اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم

مهدی حسن¬زاده، استادیار حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده: فرجام¬خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده ۳۸۶ قانون آیین¬دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تأثیر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیر مالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای حقوق از تأمین اخذ شده و تفاوت¬ها و شباهت¬های احکام مالی و احکام غیرمالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب می¬پردازد.
واژگان کلیدی: اجرای حکم، تأخیر اجرای حکم، محکوم به مالی، محکوم به غیرمالی، تأمین مناسب.
مقدمه
ماده ۳۸۶ق.آ.د.م. در مقام بیان اثر فرجام¬خواهی بر اجرای حکم در ابتدا به عنوان اصل و قاعده اعلامه کرده: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی¬اندازد». این اصل به خاطر این است که فرجام¬خواهی نسبت به حکمی انجام می¬شود که قطعی شده است یا در مرحله بدوی (ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م) یا در مرحله تجدیدنظر (ماده ۳۸۸ق.آ.د.م) و می¬دانیم که قطعی بودن حکم به معنای لازم¬الاجرا بودن آن است. لازم¬الاجرا بودن حکم سبب می¬شود با درخواست محکوم¬له، حکم به اجرا گذاشته شود و از اجرای حکم نمی¬توان خودداری یا ممانعت کرد مگر در مواردی که قانون به صراحت مقرر کرده باشد.
برخی فلسفه عدم تأخیر اجرای حکم در اثر فرجام¬خواهی را اصل صحت رسیدگی¬های بدوی و تجدید¬نظر از نظر قانونگذار اعلام کرده¬اند (واحدی، ۱۳۷۷: ۲۵۸). با وجود این، ماده ۳۸۶ق.آ.د.م. در ادامه و در مقام بیان توضیحات بیشتر در دو بند وضعیت محکوم به مالی و محکوم به غیرمالی را به تفکیک مشخص می¬کند و اثراتی بر فرجام¬خواهی نسبت به اجرای حکم بار می¬کند. کد: ۷۲۰۷۹

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *