اسامی داوطلبان عضویت در بیست و هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

نام و نام خانوادگی شماره پروانه وکالت

۱- محمود واحدی ……………………………….. ۱۳۷۱۳

۲- سهراب رستمی………………………………. ۹۲۵۴

۳- محمد علی جداری فروغی……………………. ۳۷۴۷

۴- عبدالصمد خرمشاهی…………………………. ۵۵۲۴

۵- رمضان حاجی مشهدی……………………….. ۵۵۶۸

۶- علیرضا کعبیان پور…………………………….. ۱۱۱۱۹

۷- مجید سلمانی…………………………………. ۵۵۹۰

۸- مرتضی کاویانی………………………………… ۴۴۰۸

۹- اسماعیل سلوکی……………………………… ۹۷۲۳

۱۰- دکتر نعمت احمدی نسب………………………… ۴۷۳۰

۱۱- ابراهیم اسماعیلی هریسی…………………….. ۵۵۷۰

۱۲- احمد مهرکیش…………………………………… ۶۹۵۹

۱۳- دکتر مهدی زاهدی………………………………. ۶۹۷۷

۱۴- دکتر عبد الرسول دیانی…………………………. ۹۵۳۲

۱۵- منصور ده نمکی………………………………….. ۷۳۶۰

۱۶- نادر دیوسالار……………………………………… ۹۰۷۴

۱۷- محمد فرض پور ماچیانی…………………………. ۶۲۷۹

۱۸- سید محمد جندقی کرمانی پور…………………. ۲۹۹۶

۱۹- دکتر محمدجواد صفار……………………………. ۶۸۱۵

۲۰- محمدحسین موحدی……………………………. ۹۹۶۷

۲۱- بهروز یغمائی…………………………………….. ۳۷۶۱

۲۲- دکتر بهشید ارفع نیا……………………………… ۴۶۹۴

۲۳- کامبیز زندیه………………………………………. ۵۴۹۰

۲۴- احمد بشیری…………………………………….. ۶۳۵۸

۲۵- عباس ظهیری………………………………….. ۱۱۳۴۳

۲۶- جهانگیر مستوفی……………………………….. ۲۶۴۳

۲۷- عبدالعلی محمدی……………………………….. ۷۵۰۵

۲۸- سید مهدی حجتی…………………………….. ۱۰۸۴۰

۲۹- دکتر صفر بیگ زاده آروق……………………….. ۲۰۲۲۶

۳۰- حسین محمد نبی………………………………. ۶۶۶۲

۳۱- دکتر عیسی امینی……………………………… ۷۳۷۲

۳۲- قاسم کمیلی……………………………………. ۵۸۵۶

۳۳- حسین شهابی………………………………….. ۴۰۶۵

۳۴- عبداله سمامی…………………………………. ۸۸۰۳

۳۵- دکتر سوده حامد توسلی……………………….. ۹۹۲۴

۳۶- مسعود رسولی………………………………….. ۸۴۶۸

۳۷- محمد تقی اشرف زاده………………………….. ۱۶۹۰۸

۳۸- مهران مرسلی………………………………….. ۱۱۰۱۹

۳۹- حسین احمدی لاکلایه…………………………… ۷۴۶۳

۴۰- علی یاراحمدی…………………………………… ۹۹۹۶

۴۱- میرشهبیز شافع…………………………………. ۸۵۴۸

۴۲- شهناز سجادی………………………………….. ۵۴۴۱

۴۳- شمس الدین شیوائی کجوری…………………… ۷۴۱۹

۴۴- دکتر مجید پوراستاد………………………………. ۷۸۰۷

 

۴۵- حسین عسکری راد………………………………..۵۰۶۱

 

۴۶- محمد رضا کامیار……………………………………۷۰۵۷

 

۴۷- رضا نوروزی………………………………………….۷۶۷۶

 

۴۸- محسن عامری…………………………………….۸۱۵۹

 

۴۹- دکتر غلام نبی فیضی چکاب………………………۵۳۸۶

 

۵۰- سنجر فخری………………………………………..۸۶۵۷

 

۵۱- سعید باقری………………………………………..۸۱۶۰

 

۵۲- کامران کاظمی…………………………………….۱۰۲۵۵

۵۳- سید جلال مهدوی………………………………….۳۹۲۷

۵۴- دکتر رضا تمدن ……………………………………..۵۷۱۶

۵۵-گیتی پورفاضل ……………………………………….۳۸۲۱

۵۶- میترا ضرابی ……………………………………….۱۰۱۴۲

۵۷- نوش آفرین مجدزاده خاندانی …………………… ۱۱۳۶۲

۵۸- محمدتقی غفاری فردوئی …………………………۷۱۷۲

۵۹- آرش صادقیان …………………………………….. ۷۹۵۸

۶۰- فریده غیرت …………………………………………۳۰۶۳

۶۱-مهرداد قربانی سرابی …………………………….. ۶۷۶۲

۶۲- دکتر احمد یوسفی صادقلو ……………………….. ۸۴۷۶

۶۳- دکترجلیل مالکی ……………………………………۶۷۸۳

۶۴- دکتر علی نجفی توانا ……………………………….۵۰۱۱

۶۵- سیدکاظم حسینی ……………………………….۱۶۸۴۷

۶۶-دکتر محمدجعفر حبیب زاده ………………………۱۵۰۸۵

۶۷- رضا معتمدی ………………………………………. ۳۵۸۴

 

۶۸-علی حامد توسلی…………………………………..۴۰۲۷

 

۶۹- دکتر مهدی یوسفی صادقلو…………………………۸۴۷۵

 

۷۰- عشرت محمد حسن……………………………….۹۲۰۹

 

۷۱- حسین علی صالحی……………………………….۹۶۹۶

 

۷۲- حسین ساعتچی یزدی…………………………….۶۵۲۲

 

۷۳- ایرج خالصی…………………………………………۴۴۴۴

 

۷۴- سید محمود علیزاده طباطبایی……………………۶۲۰۶

 

۷۵- محمد علی قربانیان……………………………….۷۷۸۶

 

۷۶- غلامعلی ریاحی……………………………………۷۳۰۱

 

۷۷- رمضانعلی برزمینی………………………………..۷۲۰۵

 

۷۸- لیلا حیدری………………………………………..۱۰۲۷۲

 

۷۹- دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی…………..۳۴۲۰

 

۸۰- علی اصغر تاجیک………………………………….۸۸۴۳

 

۸۱- علی نقی زاده کوچصفهانی……………………..۸۸۹۴

 

۸۲- اکبر سردار زاده……………………………………۴۱۱۳

 

۸۳- مازیار قاسمی گودرزی………………………….۱۰۱۴۳

 

۸۴- محمد حسین اکبری……………………………..۹۵۵۲

 

۸۵- دکتر حمید جلیل زاده خوئی……………………..۴۶۴۰

 

۸۶- شاپور منوچهری………………………………….۳۷۵۱

 

۸۷- رضا آشوری……………………………………….۳۷۰۳

۸۸- قاسم شعله سعدی…………………………….۵۸۰۸

۸۹- علی کاکای افشار……………………………….۷۶۱۱

 

۹۰- مرتضی یزدانیار…………………………………..۹۹۴۶

 

۹۱- محمد سعیدی…………………………………..۹۸۶۳

 

۹۲- دکتر عباس کریمی………………………………۵۶۶۹

 

۹۳- شهرام مدرس گیلانی………………………….۳۶۱۶

 

۹۴- دکتر صادق سلیمی……………………………۷۴۷۳

 

۹۵- رحمن زارع………………………………………۶۷۶۱

 

۹۶- دکتر مرتضی شهبازی نیا……………………..۷۲۴۷

 

۹۷- مهوش زند………………………………………۶۱۳۷

 

۹۸- شاهپور دولتشاهی…………………………..۱۱۲۳۹

 

۹۹- بیژن شقاقی…………………………………..۴۳۱۶

 

۱۰۰- پرویز کیهانی…………………………………۴۲۸۶

 

۱۰۱- محمد جواد رفیعی…………………………..۳۹۰۸

 

۱۰۲- سید محمد کاظم مرتضوی…………………۱۵۸۷۲

 

۱۰۳- شهرام فتحی نژاد……………………………۷۴۹۵

 

۱۰۴- اصغر صانعی…………………………………۷۰۵۲

 

۱۰۵- اسماعیل مصباح اسکویی…………………۲۹۶۷

 

۱۰۶- ابوالفضل حشمتی…………………………۸۶۳۸

 

۱۰۷- عباس بشیری………………………………۷۲۴۸

 

۱۰۸- دکتر کامران آقایی………………………….۷۶۷۵

 

۱۰۹- علی صابری………………………………..۸۱۲۹

 

۱۱۰- دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی……۳۲۹۷

 

۱۱۱- بهاره عمرانی راد…………………………..۱۰۰۶۸

 

۱۱۲- آناهیتا اخوان……………………………….۱۰۰۴۳

 

۱۱۳- امیر علی امانی قربانلو…………………..۱۳۵۷۶

 

۱۱۴- حسین حسن پورا…حق…………………۱۱۰۵۴

 

۱۱۵- کریم سپه رام……………………………….۴۶۷۲

 

۱۱۶- بتول کیهانی…………………………………۳۵۰۳

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

معرفی کامل شاخه کارشناسی ارشد حقوق بشر ۹۸ و ۹۹+ منابع کارشناسی ارشد حقوق بشر

شاخه کارشناسی ارشد حقوق بشر یکی از شاخه هایی است که به دلیل تعداد کم دانشگاه هایی که این شاخه را دارند دانش آموخته کمتری دارد؛ البته اساتید این شاخه عموما در حوزه حقوق اساسی و حقوق بین الملل معروف بوده و برخی از اساتید نیز بیشتر سیاسی هستند تا استاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *