آمار شرکت کنندگان در آزمون دکتری ۹۳

۱-     آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ برای پذیرش دانشجو در ۸ گروه آموزشی و ۲۶۷ کد رشته امتحانی شامل: ۵۳ کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، ۴۵ کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، ۶۶ کد رشته امتحانی در گروه فنی و مهندسی، ۴۹ کد رشته امتحانی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۶ کد رشته امتحانی در گروه هنر، ۲۰ کد رشته امتحانی در گروه دامپزشکی، ۱۱ کد رشته امتحانی در گروه زبان و ۱۷ کد رشته امتحانی در گروه آموزشی پزشکی (منحصراً برای دانشگاه تربیت مدرس) برگزار می‌شود.
۲-     ثبت‌نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ از روز سه‌شنبه ۵/۹/۱۳۹۲ از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد و با مهلت تمدید شد در روز پنج‌شنبه ۱۴/۹/۱۳۹۲ پایان پذیرفت. در این آزمون تعداد ۲۴۰۳۶۱ نفر ثبت‌نام نموده‌اند که از این تعداد، ۱۰۲۲۳۴ نفر زن و ۱۳۸۱۲۷ نفر مرد هستند؛ به عبارت دیگر، ۵۳/۴۲ درصد داوطلبان زن و ۴۷/۵۷ درصد آنان مرد هستند. این آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون دوره‌های دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۲،
تعداد ۲۲۴۹۵ نفر بیشتر است. آمار داوطلبان به تفکیک گروه آموزشی و برحسب جنس به شرح جدول زیر است.
آمار ثبت‌نام‌کنندگان آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ به تفکیک گروه آموزشی و برحسب جنس
گروه آموزشی
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
تعداد کد رشته‌های امتحانی
علوم انسانی
۱۰۵۰۸۸
۴۱۵۴۹
۶۳۵۳۹
۵۴/۳۹
۴۶/۶۰
۵۳
علوم پایه
۳۵۱۴۹
۲۱۸۱۳
۱۳۳۳۶
۰۶/۶۲
۹۴/۳۷
۴۵
فنی و مهندسی
۴۶۱۱۰
۱۱۰۱۳
۳۵۰۹۷
۸۹/۲۳
۱۱/۷۶
۶۶
کشاورزی و منابع طبیعی
۲۲۰۶۰
۱۰۵۱۲
۱۱۵۴۸
۶۵/۴۷
۳۵/۵۲
۴۹
هنر
۹۷۸۵
۴۸۶۵
۴۹۲۰
۷۲/۴۹
۲۸/۵۰
۶
علوم پزشکی
۳۴۸۷
۲۰۵۳
۱۴۳۴
۸۸/۵۸
۱۲/۴۱
۱۷
دامپزشکی
۲۰۹۲
۷۳۲
۱۳۶۰
۹۹/۳۴
۰۱/۶۵
۲۰
زبان
۱۶۵۹۰
۹۶۹۷
۶۸۹۳
۴۵/۵۸
۵۵/۴۱
۱۱
جمع
۲۴۰۳۶۱
۱۰۲۲۳۴
۱۳۸۱۲۷
۵۳/۴۲
۴۷/۵۷
۲۶۷
۳-     گروه آموزشی علوم انسانی با تعداد ۱۰۵۰۸۸ داوطلب و گروه دامپزشکی با تعداد ۲۰۹۲ داوطلب، بترتیب بیشترین و کمترین داوطلب را دارند.
۴-     در آزمون ورودی دوره‌های دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ داوطلبان باید به سؤالات کلیه دروس شامل آزمون تخصصی (مجموعه دروس تخصصی) و آزمون عمومی (استعداد تحصیلی و زبان خارجی) پاسخ دهند.
۵-     سطح سؤالات امتحانات اختصاصی هریک از کد رشته‌های امتحانی حسب مورد در حدّ دانش و تجربیات فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در هر رشته، مطابق فهرست برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی است.
۶-      ضرایب دروس در هر یک از کد رشته‌های امتحانی عبارت است از: مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب ۴، استعداد تحصیلی با ضریب ۱ و زبان خارجی با ضریب ۱٫
۷-     در این آزمون به هر داوطلب دو دفترچه آزمون شامل دفترچه شماره ۱ یا دفترچه مجموعه دروس اختصاصی و دفترچه شماره ۲ یا دفترچه دروس عمومی شامل دروس استعداد تحصیلی و زبان خارجی و یک پاسخنامه به منظور درج پاسخ سؤالات اختصاصی (دفترچه شماره ۱) و دروس عمومی (دفترچه شماره ۲) داده می‌شود.
۸-     آزمون کلیه دروس امتحانی شامل مجموعه دروس تخصصی (دفترچه شماره ۱) و استعداد تحصیلی و زبان خارجی (دفترچه شماره ۲) به صورت تستی و چهار گزینه‌ای خواهد بود.
۹-     در تست‌های چهارگزینه‌ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی (۱ نمره منفی) منظور خواهد شد؛ بنابراین، به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ سؤالی را اصلاً نمی‌دانند به آن سؤال جواب ندهند؛ زیرا به سؤال‌های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود، همه پاسخ‌های داده شده به آن سؤال غلط محسوب خواهد شد و به آن یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
۱۰-اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به منظور دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط و هم چنین نحوه برگزاری آزمون از روز یکشنبه ۴/۱۲/۹۲ روی سایت سازمان قرار داده شده و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه ۵/۱۲/۹۲ و ۱۲/۱۲/۹۲ (این شماره و شماره پیش) نیز منتشر شده است.
۱۱-کارت ورود به جلسه آزمون و راهنمای مربوط از روز سه‌شنبه ۱۳/۱۲/۹۲ روی سایت سازمان قرار داده خواهد شد و داوطلبان می‌توانند از روز سه‌شنبه ۱۳/۱۲/۹۲ تا ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۵/۱۲/۹۲ با مراجعه به سایت سازمان، نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام کنند.
۱۲-آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ طی یک جلسه و منحصراً در صبح روز جمعه ۱۶/۱۲/۹۲ (شانزدهم اسفندماه ۱۳۹۲) در ۸ گروه آموزشی و برای ۲۶۷ کد رشته امتحانی در ۵۳ شهرستان و در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. در این آزمون، داوطلبان هریک از رشته‌های امتحانی گروه‌های آموزشی علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی، دامپزشکی و گروه آموزشی زبان به سؤالات دروس تخصصی گروه آموزشی انتخابی در مدت ۱۲۰ دقیقه و هریک از داوطلبان رشته‌های گروه‌های آموزشی علوم پایه و فنی و مهندسی به سؤالات دروس تخصصی گروه آموزشی امتحانی مربوط در مدت ۱۵۰ دقیقه پاسخ خواهند داد؛ علاوه بر آن، کلیه داوطلبان به ۳۰ سؤال استعداد تحصیلی در مدت ۶۰ دقیقه و ۳۰ سؤال زبان خارجی انتخابی در مدت ۳۰ دقیقه که در دفترچه شماره ۲ یا دفترچه آزمون عمومی چاپ شده است پاسخ می‌دهند.
گزارش آماری آزمون‌های دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال‌های ۹۰ تا ۹۳
۱-     در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۳۱۱۴۷ داوطلب، سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۷۸۴۵۳ داوطلب، سال ۱۳۹۲٫ تعداد ۲۱۷۸۶۶ داوطلب و در آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۴۰۳۶۱ نفر متقاضی شده‌اند.
۲-     تعداد داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۳ نسبت به تعداد داوطلبان سال ۱۳۹۰٫ تعداد ۱۰۹۲۱۴ نفرن نسبت به تعداد داوطلبان سال ۱۳۹۱ تعداد ۶۱۹۰۸ نفر و نسبت به تعداد داوطلبان سال ۱۳۹۲٫ تعداد ۲۲۴۹۵ نفر افزایش را نشان می‌دهد.
۳-     تعداد معرفی‌شدگان اصلی و معرفی‌شدگان تکمیل ظرفیت برای شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۰٫ تعداد ۱۸۹۵۲ نفر ، سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۱۰۹۲ نفر و سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۸۵۳۳ نفر بوده است.
۴-     تعداد معرفی‌شدگان اصلی و معرفی شدگان تکمیل ظرفیت برای شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری سال ۱۳۹۲ن نسبت به سال ۱۳۹۰، تعداد ۹۵۸۱ نفر و نسبت به سال ۱۳۹۱ تعداد ۷۴۴۱ نفر بیشتر است.
۵-     تعداد پذیرفته‌شدگان نهایی اصلی و پذیرفته‌شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری سال ۱۳۹۰، تعداد ۶۴۷۴ نفر، سال ۱۳۹۱، تعداد ۱۰۲۸۵ نفر و سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۱۴۴۵ نفر بوده است.
تعداد پذیرفته ‌شدگان نهایی اصلی و پذیرفته‌‌شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۲، نسبت به سال ۱۳۹۰، تعداد ۴۹۷۱ نفر و نسبت به سال ۱۳۹۱، تعداد ۱۱۶۰ نفر بیشتر است.
منبع: پیک سنجش
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق تعهدات(مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز)

کتاب حقوق تعهدات مخصوص آزمون دکتری نفت و گاز 1399 به بعد کار شده است. این کتاب در 3 آزمون سالهای 98-97 و 96 نزدیک به 90 درصد سوالات دکتری را در بر داشته و فوق العاده کتاب موفقی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *