما سال سوم اجرای برنامه یعنی سال ۱۳۹۲ به میانه رسیده است و هنوز برخی از این وظایف به اجرا درنیامده است. با توجه به هزینه‌هایی که برای تصویب یک قانون خصوصا قانونی مثل برنامه پنجم توسعه صرف می‌شود حتما باید اجرای این قانون در مرحله عمل جدی گرفته شود و با نظارت دقیق اجرای مواد و تبصره‌های آن پیگیری شود.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *