ارتباط فقه شیعی و حقوق امروزی

 

۱۴ قرن پیش، پیامبر خاتم بنیان‌گذار دینی شد که تاکنون با طراوت باقی‌مانده و نیازهای بشر در هر دوره‌ای را برطرف می‌کند. آموزه‌های دینی که حضرت محمد (ص) پایه‌گذاری کرد، قرن‌ها بعد، محرک مردم ایران شد تا علیه نظام طاغوت قیام کنند و نظام جمهوری اسلامی‌ایران را بنیان نهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، با تاکید بر پیروی از آموزه‌های دین محمد (ص) فقه شیعی را منبع اصلی تدوین قوانین قرار داد. اصل ۴ قانون اساسی در همین رابطه می‌گوید: همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر‌این‌ها باید براساس موازین‌ اسلامی‌باشد. ین اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی‌ و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص‌این امر برعهده‌ فقهای شورای نگهبان استت.بنابراین مایه اصلی قوانین در کشور ما از فقه شیعه گرفته می‌شود. حقوق نوین وقانون بعد از انقلاب مشروطه بوجود آمد، اما فقه بسیارریشه‌دارتر است. فقه شیعی محصول یک جنبش نرم‌افزاری،مبتنی بر احساس خلاء وجودی ائمه (ع) بود. بر همین اساس مردم در عصر غیبتبرای یافتن پاسخ سوالات روزمره خود ناخودآگاه و به دلیل پیشینه‌های دینداریسراغ علماء رفتند. دلیل مقدم بودن و ریشه‌داری فقه و موخر بودن حقوق نوینهم به پیشینه آنها برمی‌گردد. در واقع حتی تولد حقوق مدرن در زادگاهش یعنیغرب هم پس از شکل‌گیری فقه اسلامی‌بوده است. مضاف بر‌اینکه حقوق عرفی وغربی بر خلاف فقه اسلامی‌در میان مردم ما پایگاه شناخته شده‌ای نداشت. در‌اینخصوص نباید هیچ گاه تاثیر قیام حسینی (ع) و عملکرد تبلیغی آن را برای فقهاسلامی‌فراموش کرد. در واقع قیام عاشورا و ذکر مصائب امام حسین (ع)محملیشد برای رونق بخشیدن به منابر بازگویی حلال و حرام خداوند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *