مقاله حقوق خصوصی

امیر سالار داودی: لویه جرگه صنفی وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری مرکز در اردیبهشت ماه  جوان سال  تازه حلول کرده ، سُکّان اداره و رتق و فتق وکلای متبوعش  را در کَف اِن شاء الله با کفایت مدیران نوینی خواهد دید! مدیران تازه نفسی  که در هنگامهء نفس های واپسین و به شمارش افتادهء سال ۱۳۹۲ نامشان از صندوق اَخذ آرای وکلای رای دهنده خارج گردید .
تازه نفس بودن هیات مدیران منتخب بیست و هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از این روست که در میان اعضای اصلی ،اکثریت در زمرهء مدیران منتخب دور بیست و هفتم ( دور قبلی)  نبودند  و اگرچه در ادوار سابق تجربه حضور در هیات مدیره را داشته اند ، لیکن دست کم طی دو سال گذشته به لحاظ  ذهنی از باب مسائل کانون وکلای دادگستری  فاقد درگیری و دل مشغولی  مسئولانه بوده اند ( بی تردید همه وکلای دادگستری شخصاً واجد دغدغه و درگیری ذهنی می باشند)

علی رغم اینکه  در انتخابات اخیر ( ۲۲ اسفند ۱۳۹۲) شاهد حضور کم فروغ وکلای دادگستری به عنوان رای دهنده بودیم و این حضور کم رَمَق هیچ تناسبی با حضور پر رونق وکلای دادگستری از برای در معرض انتخاب قرار گرفتن نداشت ، لیکن هر آنچه بود ، خوب یا بد ، امید بخش یا امید سِتان، به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است!

مع هذا ، آنچه در این مقال قَلَمی خواهد شد ، پرداختن به این مهم و چه بسا اَهمّ نیست که آیا سُکّانداران  منتخب  کشتی جامعه صنفی  وکلا در منزلگاه بیست و هشتم   ، همان خیرالموجدین هستند یا خیر؟!

چراکه  این سوال را نمی توان به راحتی پاسخ داد! البته چه جای تعجیل که زمان بهترین عَیّان  و مُصَرِّح خواهد بود. هرچند عقبه و کارنامهء  تصدی گری برخی از منتخبین طی سنوات قبل می تواند دست مایهء اَنسبی از برای به قضاوت نشستن باشد ، لیکن به قول لسان الغیب رحمه الله علیه ، “پیوسته اعتماد مکن بر ثبات دهر ، کین کارخانه ایست که تغییر می کند” و صد البته که این دوستان ظاهر السِبقه هم جزئی از بزرگ کارخانه هستی هستند و غیر از باری تعالی کیست که بداند آنها یحتمل در فرصتی دگر بارهء استحصالی طرحی نو در خواهند انداخت یا همچنان بر سَبیل مألوف و مأنوس  گام بر خواهند داشت!

مع الوصف ، سوال نگارنده فارغ از پرداختن به اَصلح بودن یا نبودن  نمایندگان منتخب که البته همه نامزد های انتخابات اخیر قطعاً صالح  بودند و هستند و اگر سخنی هم باشد ، وَجد و فَقد صفت تفضیل است و بس ، این سوال مطمح نظر می باشد و آن اینکه آیا می توان در بیست و هشتمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با توجه به شرایط فعلی و تعداد وکلای دادگستری عضو که قطعا با شرایط  ده سال قبل و حتی دوره قبل توفیرها دارد ، همچنان نوک پیکان توقّعات و انتظاراتمان از اداره و جری امور جامعه صنفی وکلای دادگستری را صرفاً متوجه یک هیأت ۱۸ نفره از وکلای دادگستری بدانیم! حال چه اینکه خیر الموجدین  و اَصلح مِن الصُلَحاء باشند یا اینکه نباشند!

اذن صراحت می خواهم تا بگویم ، نگارنده معتقد است ، دیگر وقت آن رسیده که برای اداره بهتر و کارآمد تر جامعه صنفی و فعال ساختن ظرفیت های مغفول ماندهء جامعه وکلای دادگستری و در فرجامی آرمانی بازیابی جایگاه حقیقی و درست وکلای دادگستری ، کانون وکلای دادگستری و امر با اهمیتِ دفاع قضایی در جامعه ، شرایطی را مُعِد و فراهم آوریم تا فاصله مُعتناء به رأس و بدنهء جامعه وکلای دادگستری به اَقَلّ ممکن رسیده و بلاخره فرش قرمز مخملین را در مقابل قدوم وکلای دادگستری ( همه وکلای دادگستری) پهن کرده و از آنها بخواهیم تا با توجه به شرایط فراهم آمده ، هر آنچه در چنته دارند را در طَبَق اخلاص بگذارند و بدین سان  شعار و گزارهء ” ادارهء کانون وکلای دادگستری مرکز به دست همه وکلای دادگستری عضو و تابع” تحقّقی عینی و عملی یابد!

وقت آن رسیده که دیگر تفاوتی نکند چه کسی در طبقه چهارم ساختمان زاگرس بر جلیس نمایندگی وکلای دادگستری جلوس می نماید که در واقع هجده نفر منتخبین هر دورهء مدیریت کانون وکلای دادگستری صرفاً مجریان  طرح ها و ایده هایی  باشند  که در گعده و مجمعی از همه وکلای واجد دغدغه و علاقه مند به تصویب و تائید مشورتی  خواهد رسید (البته که قانوناً این مجمع فاقد شأن قانونی است) . هرچند خوب هم نگریسته شود پر واضح می نمایاند که برای عملیاتی شدن هر طرح و ایدهء بکر و نوین و خلاقانه ای به هر روی نوک پیکان عاملی ضرورت می یابد که بی تردید شأن انتخاب مدیران هر دوره خواهد بود.

آری! دیگر وقت آن حلول کرده است که مجمعی از وکلای علاقه مند و فعالان صنفی بدون هیچ گونه ممیّزی و شرط و قیدی جز دغدغه مندی و علاقه مندی خالص و خُلَّص  به عنوان یک مجلس و مجمع سناء که نگارنده نام و عنوان “لُویه جُرگهء صنفی ” را برایش می پسندد ، به وجود آید تا مجموعه ای از وکلای علاقه مند و مُصِر به تاثیر گذاری بر روند تصمیم گیری ها ، هم فکری و مشاورت در حل و فصل معضلات و مشکلات و مشارکت در اداره جامعه صنفی و در رأس آن کانون وکلای دادگستری به عنوان ملک مشاعی همه وکلای دادگستری این احساس مطلوب و مطبوع را بیابند که در ادارهء خانهء خود سهیم هستند!

مجمعی که لزوماً دائمی باشد و جلساتش در مواعدی معین از سال برگزار گردد و نمایندگان منتخب وکلاء به عنوان هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در آن حضور به هم رسانیده تا در موقعیتی بی نظیر امکان مناظره و مباحثه و تعاطی افکار فراهم گردد .

بدون شک این مجمع که البته با مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری به واسطه سالانه بودن این مجمع (هرچند این مجمع عمومی نیز سال هاست در گوشه قانون خاک می خورد) تفاوت داشته می تواند عیار دموکراتیک فرایند تصمیم گیری در رأس جامعه صنفی را تقویت سازد و بسیاری از وکلای دادگستری که طی سال های گذشته طرح ها و ایده هایی را به محضر هیات مدیره های ادوار گذشته کتباً و شفاهاً منتقل ساخته ، لیکن همگی در چاه ویل بایگانی ضمّ سابقه گردیده است را این بار در شکلی و شیوه ای نوین و به صورتی عیان و در مرئی و منظر سایر همکاران عرضه نموده تا دست کم چنانچه طرح و ایده ای ناشدنی هم باشد ، تکلیف ذی طرح به شکلی اساسی و قطعی روشن گشته و چنانچه قابل  و شایسته توجه باشد ، علنی شدنش کمک به سزایی برای عملیاتی شدنش خواهد بود!

رجاء واثق اینکه این مهم و فتح باب میمون توسط هیات مدیرهء تازه دامادِ عروس صدارت و بالانشینی بنیان گیرد و اینگونه نهاد صنفی وکلای دادگستری بی واسطه از ظرفیت های فرد فرد بدنهء جامعه صنفی متمتّع گردد  که فی الواقع وکلای دادگستری افرادی متفکّر ، محقق و واجدین ایده ها و ابداعات عدیده هستند و البته که هر طرح و ایده و بدعتی ولو در حل و فصل مشکلات و ابتلائات جاری به یک بار استماع خواهد ارزید!

لذا در واپسین اثرات این قلم روی سخن را به آستان  منتخبین بیست و هشتم گردانده و استدعا می نمایم که عجالتاً بر این پیشنهاد غور و شور فرموده و  بیش از این اجازه ندهید تا چنین چشمهء جوشان نعمتی عاطل و باطل به حال خود رها گردد .

دوست دار و حامی کوچکتان . امیرسالار داودی.

منبع: وکلای ملت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *