سرخط خبرها

اسامی داوطلبان عضویت در بیست و هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

 

  نام و نام خانوادگی                         شماره پروانه وکالت

۱-     محمود واحدی ……………………………….. ۱۳۷۱۳

۲-     سهراب رستمی………………………………. ۹۲۵۴

۳-     محمد علی جداری فروغی……………………. ۳۷۴۷

۴-     عبدالصمد خرمشاهی…………………………. ۵۵۲۴

۵-     رمضان حاجی مشهدی……………………….. ۵۵۶۸

۶-     علیرضا کعبیان پور…………………………….. ۱۱۱۱۹

۷-     مجید سلمانی…………………………………. ۵۵۹۰

۸-     مرتضی کاویانی………………………………… ۴۴۰۸

۹-     اسماعیل سلوکی……………………………… ۹۷۲۳

۱۰- دکتر نعمت احمدی نسب………………………… ۴۷۳۰

۱۱- ابراهیم اسماعیلی هریسی…………………….. ۵۵۷۰

۱۲- احمد مهرکیش…………………………………… ۶۹۵۹

۱۳- دکتر مهدی زاهدی………………………………. ۶۹۷۷

۱۴- دکتر عبد الرسول دیانی…………………………. ۹۵۳۲

۱۵- منصور ده نمکی………………………………….. ۷۳۶۰

۱۶- نادر دیوسالار……………………………………… ۹۰۷۴

۱۷- محمد فرض پور ماچیانی…………………………. ۶۲۷۹

۱۸- سید محمد جندقی کرمانی پور…………………. ۲۹۹۶

۱۹- دکتر محمدجواد صفار……………………………. ۶۸۱۵

۲۰- محمدحسین موحدی……………………………. ۹۹۶۷

۲۱- بهروز یغمائی…………………………………….. ۳۷۶۱

۲۲- دکتر بهشید ارفع نیا……………………………… ۴۶۹۴

۲۳- کامبیز زندیه………………………………………. ۵۴۹۰

۲۴- احمد بشیری…………………………………….. ۶۳۵۸

۲۵- عباس ظهیری………………………………….. ۱۱۳۴۳

۲۶- جهانگیر مستوفی……………………………….. ۲۶۴۳

۲۷- عبدالعلی محمدی……………………………….. ۷۵۰۵

۲۸- سید مهدی حجتی…………………………….. ۱۰۸۴۰

۲۹- دکتر صفر بیگ زاده آروق……………………….. ۲۰۲۲۶

۳۰- حسین محمد نبی………………………………. ۶۶۶۲

۳۱- دکتر عیسی امینی……………………………… ۷۳۷۲

۳۲- قاسم کمیلی……………………………………. ۵۸۵۶

۳۳- حسین شهابی………………………………….. ۴۰۶۵

۳۴- عبداله سمامی…………………………………. ۸۸۰۳

۳۵- دکتر سوده حامد توسلی……………………….. ۹۹۲۴

۳۶- مسعود رسولی………………………………….. ۸۴۶۸

۳۷- محمد تقی اشرف زاده………………………….. ۱۶۹۰۸

۳۸- مهران مرسلی………………………………….. ۱۱۰۱۹

۳۹- حسین احمدی لاکلایه…………………………… ۷۴۶۳

۴۰- علی یاراحمدی…………………………………… ۹۹۹۶

۴۱- میرشهبیز شافع…………………………………. ۸۵۴۸

۴۲- شهناز سجادی………………………………….. ۵۴۴۱

۴۳- شمس الدین شیوائی کجوری…………………… ۷۴۱۹

۴۴- دکتر مجید پوراستاد………………………………. ۷۸۰۷

 

۴۵- حسین عسکری راد………………………………..۵۰۶۱

 

۴۶- محمد رضا کامیار……………………………………۷۰۵۷

 

۴۷- رضا نوروزی………………………………………….۷۶۷۶

 

۴۸- محسن عامری…………………………………….۸۱۵۹

 

۴۹- دکتر غلام نبی فیضی چکاب………………………۵۳۸۶

 

۵۰- سنجر فخری………………………………………..۸۶۵۷

 

۵۱- سعید باقری………………………………………..۸۱۶۰

 

۵۲- کامران کاظمی…………………………………….۱۰۲۵۵

۵۳- سید جلال مهدوی………………………………….۳۹۲۷

۵۴- دکتر رضا تمدن ……………………………………..۵۷۱۶

۵۵-گیتی پورفاضل ……………………………………….۳۸۲۱

۵۶- میترا ضرابی ……………………………………….۱۰۱۴۲

۵۷- نوش آفرین مجدزاده خاندانی …………………… ۱۱۳۶۲

۵۸- محمدتقی غفاری فردوئی …………………………۷۱۷۲

۵۹- آرش صادقیان …………………………………….. ۷۹۵۸

۶۰- فریده غیرت …………………………………………۳۰۶۳

۶۱-مهرداد قربانی سرابی …………………………….. ۶۷۶۲

۶۲- دکتر احمد یوسفی صادقلو ……………………….. ۸۴۷۶

۶۳- دکترجلیل مالکی ……………………………………۶۷۸۳

۶۴- دکتر علی نجفی توانا ……………………………….۵۰۱۱

۶۵- سیدکاظم حسینی ……………………………….۱۶۸۴۷

 ۶۶-دکتر محمدجعفر حبیب زاده ………………………۱۵۰۸۵

۶۷- رضا معتمدی ………………………………………. ۳۵۸۴

 

۶۸-علی حامد توسلی…………………………………..۴۰۲۷

 

۶۹- دکتر مهدی یوسفی صادقلو…………………………۸۴۷۵

 

۷۰- عشرت محمد حسن……………………………….۹۲۰۹

 

۷۱- حسین علی صالحی……………………………….۹۶۹۶

 

۷۲- حسین ساعتچی یزدی…………………………….۶۵۲۲

 

۷۳- ایرج خالصی…………………………………………۴۴۴۴

 

۷۴- سید محمود علیزاده طباطبایی……………………۶۲۰۶

 

۷۵- محمد علی قربانیان……………………………….۷۷۸۶

 

۷۶- غلامعلی ریاحی……………………………………۷۳۰۱

 

۷۷- رمضانعلی برزمینی………………………………..۷۲۰۵

 

۷۸- لیلا حیدری………………………………………..۱۰۲۷۲

 

۷۹- دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی…………..۳۴۲۰

 

۸۰- علی اصغر تاجیک………………………………….۸۸۴۳

 

۸۱- علی نقی زاده کوچصفهانی……………………..۸۸۹۴

 

۸۲- اکبر سردار زاده……………………………………۴۱۱۳

 

۸۳- مازیار قاسمی گودرزی………………………….۱۰۱۴۳

 

۸۴- محمد حسین اکبری……………………………..۹۵۵۲

 

۸۵- دکتر حمید جلیل زاده خوئی……………………..۴۶۴۰

 

۸۶- شاپور منوچهری………………………………….۳۷۵۱

 

۸۷- رضا آشوری……………………………………….۳۷۰۳

۸۸- قاسم شعله سعدی…………………………….۵۸۰۸

۸۹- علی کاکای افشار……………………………….۷۶۱۱

 

۹۰- مرتضی یزدانیار…………………………………..۹۹۴۶

 

۹۱- محمد سعیدی…………………………………..۹۸۶۳

 

۹۲- دکتر عباس کریمی………………………………۵۶۶۹

 

۹۳- شهرام مدرس گیلانی………………………….۳۶۱۶

 

۹۴- دکتر صادق سلیمی……………………………۷۴۷۳

 

۹۵- رحمن زارع………………………………………۶۷۶۱

 

۹۶- دکتر مرتضی شهبازی نیا……………………..۷۲۴۷

 

۹۷- مهوش زند………………………………………۶۱۳۷

 

۹۸- شاهپور دولتشاهی…………………………..۱۱۲۳۹

 

۹۹- بیژن شقاقی…………………………………..۴۳۱۶

 

۱۰۰- پرویز کیهانی…………………………………۴۲۸۶

 

۱۰۱- محمد جواد رفیعی…………………………..۳۹۰۸

 

۱۰۲- سید محمد کاظم مرتضوی…………………۱۵۸۷۲

 

۱۰۳- شهرام فتحی نژاد……………………………۷۴۹۵

 

۱۰۴- اصغر صانعی…………………………………۷۰۵۲

 

۱۰۵- اسماعیل مصباح اسکویی…………………۲۹۶۷

 

۱۰۶- ابوالفضل حشمتی…………………………۸۶۳۸

 

۱۰۷- عباس بشیری………………………………۷۲۴۸

 

۱۰۸- دکتر کامران آقایی………………………….۷۶۷۵

 

۱۰۹- علی صابری………………………………..۸۱۲۹

 

۱۱۰- دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی……۳۲۹۷

 

۱۱۱- بهاره عمرانی راد…………………………..۱۰۰۶۸

 

۱۱۲- آناهیتا اخوان……………………………….۱۰۰۴۳

 

۱۱۳- امیر علی امانی قربانلو…………………..۱۳۵۷۶

 

۱۱۴- حسین حسن پورا…حق…………………۱۱۰۵۴

 

۱۱۵- کریم سپه رام……………………………….۴۶۷۲

 

۱۱۶- بتول کیهانی…………………………………۳۵۰۳

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *