اسامی وکلای خراسان و شماره تلفن آنها

فریما رضا زادهشماره پروانه: ۱۸۶۶پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۵۴۹۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۳۶۳۷۸
آدرس موسسه: بلوار معلم بین معلم ۱۸ و تقاطع سید رضی ساختمان ۴۱۰ ط اول واحد ۲
سارا رضا زاده گلیشماره پروانه: ۲۰۳۱۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۶۵۳۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۲۱۹۱۲۱۳
آدرس موسسه: مشهدبلوار معلم -حدفاصل چهار راه دانش آموز و معلم۲۸ ساختمان ۷۰۶ ط دوم
جواد رضائیشماره پروانه: ۸۱۷۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: تربت حیدریهتلفن موسسه: ۰۵۱۵۲۲۳۷۵۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۳۰۸۹۴۲
آدرس موسسه: خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه -نبش چهار راه بازار روز – مجتمع اداری تجاری معصومی-طبقه سوم واحد ۷
فاطمه رضائیشماره پروانه: ۷۲۷۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۵۴۵۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۴۶۷۵۹
آدرس موسسه: مشهد خیابان بهار مقابل استانداری ساختمان ۱۶۱ ط دوم واحد ۵۱
مجتبی رضائیشماره پروانه: ۷۹۵۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۴۳۹۵۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۹۷۱۸۷
آدرس موسسه: احمد ابادنبش احمد آباد ۲۱ ساختمان توحید ط ۴ واحد ۴۰۳
مهدی رضائیشماره پروانه: ۲۱۹۶۳پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: درگزتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۹۰۴۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۹۰۴۶۷
آدرس موسسه: درگز خ یخ سازی کوچه شهید شیان پ ۲
حسین رضائی تودشکیشماره پروانه: ۳۱۰۸پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۱۶۴۷۳-۶۰۸۲۴۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۶۴۷۳
آدرس موسسه: بلوار سجاد نبش خ نیلوفر پلاک۲ط۲
زهره رضائی مقدم گنده خورشماره پروانه: ۱۸۷۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۰۸۲۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۱۵۳۱
آدرس موسسه: مشهد بلوار نامجوبین نامجو۳ و رودکی پ ۹۷
محبوبه‌ رضائی‌نیاشماره پروانه: ۶۷۰۴پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۰۷۸۳۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۰۰۸۷۲
آدرس موسسه: بلوار امامت ۳۶ ساختمان الزهرا طبقه دوم واحد چهارم
شاهرخ رضاپورشماره پروانه: ۱۹۹۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۵۷۱۲۲۲۴۰۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۱۰۴۶۰
آدرس موسسه: سبزوارکاشفی شمالی نبش تقاطع ابن یمین پ۳۳
اکرم سادات رضازاده مظلومشماره پروانه: ۱۳۰۳۱پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۶۱۱۹۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۵۵۵۴۵
آدرس موسسه: مشهد-بلوار فردوسی چهار راه فرامرز عباسی پ ۳۴۳ ط ۲
مهناز رضاییشماره پروانه: ۱۷۵۵۹پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۵۷۱۲۲۲۸۴۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۷۳۵۷۳۳
آدرس موسسه: سبزوار خ چهارراه دادگستری روبه روی مسجد الزهرا ساختمان وکلا ط اول واحد ۲
صغری رضایی حقن ابادیشماره پروانه: ۲۲۸۳۲پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: رشتخوارتلفن موسسه: ۰۹۳۶۲۴۱۸۸۳۴تلفن همراه: ۰۹۳۶۲۴۱۸۸۳۴
آدرس موسسه: رشتخوار-بین امام رضا۶و۴-مجتمع وکلا-روبروی دادگستری
حسین رضایی رباطیشماره پروانه: ۲۴۳۴۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: باخزرتلفن موسسه: ۰۵۱۵۴۵۲۱۳۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۶۱۵۳۸
آدرس موسسه: باخزر بلوار امام رضا دفتر وکالت
الهام رضایی زادهشماره پروانه: ۱۱۴۳۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۱۱۲۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۱۶۸۰۷
آدرس موسسه: مشهد بلوارشفامقابل حوزه قضائی شهید مطهری ساختمان ارم ط ۳ واحد ۷
رضا رضایی زادهشماره پروانه: ۶۱۵۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: قوچانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۱۳۱۳۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۳۱۳۱۸
آدرس موسسه: قوچان خ ناصرخسرو مقابل دادگستری ساختمان گلشنی
ملیحه رضایی شاهراهشماره پروانه: ۱۱۴۲۱پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۹۷۳۸۰تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۰۷۸۰۸۶
آدرس موسسه: سبزوار خ مطهری مطهری ۳
محمد باقر رضایی وحدتیشماره پروانه: ۷۲۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۴۸۰۸۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۵۹۷۷۰
آدرس موسسه: مشهد پنجراه سناباد طبقه فوقانی فرش شجاعی پلاک۱۹۲
مجید رضوی سرآسیابشماره پروانه: ۲۰۹۲۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۵۱۲۴۲۲۴۷۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۱۷۸۵۰
آدرس موسسه: خ صاحب الزمان صاحب الزمان ۲جنب دارالشفا
محمد رعنای کفاشانشماره پروانه: ۵۲۰۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: چنارانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۹۴۷۲۹-۰۵۱۳۶۰۶۶۶۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۹۴۷۲۹
آدرس موسسه: مشهد امامت ۸۹ پ ۵۶
الهه رفائی اسلام زادهشماره پروانه: ۷۷۸۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۰۸۹۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۴۱۱۰۲
آدرس موسسه: مشهد خ احمد اباد خ کلاهدوز -کلاهدوز ۲ پلاک ۹ ط۲
علی رفائی نیاشماره پروانه: ۱۰۸۹۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۱۱۳۷۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۲۲۷۰۷
آدرس موسسه: مشهد طبرسی شمالی ۳۸ نبش میلان هشتم
احمد رفعت پناهشماره پروانه: ۹۱۶۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۵۱۳۳۴۶۵۸
آدرس موسسه: مشهد بلوار مدرس ساختمان شماره ۱۲ ط دوم واحد ۹
زهرا رفعتیشماره پروانه: ۲۲۵۶پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۱۷۵۵۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۶۰۴۳۴
آدرس موسسه: بلوار مدرس مقابل دادگستری مجتمع تجاری رضا طبقه اول دست راست درب اول
فاطمه رفعتیشماره پروانه: ۱۸۶۴۵پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۵۴۷۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۴۹۵۰۸
آدرس موسسه: بلوارمدرس روبروی دادگستری مرکز بازارچه کاوه ط۵پ۵۰۲
امین رفیعیشماره پروانه: ۸۶۲۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۵۷۱۲۲۴۳۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۱۴۶۱۵
آدرس موسسه: سبزوار -خیابان کاشفی شمالی مقابل تعاونی اعتبار افضل توس
علی رفیعیشماره پروانه: ۱۸۲۹۹پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۳۳۷۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۲۴۵۳۶۸۷
آدرس موسسه: مشهد سناباد سناباد۱۶پ۲۳۹
اکرم رمضان زادهشماره پروانه: ۱۶۸۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۳۵۹۰۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۷۱۳۹۲
آدرس موسسه: مشهد چهارطبقه نرسیده به امام خمینی ۱۵ مجتمع ارگ-طبقه سوم واحد۳۱۷
طاهره رمضانیشماره پروانه:
استان: خراسان رضویشهر:تلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
علی اصغر رمضانیشماره پروانه: ۷۲۰۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۱۸۹۵۵۳-۰۵۱۲۴۲۲۴۷۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۸۹۵۵۳
آدرس موسسه: طرقبه-خ اصلی-روبروی بسیج
فاطمه رمضانیشماره پروانه: ۲۸۹۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۲۲۰۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۰۰۴۹۲
آدرس موسسه: مشهدبلوار شفا نبش شفای ۲۴ ساختمان وکلای دادگستری ط سوم واحد۵
زهره رمضانی طرقیشماره پروانه: ۱۲۳۹۳پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۶۹۹۴۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۲۴۶۰۷۴
آدرس موسسه: بلوار وکیل ابادبلوار صدف بین صدف ۵و۷ طبقه بالا
مریم رمضانی فر خدشماره پروانه: ۱۸۳۴پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۷۳۳۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۳۱۴۱۶
آدرس موسسه: هنرستان ۳ پ۴۸
زهرا رنجبرشماره پروانه: ۱۸۱۰۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: تربت جامتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۲۳۸۸۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۲۳۸۸۲۰
آدرس موسسه: خراسان رضوی تربت جام مدرس بن بست دهقان پ ۱۷
هما روحانیشماره پروانه: ۲۴۳۳۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۶۸۷۹۹۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۰۳۴۳۷
آدرس موسسه: بلوار وکیل اباد خیابان صدف بین صدف ۷و۹ پ ۵۱ ط اول
سهیلا روحانی مشهدیشماره پروانه: ۱۶۹۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۱۵۹۲۸۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۵۹۲۸۵
آدرس موسسه: بلوار وکیل اباد مقابل صدف خیابان حافظ نبش حافظ ۱۹ پ ۲۳
امین روحدلشماره پروانه: ۱۷۴۵۲پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: درگزتلفن موسسه: ۰۵۸۲۵۲۳۲۹۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۵۲۰۴
آدرس موسسه: خراسان-درگز-میدان ازادی-ساختمان چهار طبقه طبقه دوم
اشرف رودسرابیشماره پروانه: ۱۰۹۷۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۷۰۷۴۲۴
آدرس موسسه: خ کاشفی شمالی جنب داروخانه دکتر ترابی
مریم روشن ضمیرشماره پروانه: ۷۷۷۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: خلیل آبادتلفن موسسه: ۰۵۳۲۷۷۲۶۹۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۳۶۵۱۰۹
آدرس موسسه: خلیل آباد خ امام خمینی ۳ طبقه فوقانی پاساژولیعصر
علی ریاسیشماره پروانه: ۸۷۹۶پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: تربت حیدریهتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۰۱۲۵۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۱۲۵۶۶
آدرس موسسه: خراسان رضوی تربت حیدریه خ فردوسی میدان شهدامقابل تامین اجتماعی
زهرا زارعشماره پروانه: ۲۰۰۲۹پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۰۲۴۳۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۲۴۳۵۸
آدرس موسسه: مشهد طرقبه خ صاحب الزمان ۲ پ ۳۰ ط اول
فرهاد زارعشماره پروانه: ۳۹۱۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۵۳۷۲۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۱۳۱۴۷
آدرس موسسه: خ دانشگاه نبش دانشگاه ۱۸ ساختمان ساسان ط ۲ واحد ۲۰۳
محمدعلی زارع برزشیشماره پروانه: ۱۷۲۴۲پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۳۵۸۸۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۰۰۰۱۳۷
آدرس موسسه: مشهد میدان ۱۰ دی خ رازی غربی نبش رازی غربی ۴ پ ۲۸
محمدسهیل زارع بیدکیشماره پروانه: ۱۶۰۹۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۱۲۵۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۸۴۷۴۴
آدرس موسسه: مشهد بلوار مدرس مدرس ۸ پلاک ۹ ساختمان داروخانه رضا ط سومواحد ۱/۱
زهرا زارع زاده مهریزیشماره پروانه: ۲۵۷۱۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۶۹۰۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۳۶۵۱۹
آدرس موسسه: مشهد ابتدای فرامرز عباسی ساختمان ۵۵ ط اول واحد ۲
حسین زارعیشماره پروانه: ۱۶۷۵۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: زبرخانتلفن موسسه: ۰۵۱۴۳۲۲۴۴۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۵۱۰۹۱۰
آدرس موسسه: نیشابور بخش زبرخان قدمگاه جنب دادگاه عمومی بخش زبرخان ساختمان تعاون اطاق ۱۸
خلیل اله زارعیشماره پروانه: ۱۸۰۱۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۷۶۸۷۹۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۱۲۸۰۴
آدرس موسسه: مشهد سجاد انتهای بهار ۱۱ _(آخر دور برگردان )پ۴۴ طبقه ۳ زارعی
زکیه زارعیشماره پروانه: ۹۸۲۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۲۴۸۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۰۷۳۲۶۷
آدرس موسسه: بلوار شفا مقابل کلانتری شفا پلاک ۱۴۴ طبقه همکف
عباس زارعیشماره پروانه: ۲۱۸۴۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: کاشمرتلفن موسسه: ۰۵۳۲۸۲۶۶۸۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۳۳۸۲۶۸
آدرس موسسه: خراسان رضوی شهرستان کاشمرخ امام خمینی ۱۶روبروی شورای حل اختلاف
هنگامه زارعیشماره پروانه: ۸۶۹۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۰۱۳۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۲۳۲۳۹۸
آدرس موسسه: مشهد خیابان احمدآبادخیابان قائم بین ۱۷ و ۱۹ پ ۵۹
مصطفی زاهد ترنیکشماره پروانه: ۱۸۹۰۱پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۵۷۷۰۵۰۰۶
آدرس موسسه: شهرمشهدبلواردوم طبرسی طبرسی۶میلان پارک
امینه زاهدی گلوگاهیشماره پروانه: ۸۷۹۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۱۲۹۸۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۲۹۸۸۴
آدرس موسسه: مشهد خیابان سجاد خیابان حامد جنوبی ۱۲ نبش عمید ۱۲ پ ۲۶ ط ۲
علی احمد زاهدی محبوبشماره پروانه: ۱۰۳۴۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۳۴۱۵۷۱۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۰۵۸۵۰
آدرس موسسه: مشهد خیابان امام رضا امام رضای ۶۸ پ ۱۱۱
راحله‌ زاهدی‌نسب‌شماره پروانه: ۱۰۲۰۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: نیشابورتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۵۲۸۴۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۵۲۸۴۵۵
آدرس موسسه: نیشابور خ دارای روبروی مسجد امیرمومنین ساختمان پارسه ط۲واحد۲۰۲ دفتر وکالت
محسن زرعیشماره پروانه: ۵۲۴۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: نیشابورتلفن موسسه: ۰۵۱۴۲۲۲۶۱۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۵۱۱۴۸۷
آدرس موسسه: نیشابور میدان امام خمینی کوچه بانک ملت مرکزی ساختمان آفرینش ط ۲
عیسی زرقیشماره پروانه: ۲۱۰۲۸پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۷۱۸۳۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۱۸۳۳۷
آدرس موسسه: سبزوار چهارراه مدرس جنب شورای حل اختلاف
محمد حسین زره سازشماره پروانه: ۷۲۶۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۵۰۵۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۷۲۰۸۳
آدرس موسسه: مشهد-خیابان پاسداران بین پاسداران ۴ و ۶ جنب بانک ملت ساختمان ۸۸ طبقه ۴ واحد ۱۶
زهرا زعفرانیهشماره پروانه: ۸۸۶۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۳۱۶۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۱۰۹۶۲
آدرس موسسه: مشهد بلوارشفا مقابل شفا ۳۲ پ ۵۲ ط همکف
نی ناز زمانیشماره پروانه: ۲۳۹۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۰۶۲۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۲۸۴۳۶۹
آدرس موسسه: آزادشهر چهار راه میلاد بین استقلال ۵وچهار راه میلاد پ۱۱
زهره زمانی چنارشماره پروانه: ۷۲۶۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۳۲۷۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۰۴۹۲۶
آدرس موسسه: خ چهارطبقه بلوار مدرس داخل مدرس۴ ساختمان مدیران طبقه اول واحد۳
مهدی زمانیان فردشماره پروانه: ۱۶۸۸۰پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۲۳۳۹۲۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۱۹۲۷۹
آدرس موسسه: سبزوار-خیابان کاشفی شمالی ۸ مجتمع تجاری امین ط ۲
پوران زمانیان یزدیشماره پروانه: ۲۶۱۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۲۵۲۲۸۷۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۰۲۵۸۸
آدرس موسسه: مشهد بلوار شفا شفا ۲۳ روبه ر.ی حوزه قضایی شفا پ ۱۰۶
محبوبه زند عنبرانشماره پروانه: ۲۲۳۶۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: فریمانتلفن موسسه: ۰۵۱۲۶۲۳۰۷۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۵۹۴۰۷
آدرس موسسه: فریمان خیابان سید جمال الدین اسدآبادی جنب دادگستری
زهرا زندگانیشماره پروانه: ۲۴۰۸۸پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: نیشابورتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۵۵۵۲۷۴۷۸
آدرس موسسه: نیشابور ساختمان شارستان
فضل اله زنده دلشماره پروانه: ۳۸۰۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۸۴۲۲۴۹۲۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۷۸۳۰
آدرس موسسه: بجنورد-چهارراه مخابرات ک قنادی لاله چهارراه اول
حسین زنگنهشماره پروانه: ۱۷۴۹۹پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۹۱۵۹۱۷۰۲۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۱۷۰۲۸۳
آدرس موسسه: طرقبه خ صاحب الزمان نبش صاحیب الزمان ۲ پ ۳۰
محمد فاروق زنگنهشماره پروانه: ۶۲۱۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: خوافتلفن موسسه: ۰۵۳۲۴۲۲۷۸۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۸۴۹۸۷
آدرس موسسه: خواف-خ فرمانداری -جنب دادگستری
رضا زنگنه چکنیشماره پروانه: ۱۹۷۹۷پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: خوافتلفن موسسه: ۰۵۳۲۴۲۳۰۵۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۱۷۷۵۷
آدرس موسسه: خواف چخ فاطمیه ساختمان پزشکان ط دوم
جعفر زنگنه شهرکیشماره پروانه: ۲۴۷۵۸پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۳۲۲۵۴۴۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۵۷۹۲۹۴
آدرس موسسه: مشهد خ حسابی جنوبی ۹ یبوک ۱۳ واحد ۱۲
رضا زنگوئیشماره پروانه: ۲۰۵۱۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۸۶۷۰۲۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۴۱۱۱۳۲۶
آدرس موسسه: مشهد صیاد شیرازی ۳۵ نور ۹ پ ۱۰
فهیمه زوارشماره پروانه: ۱۸۰۷۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: باخزرتلفن موسسه: ۰۹۱۵۱۲۶۰۱۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۶۰۱۳۱
آدرس موسسه: خراسان رضوی شهرستان باخرز خ ولیعصر عج مقابل پاسگاه نیرووی انتظامی
محمد زیادی‌لط‌ف‌آبادی‌شماره پروانه: ۹۲۱۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: درگزتلفن موسسه: ۰۵۸۲۵۲۲۱۹۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۸۱۰۴۷۸
آدرس موسسه: درگز-مقابل دادگستری
زهره زیباکلامشماره پروانه: ۲۰۰۸۶پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۸۷۲۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۵۷۰۴۴۲
آدرس موسسه: مشهد طرقبه امام رضا د۲۴ اولین کوچه سمت راست ته کوچه پ ۱۵
جعفر زینلیشماره پروانه: ۲۳۳۹۵پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: تایبادتلفن موسسه: ۰۵۱۵۴۵۳۱۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۲۸۰۳۰۹
آدرس موسسه: تایباد خ خیام خیام ۱۸ پ ۳
سیروس ژاله ثانیشماره پروانه: ۷۷۶۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۶۲۳۸۹۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۴۳۱۶۱
آدرس موسسه: مشهد بلوار سجاد مقابل سجاد ۳ پ۴۸ ط۱ واحد ۲
اعظم سابقیشماره پروانه: ۲۳۱۱۲پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: باخزرتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۵۳۳۸۳۸۰۱
آدرس موسسه: خراسان رضوی باخزر خ ولی عصربین ولی عصر۵و۷ ط فوقانی
مهین ساجدیشماره پروانه: ۶۵۴۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۹۱۱۳۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۸۵۶۷۷
آدرس موسسه: مشهدبلوارمعلم ۴۶میدان دانش جنب مازراتی پ۱۲۰۴
حمید ساجدی فرشماره پروانه: ۱۷۷۲۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۷۲۷۹۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۲۷۹۰۹
آدرس موسسه: سبزوار بلوارپاسداران کاشفی شمالی کاشفی۸
احسان سارانیشماره پروانه: ۱۸۴۶۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۵۸۱۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۲۰۰۱۴۷
آدرس موسسه: بلوار مدرس نبش مدرس ۴ ساختمان ۱۴ واحد ۳۹
نسترن سازششماره پروانه: ۹۳۷۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۳۰۷۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۰۰۱۰۸
آدرس موسسه: بلوار مدرس مجتمع نگین طبقه ۳ واحد۳۰۳
تکتم سازگارشماره پروانه: ۱۸۶۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۷۲۶۸۲۵۱-۰۵۱۱۷۲۶۳۳۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۹۴۷۰۳
آدرس موسسه: مشهد بلوار شهید قرنی قرن \ ۸ پ ۱
ناهید سازگارشماره پروانه: ۲۲۱۸۹پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: درگزتلفن موسسه: ۰۵۱۴۶۲۲۵۰۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۵۳۹۰۷۴
آدرس موسسه: درگز بلوار شهید صیاد شیرازی – صیاد شیرازی ۲۱ داخل کوچه پ ۳۹
فاطمه سازگارگل خطمیشماره پروانه: ۷۷۴۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۳۶۵۰۲۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۳۱۳۹۴
آدرس موسسه: بلوار وحدت وحدت ۱۲ پ۱۷
الهام ساعدیشماره پروانه: ۹۵۸۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: فریمانتلفن موسسه: ۰۵۱۲۶۲۳۰۷۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۹۹۷۶۶
آدرس موسسه: خ جمال الدین-مقابل دادگستری
مینا ساغری دوزشماره پروانه: ۱۶۹۲۱پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۹۱۵۴۷۱۹۶۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۷۱۹۶۴۲
آدرس موسسه: شبزوار چهاررا ه دادگستری کاشفی ۷ روبروی مسجد الرهرا
هوشنگ ساقیشماره پروانه: ۵۶۶۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۱۶۰۵۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۶۷۸۹۵
آدرس موسسه: مشهد بلوار مدرس پاساژخاتم ط۵واحد۴۵
محمد سالاریشماره پروانه: ۲۰۸۰۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: برداسکنتلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۴۲۵۴۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۵۷۵۵
آدرس موسسه: خراسان رضوی شهرستان بردممکن خ قائم بین قائم ۲و۴ ساختمان پزشکان ط۱
حجت سالاری شور بیکیشماره پروانه: ۲۰۳۰۱پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۸۱۳۰۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۴۱۲۸۸۳۹
آدرس موسسه: مشهد بلوار وکیل آباد بین وکیل آباد ۱۶و ۱۸ پ ۲۲۶
حامد سالاری‌شماره پروانه: ۶۰۸۳پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۲۴۴۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۴۲۰۳۴
آدرس موسسه: بلوار مدرس-مدرس ۳-پ ۵۷
زکیه سالمی سردقشماره پروانه: ۲۲۵۱۵پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: بجستانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۴۰۶۳۰۷
آدرس موسسه: بجستان بلوار امام رضا امام رضا ۵ پلاک ۱۴
مجید سالمیانشماره پروانه: ۷۱۶۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: فریمانتلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۲۶۹۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۰۴۳۶۹
آدرس موسسه: مشهدبلوار مدرس نبش مدرس ۸ مجتمع مدرس ط ۴ واحد یک
فرحناز سبحانیشماره پروانه: ۱۸۹۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۴۳۵۸۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۹۰۵۸
آدرس موسسه: میدان احمد اباد طبقه فوقانی بانک صادرات پلاک۱۷۸
فریده سپهرشماره پروانه: ۶۶۱۰پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: تایبادتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۰۲۱۹۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۲۱۹۵۷
آدرس موسسه: احمدآّاد خیابان قائم ۱۷-۱۹پلاک ۵۹
محمود سپهری‌نرم‌شماره پروانه: ۱۰۵۱۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۸۰۸۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۳۵۶۸۶
آدرس موسسه: مشد جاهد شهر میدان بوستان مجتمع تجارتی گیتی ط سوم واحد ۳۰۱
علی ستارچهشماره پروانه: ۷۲۲۶پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۵۱۸۹۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۰۱۰۳۲
آدرس موسسه: مشهد بلوار شفا نبش شفا ۳۰/۳ مجتمع وکلا ط اول
سیما سجادیانشماره پروانه: ۱۰۷۹۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۲۵۴۴۵۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۵۹۳۶۴۵
آدرس موسسه: خ فلسطین فلسطین ۱ پ۳۹
غلامرضا سخائی نسبشماره پروانه: ۷۴۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۵۲۵۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۶۵۹۵
آدرس موسسه: مشهد پیروزی رودکی ۱۴ پ ۳۷
فرشید سخاییشماره پروانه: ۲۳۹۰۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: سبزوارتلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۶۵۳۱۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۷۲۱۴۱۷
آدرس موسسه: سبزوار بین کاشفی ۱۵ و ۱۳ جنب صندوق افضل توس
فریبا سخدریشماره پروانه: ۱۵۹۴۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: زبرخانتلفن موسسه: ۰۹۳۷۰۳۲۲۱۵۰تلفن همراه: ۰۹۳۷۰۳۲۲۱۵۰
آدرس موسسه: نیشابور بخش زبرخان جنب دادگستری
شهناز سراوانیشماره پروانه: ۲۵۷۴۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۳۶۰۳۸۷۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۶۸۷۳۲
آدرس موسسه: مشهد بین معلم ۱۷ ۱۹ پلاک ۲۰۱ ط۲
علی سرچاهیشماره پروانه: ۳۶۱۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۳۱۶۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۰۳۲۰۹
آدرس موسسه: خ مدرس ساختمان ۱۲ط۵واحد۱۹
شهناز سردابشماره پروانه: ۱۸۴۷پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۱۲۲۳۱۵۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۰۰۷۲۴۴
آدرس موسسه: چهارطبقه سمت خ امام خمینی مجتمع تجاری ارگ ط۱واحد ۱۰۹
محمد سررشته دار عمرانیشماره پروانه: ۳۹۱۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: خوافتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۰۰۵۵۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۰۵۵۰۵
آدرس موسسه: مشهد بلوار شفا شفای ۲۳ پ ۲/۱۹ ط پایین
مهدی سرگرانشماره پروانه: ۷۲۲۲پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۷۶۱۳۱۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۲۹۲۶۵
آدرس موسسه: مشهد-بلوار سجاد چهار راه بزرگمهر شمالی ساختمان ۱۱۰ واحد ۱۳
اسماعیل سرگزی سمیع ابادیشماره پروانه: ۱۸۶۸۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: تربت جامتلفن موسسه: ۰۵۱۵۲۵۳۹۸۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۲۸۰۶۳۴
آدرس موسسه: خراسان-تربت جام-خ جامی ۱ -پاساژصادق-طبقه فوقانی-واحد۳۰۲
سعید سرگلی شاه خاصهشماره پروانه: ۱۵۶۸۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۹۱۵۵۱۲۴۰۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۲۴۰۶۷
آدرس موسسه: وکیل اباد ۴۳ بین صدف ۲ و ۴ پ ۱۲
سید رضا سروریشماره پروانه: ۲۱۶۴۰پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۲۷۳۳۵۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۳۱۱۶۶۰
آدرس موسسه: ن مشهد خ مفتح مفتح ۸ پ ۳۴۱
علی رضا سروش امینشماره پروانه: ۱۸۳۱۹پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۸۹۶۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۵۰۰۵۰
آدرس موسسه: بلوار جلال آحمد ۱۳ پ ۱۰۵/۱
اعظم سعادت شورک حاجیشماره پروانه: ۹۰۸۱پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۵۱۵۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۶۹۹۳
آدرس موسسه: مشهد بلوار وکیل آباد جلال آل احمد نبش جلال آل احمد ۲ پ ۵۸ طبقه ۳
زینب سعادت نژادشماره پروانه: ۲۲۶۱۴پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: فریمانتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۵۸۸۰۴۴۷۸
آدرس موسسه: فریمان ابتدای خ امام موسی صدر دفتر وکالت
علی سعادتمندشماره پروانه: ۲۲۲۷۵پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: گنابادتلفن موسسه: ۰۹۱۵۳۷۷۶۶۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۷۶۶۳۶
آدرس موسسه: گناباد چهارراه دادگستری ابتدای خ عدالت انجمن حمایت زندانیان طبقه ۲ واحد ۴
رضا سعادتیشماره پروانه: ۲۲۳۱۲پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: کاشمرتلفن موسسه: ۰۵۱۵۵۲۳۲۰۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۵۹۳۳۳۱۲۹
آدرس موسسه: کاشمر بلوا رجمهوری اسلامی ۱۲ پ ۲۹
یوکابد سعادتی پرتانشماره پروانه: ۱۵۴۸۵پایه دو
استان: خراسان رضویشهر: نیشابورتلفن موسسه: ۰۵۵۱۲۲۳۲۶۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۵۰۲۹۲۵
آدرس موسسه: نیشابور-خ ۱۵خردا چهار راه دارائی-ساختمان پارسه-ط۲
سمیه سعدابادیشماره پروانه: ۱۸۳۷۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: نیشابورتلفن موسسه: ۰۵۵۱۲۲۱۸۳۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۵۱۵۰۳۶۴۶
آدرس موسسه: نیشابورخیابان ایستگاه مقابل شورای حل اختلاف ساختمان اربابی ط ۱
زهره سعید یوسف دانائیشماره پروانه: ۲۱۱۰۸پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: طرقبهتلفن موسسه: ۰۵۱۲۴۲۲۵۴۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۵۸۲۴۴
آدرس موسسه: طرقبه خ صاحب الزمان بین ۲و۴ پ ۸۴ طبقه دوم لوله فروشی
رضا سعیدیشماره پروانه: ۸۵۱۳پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۸۵۱۹۹۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۳۶۲۱۶
آدرس موسسه: مشهد-خ دانشگاه-نبش دانشگاه۱۸-ساختمان ساسان-ط۲-واحد۲۰۳
رضوان سعیدیشماره پروانه: ۱۷۲۱۴پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: فریمانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۶۵۶۰۴۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۵۶۰۴۹۰
آدرس موسسه: مشهد-فریمان-خ امام خمینی-جنب پاساژ مقدم-طبقه فوقانی لوازم شیک
محمدعلی سعیدیشماره پروانه: ۲۱۲۴۵پایه یک
استان: خراسان رضویشهر: مشهدتلفن موسسه: ۰۵۱۳۶۰۴۱۶۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۰۸۸۹۹۲
آدرس موسسه: مشهد امامت ۱۵ پ ۱۹

منبع: مرکز مشاوران

Rating: 4.0/5. From 40 votes.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

۲ دیدگاه

 1. سلام.ریس جمهور محترم جناب اقای روحانی،یه جوان ۳۰ساله هستم چندین سال قصد دارم ازدواج کنم ولی بخاطر مشکلات مالی نمی توانم ازدواج کنم اگر امکانش هست به من کمک مالی کنید تا ازدواج کنم ممنون.شماره تماس ۰۹۰۳۳۰۵۲۹۲۸٫
  شماره عابربانک ملی(۶۰۳۷۹۹۷۲۱۳۷۹۲۶۶۷ )قربانی هستم.متشکرم.الله وکیلی اگر ناچار نبودم این پیام نمیدادم

  Rating: 5.0/5. From 1 vote.
  Please wait...
 2. ممنون ازاین اطلاع جامعتون

  No votes yet.
  Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *