مقاله حقوق خصوصی

احمدرضا اسعدی نژاد: تساوی شش بر شش دو دور رای گیری برای انتخاب رییس کانون مرکز

حقوقدان و وکیل دادگستری

یک بار دیگر تساوی، آن هم از نوع شش بر شش! ایراد از کجاست؟! قانونگذار یا هیات مدیره؟! بالاخره هیات مدیره دوره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز آغاز به کار کرد و در همان ابتدای کار محمدجندقی، رییس سِنی هیات مدیره، انتخاب رییس را در دستور کار قرار داد. همان طور که پیش بینی می شد دکتر علی نجفی توانا و دکتر محمد فرض پور ماچیانی داوطلب ریاست شدند: پس از ارائه برنامه های آنها، دو دور رای گیری صورت گرفت و در هر دو دور، هریک از کاندیداها موفق به کسب شش رای شدند. در جلسه دوم هیات مدیره نیز بحث ها به نتیجه نرسید و همان طور که قابل حدس بود انتخاب رییس به جلسه های بعد موکول شد.
اعضای هیات مدیره می توانند با بحث و مذاکره های پیش از رای گیری، با حصول توافق ها یی، اکثریت لازم را به دست بیاورند البته همان طور که مرسوم است در این دوره نیز چنین مذاکراتی صورت گرفته اما نتیجه یی دربرنداشته است
اگرچه این وظیفه همه کانون های وکلاو همچنین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری است که از استقلال نهاد وکالت دفاع کنند اما به طور سنتی کانون مرکز نقش بسیار مهم و بی بدیلی در حفظ استقلال و اعتلای کانون داشته است

ضعف قانون
بر اساس ماده 2 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، هیات مدیره کانون وکلامرکز از 12 نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود اما رییس هیات مدیره باید هشت رای از 12 رای را کسب کند و در صورت حاصل نشدن چنین نصابی، در دور بعد رای گیری با کسب هفت رای نیز رییس تعیین می شود.
بنابراین با توجه به اینکه تنها اعضای اصلی حق رای دارند در زمان تصویب این قانون نیز محرز بوده است که احتمال تساوی شش بر شش آرا وجود دارد. اما چرا قانونگذار با علم به چنین بن بستی، تعداد افراد را زوج تعیین کرده است؟! به نظر می رسد قانونگذار می خواسته است تا پس از بحث و تلاش فراوان یکی از دو گروه، طرف مقابل را اقناع کند! اما در نظر نگرفته است که در صورت عدم حصول اکثریت، خصوصا در موضوع مهمی چون انتخاب رییس، ممکن است ماه ها اداره کانون به تعویق بیفتد.
ضعف قانون تنها دلیل ایجاد چنین بن بستی نیست: اعضای هیات مدیره می توانند با بحث و مذاکره های پیش از رای گیری، با حصول توافق ها یی، اکثریت لازم را به دست بیاورند البته همان طور که مرسوم است در این دوره نیز چنین مذاکراتی صورت گرفته اما نتیجه یی دربرنداشته است. در دوره گذشته نیز اتفاق مشابهی افتاد: از یک طرف دکتر گودرز افتخارجهرمی با حمایت تشکل علمی وکلاو از سویی دیگر دکتر محمدفرض پور ماچیانی با حمایت وکلای حرفه یی، به تساوی شش بر شش رسیدند تا اینکه بعد از چند ماه کلنجار، بحث، مذاکره و لابی، در نهایت افتخارجهرمی به ریاست کانون رسید.
در این دوره نیز این دو گروه که هریک موفق به کسب پنج کرسی از 12 کرسی اصلی هیات مدیره شده بودند، با دو عضو مستقل وارد مذاکره شدند تا اینکه موفق به کسب اکثریت لازم برای انتخاب رییس مورد نظر خود شوند: اما در نهایت هریک از دو گروه موفق شدند رای یکی از اعضای مستقل را جلب کنند تا بازهم همه چیز به تساوی کشیده شود.

اداره کانون با رییس سِنی
ایراد عمده یی که بر این سازوکار موجود است، اختلاف نظر بر سر این موضوع است که آیا باید ابتدا هیات رییسه تعیین شود و سپس به سایر امور کانون پرداخت یا اینکه منافاتی بین انتخاب هیات رییسه و انجام این کارها وجود ندارد. در این میان، اعضای سنتی تر کانون معتقدند علاوه بر نداشتن مجوز قانونی، صورت و شکل مناسبی ندارد که هیات رییسه سنی به رتق و فتق امور کانون بپردازد، در مقابل اعضای جوان تر معتقدند رییس سنی کانون هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی می تواند به نمایندگی از اعضا کارها را انجام دهد چراکه مطابق ماده 2 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، هیات مدیره عهده دار امور مربوط به کانون است، رییس هیات مدیره سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد: همان طوری که ملاحظه می شود در این قانون اشاره یی به هیات رییسه منتخب یا سنی نشده است.

خطر تصویب لایحه جامع وکالت
در حال حاضر لایحه جامع وکالت _که به شدت استقلال کانون وکلای دادگستری را در معرض خطر قرار داده – در هیات وزیران است. این احتمال وجود دارد که لایحه مستقیما به مجلس برود و مورد تصویب قرار بگیرد که در این صورت کانون وکلابه صورت سازمانی زیرنظر قوه قضاییه اداره خواهد شد البته وکلامعتقدند که این لایحه، «قضایی» محسوب نمی شود و مستقیما بدون طرح در هیات وزیران نمی تواند به مجلس ارسال شود.
اگرچه این وظیفه همه کانون های وکلاو همچنین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری است که از استقلال نهاد وکالت دفاع کنند اما به طور سنتی کانون مرکز نقش بسیار مهم و بی بدیلی در حفظ استقلال و اعتلای کانون داشته است. از این رو به نظر می رسد فارغ از اینکه رییس تعیین شود یا خیر؟ سایر وظایف هیات مدیره با جدیت انجام شود.
البته مشکل تساوی آرا تنها در انتخاب هیات رییسه نیست که رخ می دهد، در سایر رای گیری ها نیز با این مشکل مواجه خواهند بود. بنابراین چاره یی جز اصلاح قانون و همچنین تلاش اعضا برای متقاعد کردن طرف مقابل وجود ندارد.

علمی ها و حرفه یی ها
اما این دو گروه عمده یی که در هیات مدیره شکل گرفته اند چه تفاوت های فکری و عملی دارند؟! در این انتخابات تشکل علمی وکلاو ائتلاف بزرگ وکلای حرفه یی با یکدیگر به رقابت برخاستند. تشکل علمی از وکلایی تشکیل شده است که عموما اعضای هیات علمی دانشگاه هستند و یکی از اهداف آنها تحول در مدیریت کانون وکلا، ارتقای علمی این کانون و استفاده از افراد جوان در حلقه مدیریتی است. در مقابل، وکلای حرفه یی، از این باب نام خود را «حرفه یی» گذاشته اند که معتقدند و مدیریت این نهاد مستقل مدنی باید به کسانی واگذار شود که تنها شغل آنها وکالت است و سال ها خاک این شغل را خورده اند.
ایرادی که به علمی ها وارد این است که برخی از آنها به دلیل مشغله دانشگاه به اندازه حرفه یی ها فرصت فعالیت در کانون را ندارند. در مقابل، ایرادی که به وکلای حرفه یی می توان گرفت این است که به طرز سنتی فکر می کنند و اجازه ایجاد تحول چه در تفکر مدیریتی و چه افراد لازم برای مدیریت را نمی دهند.
در برابر وجود این طرز تلقی، به نظر می رسد حضور هر دو طیف در مدیریت این نهاد مدنی ضروری است چرا که از سویی کانون نیاز به ارتقای علمی دارد و از سویی آنها که سال ها، تنها شغل شان وکالت بوده است با بسیاری از مسائل و مشکلات وکلاو این نهاد مدنی آشنایی بهتری دارند.

حفظ استقلال، هدف مشترک
در برابر این دو طرز تلقی، هدف اصلی هر دو گروه حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد دیرپای مدنی و یکی از دوبال فرشته عدالت است چراکه معتقدند وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه باید مستقل باشد تا بتواند از حقوق موکل خود بی هیچ واهمه یی دفاع کند. همچنین آرای کشورهایی که در آن وکیل استقلال ندارد از اعتبار بین المللی برخوردار نیست.

اعضای اصلی و علی البدل
بیست وهشتمین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 22 اسفندماه سال گذشته برگزار شد. انتخابات هیات مدیره هر دو سال یک بار و انتخابات هیات رییسه سالی یک بار برگزار می شود. در انتخابات این دوره، علی نجفی توانا، محمد فرض پور ماچیانی، عیسی امینی، عباس کریمی، سیدمحمد جندقی کرمانی پور، اسماعیل مصباح اسکویی، مرتضی شهبازی نیا، جلیل مالکی، نادر دیوسالار، حسین محمدنبی، عبدالله سمامی و محمدرضا کامیار (اعضای اصلی)، علی حامد توسلی، حسین احمدی لاکلایه، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، علی کاکا افشار، اکبر سردارزاده و میترا ضرابی (اعضای علی البدل) به عنوان اعضای جدید هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند.

 روزنامه اعتماد، شماره 2943 به تاریخ 3/2/93، صفحه 11 (حقوق)

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

✅🛑✅برنامه ریزی آزمون دکتری 99 ( شاخه حقوق خصوصی)

برای مطالعه بیشتر به کانال تخصصی دکتری حقوق مراجعه کنید: 🛑کانال تخصصی دکتری حقوق:@PHDDOkTORI ✔️به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *