آشنایی با دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس به منظور تحقق اهداف تبیین شده در اساسنامه دانشگاه خود از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان شجره طیبه و مولود انقلاب اسلامی و دانشگاهی پیشرو در آموزش و پژوهش، با هدف تولید علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی و به ویژه تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته های علمی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی و به منظور گسترش تحصیلات عالی و تحول اساسی در آموزش عالی کشور و توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأکید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملی و فناوریهای نوین و کاربردی با تعامل مراکز علمی، منطقه ای و بین المللی در سال ۱۳۶۰تأسیس شده است.

در حال حاضر فعالیتهای علمی دانشگاه با طیفی گسترده از حوزه های علوم مختلف در ۱۴۸ رشته کارشناسی ارشد و ۱۱۰ رشته دکتری، در قالب ۱۳ دانشکده (علوم انسانی،اقتصاد و مدیریت، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و محیط زیست، علوم پزشکی، هنر و معماری، علوم پایه، علوم زیستی، علوم ریاضی، کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دریایی ) و ۱۴ پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی (پژوهشکده فرهنگ و اندیشه دینی، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، مرکز مطالعات آفریقا، مرکز بین المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانشناسی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت، مرکز مطالعات مدیریت و تأمین و نگهداری و روسازی، مرکز مطالعات چابهار، پژوهشکده مهندسی آب، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشکده آلودگی محیط زیست، پژوهشکده اقتصاد، مرکز تحقیقات توسعه زیست فناوری ، مرکزکارآفرینی و مرکز رشد) و همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه، واحد بین الملل نور و دانشگاه ایرانی- سوری فارابی (در حال راه اندازی در کشور سوریه) تمرکز یافته است.

این امر به تنها دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی کشور این امکان را می دهد که در یک حرکت علمی مستمر همراه با دیگر مراکز دانشگاهی ضمن برخورداری از سهمی موثر و ارزنده در تولید علم و رفع نیازهای علمی تحقیقاتی کشور، در جهت دستیابی کشور به جایگاه علمی شایسته رکنی اساسی باشد. افزون بر آن این دانشگاه در راستای برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور و ایجاد زیرساختهای توسعه علمی و ارتقای دانشگاه، مجوزهای لازم برای تأسیس دانشکده های جدید و مورد نظر کشور را اخذ نموده است.

این دانشگاه در مهرماه ۸۸ دارای ۶۸۷۱ دانشجوی بوده است که از این تعداد ۲۲۱۸ نفر در مقطع دکتری، ۴۶۵۳نفر در مقطع کارشناسی ارشد، مشغول به تحصیل می باشند. دانشگاه دارای ۵۱۶ عضو هیأت علمی است که قریب به ۶۰ درصد آنها از مرتبه علمی دانشیاری و استادی برخوردارند. شایان ذکر است کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس نیز در زمرۀ سه کتابخانه ای است که از سوی وزارت علوم برای اجرای طرح ملی تأمین مدرک، برگزیده شده است.

دانشگاه تربیت مدرس در سه سال گذشته با تمرکز بر کیفیت آموزش، کیفیت پژوهش و کیفیت امور دانشجویی و فرهنگی و ارتباطات علمی بین المللی، با چندین پله صعود جزء سه دانشگاه برتر کشور و جزء دانشگاههای برتر کشور موضوع بند«ز» ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام و خاورمیانه قرار گرفته است.

رؤسای دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون:

دکتر ابراهیم ثنایی، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد، مرحوم دکتر سیداحمد افتخار حسینی، دکتر میرمهدی سیداصفهانی، دکتر عباسعلی تسنیمی، دکتر سعید سمنانیان، دکتر فرهاد دانشجو و دکتربیژن رنجبر

 

 

« اهداف دانشگاه تربیت مدرس »

دانشگاه تربیت مدرس که برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی است، به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی بر اساس اهداف مندرج در اساسنامه و برنامه راهبردی خود،بر آن است تا آرمانهی زیر را تحقق بخشد:

 • تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به منظور ارتقای کیفیت علمی و آموزشی و پژوهشی و کمک به گسترش تحصیلات عالی و تحول اساسی در آن.
 • مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزیش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأکید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملّی و فناوری‌های نوین و کاربرد‌ی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه ی و بین المللی.
 • تلاش در جهت تحقق فرهنگ اسلامی از طریق تقویت و تعمیق بینش دینی و گسترش فضایل اخلاقی و افزیش مشارکت هی اجتماعی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه تعالیم قرآن، مکتب اهل بیت (ع) و ارزشها و آرمانهی انقلاب اسلامی.
 • ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار، ایجاد نهضت نرم افزاری، کسب فناوریهای نوین (از جمله ریزفناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
 • توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
 • فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
 • ارتقاء همکاری با مراکز علمی- فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار
 • تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مکتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی

 

« برنامه راهبردی دانشگاه »

 1. تدوین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و ارزشهای محوری
 2. تصمیم گیری و انتخاب گزینه های راهبرد (استراتژیهای وظیفه‌ای) دانشگاه تربیت مدرس
 3. استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای دانشگاه تربیت مدرس
 4. اهداف عملیاتی و اجرایی
 5. اقدامات اجرایی

۱- تدوین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و ارزشهای محوری

چشم انداز دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی پیشرو در آموزش، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی در کشور، و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی است.

مولفه های مأموریت دانشگاه

 1. خدمت گیرندگان (مخاطبین):
  • جامعه علمی و متقاضیان آموزش عالی
  • صنعت و حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
 2. خدمات:
  • آموزش، پژوهش، فناوری و مشاوره علمی
 3. حوزه جغرافیایی:
  • ملی، منطقه ای و بین‌المللی
 4. تعالی و بالندگی:
  • ایجاد فضای رقابتی علمی
  • ارتقای جایگاه دانشگاه در کشور و جهان
 5. فلسفه وجودی:
  • تربیت اعضاء هیات علمی
  • ارائه آموزش تحصیلات تکمیلی
  • تولید علم و پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه
 6. وی‍ژگیهای متمایز:
  • منحصر به تحصیلات تکمیلی
 7. توجه به انتظارات جامعه:
  • توجه به معیارهای اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی
 8. نیروی انسانی:
  • توجه به نیروی انسانی دانشگاه به عنوان یک سرمایه اصلی
  • تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی
 9. فناوری:
  • بهره‌گیری از فناوریهای نوین در انجام وظایف

مأموریت دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی نسبت به تربیت اعضای هیات علمی و محققان مومن و متعهد به انقلاب اسلامی متخصص در رشته های علمی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور اقدام نموده وتلاش می کند در آموزش، تولید و ترویج علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه دانش محور سرآمد باشد. ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود دانسته و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی، صنعت و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی می پردازیم. دانشگاه تعالی و بالندگی خود را در ایجاد فضای رقابتی علمی در کشور و جهان با رعایت عدالت محوری و اخلاق اسلامی می بیند.

حوزه‌ها و زمینه‌های تدوین اهداف راهبردی

 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری
 • نیروی انسانی
 • دانشجویی
 • مدیریت
 • زیرساختارها
 • همکاریهای علمی
 • منابع مالی
 • فرهنگی

اهداف راهبردی دانشگاه

 • ایجاد محیط یادگیری پویا وخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
 • دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار، ایجاد نهضت نرم افزاری، کسب فناوریهای نوین (از جمله ریزفناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته‌ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
 • برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق، مؤمن، معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
 • توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
 • بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
 • فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
 • ارتقاء همکاری با مراکز علمی- فراهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
 • فراهم آوردن منابع مالی پایدار
 • تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مکتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی

ارزشهای محوری دانشگاه

 • پاسخگویی به نیازهای علمی جامعه و محیط بین‌المللی
 • مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
 • تلاش مستمر در دانش آفرینی و دانش گستری
 • کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره‌ای
 • حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
 • عدالت محوری ، اعتلای فرهنگ اسلامی انقلابی در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، تقویت روحیه رقابت علمی
 • توسعه همکاریهای بین المللی
 • آزادگی در نظریه پردازی علمی
 • ارتباط هدفمند و مستمر با دانش آموختگان
 • نهادینه کردن روحیه خلاقیت و نوآوری علمی

۲- تصمیم گیری و انتخاب گزینه های راهبردی دانشگاه

مقدمه:

ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی برای مشخص شدن جذابیت نسبی(میزان مقبولیت)، تناسب و امکان‌پذیری استراتژیها به کار می‌رود و به عنوان یک چارچوب تحلیل در این راستا از آن استفاده می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان بصورت عینی استراتژیهای گوناگونی که در زمره بهترین استراتژیها هستند، مشخص نمود.
در این روش کلیه استراتژیها فهرست می‌شود و از خبرگان و مدیران ارشد دانشگاه خواسته می‌شود تا نظر خود را در مورد میزان جذابیت نسبی هر یک از استراتژیها با توجه به فرصتها و تهدیدات محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی نهایی شده، اعلام نمایند. پس از تحلیل این نظرات می‌توان استراتژیها را اولویت بندی نمود.
تصمیم گیری و انتخاب گزینه های راهبردی (استراتژیهای وظیفه‌ای) دانشگاه تربیت مدرس:
برمبنای تجزیه و تحلیل SWOT (که گروه پژوهشی بر مبنای عوامل و متغیرهای شناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی اقدام به تدوین آن نمود) یکسری استراتژیهای وظیفه‌ای مورد شناسایی قرار گرفت که تحت عنوان استراتژیهای SO، ST، WO و WT طرح شده بود. این گزینه های راهبردی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل راهبردی قرار گرفته و با توجه به استراتژی سازمانی دانشگاه که استراتژی محافظه‌کارانه است اولویت‌بندی شوند.
در ادامه با بکارگیری و تحلیل ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، اولویت هر یک از استراتژیهای استخراج شده که در نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌های گرد‌آوری شده از سوی مدیران ارشد دانشگاه می‌باشد، ارائه شده است.

جدول اولویت هر یک از گزینه‌های استراتژیک

(اولویت) ردیفاستراتژینمره
۱بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه۸۵۱/۳
۲بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی) مومن و متعهد
به نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه در دانشگاه
۸۳۲/۳
۳افزایش تولیدات علمی دانشگاه۸۰۶/۳
۴توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه، مراکز، دستگاهها و نهادهای تصمیم ساز
و تصمیم گیر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وصنعتی
۵۵۲/۳
۵تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه۵۴۸/۳
۶بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه۴۳۶/۳
۷تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین۴۳۴/۳
۸افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشور۳۲۶/۳
۹تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی۲۶۶/۳
۱۰تلاش برای جذب منابع مالی۲۲۱/۳
۱۱افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر۲۰۸/۳
۱۲بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه۱۱۲/۳
۱۳حفظ صیانت و حرمت ساحت علم۰۷۶/۳
۱۴بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه۰۲۶/۳
۱۵ارتقا جایگاه علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر۹۴۸/۲
۱۶اصلاح فرآیندهای اجرایی۹۰۸/۲
۱۷ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه۸۷۹/۲
۱۸ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه۸۲۳/۲
۱۹رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون۸۲۰/۲
۲۰بازبینی و ارتقاء نظام روابط عمومی دانشگاه۶۵۲/۲
۲۱بازنگری و اصلاح ساختار کلان و تفصیلی دانشگاه۶۱۴/۲
۲۲رایزنی با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی۵۷۹/۲
۲۳بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی
و ولایت فقیه در دانشگاه (کارکنان)
۵۷۴/۲
۲۴توسعه فضای فیزیکی دانشگاه۳۷۲/۲
۲۵ایجاد دانشکده های جدید۷۶۷/۱

جدول اهداف دهگانه و استراتژیه

شماره هدف مرتبطاستراتژی
۲بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه
۴بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی) مومن و متعهد به
نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه
۲افزایش تولیدات علمی دانشگاه
۳توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و مراکز و دستگاهها و نهادهای تصمیم‌ساز و
تصمیم‌گیر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وصنعتی
۳تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه
۸بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
۷تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین
۲افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشور
۲و۳و۹تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی
۹تلاش برای جذب منابع مالی
۴و۱و۵ و۱۰افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
۱بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه
۴و۱صیانت حرمت ساحت علم
۶بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
۱و۲ارتقا جایگاه علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر
۶اصلاح فرآیندهای اجرایی
۵و۱۰ساماندهی امور دانشجویی – فرهنگی دانشگاه
۹ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
۳و۸و۹رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
۶بازبینی و ارتقاء نظام روابط عمومی دانشگاه
۶بازنگری و اصلاح ساختار کلان و تفصیلی دانشگاه
۲رایزنی با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
۱۰بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی
و ولایت فقیه در دانشگاه ۴و۵و
۷توسعه فضای فیزیکی دانشگاه
۱و۴ایجاد دانشکده های جدید متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور

۳- استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه‌ای دانشگاه

مقدمه:

در این بخش نتایج نهایی مربوط به استراتژی سازمانی(کلان) دانشگاه تربیت مدرس و نیز استراتژیهای وظیفه‌ای دانشگاه جمع بندی و نتیجه گیری می‌گردد.

استراتژی سازمانی(کلان) دانشگاه تربیت مدرس:
استراتژی سازمانی « جهتی » را که سازمان می‌بایست به سمت آن حرکت کند تا بتواند چشم‌انداز، مأموریت و نیز اهداف بلند مدت را به انجام برساند، مشخص می‌نماید.
همانگونه که در ماتریس داخلی و خارجی چهارخانه‌ای نشان داده شد موقعیت دانشگاه تربیت مدرس در قسمت استراتژی محافظه‌کارانه قرار گرفت.

اتخاذ استراتژی محافظه‌کارانه بعنوان استراتژی سازمانی و کلان دانشگاه به معنی آن است که دانشگاه باید در صدد اصلاح نقاط ضعف داخلی برآید تا بتواند از فرصتهای محیطی پیش‌رو بهره‌گیری نماید. بنابراین، استراتژِی سازمانی(کلان) دانشگاه تربیت مدرس «استراتژی محافظه‌کارانه» می‌باشد.به عبارت دیگر قرار گرفتن در ناحیه استراتژی محافظه‌کارانه به معنی آن است که سازمان از نظر محیط بیرونی در وضعیت مناسبی قرار دارد.

بنابراین از نظر استراتژیک دانشگاه تربیت مدرس باید ضمن حفظ شایستگی‌های محوری خود در برخی از حوزه‌های وظیفه‌ای داخل درصدد از بین بردن نقاط ضعف سازمان برآید تا بتواند درآینده از فرصتهای محیطی پیشرو نهایت استفاده و بهره را ببرد.

تدوین استراتژیهای وظیفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس:

در این قسمت به اختصار استراتژیهای استخراج شده براساس بخشهای مختلف وظیفه ای ارائه می‌گردند:

بخش وظیفه ایاستراتژیهای وظیفه‌ای
ساختاری
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
 • بازنگری و اصلاح ساختار کلان و تفصیلی دانشگاه
 • ایجاد دانشکده‌های جدید
نظام نیروی انسانی
 • بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای هیأت علمی) مؤمن
  و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه
 • بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی مؤمن و متعهد به نظام جمهوری
  اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه (کارکنان)
فرایندهای مدیریت
 • بررسی‌وبازنگری‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
سیستم مالی
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی
 • تلاش برای جذب منابع مالی
 • ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیازهای جامعه
تکنولوژی
 • تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین
 • توسعه فضای فیزیکی دانشگاه
روابط عمومی و امور بین‌الملل
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • بهبود و توسعه روابط و تعاملات بین‌المللی دانشگاه
 • بازبینی و ارتقاء نظام روابط عمومی دانشگاه
آموزشی
 • افزایش توان علمی برخی رشته‌ها برای تبدیل شدن به قطب علمی در کشور
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
 • بازنگری نظام جامع‌ آموزشی دانشگاه
 • حفظ صیانت و حرمت ساحت علم
 • اصلاح فرآیندهای اجرایی
 • ارتقا جایگاه علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر
 • ایجاد شعب خودگردان برای دانشگاه
 • ایجاد دانشکده های جدید
 • رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
 • رایزنی با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
پژوهشی
 • بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی دانشگاه
 • افزایش تولیدات علمی دانشگاه
 • تولید و ارائه فناوریهای متناسب با نیاز جامعه
 • تقویت، حفظ و یا حذف پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
 • توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
 • رایزنی برای تبدیل سند توسعه علمی کشور به قانون
 • رایزنی با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
دانشجویی و فرهنگی
 • افزایش‌جذابیت دانشگاه برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر،
  مومن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه
 • ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

بررسی مقایسه‌ای وضعیت بخشهای مختلف وظیفه‌ای دانشگاه تربیت مدرس:

در جدول ذیل وضعیت هر یک از بخشهای وظیفه‌ای مورد مطالعه در محیط داخلی دانشگاه ارائه شده است. همانطور که داده‌های جدول فوق نشان می‌دهد وضعیت آموزشی و وضعیت پژوهشی دانشگاه بهتر از سایر بخش‌های وظیفه‌ای می‌باشند. در نقطه مقابل وضعیت مالی و وضعیت خدمات دانشجویی- فرهنگی دانشگاه ضعیف‌ترین بخشهای وظیفه‌ای دانشگاه می‌باشند. شکل ذیل نیز مبین این واقعیت می‌باشد.

جدول ماتریس بررسی مقایسه‌ای وضعیت بخشهای مختلف وظیفه‌ای:

ردیفحوزه وظیفه‌ای مورد مطالعهنمره حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلیوزنحاصلضرب
۱وضعیت ساختاری۱۶۴/۲۰۹۳/۰۲۰۱/۰
۲وضعیت نظام نیروی انسانی۰۲۶/۲۰۹۱/۰۱۸۴/۰
۳فرایندهای مدیریت۲۶۷/۲۱۳۱/۰۲۹۷/۰
۴وضعیت مالی۸۴۸/۱۱۲۶/۰۲۳۳/۰
۵وضعیت تکنولوژیک۳۱۷/۲۱۴۳/۰۳۳۱/۰
۶وضعیت روابط عمومی۰۵۱/۲۱۰۵/۰۲۱۵/۰
۷وضعیت آموزشی۵۴۶/۲۱۵۷/۰۴۰۰/۰
۸وضعیت پژوهشی۵۷۳/۲۰۶۸/۰۱۷۵/۰
۹وضعیت خدمات دانشجویی- فرهنگی۹۵۱/۱۰۸۶/۰۱۶۸/۰

۴- اهداف اجرایی- عملیاتی دانشگاه

اهداف اجرایی- عملیاتی:

 1. ایجاد محیط یادگیری پویاوخلاق و پرورش مدرسان، پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و مومن به انقلاب اسلامی
  • افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیکی دانشگاه
  • بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی
  • افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه
  • ایجاد محیط آموزشی خلاق
  • افزایش استفاده از روشهای نوین آموزشی
  • افزایش تعداد بخشها و دانشکده های جدید
  • افزایش اختیارات و مسئولیتهای دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی
  • اصلاح و به روز رسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی بر اساس نیازهای جامعه
  • ایجاد و تقویت همکاریهای بین رشته‌ای
  • ایجاد فرهنگ استاد دانشجویی
  • ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی
  • ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی
  • افزایش تعداد دوره های فوق دکتری
 2. دستیابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
  • انتشار و توسعه مجلات با نمایه های معتبر علمی با استاندارد جهانی
  • دسترسی به اطلاعات و اسناد علمی
  • افزایش تعداد قطب‌های علمی
  • افزایش تولیدات علمی
  • ایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
  • شناسایی جایگاه و رتبه علمی دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاه ها
  • توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح دانشگاه
  • افزایش کتب تالیفی اعضای هیات علمی
  • افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی
  • ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی
 3. تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار، ایجاد نهضت نرم افزاری، کسب فناوریهای نوین (از جمله ریز فناوری، فناوری زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست محیطی، هوا و فضا و هسته ای)، و کاربردی کردن و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
  • ایجاد و تقویت دوره‌های کارورزی دانشجویان
  • پاسخگویی به چالش‌های نظری و کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی
  • هدایت پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای نیازهای جامعه
  • ایجاد، توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی، رشد و پارک فناوری دانشگاه
  • بازنگری و ایجاد رشته‌های جدید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه
  • ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی بین‌المللی
 4. برخورداری از نیروی انسانی مستعد، بالنده و خلاق معتقد به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، و نظام جمهوری اسلامی ایران
  • گزینش و جذب کارکنان توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در دانشگاه
  • گزینش ویژه عمومی و علمی اعضای هیات علمی توانمند، متخصص، مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت های علمی و عمومی
  • افزایش توانمندیهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
  • افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای کارکنان
  • افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی
  • افزایش رضایت شغلی کارکنان
  • بهبود نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی
  • بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
  • افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب دانشجویان ممتاز و مستعد
 5. توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
  • ارتقاء سطح رفاه دانشجویان
 6. بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
  • افزایش کارایی سازمانی دانشگاه
  • افزایش اثربخشی سازمانی دانشگاه
 7. فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
  • توسعه امکانات و تجهیزات سخت افزاری
  • توسعه امکانات و تجهیزات نرم افزاری
 8. ارتقاء همکاری با مراکز علمی – فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
  • ارتقاء توانمندی روابط بین‌المللی دانشگاه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترک با مراکز علمی معتبر بین‌المللی
  • ایجاد و توسعه همکاریهای علمی با مراکز معتبر بین‌المللی
  • افزایش جذب متقاضیان فرصتهای مطالعاتی از سایر کشورها
  • ایجاد شعب بین‌المللی در داخل و خارج کشور جهت کمک به گسترش و توسعه نفوذ علمی و فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی
 9. فراهم آوردن منابع مالی پایدار
  • افزایش جذب کمکهای مالی
  • افزایش درآمدهای آموزشی دانشگاه
  • افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه
 10. تحقق فرهنگ معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه قرآن، مکتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی
  • تکریم و ارتقاء منزلت انقلابی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان براساس هنجارهای فرهنگ بومی دینی
  • اعتلای معرفت و بصیرت دینی
  • تقویت هویت ملی و نهادینه سازی ارزشهای انقلاب اسلامی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده

۵- اقدامات اجرایی- عملیاتی دانشگاه

فهرست اهداف عملیاتی و اقدامات اجرایی:

هدف عملیاتیاقدامات اجرایی
افزایش و بهبود سرانه فضای فیزیکی دانشگاه
 • تغییر کاربری زمین‌های بلا استفاده
 • بازسازی و تعمیر بناهای موجود
 • توسعه فضای فیزیکی دانشکده های علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و منابع طبیعی
 • توسعه فضای ورزشی
بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی
 • بازنگری و اصلاح نظام ارزیابی آموزشی
 • اجرای نظام ارزیابی آموزشی تدوین شده
افزایش تعداد قطب‌های علمی دانشگاه
 • شناسایی گروه های توانمند که از پتانسیل کافی برای تبدیل شدن به قطب عملی برخوردارند
 • برقراری رابطه با دانشگاه های معتبر بین‌المللی
 • تاسیس مرکز پشتیبانی از چاپ مقالات اعضای هیات علمی در مجلات معتبر بین‌المللی
 • تسهیل در فرایند چاپ کتب اعضای هیات علمی در دانشگاه
 • تنظیم تفاهم نامه بین دانشگاه و ناشران معتبر در چاپ کتب اعضای هیات علمی دانشگاه
ایجاد محیط آموزشی خلاق
 • استفاده از روشهای آموزش مبتنی بر حل مساله (Problem based learning)
 • بکارگیری روش تدریس کارگاهی و مبتنی بر کارگروهی
 • برگزاری سمینارهای علمی در سطح گروه‌های آموزشی
 • تخصیص دفتر مطالعه و تحقیق مشترک برای دانشجویان دکتری
افزایش استفاده از روشهای نوین آموزشی
 • تجهیز گروه ها و کلاسها به تجهیزات کمک آموزشی
 • استفاده از روش آموزش کارگاهی
 • استفاده از دستیار آموزشی(Teaching assistant)
 • بهره گیری از روشهای آموزش الکترونیکی
 • استفاده از روش پروفایل آموزشی دروس (Teaching profile) توسط اعضای هیات علمی
افزایش تعداد بخشها و دانشکده های جدید
 • شناسایی گروه‌ها و بخشهای با عملکرد بالا
 • تبدیل گروه های واجد شرایط به بخش
 • تبدیل بخش های همگن به دانشکده
افزایش اختیارات و مسئولیتهای دانشکده‌ها و
گروه‌های آموزشی
 • تفویض اختیار تنظیم و نحوه هزینه کرد بودجه به دانشکده ها
 • تفویض اختیارات برخی از کمیسیون های دانشگاه به دانشکدها
 • تفویض اختیار سازماندهی گروه ها و بخش‌ها به دانشکده ها
 • بررسی و تعیین سایر موضوعات و حوزه‌های قابل تفویض به دانشکده ها و گروه ها
اصلاح و به روز رسانی رشته‌ها و برنامه‌های درسی
بر اساس نیازهای جامعه
 • شناسایی رشته و گرایش های جدید
 • شناسایی رشته ها و گرایش های موجودی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارند
 • حذف رشته ها و گرایش های غیر ضروری
 • بازنگری واحدهای درسی غیر ضروری
افزایش برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترک
با مراکز علمی معتبر بین‌المللی
 • طراحی دوره های آموزشی جدید
 • شناسایی مراکز علمی معتبر بین المللی
 • تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک
 • اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 • اجرای دوره آموزشهای مشترک با مراکز مزبور
ایجاد و تقویت همکاریهای بین رشته‌ای
 • بررسی تطبیقی رشته ها و گرایش های جدید بین رشته ای در دانشگاه های معتبر بین المللی
 • امکان سنجی ایجاد رشته ها و گرایش های شناسایی شده
 • راه اندازی رشته ها و گرایش های بین رشته ای
ایجاد فرهنگ استاد- دانشجویی
 • ایجاد روح علمی در بین دانشجویان
 • تقویت حرمت، منزلت و شان متقابل استاد و دانشجو
 • ایجاد حلقه های علمی متشکل از اساتید و دانشجویان
ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی
 • شناسایی حوزه های مستعد برای تشکیل کرسی نظریه پردازی
 • شناسایی و دعوت از نخبگان و اساتید ممتاز برای عضویت در کمیته علمی کرسی نظریه‌پردازی
 • راه اندازی کرسی‌های نظریه پردازی منتخب
ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی
 • شناسایی رشته هایی که امکان آموزش مجازی آنها وجود دارد
 • راه اندازی رشته های آموزشی مجازی
 • توسعه و تقویت مرکز آموزشهای مجازی دانشگاه
افزایش تعداد دوره های فوق دکتری
 • شناسایی اعضای هیات علمی واجد شرایط جهت راهنمایی متقاضیان دوره‌های فوق دکتری
 • برگزاری دوره های فوق دکتری
انتشار و توسعه مجلات با نمایه های معتبر علمی
با استاندارد جهانی
 • رایزنی با موسسات علمی معتبر بین المللی دارای نمایه
 • شناسایی گروه ها یا رشته هایی که واجد شرایط راه اندازی مجله می باشند
 • شناسایی افراد معتبر داخلی و خارجی به منظور عضویت در هیات تحریریه مجلات تعیین شده
 • انتشار مجلات تعیین شده
افزایش کارآمدی پژوهشی دانشگاه
 • انجام طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 • تصویب طرح جامع پژوهشی دانشگاه
 • ابلاغ و اجرای طرح جامع پژوهشی تصویب شده دانشگاه
افزایش تولیدات علمی
 • افزایش حق التالیف مقالات پژوهشی با نمایه معتبر بین المللی
 • تاسیس مرکز پشتیبانی از چاپ مقالات اعضای هیات علمی در مجلات معتبر بین‌المللی
 • چاپ مقالات مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه با اعضای هیات علمی معتبر خارجی
 • حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در کنفرانسها، همایشها و سمینارهای علمی در سطح ملی و بین‌المللی
ایجاد، تقویت و تعدیل پژوهشکده‌ها و
مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 • تجمیع و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
 • رایزنی با مراجع ذیصلاح جهت راه اندازی مراکز تحقیقاتی نوع سوم
 • ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های دانشگاه
 • پی گیری برای تخصیص ردیف بودجه ای برای مراکز پژوهشی نوع یک
 • راه اندازی مراکز پژوهشی نوع دوم براساس توانمندی گروه ها
 • ایجاد مراکز پژوهشی در حوزه های نوین علمی
 • تعمیم و تجهیز مراکز تحقیقانی به فناوری‌های نوین
شناسایی جایگاه و رتبه علمی دانشگاه
در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها
 • شناسایی مراجع سیاستگذار در زمینه ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبار سنجی دانشگاه ها
 • رایزنی با مراکز سیاستگذاری برای ایجاد سیستم نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی
 • رایزنی با موسسات معتبر بین‌المللی به منظور ارزشگذاری و تعیین رتبه و جایگاه
توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح دانشگاه
 • تسری نظام ارزشیابی درونی در سطح گروه‌های دانشگاه
 • تسهیل در فرایند چاپ کتب اعضای هیات علمی در دانشگا
افزایش کتب تالیفی اعضای هیات علمی
 • تنظیم تفاهم‌نامه بین دانشگاه و ناشران معتبر در چاپ کتب اعضای هیات علمی دانشگاه
 • انتشار کتب و نرم افزار و آثار هنری در مقیاس بین‌المللی
افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی
 • ایجاد دفتر پژوهش های کاربردی در دانشکده ها
 • راه اندازی مراکز پژوهشی نوع دوم و سوم براساس توانمندی گروه ها
 • افزایش امتیاز پژوهشی در ارزیابی علمی اعضای هیات علمی
افزایش تعداد مجله‌های علمی- پژوهشی
 • شناسایی گروه ها یا رشته هایی که واجد شرایط راه اندازی مجله می باشند
 • انتشار مجلات تعیین شده
ایجاد و تقویت دوره‌های کارورزی دانشجویان
 • تنظیم تفاهم نامه همکاری (Internship ) بین دانشگاه و بخشهای جامعه
 • تعمیم واعمال واحد کارورزی در برنامه درسی رشته های واجد شرایط
هدایت پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
در راستای نیازهای جامعه
 • تنظیم تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و بخش صنعت
 • تعمیم واعمال واحد کارورزی در برنامه درسی رشته های واجد شرایط
پاسخگویی به چالش‌های نظری و
کاربردی در حوزه‌های علوم انسانی
 • ارتقای محتوای کتب و رشته های علوم انسانی در جهت گسترش
  حوزه نقد در دایره علوم انسانی متناسب با نیازهای واقعی و بومی جامعه
 • برگزاری جلسات و نشستهای علمی و تخصصی با حوزه های علمیه،
  مراکز و نهادهای اجتماعی- فرهنگی سیاستگذار
 • تبادل استاد و دانشجو بویژه با حوزه‌های علمیه
ایجاد، توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی،
رشد و پارک فناوری دانشگاه
 • ایجاد دفاتر کارآفرینی در دانشکده ها
 • توسعه مرکز رشد دانشگاه
 • راه اندازی دوره مدیریت کارآفرینی در قالب رشته و گرایش
 • گنجانیدن واحددرس مبانی کارآفرینی در تمامی رشته های آموزشی دانشگاه
 • رایزنی با سازمان ها، نهادها و بخش صنعت برای توسعه پارک فناوری
بازنگری و ایجاد رشته‌های جدید با
در نظر گرفتن نیازهای جامعه
 • بررسی تطبیقی رشته های جدید در سطح دانشگاههای معتبر بین المللی
 • راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز جامعه
 • طراحی دوره های آموزشی بلند مدت ویژه بخشهای مورد نیاز در جامعه
 • طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه بخشهای مورد نیاز در جامعه
ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مشترک
با مراکز علمی بین‌المللی
 • شناسایی مراکز علمی معتبر پژوهشی در سطح بین الملل
 • رایزنی با مراکز علمی معتبر به منظور انجام طرحهای پژوهشی مشترک
 • عرضه توانمندیهای علمی – پژوهشی دانشگاه به سازمان ها و موسسات
  بین‌المللی برای همکاریهای مشترک
جذب کارکنان توانمند و متخصص و مومن و معتقد
به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل مترقی
ولایت مطلقه فقیه
 • بازنگری در آیین نامه جذب و استخدام کارکنان دانشگاه
 • برنامه‌ریزی جذب کارکنان از دانشگاه‌های معتبر
 • ساماندهی تامین نیروی انسانی خدماتی شرکتهای خصوصی
 • گزینش ویژه کارکنان جهت جذب کارکنان مستعد و خلاق و مومن به انقلاب
  و نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه و لزوم استمرار در
  صلاحیت های علمی و عمومی
جذب اعضای هیات علمی توانمند، متخصص،
مؤمن و معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و
اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 • بازنگری در شاخص‌های جذب و استخدام اعضای هیات علمی
 • برنامه ریزی جذب اعضای هیات علمی دانش‌آموخته از دانشگاه‌های
  معتبر داخلی و خارجی
 • دعوت به همکاری اساتید ممتاز از دانشگاه‌های داخل و خارج کشور
  به صورت وابسته(Visiting professor)
 • گزینش ویژه علمی و عمومی جهت جذب اعضای هیأت علمی مستعد،
  بالنده، خلاق و مومن و متعهد به انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و اصل
  مترقی ولایت مطلقه فقیه و لزوم استمرار در صلاحیت های علمی و عمومی
افزایش توانمندیهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
 • اعزام اعضای هیات علمی به فرصتهای مطالعاتی
 • برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی ویژه اعضای هیات علمی
 • حضور اعضای هیات علمی در سمینارها، کنفرانس‌ها و همایش‌های
  ملی و بین‌المللی
افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای کارکنان
 • هدف‌گذاری، نیازسنجی و برنامه‌ریزی مستمر آموزشی کارکنان
 • برگزاری دوره‌های و کارگاه‌های آموزشی تدوین شده
افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی
 • واگذاری دفتر کار اختصاصی به اعضای هیات علمی
 • برخورداری از تجهیزات اداری مناسب
 • رایزنی جهت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی با استفاده
  از حمایت بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور
افزایش رضایت شغلی کارکنان
 • اصلاح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه
 • ایجاد فضای فیزیکی کاری مناسب برای کارکنان
 • برنامه‌ریزی مسیر ترقی شغلی کارکنان
 • متناسب سازی مشاغل با شاغلین
افزایش جذابیت دانشگاه برای جذب دانشجویان
ممتاز و مستعد و مومن و خلاق و متعهد به نظام جمهوری
اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
 • تامین بورس برای دانشجویان مقطع دکتری
 • شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز و نخبه کشوری
 • تامین اعتبارات تشویقی پژوهشی برای دانشجویان مستعد و تلاشگر
 • گزینش ویژه دانشجویان جهت جذب دانشجویان خلاق و مستعد و بالنده
  و مومن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
  و لزوم استمرار در صلاحیت های علمی و عمومی
بهبود نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی
 • بازنگری در شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی
 • بازخورد مستمر نتایج ارزیابی عملکرد به اعضای هیات علمی
 • ارزیابی و ممیزی مستمر اعضای هیات علمی درجذب و نگهداری بر اساس
  قوانین و مقررات مربوطه
بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
 • بازنگری در شاخص‌ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد کارکنان
 • بازخورد مستمر نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان
تکریم و ارتقاء منزلت اعضاء هیات علمی، کارکنان و
دانشجویان براساس هنجارهای فرهنگ بومی – دینی
 • مطالعه و پژوهش به منظور ارتقای فعالیتهای فرهنگی ومنزلت اقشار دانشگاه
 • توسعه کانونها و تشکلهای فرهنگی، هنری، و ورزشی
 • ترویج همکاری و مشارکت اقشار دانشگاهی در برنامه‌های علمی، مذهبی،
  تفریحی و ورزشی
 • تقویت مشارکت و همکاری دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجرایی دانشگاه‌
 • ساماندهی و گسترش نشریات فرهنگی – علمی
 • معرفی دانشمندان و شخصیتهای علمی- فرهنگی کشور
اعتلای معرفت، بصیرت و ارزشهای دینی
 • تشکیل کانونهای ترویج فرهنگ دینی
 • برگزاری همایشها و سمینارهای علمی-دینی
 • همکاری بین دانشگاه و حوزه های علمیه
افزایش کارایی سازمانی دانشگاه
 • بهینه سازی، طراحی مجدد و مستند سازی فرایندها و فعالیت‌های اداری و مالی
 • اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه
 • بهبود موقعیت یابی امکانات و منابع دانشگاه با استفاده از GIS
افزایش اثربخشی سازمانی دانشگاه
 • اصلاح و بهبود آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری
 • بازنگری و اصلاح آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
 • بازنگری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی دانشگاه
 • بازنگری و اصلاح‌ نظام تصمیم‌گیری دانشگاه
 • افزایش مشارکت کارکنان و اعضای هیات علمی
 • اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به منظور افزایش رضایت آنها
تقویت هویت ملی و نهادینه سازی ارزشهای انقلاب
اسلامی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده
 • تقویت توسعه معارف اسلامی و فضایل اخلاقی و ایمانی
 • تعمیق و گسترش آموزه های دینی و ارزشهای انقلابی اسلامی
 • تقویت پیوند حوزه و دانشگاه
 • ارتقای محتوای کتب و رشته های علوم انسانی در جهت گسترش حوزه نقد
  در دایره علوم انسانی
 • تقویت و گسترش مراکز مشاوره در راستای بهبود عملکرد فرهنگی
 • قدرشناسی علمی و قانونمند از دانشمندان و متفکران،
  خدمتگران در عرصه فرهنگ
 • اشاعه روحیه امید به آینده بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت (ع) و ارزشهای
  انقلابی اسلامی جمهوری اسلامی ایران
 • برگزاری نشستهای علمی – سیاسی
 • تهیه بروشور، نشریات در زمینه های تاریخی، تمدن، هنر، و زبان کشور
 • ترویج و اشاعه روحیه انقلابی و ایثار و فداکاری در راه اسلام و نظام جمهوری
  اسلامی با برپایی نمایشگاهها، انتشار مقالات، و نمایش فیلم و …
ارتقاء سطح رفاه دانشجویان
 • افزایش توانمندیها و مهارتهای کارشناسان و مدیران فرهنگی و دانشجویی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیتهای سلامت و بهداشت روان
 • ساماندهی یارانه‌های تغذیه دانشجویی
 • ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویی
 • تامین خوابگاه دانشجویی
 • جلب مشارکت خیرین خوابگاه ساز
 • جذب سرمایه‌های وقفی
 • بهبود و تجهیز خوابگاه‌ها و سلف سرویس‌های دانشجویی در دانشگاه
 • ایجاد و تقویت صندوق قرض‌الحسنه دانشجویی
 • افزایش تسهیلات ازدواج دانشجویی
 • ارائه خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی
 • پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد
توسعه امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری
 • تهیه استانداردهای بین المللی به منظور تامین تجهیزات آزمایشگاهی
 • تامین تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس استانداردهای تهیه شده
توسعه امکانات و تجهیزات نرم‌افزاری
 • تهیه استانداردهای بین المللی برای توسعه فضای فیزیکی
 • توسعه فضای فیزیکی دانشگاه بر اساس استانداردهای تهیه شده
  (تغییر کاربری زمین‌های بلا استفاده ، بازسازی و تعمیر بناهای موجود،
  تجمیع و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و افزایش فضای فیزیکی)
 • تجهیز دانشگاه به فناوریهای نوین در زمینه آموزش، پژوهش و امور اداری
 • دسترسی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان به فن‌آوری اطلاعات
 • ایجاد و توسعه نظام‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری در دانشگاه نظیر MIS
 • استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندهای آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی
 • بهبود موقعیت یابی امکانات و منابع دانشگاه با استفاده از GIS
ارتقاء توانمندی روابط بین‌المللی دانشگاه
 • طراحی ساختار و فرایندهای واحد روابط بین الملل دانشگاه
 • جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص در واحد روابط بین الملل
 • برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای برای کارکنان واحد روابط بین‌الملل
 • رایزنی به منظور تسهیل در قوانین و مقررات روابط بین الملل با سایر مراکز علمی معتبر
برگزاری دوره‌های آموزشی جدید مشترک با
مراکز علمی معتبر بین‌المللی
 • طراحی دوره های آموزشی جدید
 • شناسایی مراکز علمی معتبر بین المللی
 • تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک
 • اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
 • اجرای دوره آموزشهای مشترک با مراکز مزبور
ایجاد و توسعه همکاریهای علمی با مراکز معتبر بین‌المللی
 • شناسایی مراکز معتبر بین المللی
 • تنظیم تفاهم نامه همکاریهای آموزشی و پژوهشی
 • اخذ نمایندگی از مراکز معتبر بین‌المللی
 • انجام طرحهای آموزشی و پژوهشی در دوره تفاهم‌نامه
 • برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مشترک با مراکز علمی معتبر بین‌المللی
افزایش جذب متقاضیان فرصتهای مطالعاتی از سایر کشورها
 • تهیه امکانات و تسهیلات لازم برای متقاضیان فرصتهای مطالعاتی
 • اعلام آمادگی دانشگاه برای جذب فرصتهای مطالعاتی
ایجاد شعب بین‌المللی در داخل و خارج کشور
جهت کمک به گسترش و توسعه نفوذ علمی و
فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی
 • شناسایی و رایزنی با کشورهای متقاضی ایجاد شعبه دانشگاه و همکاری های علمی متقابل
 • تنظیم تفاهم‌نامه با مراجع ذیصلاح کشورهای مذکور
 • برنامه‌ریزی و راه‌اندازی شعبه و یا دفاتر همکاری های علمی متقابل در کشورهای متقاضی
 • برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی شعب بین‌المللی دانشگاه در داخل کشور
 • راه‌اندازی شعب بین‌المللی دانشگاه در داخل کشور
افزایش درآمدهای آموزشی دانشگاه
 • طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی مبتنی بر نیاز صنعت
 • طراحی و برگزاری آموزشهای کوتاه‌مدت کاربردی
 • ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی
 • توسعه دوره‌های آموزشی شبانه و نیمه حضوری
افزایش جذب کمکهای مالی
 • شناسایی و جذب کمکهای مالی موسسات، نهادها و سازمانهای بین‌المللی
 • شناسایی و جذب کمکهای مردمی و خیرین در توسعه کمی دانشگاه
 • رایزنی برای جذب منابع مالی از مراجع ذیصلاح
افزایش درآمدهای پژوهشی دانشگاه
 • رایزنی با مراکز صنعتی و سازمانها به منظور جلب همکاریهای پژوهشی
 • رایزنی با سازمانها و موسسات برای جلب همکاریهای پژوهشی
 • شناسایی حوزه‌های علمی درآمدزا به منظور ایجاد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی نوع دوم و سوم

اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس پس از اعمال اصلاحات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مصوب جلسه ۶۰۷ مورخ ۵/۴/۸۶

ماده ۱ –
دانشگاه تربیت مدرس که از این پس در این اساسنامه دانشگاه نامیده می شود برخاسته ازانقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و انقلابی با اهداف ذیل برای مدت نامحدود تأسیس می‌شود.

۱- تربیت اعضای هیأت علمی و محققان مؤمن و متعهد به انقلاب اسلامی در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به منظور ارتقای کیفیت علمی و آموزشی و پژوهشی و کمک به گسترش تحصیلات عالی و تحول اساسی در آن.
۲- مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزایش سهم تولیدات علمی و توسعه علوم انسانی با تأکید بر مبانی اسلامی و نیازهای ملّی و فناوری‌های نوین و کاربرد‌ی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با مراکز علمی، منطقه ای و بین المللی.
۳- تلاش در جهت تحقق فرهنگ اسلامی از طریق تقویت و تعمیق بینش دینی و گسترش فضایل اخلاقی و افزایش مشارکت های اجتماعی و اشاعه روحیه ایثار و امید به آینده بر پایه تعالیم قرآن، مکتب اهل بیت (ع) و ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی.

ماده ۲-
دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و از نظر اداری و مالی تابع مقررات خاص است که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید و اعتبارات آن تحت نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هزینه خواهد شد.

ماده ۳ –
مرکز دانشگاه در تهران است و تأسیس شعب آن در سطح ملی و بین المللی منوط به تأیید شورای دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور می باشد.

ماده ۴ – ارکان دانشگاه عبارت است از :
۱- هیأت امناء
۲- شورای دانشگاه
۳- رئیس دانشگاه

ماده ۵ – هیات امناء دانشگاه متشکل خواهد بود از :
۱- رئیس جمهوری
۲- معاون اول رئیس جمهور
۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۴- وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۵- رئیس دانشگاه
۶- شش تن از شخصیتهای فرهنگی و علمی‌کشور در رشته‌های مختلف علوم که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت تائید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهند شد و به مدت پنج سال عهده دار عضویت در هیات خواهند بود.

تبصره : احکام اعضاء ردیف (۶) توسط رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد و انتصاب مجدد ایشان بلامانع است.

ماده ۶ – وظایف هیات امناء دانشگاه عبارت است :
الف – تعیین خط مشی کلی دانشگاه.
ب – تصویب اصول برنامه های توسعه دانشگاه.
ج – تصویب بودجه سالانه دانشگاه و موسسات تابعه که توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و ارائه آن به مراجع ذیربط
د – تشخیص ضرورت تاسیس مقاطع تحصیلی و دانشکده های جدید نیز موسسات تحقیقاتی و علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد به مراجع ذیربط.
ه – بررسی گزارش سالانه رئیس دانشگاه و تصمیم گیری در مورد رفع مشکلات و نقایص وپیشرفت بهتر امور.
و – تصویب تشکیلات دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات.
ز – نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه
ح – بررسی مسائلی که طرح آن به نظر رئیس دانشگاه ضرورت دارد.
ط – جلب و قبول کمک ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی بصورت نقدی یا غیر نقدی.
ی – اخذ تصمیم در باب نحوه ارتباط با دانشگاهها و موسسات علمی و فرهنگی خارجی بین المللی در چارچوب مقررات کشوری.

ماده ۷ – شورای دانشگاه مرکب از افراد ذیل است:
۱- رئیس دانشگاه که ریاست شورا را به عهده دارد.
۲- معاونان دانشگاه
۳- روسای دانشکده ها و مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی مستقل از دانشکده ها وابسته به دانشگاه.
۴- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
۵- دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری (یکی از علوم انسانی و هنر و یکی از سایر رشته ها) به انتخاب دانشجویان دانشگاه.
۶- دو نفر از اعضای هیأت علمی شورای آموزشی و دنفر از اعضای هیأت علمی شورای پژوهشی به انتخاب شورای مربوط.

ماده ۸ – وظایف شورای دانشگاه عبارت است از:
الف – پیشنهاد تاسیس رشته های آموزش و پژوهشی جدید به مراجع ذیربط.
ب – تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته در چارچوب مقررات.
ج – بررسی طرح جامع و برنامه های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول کلی آنها به هیأت امناء.
د – تصویب آئین نامه های آموزشی و پژوهشی خاص دانشگاه در چارچوب مقررات کلی .
ه – بررسی مسائل پیشنهادی رئیس دانشگاه.

ماده ۹ –
اداره کلیه امور دانشگاه و نیز نمایندگی دانشگاه در مراجع رسمی و غیر رسمی بر عهده رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود

ماده ۱۰ – دانشگاه معاونانی به شرح زیر خواهد داشت:
۱- معاون آموزشی
۲- معاون دانشجویی و فرهنگی
۳- معاون پژوهشی
۴- معاون پشتیبانی و نیروی انسانی

تبصره : از این به بعد ساختار تشکیلات دانشگاه، شرح وظایف تفصیلی و تعداد معاونین و هرگونه تغییر در آنها براساس مقررات مربوطه و با تصویب هیأت امنا تعیین می گردد.

ماده ۱۱ –
دانشگاه دارای دوره های آموزشی و تحقیقاتی برای تربیت استاد و محقق خواهد بود.

ماده ۱۲ –
دانشگاه با رعایت بند ” د ” ماده ۶ مقاطع کارشناسی ارشد، دکترا و تخصص دایر خواهد کرد.

تبصره : اولویت با تاسیس دوره های کارشناسی ارشد و بالاتر است.

ماده ۱۳ –
دانش آموختگان دانشگاه براساس اعلام نیاز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به استخدام دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و دیگر مراکز آموزش عالی درخواهند آمد. مدت تحصیل این دانشجویان جزو سوابق خدمت ایشان محسوب خواهد شد.

تبصره ۱ : آن دسته از دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری که برحسب اعلام نیاز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به عضویت هیأت علمی دانشگاهها در می‌آیند موظفند دو برابر مدت تحصیل ‌در دانشگاهها خدمت کنند.

تبصره ۲ : دانش آموختگانی که بتوانند به مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه یا سایر مراکز آموزش عالی معتبر داخل یا خارج‌از کشور وارد شوند یا بورس‌تحصیلی دریافت دارند، ‌برطبق آئین نامه ای که به تصویب شورای دانشگاه خواهد رسید شروع خدمتشان تا پایان تحصیل به تعویق خواهد افتاد.

ماده ۱۴ –
برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با توجه به اهداف مندرج در ماده ۱ ، توسط دانشگاه تهیه و تدوین شده و از طریق گروههای برنامه ریزی، طبق اولویت به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.

تبصره : دانشجویان موظفند در نیمه دوم تحصیلات خود حداقل ۴ واحد درسی به عنوان کارآموز به تدریس بپردازند.

ماده ۱۵ –
دانشگاه می‌تواند با تصویب شورای دانشگاه و در چارچوب مقررات دانشجویان خود را برای طی بخشی از برنامه های آموزشی یا پژوهشی مربوط، به یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج برای تحصیل اعزام نماید و دانشگاه می تواند تا تکمیل امکانات آموزشی و پژوهشی خود از امکانات دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی استفاده کند. دانشگاههای داخلی لازم است با دانشجویان این دانشگاه در حد امکان همکاری نمایند.

تبصره : آئین نامه مربوط به نحوه اعزام دانشجویان به دانشگاههای دیگر توسط دانشگاه تهیه و به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده ۱۶ –
دانشجویان دانشگاه موظفند تمام وقت خود را به تحصیل و انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اختصاص دهند و دانشگاه طبق ضوابطی که از طرف شورای دانشگاه پیشنهاد و به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید حقوق ماهانه به ایشان پرداخت خواهد کرد.

تبصره: با توجه به شرایط و گزینش ویژه این دانشگاه طبق اساسنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و صندوق رفاه دانشجویان موظفند هر سال برای هر یک از دانشجویان مقطع دکتری کمک هزینه تحصیلی برابر با حقوق و مزایای مربی پایه یک به ازای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در بودجه دانشگاه پیش‌بینی و به دانشگاه بموجب ردیف مجزا تخصیص دهند. این کمک هزینه شامل دانشجویانی می شود که به طرق دیگر (از قبیل بورس و مأمور به تحصیل) حقوق یا کمک هزینه دریافت نمی‌نمایند.

ماده ۱۷ –
گزینش عمومی دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط گزینش استاد انجام می‌شود.

تبصره : هرگونه ضوابط ویژه درصورت نیاز پس از تصویب مراجع ذی‌ربط قابل اعمال است.

ماده ۱۸ –
دانشگاه می تواند اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود در رشته های مختلف علمی را که حداقل دارای مدرک دکتری باشند به استخدام رسمی در‌آورد. وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند برای تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه اولویت قائل شوند.

تبصره ۱ : گزینش اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه تربیت مدرس شامل دو مرحله عمومی و علمی خواهد بود. گزینش عمومی برطبق ضوابط گزینش استاد و گزینش علمی توسط هیأت ممیزه دانشگاه انجام می‌شود.

تبصره ۲ : دانشگاه تربیت مدرس دارای آئین نامه انضباطی هیأت علمی خواهد بود که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده ۱۹ –
دانشگاه می تواند با هماهنگی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات امناء خواهد رسید از متخصصان و استادان برجسته خارجی برای اشتغال در امور آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری نماید و با مراکز علمی و دانشگاهی و اشخاص قراردادهای فرهنگی و علمی برای اشتغال استادان خارجی منعقد کند.

ماده ۲۰ –
دانشگاه مجاز است علما و دانشمندان برجسته داخلی و خارجی را با تصویب شورای دانشگاه به عضویت افتخاری بپذیرد.

ماده ۲۱ –
دانشگاه می تواند با حفظ وظایف اصلی خود در تربیت استاد و محقق ،‌ با اشخاص و موسسات دولتی و غیردولتی قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد کند و در مقابل حق‌الزحمه دریافت دارد. آئین نامه نحوه عقد قرارداد و نیز خرج وجوه حاصل باید به تصویب شورای دانشگاه برسد.

ماده ۲۲ –
دانشگاه می تواند وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء می‌شود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات کامل ثبت گردد و با نظر شورای دانشگاه به مصرف برسد.

ماده ۲۳ –
در متن اساسنامه حسب موردنظر به جای عبارات «نخست وزیر»، «وزیر فرهنگ و آموزش عالی» و «وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به ترتیب عبارات «معاون اول رئیس جمهور» ، «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» جایگزین می شود. وزرات علوم، تحقیقات و فناوری ‌مسئولیت اجرای این اساسنامه را بر عهده‌ دارد و چگونگی ‌پیشرفت‌ کار را هر سال یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌نماید.

اساسنامه دانشگاه در هشتادمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۱/۵/۶۵ و آخرین اصلاحات اساسنامه در ششصد و هفتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۵/۴/۸۶ به تصویب رسیده است.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دکتری دانشگاه تهران از سوی دیوان عدالت اداری

با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل ۵۰ نمره از مصاحبه دانشگاه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *